Інформаційні методики в розвивальному процесі

Психолог однієї з цивілізованих країн запитав семирічного співвітчизника: «Про що б ти найперше подумав, якби раптом опинився на безлюдному острові?». Дитина відповіла «Як вижити?!». Її ж ровесник з іншої країни сказав: «Про тата з мамою!». Отже, очевидним стає те, що треба здійснювати розвиток розумових здібностей дитини, її пам'яті, уяви, фантазії, спостережливості

Закон України «Про освіту» висунув перед учителем задачу - сприяти формуванню в учнів фахового рівня, тобто навчальна діяльність у підсумку має не просто дати людині суму знань, умінь і навичок, а сформувати рівень її компетентності. Поняття компетентності не зводиться ані до знань, ані до навичок, а належить до сфери вмінь. Уміння - це компетентність у дії, тобто це здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, схильностях, набутих завдяки навчанню.

Учень повинен перерости вчителя, а вчитель - пишатись ним. Це головна умова, за якої освіта набуває розвивального характеру. Головна мета розвивального навчання - навчити учнів самостійно вчитись, вільно орієнтуватись у величезному потоці інформації, яку вони одержують, виділяти головне, логічно й послідовно викладати свої думки; працювати творчо, об'єктивно оцінювати свою роботу й роботу товаришів.

Останнім часом спостерігається спад інтересу до навчання. Учителі досліджують проблему, куди поділись «Чомучки», чому вундеркінди не переростають у вундер-юнаків. Причин виявляється забагато, але одна з найбільш істотних - це відсутність творчості в навчанні. Праця вчителя - постійний пошук. Те, що вчора вважалось новим, сьогодні вже не відповідає вимогам сучасного уроку. Кожний досвідчений учитель ставить перед собою завдання: привернути учнів своїм предметом, розбудити в них найкращі людські якості: творчість, працьовитість, наполегливість. А також мету - навчити учнів так, щоб вони були вчителями у процесі навчання, а вчитель керував їх розумовим процесом на своїх уроках.

Результат процесу вчіння (і навченості) значною мірою залежить від стану процесу викладання, його доцільності, продуманості, від того, як організована навчальна діяльність учнів.

Якщо вчитель більшу частину роботи на уроці бере на себе, а саме:

 • формулює проблему уроку й часто, не чекаючи пропозицій учнів, з метою економії вказує можливі шляхи їх вирішення;
 • викладає новий матеріал;
 • пропонує алгоритм рішення задач, а наступні задачі мають переважно репродуктивний характер;
 • контролює знання учнів, часто вимагаючи переказування змісту конспекту чи параграфа;
 • оцінює та сам аналізує помилки,

то що залишається учню? Бути пасивним слухачем, від якого вимагається лише запам'ятовування та відтворення матеріалу. Тому часто запитання, поставлене по-іншому, заганяє учня в кут. У даній ситуації пригадуються слова А. Ейнштейна: «Як правило, можна прийняти, що вчитель знає свій предмет, але не завжди вміє зробити його цікавим. Ось де корінь зла. Якщо вчитель поширює навколо себе нудьгу, то в такій атмосфері все гине. Навчити вміє той, хто навчає творчо, цікаво».

Проблема, над якою працюю, - «Пошук, упровадження та значення нових інформаційних методик у процесі розвивального навчання». Спробувавши різні методи, зупинилась на блочному викладанні теоретичного матеріалу. Використовую для цього елементи лекційно-семінарської системи. Лекції - у випадку, якщо навчальний матеріал характеризується цілісністю, новизною, значним обсягом, міжпредметними зв'язками, виховним і розвивальним потенціалом. Лекція часто поєднується з короткими бесідами, оперативним зворотним зв'язком. Це дає можливість зробити навчальний процес цілеспрямованим, систематичним. Це дозволяє краще осмислити, усвідомити логічні зв'язки там, де раніше були тільки окремі поняття. Учню дається можливість побачити весь шлях, а не лише його частинку, побачити, що чекає його попереду. Перед учнями відразу постають весь обсяг і складність виучуваного матеріалу, вони зможуть розподілити свої зусилля на весь період вивчення теми, здійснити самооцінку.

Робочий зошит моїх учнів - це теж частинка творчості. Учні ведуть загальні зошити. Перші сторінки приділяються для запису основних термінів, знаків, хімічних формул, хімічних констант. 1/3 - для опорних конспектів, 2/3 - для тренувальних вправ, розв'язку задач, домашніх завдань.

Хімію традиційно вважають предметом «важким» для сприйняття, що взагалі цілком обґрунтовано. Зважаючи на те, що хімія, з одного боку, як наука про природу має великі розвивальні, пізнавальні можливості, з іншого - це один із найбільш складних предметів шкільного курсу, вивчення якого припадає на один із найскладніших періодів розвитку особистості - підлітковий та юнацький. Проте це твердження можна змінити, якщо на першому етапі вивчення предмета змінити підхід до формування знань та їх контролю. Особливу увагу треба звернути на міцне засвоєння основних хімічних понять, вільне володіння якими - це значний крок у подальшому вивченні хімії. Досягти цього можна за допомогою хімічного тренінгу - методу засвоєння, активізації, коригування навчальних компетентностей.

Тренінг треба застосовувати для оволодіння та засвоєння нового матеріалу. Він має сильне психологічне підґрунтя, тобто дає учню право на помилку. Учитель виступає консультантом, який критично оцінює успіхи учня, але не карає оцінкою. До найбільш удалих прикладів хімічного тренінгу із власного досвіду можна віднести:

 • Різноманітні завданнями на закріплення вивченого матеріалу.
 • Уміння складати хімічні формули речовин за їх назвою та називати речовини за їх формулами - хімічна азбука, без якої неможливе вивчення самих речовин.
 • Уміння складати рівняння реакцій, базуючись на хімічних властивостях речовин, розставляти коефіцієнти, визначати тип та умови перебігу реакцій - важлива умова формування хімічних знань. Для ускладнення завдання можна вводити пари речовин, між якими реакція неможлива, у такому випадку запитання треба формулювати із зазначенням можливості їх проходження.
 • Навчити учнів розв'язувати задачі - важливий обов'язок учителя.

Показником досягнень є результат. Але не менш важливим є аналіз отриманого результату. Оцінка завжди має підкріплюватися словесним супроводом, що містить у собі:

 • мету роботи, що виконувалась;
 • знання та вміння, які треба було продемонструвати чи вдосконалити;
 • загальне враження від результатів роботи;
 • типові помилки та недоліки;
 • короткий аналіз кожної роботи;
 • словесне заохочення (слова подяки чи сподівання на ще кращий результат).

Створення таким чином ситуації успіху має психологічне підґрунтя, учні, які невдало виконали роботу, не будуть уважати себе останніми у класі. Для учнів, які добре справилися із завданням, це стимул для подальшої праці.

Сучасна шкільна освіта покликана не тільки давати знання та формувати навички для життя в суспільстві, а і сприяти набуттю життєвих ціннісних орієнтацій, розвитку вмінь прийняття рішень, застосування інформаційних і комунікаційних технологій, мобільності й адаптованості. Кожна сучасна людина має досягти не тільки певного рівня фахових знань, а й уміти співпрацювати, спілкуватись, користуватись різноманітною інформацією, творчо мислити та приймати рішення.

Під час роботи над своїми проектами учні вчаться ефективному пошуку інформації за допомогою Інтернету та електронних енциклопедій. Учні опановували за допомогою комп'ютерних програм методику створення та використання на уроках хімії мультимедійних презентацій, публікацій, веб-сторінок. По завершенні роботи учні захищають свої проекти за допомогою інформаційно-комунікативних технологій та оцінюють результати своїх колег.

Більшість учнів не стануть хіміками, але всім їм доведеться жити в бурхливому інформаційному світі. Тому сенс моєї праці - допомогти дитині орієнтуватись у цьому просторі, навчити дитину працювати самостійно, бути небайдужою до інших: радіти досягненням своїх колег і допомагати при невдачах. Розвиток творчих здібностей учнів - це справа не одного дня, тижня чи місяця, це результат наполегливої й систематичної праці протягом усього життя.

Автор: А. Ковальчук

Освіта.ua
18.02.2009

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев