Допрофільна підготовка учнів

Інтерактивні форми навчання корисні не лише для учнів, а й як для вчителів, так і для шкільної адміністрації. Саме ця ідея була покладена в основу семінару заступників директорів з навчально-виховної роботи, організованого Торезьким відділом освіти, міським методичним центром

Тема семінару «Допрофільне навчання: сутність, зміст, технології» є водночас і важливою, і складною, адже шкільна освіта не так давно стала на шлях профілізації навчання, а допрофільна підготовка для багатьох шкіл є «цілинною землею», яку треба освоювати.

Робота з допрофільної підготовки в нашій школі розпочалася з 2000/01 навчального року, коли шляхом аналізу складу педагогічних кадрів, анкетування учнів і батьків, з урахуванням матеріально-технічної бази школи був визначений інтерес до оволодіння навичками трудової виробничої діяльності, необхідними як у повсякденному житті, так і для подальшого навчання в Донецькому технічному університеті, Краматорській машинобудівній академії, Торезькій філії Харківського інституту економіки й менеджменту, Торезькому гірничому технікумі, Торезькому професійному ліцеї. Тобто допрофільна підготовка була спрямована на подальший перехід у старшій школі до технологічного напряму, а саме до профілю «виробничі технології». Для цього у школі є необхідне устаткування, не просто навчальні, а промислові станки (токарний, фрезерний, свердлувальний, деревообробний), індивідуальні робочі місця для роботи по дереву й металу, є столярні та слюсарні майстерні. Школа має кабінет обслуговуючої праці, обладнаний електричними швейними машинами, розкрійним столом, які необхідні для швейної справи.

До варіативної частини навчального плану були введені предмети та курси за вибором, які сприяють допрофільній технологічній підготовці: креслення, математика, гурток технічного конструювання для учнів 7-го, 8-го, 9-го класів. Аналіз інтересів дітей на основі тестування, стану їх успішності у 2001/02 н. р. показав, що є потреба ввести суспільно-гуманітарну допрофільну підготовку, оскільки саме до цього напряму належить вибраний учнями економічний профіль. У навчальному плані варіативна частина у 8-9-х класах включала факультативний курс із математики, поглиблене вивчення географії.

Аналізуючи подальше працевлаштування випускників школи, ми звернули увагу на те, що у 2002/03 н. р. 64 % учнів технологічного класу продовжили навчання за технічними спеціальностями в середніх спеціальних і вищих навчальних закладах. Із випускників 2003-2004 років 72 % учнів вибрали економічні спеціальності.

Інтереси учнів і плани батьків рік від року змінюються, як змінюється й поняття престижності професії в самому суспільстві. Поки що не завжди вдається переконати учнів і батьків, що людині не варто зв'язувати подальшу долю з, можливо, й престижною професією, але не такою, яка відповідає інтересам, здібностям, успішності, темпераменту. Не всі можуть працевлаштуватися, здобувши професію юриста, економіста або фахівця з міжнародних відносин. Тому перед школою постала задача дати можливість дитині вивчити свої власні профорієнтаційні потреби, а батькам замислитись про реальні можливості та здібності їхніх дітей. Для цього необхідно відбирати й удосконалювати методи анкетування, вести роботу з профорієнтації, вивчати успішність, темперамент дитини, оскільки саме такі складові, як інтерес до предмета, успішність і темперамент людини, складають триєдність, за якою можна орієнтувати учня на вибір допрофільного, а потім і профільного навчання. Так, у новому навчальному році у школі проведений поглиблений аналіз не тільки інтересів, а й навчальних досягнень учнів із предметів. У цій роботі взяли участь класні керівники, учителі-предметники, учні, батьки під керівництвом шкільного психолога. Були визначені методики тестування, анкетування та професійного консультування учнів 7-9-х класів, оскільки саме вони є допрофільними. Це такі тексти й анкети, як «Диференційно-діагностичний опитувальник», «Вибір майбутньої професії», «Професійне консультування дев'ятикласників», «Ким я бачу свою дитину» (анкета для батьків). Зібрані анкети опрацьовані, а їх результатом стала «Карта учнівських інтересів», подана не у стандартному вигляді, а в адаптованому для сприйняття всіх учасників навчально-виховного процесу. У свою чергу, «Карта інтересів» стала підставою для висновку про складання робочого навчального плану на наступний навчальний рік з орієнтуванням на допрофільну підготовку 8-9-х класів за технологічним і суспільно-гуманітарним (філологічним) напрямами. Слід сказати, що в учнів посилився інтерес до технологічного допрофільного навчання у зв'язку з тим, що поповнюється обладнання комп'ютерного класу, а до варіативної частини навчального плану за технологічним напрямом будуть уведені курси за вибором «інформатика», «креслення», а також планується робота гуртків технічної творчості. Що стосується допрофільного суспільно-гуманітарного (філологічного) напряму, то в цьому плані інтерес учнів обумовлений життєвою необхідністю вивчати українську мову, літературу, іноземну мову й можливістю виявити себе у творчих конкурсах, у роботі МАН. Важливу роль у підтримці адміністрацією та радою школи вибору допрофільного навчання відіграє результативність учнів із допрофільних предметів на рівні школи та міста, що підтверджує їх інтерес до предметів: наприклад, призові місця в МАН з української мови та біології (2001, 2004 р.), з української мови в конкурсі ім. П. Яцика (2002-2004 р.), у міській олімпіаді з англійської мови (2001, 2004 р.), у конкурсі творів українською та російською мовами «Творча юнь Донбасу», «Вірю в майбутнє твоє, Україно!», нарис до 60-річчя Перемоги (2004 р.), у міських олімпіадах із обслуговуючої праці (2000, 2002, 2005 р.).

Зі свого особистого досвіду кожний із нас може сказати, що допрофільне навчання не обов'язково вплине на остаточний вибір учнями роду занять у дорослому житті. Для дітей характерно змінювати свої плани: сьогодні вони бачать себе міліціонером, завтра - лікарем, потім - бізнесменом, артистом і т. д. Тому після закінчення допрофільного навчання доцільно проводити повторне анкетування та профконсультації для дев'ятикласників з метою дати їм якомога більше можливостей для самоаналізу. Результатом може бути те, що учні виберуть «універсальний» рівень, який не дає переваги окремим предметам. Такий вибір зробили при анкетуванні наші дев'ятикласники та їхні батьки в минулому навчальному році. Аналізуючи причини такого вибору, педколектив дійшов висновку, що це обумовлено невизначеністю, які професії будуть потрібні в нашому суспільстві.

Однак допрофільне самовизначення учнів необхідне - це веління часу, це шлях до саморозвитку й самопізнання. Дитина у віці 14-15 років здатна дати оцінку своїм здібностям, інтересам і схильностям, якщо запропонувати для цього цікаві тести, запросити до співпраці батьків.

Беручи до уваги, що допрофільна підготовка є відправною точкою професійного вибору, школа підтримує інформаційний зв'язок із професійно-технічними, середніми спеціальними, вищими навчальними закладами міста Торез, а також із міським Центром зайнятості. Отриману з цих закладів інформацію, матеріал представлено у шкільному кабінеті профорієнтації у вигляді буклетів, стендів («Професії наших батьків», «Центр зайнятості інформує», «Медичне училище нашого міста», «Спеціальності професійного ліцею», «Запрошує гірничий технікум» та ін.)

У рамках семінару були проведені відкриті уроки, факультатив, гурток МАН із тих предметів, які, згідно з проведеним тестуванням серед учнів 7-9-х класів та їхніх батьків, стали визначальними для планування допрофільної підготовки в поточному навчальному році (українська мова в 7-му класі, урок російської мови у 8-му класі, урок обслуговуючої праці в 9-му класі).

Факультатив «Стилістика української мови» в 10-му класі проводився з метою поглиблення знань державної мови. Гурток МАН із біологів у 7-11-му класах є однією з форм організації допрофільного навчання як запланований адміністрацією школи на майбутній хіміко-біологічний профіль, виходячи з анкетних даних інтересу учнів до предмета, їх успіхів у науково-дослідній роботі з біології й міських олімпіадах із хімії, а також виходячи з наявності досвідчених педкадрів із хімії та біології.

Чому так важливо допомагати дітям 7, 8, 9-го класів пізнавати й розвивати свої здібності? У вивченій з даного питання літературі є така відповідь: ми вже маємо суспільство з ринковою економікою, коли з'являються нові професії, поняття професіоналізму змінилось. Раніше воно асоціювалося з умінням людини володіти своєю професією, а тепер потрібний не тільки «вузький», а й компетентний у багатьох питаннях фахівець, а це вміння постійно вчитись, тобто освіта має бути безперервною. Тому школа прагне до раннього визначення професійного вибору дітьми, для цього і вводиться допрофільне навчання, а з іншого боку, ринкова економіка примушує людей часто змінювати не тільки місце роботи, а й професію. Принцип «освіта на все життя» змінюється новим - «освіта впродовж усього життя». На допрофільну орієнтацію учнів впливають, з одного боку, суспільство, мода, престижність, професії членів сім'ї, а з другого - внутрішні, особисті умови (індивідуальні інтереси, захоплення, схильність самої дитини до певних занять).

Для вивчення індивідуальних особливостей необхідно використовувати методики, доступні педагогам, дітям і батькам. Серед них - щоденні спостереження, письмові й усні анкети, збір даних від оточуючих, вивчення успішності. Потрібно намагатись аналізувати не тільки результат діяльності, а й сам процес діяльності. Відповіді учнів можуть дати інформацію про прояв і стійкість індивідуальної активності, зокрема:

 • про готовність тривалий час займатись однією справою;
 • про прагнення займатися знову тією ж невирішеною проблемою;
 • про постійність позакласних захоплень і т. д.

Обов'язково повинна бути інформація, одержана від педагогів, які тривалий час працюють з дитиною. Наприклад, можна запропонувати класному керівнику висловитись про особливості поведінки учня у школі, його зайнятість у гуртках, про самостійність, стійкість і широту інтересів, про прагнення до занять.

До «життєвих показників» необхідно віднести й успіхи дітей у навчанні, оскільки шкільні оцінки певним чином відображають і психологічний стан дитини. При цьому шкільні оцінки показують здатність учня регулювати свою діяльність відповідно до вимог школи та сім'ї. Дослідження показують, що успіхи в навчанні є значущими при виборі допрофільного навчання. Дані про успіхи в навчанні, про стосунки й поведінку повинні уточнюватись і доповнюватись у процесі спостережень і бесід, що врешті-решт дасть можливість оцінити індивідуально-психологічні особливості людини, а педагоги при цьому отримають інформацію, завдяки якій зможуть допомогти дитині зробити допрофільний, а потім і профільний, і професійний вибір.

Анкета для батьків „Ким я бачу свою дитину"

1. Ким ви хочете бачити свою дитину?

 • На наступний рік після закінчення школи;
 • через 5-7 років;
 • через 20 років.

2. Яку професію вибрала ваша дитина? Чому саме її?

3. Назвіть улюблене заняття, захоплення вашої дитини.

4. Що у своєму сині (дочці) ви відносите до достоїнств?

5. Що у своєму сині (дочці) ви відносите до недоліків?

6. Якщо ваша дитина вже вибрала професію, що найбільше вплинуло на її вибір:

 • ваша порада;
 • рекомендації вчителя;
 • лікаря;
 • думка друзів;
 • заняття в гуртках;
 • вирішила сама.

7. Чим ви допомагаєте синові (дочці) у виборі професії:

 • допомагаю в навчанні;
 • розповідаю про свою професію;
 • заохочую заняття в гуртках;
 • навчаю елементам своєї професії;
 • ніяк не допомагаю;
 • намагаюсь не заважати;
 • не знаю, чим допомогти.

8. Як ви ставитесь до виконання сином (дочкою) своїх навчальних і трудових обов'язків:

 • не проявляю вимогливості;
 • не звертаю уваги;
 • контролюю;
 • проявляю вимогливість, надаю необхідну допомогу.

9. Чи задоволені ви успіхами в навчанні вашої дитини:

 • у цілому задоволений;
 • мені однаково, як вона вчиться;
 • могла би вчитися краще;
 • повністю задоволений.

Автор: О. Шумейко

Освіта.ua
24.01.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев