Інтернет-ресурси вивчення рідного краю

Починаючи з кінця 80-х років минулого століття, до шкільних програм переконливо увійшла тема літератури рідного краю. Нові програмі для 5-12-х класів підтверджують важливість вивчення у школі творчості письменників-земляків

Виходячи з основоположного педагогічного принципу наступності та перспективності у навчанні між початковою й основною ланками навчання, уроки літератури рідного краю повинні становити безперервну вертикаль між початковими середніми та старшими класами.

Застосування електронних носіїв інформації разом із посібниками на паперових носіях дозволяє вчителю розширити напрями вивчення творчості письменників Донбасу, активізувати учнівський процес пізнання. Сьогоднішній зміст українського сегменту Інтернету, його літературні сайти й окремі літературні веб-сторінки, електронні бібліотеки значно підвищують пошукову літературну діяльність учнів, роблять її різноманітною, цікавою, дослідницькою. У процесі пошукової роботи в Інтернеті учні засвоюють важливі навички відбору потрібної інформації у світовій мережі.

Використання літературних інформаційних джерел обох видів (на паперових і електронних носіях) стає важливою ознакою сьогоднішнього навчального процесу. Тільки на цьому шляху розвитку пізнавальних можливостей учнів можливий прогрес у навчанні.

Характеристика електронних носіїв інформації про творчість письменників-земляків

Літературні сайти

Сайт «Література рідного краю» www.donbaslit.skif.net.

Сторінки сайту «Література рідного краю» пропонуються широкому колу шанувальників художнього слова: учням, студентам, учителям шкіл, викладачам ВНЗ і всім тим, хто любить літературу та свій шахтарський край.

На сайті представлені творі українських письменників, які народились у нашому краї (Донеччина й Луганщина), жили й живуть тут. У художньому слові вони відтворили минуле Донбасу, красу неписаної природи, людей рідної землі, давню та нову історію.

На сторінках сайту «Література рідного краю» ви знайдете біографічні нариси й аналіз творчості письменників М. Петренка, М. Чернявського, Б. Грінченка, С. Черкасенка, М. Шаповала (Сріблянського), В. Сосюри, С. Божка, М. Руденка, І. Світличного, О. Тихого, І. Дзюби, В. Стуса, Л. Талалая, В. Голобородька. Творчість письменників української діаспори, які народились і жили на Донеччині: В. Гайворонського (США), В. Роект (США), Е. Андієвської (Німеччина), Л. Лимана (США) та ін.

Сучасне літературне життя представлене творами письменників Донеччини П. Байдебури, Г. Кривди, П. Бондарчука, С. Жуковського, І. Білого, В. Загнітка та Луганщини М. Чернявського, І. Низового, В. Гайворонського, О. Неживого.

Погляди на літературне життя на Донбасі висловлюють сучасні критики, письменники, літературознавці, педагоги, краєзнавці І. Дзюба, Л. Талалай, В. Оліфіренко, О. Неживий, П. Бондарчук, В. Терещенко та ін.

В основу матеріалів сайту покладено ряд навчальних посібників, які вже були апробовані у багатьох школах Луганщини та Донеччини. Це такі посібники, як «Дума і пісня» (1993), «Уроки правди і добра» (1995, 2000) т ін.

Відведено на сайті сторінку для вчителів, де висвітлюється досвід вивчення літератури рідного краю на уроках, планування уроків з літератури  рідного краю та розробки моделей уроків.

На сайті розташовані твори учасників літературного конкурсу учнів-старшокласників і студентів Донеччини на честь Володимира Сосюри.

Сайт постійно поповнюється творами талановитих письменників-земляків, де б вони не жили у світі.

Окремі літературні теми в Інтернеті

«Велесова книга» й Донецький край

Найдавніша пам'ятка слов'янської літератури, в якій згадуються східнослов'янські землі, зокрема річки Каяла, Калиця Мала й Калиця Велика, через які проходили праукраїнські племена у своєму шляху на Дніпро.

Адреса електронних носіїв інформації й анотації до них

Завдання

Бібліотека української літератури для школярів. Компакт-диск. «Бібліотека української літератури для школярів»

1. Учні, спираючись на слово вчителя та на матеріали компакт-диску, готують повідомлення й виступи про історію знайдення «Велесової книги» та її значущість для української літератури

На компакт-диску поміщено текст «Велесової книги» у перекладі Б. Яценка та супроводжувальна стаття В. Шевчука, в якій розкривається значення твору, даються оцінки окремих сторінок та образів

2. Взяти до уваги, що географічні реалії Донеччини подаються на дощечці 37 А (мова йде про річки Каялу, Калицю Малу та Калицю Велику)

Пошук додаткових матеріалів в Інтернеті за допомогою словникових пошукових систем типу «Мета», «Google» та ін.

Учні одержують завдання здійснити Інтернет-огляд матеріалів про «Велесову книгу»: перелік існуючих гіпотез про походження пам'ятки, заперечення оригінальності «Велесової книги» тощо.

 

«Слово о полку Ігоревім» і Донеччина

Пам'ятка давньоруської літератури, в якій згадуються та змальовуються географічні реалії нашого краю, де відбувалися основні події поеми.

Адреси електронних носіїв інформації й анотації до них і збірник

Завдання

Компакт-диск. «Бібліотека української літератури для школярів». Подається повний текст «Слова про Ігорів похід» у перекладі В. Шевчука

Учні готують для повідомлень (або рефератів) описи Донецької землі, розповідають про головні події та про героїв твору.

З'ясовують мовне багатство перекладу на сучасну українську мову в порівнянні з оригіналом

Пошук додаткових матеріалів в Інтернеті за допомогою словникових пошукових систем типу «Мета», «Google» та ін.

Учні одержують завдання з'ясувати місце «Слова о полку Ігоревім» в українській літератури, мотиви «Слова...» у творах українських письменників, зокрема в письменників-земляків

 

Савур-Могила в усній народній творчості та в художній літературі

Це східноукраїнська місцевість на кордонах України з іншими часто ворожими світами, оспівана у багатьох творах української усної народної творчості як героїчне місце, що захищали українські воїни-козаки від східних загарбників.

Це «Думка про втечу трьох братів Азова», історичні пісні про козака Морозенка й військо Запорізьке, в яких фігурує образ Савур-Могили, увійшли золотими сторінками в український народний епос.

Згадки про славну Савур-Могилу не зникають у зв'язку з геополітичними змінами в суспільно-політичному житті України в XVII ст. Уже в XVI ст. і в наступних часах Савур-Могила згадується в народних піснях про чумаків, які їздили повз неї на Дон ловити рибу чи добувати кав'яр, у легендах і переказах чудодійного й побутового характеру.

Народна уснопоетична творчість, в якій зображується (або згадується) Савур-Могила, стала потужним поштовхом для літературної творчості діяльності українських письменників, у творах яких образ славної східноукраїнської місцевості одержав новий розвиток. Про Савур-Могилу писали, чи згадували про неї, як місце значних подій, М. Петренко, М. Чернявський, Я. Кухаренко, Д. Багалій, А. Кащенко, Д. Гуменна, П. Байдебура, Яр Славутич, Л. Костенко, сучасні письменники Донеччини, які відобразили славну Савур-Могилу у творах про Другу світову війну, про запеклі бої біля неї у 1941 та 1943 роки.

Адреси електронних носіїв інформації й анотації до них

Завдання

Компакт-диск. «Бібліотека української літератури для школярів». Подаються тексти уснопоетичних творів, зокрема повний текст «Думи про трьох братів азовських», в якому згадується «Савур-Могила»

Учні коментують ті частини думи, в яких іде розповідь про Савур-могилу, знаходять її на карті Донецької області. Можливі повідомлення про образ Савур-Могили в інших уснопоетичних творах та в художній літературі

Пошук додаткових матеріалів в Інтернеті за допомогою словникових пошукових систем типу «Мета», «Google» та ін.

Кмітливим і вмілим користувачам Інтернетом за фаховою допомогою викладачів пропонуються завдання здійснити Інтернет-огляд теми «СавурМогила» в уснопоетичному і художньому слові», спробувати відшукати етимологію (тлумачення) поняття «Савур-Могила» українськими й іншими істориками літератури та мовознавцями. Запропонувати учням виступити на уроці з повідомленням про знайдену інформацію з наданням конкретних адрес в Інтернеті

 

Микола Чернявський (1868-1937), поет і прозаїк. Народився у селі Торському Добропільського району. До почату ХХ ст. працював учителем музики в Бахмуті (тепер Артемівськ), пізніше - в Чернігові та в Херсоні, де був незаконно репресований і розстріляний владою за патріотичні почуття до України.

У багатьох своїх творах відобразив рідний донецький край, його неписану природу, історичні події. Першим в українській літературі почав розробляти шахтарську тематику.

Є засновником літературного життя на Донбасі: видав другу книжку своїх віршів «Донецькі сонети» в Бахмуті у 1898 р. У 1930-1931 роках. видав десятитомних своїх творів у Харкові(видавництво «Рух»). Дев'ять томів його десятитомного видання на щастя збереглись у краєзнавчому відділі Донецької обласної бібліотеки, інші екземпляри по всій Україні були знищені владою.

Двотомник письменника у 60-х роках минулого століття видав донецький літературознавець В. Костенко.

Адреси електронних носіїв інформації й анотації до них

Завдання

Сайт «Література рідного краю» www.donbaslit.skif.net

Переважна більшість віршів сповнена мотивів рідного краю: про шахтарську долю, про історію краю, про нерозкішну природу донецького степу. Подається про життєвий і творчий шлях письменника. Було б бажаним доповнити матеріали сайту про М. Чернявського нарисом «На власнім творі розіп'ятий творець...» із видання «Уроки правди і добра» (Донецьк, 2001

Учні готують виступи або доповіді про життєвий шлях письменника, відповідь на запитання: чому радянська влада переслідувала письменника та знищили його?

Було б бажаним відвідати шкільну кімнату-музей М. Чернявського в с. Святогорівці Добропільського району Донецької області

Поетика (Poetyka) http://poetry.nazone.net

Пропонується літературно-критична стаття Ю. Єненка, письменника і краєзнавця, про творчий і життєвий шлях письменника, його зв'язки з Луганщиною

Учні використовують матеріал статті для повідомлення про письменника, аналізують вірші, які розширюють уявлення про життєвий і творчий шлях М. Чернявського, його літературні досягнення

Пошук додаткових матеріалів в Інтернеті за допомогою словникових пошукових систем типу «Мета», «Google» та ін.

Учні одержують завдання з'ясувати внесок поета в українську літературу, розвиток ним літературно-творчих традицій своїх попередників, місце донецької тематики, розробленої письменником, в українській літературі

 

Спиридон Черкасенко (1876-1940), поет, прозаїк і драматург, педагог. Із нашим краєм письменника педагога поєднала на початку минулого століття педагогічна діяльність у селищі Лідіївка (зараз у межах м. Донецька). У віршах, прозових творах і у драматичному жанрі він відтворив життя шахтарів, інтелігенцію, революціонерів, а також дитячу тематику.

Адреса електронних носіїв інформації й анотації до них

 

Завдання

Сайт «Література рідного краю» www.donbaslit.skif.net

 

Пошук додаткових матеріалів у Інтернеті за допомогою словникових пошукових систем типу «Мета», «Google» та ін.

Учні одержують завдання з'ясувати внесок поета, драматурга і прозаїка в українську літературу, розвиток ним літературних традицій, зокрема продовження теми Донбасу в українській літературі

 

Павло Байдебура (1901-1985), письменник. Жив у Донецьку. У своїх творах (оповіданнях, повістях і романах) відображав історичні події на Донеччині у XVIII ст. та сучасне життя у краї, зокрема в романі «Вогонь землі» відтворив історію із знаходження покладів вугілля на донбасі та відбудову козаками-запорожцями фортеці Домахи (тепер місто Маріуполь).

 

Адреси електронних носіїв інформації й анотації до них

Завдання

Сайт «Література рідного краю» www.donbaslit.srif.net

Учні досліджують розвиток письменником теми Донбасу в українській літературі в порівнянні із здобутками М. Чернявського, Б. Грінченка, С. Черкасенка та ін. письменників

 

Микола Руденко (1920), поет, прозаїк, один з організаторів правозахисної Гельсинської спілки в середині 70-х років ХХ ст. За політичну антирадянську діяльність був заарештований і покараний несправедливим судом заслання до концентраційних таборів у Північній Росії. Часто у віршах на засланні виринають спогади про рідний Донбас, де він народився (с. Юр'ївка Луганської області), його краєвиди, дороги, якими ще малим ходив поет. У милій серцю Донеччині шукає моральної підтримки, у своєму дитинстві хоче знайти душевний спокій.

Написав кілька великих епічних творів, фантастичну повість.

Літературні здобутки письменника були справедливо оцінені тільки із відродженням Україною своєї незалежності. Наш земляк нагороджений найвищим званням держави - Герой України; став лауреатом Державної премії ім. Тараса Шевченка та премії В. Винниченка.

Адреса електронних носіїв інформації й анотації до них

Завдання

Сайт «Література рідного краю» www.donbaslit.skif.net

 

Поетика (Poetyka) http://poetry.uazone.net. На веб-сторінці поміщено вірші поета різних років, які, в основному, розкривають його громадянську позицію, філософські погляди на призначення людини. Тут розміщено портрет письменника й літературно-критична стаття про його творчість. Матеріал сторінки розширює матеріал, пропонований для учнів посібником «Уроки правди і добра» та сайту www.donbaslit.skif.net

Учні готують повідомлення про життєвий і творчий шлях письменника, узгоджуючи виступи однокласників, які готують повідомлення про М. Руденка за посібником «Уроки правди і Дора» та сайтом www.donbaslit.skif.net. Ідейно-художній аналіз віршів, поміщених на цьому сайті розширить погляди на тематичну різноманітність віршів письменника

 

Іван Світличний (1929-1993), поет, літературознавець, народився в с. Половинкиному Старобільського району Луганської області. Належав до покоління «шістдесятників», до якого відносять Василя Симоненка, Івана драча, Ліну Костенко, Євгена Гуцала, Василя Стуса, Василя Голобородька, Івана Дзюбу, Євгена Сверстюка.

Автор ряду літературно-критичних нарисів, у яких критикував зашорену ідеологічними нормами українську літературу. Критичні виступи І. Світличного інколи досить впливових авторів, які пізніше розквиталися з порушником громадського спокою. Суд 1972 р. за антирадянську діяльність відміряв нашому земляку сім років таборів суворого режиму та п'ять років заслання.

У віршах І. Світличного він постає справжнім громадянином України, патріотом своєї малої батьківщини - Донбасу.

Адреси електронних носіїв інформації й анотації до них

Завдання

Сайт «Література рідного краю» www.donbaslit.skif.net

 

Пошук додаткових матеріалів у Інтернеті за допомогою словникових пошукових систем типу «Мета», «Google» та ін.

Учні одержують завдання з'ясувати внесок поета в українську літературу, розвиток ним літературно-творчих традицій

 

Василь Стус (1938-1985), поет, літературознавець правозахисник. Народився на Вінниччині. Закінчив Донецький педагогічний інститут. Учителював, учився в аспірантурі в Інституті літератури (Київ). Належав до «шістдесятників». У 1972 р. за написані ним вірші, критичні виступи, розповсюдження забороненої літератури був засуджений на вісім років ув'язнення (Мордовія, Магаданська область). Після звільнення на волі був кілька місяців. За членство в Українській Гельсінській групі у 1980 р. знову був засуджений на десять років таборів суворого режиму й п'ять років заслання. На знак протесту проти умов утримання в таборі (Кучино, Пермьска область) оголосив смертельну голодовку. У листопаді 1989 р. на вимогу громадськості та родини останки поета було перевезено в Україну й поховано на Байковому кладовищі в Києві.

За життя В. Стус підготував до друку чотири поетичні збірки, але тільки одна побачила світ. У Брюсселі в 1970 р. було видано книгу віршів «Зимові дерева». Із 1989 р. в Україні вийшли його критична праця про творчість П. Тичини «Феномен доби», збірки «Палімпсести», «І край мене почує» та ін. Поезія відзначається філософською заглибленістю, інтелектуальністю й експресивністю. У творах - рідкісна у світовому письменстві неподільність поезії й долі та дивовижна духовна глибина особистості. Ім'я В. Стуса стало символом мученика, борця за незалежну Україну.

У віршах В. Стуса є відчутними образи рідного краю, рідної Донеччини, її степового розгону та багатотрав'я. Але на відміну від багатьох поетів, про рідний поневолений край поет писав із смутком, без замилування.

 

Адреса електронних носіїв інформації й анотації до них

Завдання

Сайт «Література рідного краю» www.donbaslit.skif.net

 

Поетика (Poetyka) http://poetry.uazone.net. Веб-сторінка http://poetyka.uazone.net/stus/alfavit.html. Тут подаються вірші, які з певною умовністю можна віднести до теми рідного краю у творах В. Стуса. У цих творах є відчутним донецький мотив: образи донецького степу, рідного міста, батька тощо. Це такі твори, як «Я блукав містом своєї юності», «Тато молиться богу», «З дитячих спогадів», «Вдасться чи ні...», «Вертання»

Учні відшукують на веб-сторінці згадані твори та вчаться аналізувати їх

Компакт-диск. «Бібліотека української літератури для школярів». Подаються вибрані вірші В. Стуса різних років

Веб-сторінка із віршами поета допоможе учням з'ясувати художні особливості поетичного слова письменника-земляка, знайти ілюстрації до його стражденної долі, з'ясувати у віршах образи рідного степового краю

Пошук додаткових матеріалів в Інтернеті за допомогою словникових пошукових систем типу «Мета», «Google» та ін. Тут, зокрема корисним може бути матеріал статті академіка М. Жулинського «Сходження на Голгофу слави» (газета «День») ttp://www.day.kiev.ua/2001/175/society/socl.htm. Відомий літературознавець розкриває мотиви життєвого і творчого шляху В. Стуса, зупиняється на окремих досягненнях Стуса-літературознавця та поета. Пошукові системи «Мета» і «Google» допоможуть знайти спогади про В. Стуса, Є. Сверстюка, Л. Лук'яненка, російського письменника Л. Бородіна, який був свідком останніх днів поета-мученика та багато ін. Пошукові системи подають адреси матеріалів про відкриття музеїв В. Стуса у Вінниці та Донецьку

Учні одержують завдання з'ясувати внесок поета в українську літературу, розвиток ним літературно-творчих традицій своїх попередників у художньому слові. Спогади про поета відомих політичних діячів і письменників

 

Автор: В. Оліфіренко

Освіта.ua
05.03.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев