Упровадження проекту "Громадянська освіта - Україна"

В Україні проекти були й залишаються важливим аспектом громадянської освіти. Навчально-методичні ресурси та програми розробляються й поширюються в основному силами неурядових організацій. Оскільки громадянська освіта (ГО) не є обов'язковим предметом, неминуче виникає брак учителів, які мають належний рівень кваліфікації для викладання цієї дисципліни

Проект «Громадянська освіта - Україна» розрахований на три роки (березень 2005 р. - березень 2008 р.). Його загальний бюджет, наданий Європейським Союзом, обчислюється у 2 млн євро. Проект є продовженням попередньої програми ЄС «Освіта для демократії», завдяки якій громадянська освіта викладається як факультативний предмет у старших класах деяких середніх шкіл. Він здійснюється на кошти гранту, на відміну від програм, які реалізуються на позикові кошти, як, наприклад, проект Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти».

В Україні проекти були й залишаються важливим аспектом громадянської освіти. Навчально-методичні ресурси та програми розробляються й поширюються в основному силами неурядових організацій. Оскільки громадянська освіта (ГО) не є обов'язковим предметом, неминуче виникає брак учителів, які мають належний рівень кваліфікації для викладання цієї дисципліни. Організація підготовки вчителів ГО здійснюється неурядовими та іншими організаціями, що реалізують суспільнознавчі проекти та заходи, зокрема присвячені розвитку критичного мислення й вирішенню конфліктів. На жаль, різні проекти та заходи скоординовані недостатньою мірою, крім того, спостерігається відсутність бажання ділитись напрацюваннями та результатами. Координація між донорами також знаходиться на мінімальному рівні. Наші менеджери проводять активну діяльність у цьому напрямі: тісно співпрацюють з аналогічними проектами Світового банку, наприклад, у сфері розробки навчальних планів і підготовки педкадрів. Раніше висловлювалась ідея про створення незалежного Центру громадянської освіти; цю ідею можна розвивати й надалі і на її основі визначити відправні точки заходів, інформації та ресурсів, які сприятимуть підвищенню статусу ГО в навчальному плані.

Реалізація проекту в Україні розпочалась незадовго після Помаранчевої революції, коли в МОН і в інших установах, пов'язаних із проектом, неминуче відбулися зміни особового складу. Як виявилось, унаслідок цього не всі ключові контактні особи проекту були достатньою мірою проінформовані про попередні домовленості, у тому числі про технічне завдання (ТЗ).

Як і всі проекти, проект «Громадянська освіта - Україна» мав реалізовуватись у суворій відповідності до ТЗ, яке було узгоджено донором (Європейським Союзом) і бенефіціаром (Міністерство освіти і науки України є партнером проекту). Для цього проекту, як і для всіх інших, вирішальним є питання «відданості», тобто підтримка узгодженого технічного завдання та всіх узгоджених змін до нього, а також бажання й готовність сприяти досягненню цілей проекту на національному рівні. На жаль, у технічному завданні не була визначена установа, на базі якої проект мав здійснюватись, і сторін, з якими він мав безпосередньо співпрацювати.

Цілі проекту

ТЗ проекту розроблялось в Україні національними експертами за допомогою міжнародного фахівця й визначало його основною метою «запровадження громадянської освіти як «обов'язкового навчального предмета» в середній школі України». Конкретні завдання було окреслено таким чином: розроблення національного навчального плану та програми з громадянської освіти та відповідних програм підготовки (перепідготовки) вчителів в університетах і в системі післядипломної педагогічної освіти. Однак під час зустрічей, які проводились на початковому етапі з представниками МОН та іншими зацікавленими учасниками, було підтверджено, що в доступному для огляду майбутньому ГО залишатиметься факультативним предметом. Таким чином, із самого початку реалізації проекту довелося змінити основну мету, визначену в технічному завданні.

Після консультацій з усіма зацікавленими учасниками на адаптаційному семінарі в початкову основну мету проекту було внесено зміни, що викладені в адаптаційному звіті. Сформульовано більш прагматичну мету, яка відображає спрямованість МОН України на «інституціалізацію» ГО в усіх школах шляхом підвищення поінформованості всіх учителів-предметників, створення можливостей для підготовки та забезпечення методичних рекомендацій щодо того, як вони можуть сприяти формуванню громадянської компетентності учнів на основі міжпредметного підходу. Виходячи з цього, після аналізу існуючих нормативно-правових документів робоча група з розроблення навчальних планів і програм склала таблицю змісту громадянської компетентності для всіх ступенів шкільної освіти (ця таблиця ще має бути офіційно затверджена та розповсюджена МОН України). Інші результати проекту - ресурсний посібник для вчителя та посібник з підготовки вчителів - також спрямовані на підтримку процесу інституціалізації.

У ТЗ відзначалось, що реалізація проекту має відбуватись у чотирьох пілотних областях, серед них: місто Київ і по одній області з кожного іншого географічного регіону країни - східного, південного та західного. На жаль, серед трьох інших областей, запланованих для виконання проекту, не опинилось жодної східної. Тому в рамках проекту було докладено значних зусиль із тим, щоб якомога більшою мірою охопити інші області (хоча виділене відповідно до ТЗ фінансування може бути використане лише для організації заходів у пілотних областях) шляхом залучення їх представників до складу робочих груп та участі в семінарах.

Особливості проекту

Цей проект відрізняється від попередніх тим, що він, по-перше, складається з кількох напрямів, по-друге, містить компонент, присвячений особливим освітнім потребам, по-третє, включає підготовку майбутніх учителів. Основні цілі проекту охоплюють підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників для викладання громадянської освіти та наскрізної тематики, видання ресурсного посібника для всіх педагогічних працівників і навчальних посібників для вчителів і студентів, організацію позакласних заходів у формі проектної діяльності, підтримку педагогічних асоціацій, надання допомоги дітям з особливими освітніми потребами та їхнім учителям.

Пріоритетним напрямом діяльності також стало забезпечення інклюзивного підходу до ГО, тобто створення такого середовища, де всі учні мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими освітніми потребами та студенти професійно-технічних навчальних закладів. Для реалізації цієї мети було збільшено кількість пілотних шкіл і призначено короткотермінових національного та міжнародного експертів для впровадження складової з навчання дітей з особливими освітніми потребами та додаткової складової із соціальної справедливості та рівних прав і можливостей.

Передовий досвід

У рамках проекту надавалась підтримка чотирьом основним педагогічним асоціаціям: Всеукраїнській асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба», благодійній організації «Учителі за демократію та партнерство», Асоціації керівників шкіл України та Всеукраїнській асоціації викладачів суспільних наук і громадянської освіти. Ця підтримка була взаємною, адже знання та досвід членів цих асоціацій також сприяли реалізації проекту, багато з них брали активну участь у діяльності робочих груп як національні експерти.

Проектні заходи проводилися з урахуванням положень основних документів національної освітньої політики, прикладів взірцевої практики українських шкіл і підходів до викладання громадянської освіти, які застосовуються в Європі та інших країнах і можуть бути перенесені в умови України. У цьому процесі також велику увагу було приділено забезпеченню неперервності між різними етапами освіти. Ці питання розглянуто в аналітичних документах, які підготували робочі групи з розроблення навчальних планів і програм і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Основні завдання перед ГО в Україні

Наразі перед ГО в Україні стоять такі основні завдання: чітко визначити її місце та статус у навчальному плані (з подальшим створенням відповідної системи дипломної та післядипломної підготовки й наданням необхідних ресурсів для використання в навчально-виховному процесі), забезпечити координацію активного обміну та застосування напрацювань і результатів проектів і заходів з ГО, а також збільшити доступ до європейських знань за допомогою міжпредметних підходів в освіті, шкільних і педагогічних обмінів, онлайнових та інших ресурсів.

Необхідно розробити комплексну структуру для наскрізного викладання тем з європейських знань через відповідні предмети (суспільствознавство, історія, географія, мови, література, етика/філософія); крім того, слід розширити міжнародні контакти, що дадуть змогу започаткувати активні програми міжнародного обміну для викладачів.

З метою вирішення цих основних питань у рамках проекту за результатами аналізу національних нормативних документів розроблено комплексну таблицю змісту громадянської компетентності (яка охоплює знання, уміння й навички, цінності та ставлення) для всіх ступенів шкільної освіти та підготовлено зразки планів уроків з усіх предметів, що демонструють можливості встановлення зв'язків між ГО та відповідними навчальними дисциплінами. Іншими результатами проекту є посібник для підготовки вчителів у закладах вищої педагогічної та післядипломної освіти, короткотермінові й довготермінові програми навчальних курсів і ресурсний посібник для вчителів-практиків. Ці напрацювання являють собою цілу низку практичних матеріалів як для вчителів громадянської освіти, так і для викладачів інших предметів, які опрацьовують теми ГО в контексті своїх програм. Ці посібники містять ґрунтовні рекомендації з позакласної роботи, оцінювання, навчання дітей з особливими освітніми потребами та з питань просування соціальної рівності.

На основі результатів діяльності робочих груп, а також різних концептуальних документів та аналізів, виконаних під час реалізації в межах проекту, розроблено рекомендації стосовно подальшого викладання та статусу громадянської освіти. Ці рекомендації викладено у формі документа, адресованого Міністерству освіти і науки України та Європейському Союзу.

У статті відображені власні погляди автора, які не обов'язково збігаються з поглядами британської компанії «Cambridge Education» чи Представництва Європейської Комісії в Україні.

Автор: Д. Ройл

Освіта.ua
05.02.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев