Future Classroom Lab - модель образовательной среды

Главное в образовательном пространстве - понимание, чего и как можно научить детей

Future Classroom Lab - модель образовательной среды

Моє знайомство з Scientix (Європейською спільнотою для вчителів природничо-математичного циклу) і European Schoolnet (мережею, до якої входять представники міністерств освіти 34 країн Європи) почалось, коли колектив гімназії, у якій я працюю, вирішив відмовитись від традиційних предметних тижнів, замінивши їх на трансдисциплінарні STEАM-декади, де навколо спільної теми об’єднуються всі шкільні предмети. Подорожуючи сторінками Інтернету, я натрапила на надзвичайно цікавий ресурс з STEM-освіти Scientix. Дана онлайн платформа містить дидактичні матеріали для вчителів природничо-математичних дисциплін, а також інформує європейську освітянську спільноту про інноваційні освітні конкурси - Європейський тиждень STEM (STEM Discovery Week) та STEM Ahead Competition. Перемога гімназійних проектів в цих конкурсах дала нам змогу взяти участь в двох семінарах-практикумах «Наукові проекти в класній лабораторії майбутнього», що відбулися в Брюсселі під егідою European Schoolnet та побачити сучасне освітнє середовище Future Classroom Lab.

Готуючись до другої міжпредметної декади «Пара як рушій прогресу», я побачила в інтернеті новий термін «steam-powered classroom». З англійської цей феномен можна перекласти як «пароклас» – інноваційне, дитиноцентричне, проектно-зорієнтоване навчальне середовище. Тут присутня гра слів: STEAM як інноваційна форма організації навчального процесу і «steam» як «пара» з англійської, явище, навколо якого вибудовувалась міжпредметна декада. У Брюсселі я побачила «пароклас» на власні очі й взяла участь у майстер-класі з проектування сучасного уроку в класі майбутнього із застосуванням ресурсів лабораторії FCL.

Future Classroom Lab- (Класна лабораторія майбутнього) - це сучасний освітній простір, створений за ініціативою European Schoolnet в Брюсселі.

Лабораторія спонукає відвідувачів переосмислити роль педагогіки, технологій і дизайнерського мислення в підготовці та проведенні сучасного уроку, або, як його називають фахівці FCL, «навчального сценарію». FCL складається з шести навчальних зон, у яких відбувається навчання 21-го століття, розвиваються життєві компетентності вчителів і учнів, практикуються сучасні стилі та методи навчання, використовуються новітні технології, імплементуються соціальні тренди, що впливають на освіту.

Лабораторія FCL має всі сучасні засоби навчання, про які може тільки мріяти вчитель: інтерактивні дошки, лептопи, планшети, електронні конструктори, іграшки для програмування, обладнання для запису аудіо та відео, цифрові вимірювальні пристрої, сенсори, LEGO, 3-D принтери, яскраві мобільні меблі, а на комп’ютерах встановлено різноманітне навчальне програмне забезпечення. Серед партнерів FCL такі всесвітньовідомі корпорації, як Acer, Adobe, Cisco, Cronos, Corinth, Dassault Systems, Ecophon, Esri, Fourier Education, Gaia Technologies, GSMA, Intel, ISIS Concepts, Leba Innovations, Lego, NEC, Microsoft, Oracle, Planet PC, Polycom, Promethean, RM Education, SMART Technologies, Samsung, Steelcase, Texas Instruments, Time To Know, TTC.

У кожній зоні лабораторії акцентуються специфічні аспекти навчання та викладання: організація фізичного простору, ресурси, зміна ролей учнів та вчителя та підтримка різних стилів навчання.

Обладнання для навчального простору «Дослідницька зона».

INVESTIGATE – «Дослідницька зона» - навчальний простір, де учні роблять відкриття, стають активними учасниками навчального процесу, а не пасивними слухачами. Роль учителя - організовувати проектну діяльність, розвивати критичне мислення учнів. Мобільні меблі підтримують цю концепцію, фізичний простір може бути швидко переформатований для роботи в групах, парах або індивідуально. Дослідницька діяльність учнів відбувається шляхом використання цифрових вимірювальних пристроїв.

Для даної зони характерне наступне обладнання:  

 • датчики даних;
 • роботи;
 • мікроскопи;
 • інтернет-лабораторії;
 • 3D-моделі.

Навчальний простір «Зона взаємодії» передбачає як індивідуальну роботу учасників навчального процесу з комп’ютерами, так і взаємодію з іншими учнями.

INTERACT – «Зона взаємодії» - ця зона передбачає активне залучення як учнів, так і вчителів до навчального процесу через використання сучасних гаджетів. Технологія дає можливість кожному учню зробити свій внесок в спільну роботу, а вчителю провести формувальне оцінювання й отримати миттєвий зворотній зв'язок (фідбек). Для взаємодії учні можуть використовувати власні смартфони чи планшети (BYOD – Bring your own device) або ресурси навчальної зони (смарт-дошки та інтерактивний контент).

Корисне обладнання для даної зони:

 • інтерактивна дошка;
 • пристрої для миттєвої відповіді;
 • мобільні навчальні пристрої: ноутбук, нетбук, планшет, смартфони;
 • програмне забезпечення для інтерактивної дошки;
 • система управління класом.

Обладнання для «Зони творчості».

CREATE – «Творча зона» - тут учні планують і створюють власний контент: відео, презентації, моделі, тощо.

У даній навчальній зоні можна використати наступне обладнання:

 • цифрова відео/фото камера;
 • програмне забезпечення для редагування відео;
 • аудіо обладнання (наприклад, мікрофони);
 • програмне забезпечення для запису подкастів;
 • програма для створення анімації;
 • програмне забезпечення для запису потокового відео.

Презентуємо проекти-переможці в конкурсі STEMA head Competition від України в «Презентаційній зоні».

PRESENT – «Презентаційна зона» - тут учні мають в своєму розпорядженні набір інструментів для презентації своїх напрацювань і можливість отримати зворотній зв'язок з аудиторією. Процес відбувається як наживо, так і онлайн. Заохочуються інтернет-публікації, блогінг, дописи у соціальних мережах, що дозволяє учням набути навичок використання онлайнових ресурсів та ознайомитись з принципами кібер-безпеки та медіа грамотності.

Корисне обладнання для даної зони:

 • мобільні меблі;
 • проектор/HD екран;
 • інструменти для онлайн-опитувань;
 • інструментарій для онлайн-публікацій (блог, вебсайт).

Мобільні меблі полегшують організацію групової роботи в «Зоні обміну інформацією».

EXCHANGE – «Зона обміну інформацією» - співпраця в класі 21 століття не обмежується синхронним спілкуванням face-to-face, взаємодія учасників навчально-виховного процесу може відбуватися в режимі он-лайн, а також асинхронно, тому що класи, які співпрацюють над певним проектом, можуть знаходитись в різних куточках світу, в різних часових поясах. Даний навчальний простір сприяє обміну інформацією в режимі учень-учень і вчитель-учні як в реальному, так і у віртуальному середовищі.

Корисне обладнання для даної зони:

 • інтерактивні дошки;
 • інтерактивний стіл;
 • проектор;
 • програмне забезпечення.

«Зона розвитку» – простір для навчання у власному темпі.

DEVELOP – «Зона розвитку» - простір для неформального навчання та саморефлексії. Тут учні можуть самостійно навчатись у власному темпі, формується уміння навчатись протягом всього життя. Ця частина FCL неформальна, більш схожа на домашнє середовище, що сприяє більш комфортному підсвідомому навчанню без тиску і моніторингу. Тут можна навчатись граючись, використовуючи різноманітні настільні або електронні ігри.

Корисне обладнання для даної зони:

 • зручні мобільні меблі;
 • куточки для навчання;
 • портативні пристрої;
 • аудіо-пристрої та навушники;
 • паперові та електронні книги;
 • ігри (аналогові та цифрові).

В інноваційному навчальному просторі FutureClassroomLab і уроки мають проводитись по-новому. Замість традиційного уроку методисти FCL пропонують трансдисциплінарні навчальні сценарії. 

План-конспект такого «уроку» складається у вигляді таблиці:

Етапи навчального сценарію значним чином відрізняються від етапів традиційного уроку:

 • Dream – поміркуй, уяви, придумай (учні знайомляться з трансдисциплінарною темою, думають, яким чином її можна розкрити з точки зору різних навчальних предметів).
 • Explore – досліди (учасники навчального процесу досліджують об’єкт вивчення).
 • Map – сплануй (учні аналізують інформацію, отриману з різних джерел і планують проект або доповідь).
 • Make – створи (учні створюють прототип або робочий варіант фінального продукту).
 • Ask – запитай (учні отримують фідбек щодо їх проекту від інших учасників навчального процесу – учнів, учителів, членів родини, представників громади, зовнішніх експертів).
 • Re-make – удосконалюй (учні вдосконалюють фінальний продукт з урахуванням реакції інших учасників навчального процесу).
 • Show – продемонструй (учні демонструють власний проект). 

Методисти FCL пропонують розподілити час наступним чином: 

 • на етап Dream відводиться 5% від загального часу уроку;
 • етапи Explore і Map разом – 45%;
 • сукупність етапів Make, Ask і Re-make – 40%;
 • на заключний етап Show – 10% часу.

У плані-конспекті навчального сценарію учитель (або група учителів-співавторів):

 • надає стислий опис кожного етапу;
 • зазначає спосіб оцінювання проміжних і кінцевого результату;
 • зазначає форми рефлексії;
 • прописує особливості організації групової та індивідуальної роботи учнів, вказує шляхи персоналізації навчання;
 • описує використання цифрових технологій на кожному етапі;
 • вказує, в якій із навчальних зон буде проводитись кожний етап;
 • прописує ролі учнів і вчителя на кожному етапі навчального сценарію.

Вражає, що до активної участі в навчально-виховному процесі за такої моделі навчання заохочуються члени родин учнів, представники громади, зовнішні експерти. Такий підхід підсилює зв’язок школи і суспільства і наближає навчання до реального життя.

Отже, можна впевнено зазначити, що для сучасного освітнього простору характерно:

1. Наявність необхідної різноманітності навчального середовища (як варіант, поділ на декілька навчальних зон).

2. Забезпечення можливості для динамічного навчання (надавати учням змогу переміщуватись по класу під час уроку, працювати в групах або індивідуально, залежно від етапу уроку тощо).

3. Сприяти трансдисциплінарному підходу, об’єднанню різних навчальних предметів довкола наскрізних тем.

4. Бути простором для дослідження, творчості, свободи самовираження.

5. Забезпечувати ситуацію успіху і результативність навчання для учнів з різними типами засвоєння інформації, сприяти всебічному розвитку особистості, спонукати учнів до самоосвіти.

На завершення хочу особливо підкреслити, що головне в сучасному освітньому просторі не обладнання, а розуміння того, що і як ми, вчителі, можемо навчити сучасних дітей у школі.

Розуміння того, як нинішні "цифрові аборигени" можуть використовувати такі звичні для них гаджети не просто для розваг, а з користю для себе і для майбутнього суспільства, для вирішення актуальних глобальних проблем. 

Чітке бачення того, як ми маємо поєднати інноваційну педагогіку і технології для того, щоб плекати успішних громадян майбутнього.

Анна Дудич, учитель английского языка, г. Кропивницкий, оригинал на сайте  Освітня політика.

Освіта.ua
07.03.2018

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев