Детям об эмпатии: международный опыт развития мягкого навыка

Обучение элементам эмпатии во время образовательного процесса будет иметь положительные последствия для конкретного класса, а также хорошо повлияет на способность учеников быть частью сообщества за пределами школы. Згідно з концепцією НУШ , школа має готувати згуртовану спільноту активних і відповідальних громадян. Стати частиною такої спільноти допоможе емоційний інтелект, застосовувати який дитина має навчитися в шкільні роки. Окрім того, будь-яка ефективна взаємодія між людьми, уміння домовлятися та залагоджувати конфлікти неможливі без добре розвиненої емпатії.  Емпатія є фундаментом для формування емоційного інтелекту, саме тому її розвитку приділяють увагу в більшості країн світу. Що таке емпатія? Під емпатією розуміють здатність відчувати емоції інших людей, уявляти, що може думати чи відчувати хтось інший, усвідомлювати потенційні наслідки власних вчинків для життя інших людей. Сучасні дослідники розрізняють два типи емпатії: афективна емпатія – відчуття і почуття, які в нас виникають у відповідь на емоції інших: це може бути ...
Вместо скучной домашки: проектное обучение в начальной школе Задача метода - побудить детей самостоятельно наблюдать, исследовать и делать собственные выводы
Белый верх, черный низ? Мнения об учительском дресс-коде Как должен одеваться учитель и нужно ли вводить форму для учителей
Синхронное и асинхронное дистанционное обучение Для дистанционного обучения необходимо выбрать синхронный или асинхронный режим взаимодействия
Метод «Оставь последнее слово за мной» на дистанционке Метод ведения групповых дискуссий можно широко применять в дистанционном обучении
Как учить детей защищаться от болезней: советы ЮНИСЕФ Готовимся к простому разговору о непростой теме болезней и вакцинации