Початок: учні

Практичний посібник для заступника директора

Діагностика вихованості учнів

Діагностичну анкету проводять (у нашій школі соціологічна група при шкільному методичному кабінеті на чолі із психологом школи) роздільно для учнів певного класу та класного керівника за розробленими запитаннями (оцінюється кожний критерій вихованості за десятибальною системою). Окремо, разом із цим, учень оцінює себе сам, а далі йому дає оцінку класний керівник.

І. Патріотизм

 • Знання історії України, важливих подій у країні.
 • Інтерес до її минулого й майбутнього.
 • Відчуття гордості за свою Вітчизну та її величних людей.
 • Добровільна праця на благо суспільства.
 • Бережне ставлення до народного багатства та природи.
 • Активна підготовка до захисту Вітчизни.
 • Ставлення до державних і національних свят і символів.

ІІ. Інтернаціоналізм

 • Інтерес до культури та мистецтва інших народів.
 • Дружба з людьми інших національностей.
 • Добровільна участь у заходах інтернаціонального характеру.
 • Посильна участь у наданні гуманітарної допомоги народам інших країн, що зазнали певних труднощів.

ІІІ. Колективізм

 • Посильна участь у справах свого колективу.
 • Звичка допомагати своєму товаришу.
 • Рівень виконання рішень колективу.
 • Рівень вимогливості до товаришів.
 • Поєднання особистих і громадських інтересів.
 • Боротьба й відстоювання честі колективу класу.

IV. Гуманність

 • Доброта.
 • Поважне ставлення до старших.
 • Турботливе ставлення до молодших.
 • Добровільна допомога тим, хто її потребує.
 • Любов і турботливе ставлення до всього живого.
 • Непримиренність до антигуманних учинків.

V. Чесність

 • Правдивість.
 • Єдність слова і справи.
 • Прямота.
 • Звичка не брати без дозволу чужі речі.
 • Добровільне визнання своїх помилок.

VI. Добросовісне ставлення до праці

 • Добросовісне навчання.
 • Своєчасність виконання дорученої роботи.
 • Висока якість результатів індивідуальної праці.
 • Систематична й добровільна допомога батькам у домашній праці.
 • Глибока зацікавленість певною сферою праці й конкретною трудовою діяльністю.

VII. Дисциплінованість

 • Щоденне виконання правил поведінки в різних ситуаціях.
 • Швидке й точне виконання розпоряджень, прохань, наказів старших.
 • Боротьба за зразкову дисципліну у класному колективі.
 • Знання й дотримання законів своєї держави.
 • Самоконтроль і самодисципліна.

VIII. Відповідальність

 • Добросовісне виконання своїх функціональних обов'язків.
 • Своєчасне й точне виконання даного слова, зобов'язання.
 • Звичка доводити до кінця розпочату справу.
 • Готовність відповідати за свої вчинки й учинки товариша.
 • Самоконтроль.

ІХ. Принциповість

 • Стійкість поглядів і переконань.
 • Звичка відкрито висловлювати та відстоювати свою думку.
 • Самокритичність.
 • Здатність об'єктивно оцінювати вчинки товаришів.
 • Непримиренність до помилкових суджень та антигромадських учинків товаришів.
 • Толерантність (культура стосунків).

Х. Цілеспрямованість

 • Наявність конкретних перспективних цілей.
 • Наполегливість у досягненні поставленої мети.
 • Вірність своєму ідеалу.

ХІ. Активність

 • Участь у громадському житті класу, школи.
 • Ініціативність.
 • Організаторські здібності.
 • Оптимізм.
 • Боротьба з недоліками та поганими звичками, пережитками минулого.

ХІІ. Допитливість

 • Начитаність.
 • Широта світогляду.
 • Систематична праця над собою, самоосвіта.
 • Високий рівень (відповідно до своїх можливостей) навчання.

ХІІІ. Естетичний розвиток

 • Належний зовнішній вигляд.
 • Рівень культури мови.
 • Поведінка.
 • Уміння співати, танцювати.
 • Систематичне відвідування театру, концертів, виставок.
 • Знання й розуміння визначних творів літератури, мистецтва.

XIV. Прагнення до фізичної досконалості

 • Правильна фізична постава.
 • Звичка щоденно робити фізичну зарядку.
 • Наявність спортивних досягнень.
 • Регулярність занять фізкультурою (у т. ч. заняття у спеціальних спортивних секціях).
 • Зразкова успішність у фізичній культурі.

На основі цієї анкети робиться ретельний аналіз виховної роботи у класі та вказуються шляхи значного поліпшення виховання.

Чи знаєте ви здібності своїх дітей?

Дітей виховують у сім'ї. Школа дає знання, формує вміння, навички. Виховний потенціал сім'ї набагато вищий за потенціал будь-якої престижної школи.

На жаль, більшості батьків важко визначити потенціал своїх дітей, тому вони непевні, які ж здібності слід розвивати в дитини (мої опитування дітей показали, що лише кожний двадцятий батько чи мати це роблять).

Коли ваша дитина пішла до школи, вам, батькам, необхідне більш точне усвідомлення її домінуючих здібностей. Пропоную вам тест-анкету на визначення вами та вашою дитиною характерних ознак її здібностей.

Є вільна хвилинка - присядьте з дитиною 8-12-ти років (можна й з 8 до 17-ти років), накресліть систему координат. На осі абсцис відкладіть (напишіть) вісім здібностей дитини (технічні, музичні, артистичні, спортивні, літературні, наукові, художні, педагогічні), а на осі ординат відкладіть дванадцять рівних відрізків.

Тепер кожну вимогу тесту-анкети оцініть за 12-бальною системою (оцінює дитина й окремо батько, а тоді співставляють, і це є умовою зацікавленої бесіди про здібності дитини). Усі оцінки за кожну вимогу додаються й діляться на кількість вимог. Результати оцінки відкладаються на графіку на осі абсцис. По завершенні тестування буде видно, яка зі здібностей переважає. Тоді її і треба розвивати.

А тепер вимоги тестів.

І. Технічні здібності

 • Дитина цікавиться різноманітними машинами та механізмами.
 • Постійно конструює моделі, шукає причини несправності механізмів і ремонтує їх.
 • Постійно креслить і створює ескіз механізму.
 • Цікавиться технічною літературою.
 • Сама вже щось виготовила з технічних моделей.

ІІ. Музичні здібності

 • Дуже любить музику.
 • Швидко запам'ятовує мелодію.
 • Грає на якомусь інструменті.
 • Створює власні мелодії.
 • Не пропускає жодного концерту музикантів.

ІІІ. Спортивні здібності

 • Енергійно й постійно рухається.
 • Смілива, не боїться синців.
 • Грає у спортивні ігри.
 • Спритно справляється з ковзанами, лижами, м'ячем.
 • Фізично розвинена, має добру координацію рухів, пластична, граціозна.
 • Захоплюється спортом.
 • Ніколи не втомлюється.

IV. Літературні здібності

 • Розповідаючи будь-що, не втрачає головної думки.
 • Любить фантазувати.
 • Уміє підібрати вдалі слова в усних і письмових розповідях, які добре передають емоційний стан і почуття людини.
 • Любить писати вірші, розповіді.
 • Веде літературні щоденники.
 • Багато читає художньої літератури.
 • Має власні творчі доробки.

V. Артисті здібності

 • Уміє виразити свої думки мімікою, жестами, рухами.
 • Уміє привернути увагу тих, кому розказує.
 • Може змінювати тональність розповіді.
 • Охоче виступає перед великою масою людей.
 • Легко копіює звички людей.
 • Тяжіє до красивого одягу.
 • Співає, грає, емоційна.

VI. Художні здібності

 • Свій настрій виражає через малюнки чи ліплення.
 • Дуже уважна до творів мистецтва.
 • Завжди малює, ліпить, комбінує фарби.
 • Може дати аналіз художньому полотну.
 • Любить дивитись передачі про художників, відвідувати художні виставки.

VII. Наукові здібності

 • Чітко та яскраво розуміє абстрактні поняття й узагальнення.
 • Уміє чітко виразити свою думку та записати її.
 • Тяжіє до читання наукової, науково-популярної літератури.
 • Знаходить власне пояснення спостережуваних явищ і подій.
 • Має власні проекти, конструкції, схеми, колекції.
 • Не засмучується, якщо її винахід не підтримують інші.

VIII. Педагогічні здібності

 • Дуже любить дітей.
 • Добре розмірковує, чітко мислить, розуміє причини та мотиви вчинків інших людей.
 • Легко та швидко засвоює новий матеріал.
 • Дуже любить виступати перед однолітками.
 • Ставить багато запитань батькам і вчителям.
 • Багато читає художньої літератури (і в першу чергу про школу, учителів).
 • Дуже спостережлива.
 • Тяжіє до всього нового.
 • Завжди охайна, спокійна, увічлива.
 • Завжди знаходить контакт з іншими людьми.

«Знайшовши» здібності дитини, створіть умови для їх розвитку. Успіхів вам і вашій дитині!

Автор: С. Дибський

Освіта.ua
03.12.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев