Плекаємо творчу особистість

Проголосивши людину найвищою цінністю, наша держава стала на шлях утілення гуманістичних ідей у педагогічну теорію та практику

Тому навчання в сучасній школі має забезпечувати оптимальні передумови для самореалізації особистості школяра, розкриття всіх закладених у ній природних задатків, її здатності до свободи, відповідальності та творчості. Розвиток творчих здібностей має бути невід'ємною умовою змісту всіх навчальних предметів початкової школи, органічно доповнювати навчальний процес, щоб забезпечити єдність знань, умінь і навичок учнів та їхніх творчих можливостей.

Протягом багатьох років наша школа працює за експериментальною програмою «Творча обдарованість». Одним з основних завдань, над яким працюють учителі нашої школи, є розвиток дитини як неповторної, унікальної індивідуальності, формування в неї творчого потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Саме тому вчителі нашої школи намагаються створити умови, за яких учень займає позицію суб'єкта навчально-виховної діяльності і внаслідок цього в нього розвиваються якості творчої особистості, самостійної, здатної цінувати себе та поважати інших; особистості, адаптованої в нових умовах.

Забезпечення реальних умов для повноцінного розвитку кожної особистості зумовило створення такої освітньо-виховної системи, за якої інваріантний компонент навчального процесу гармонійно поєднується з додатковими освітніми послугами, кількість та якість яких визначаються варіативним компонентом змісту освіти. Тому формування й упровадження шкільного компонента розглядаються як основна передумова виконання кожним учнем власних інтелектуальних, моральних і духовних завдань, зумовлених його можливостями, потребами, інтересами та здібностями. Щоби покращити навчання учня, ми урізноманітнюємо види його діяльності. За рахунок годин варіативного компонента читаються курси: ейдетика, іноземні мови, хореографія, театральне мистецтво; з метою уникнення можливих перевантажень уведені: поділ на 2-3 групи, лікувальна фізкультура, психотренінг, прогулянки.

Досвід роботи за програмою дає нам можливість говорити про доцільність та ефективність такої освітньої структури. Розширюється кругозір дітей, зростають їхній інтелектуальний потенціал і рівень естетичної культури, вирішена проблема раціонального використання вільного часу, позаурочна діяльність набула системних форм.

Не виходячи за поріг школи, у другій половині дня наші вихованці мають змогу навчатися в гуртках і студіях різного профілю.

Ці дисципліни набули статусу рівноправних предметів і викладаються педагогами відповідної кваліфікації. Результатами цієї діяльності учнів є числені виставки, концерти, свята, участь у змаганнях.

Стало доброю традицією проводити у школі тематичні ігри пізнавально-розважального характеру - «Що? Де? Коли?», «Ми розумні, веселі, кмітливі», «Найрозумніший»; математичні олімпіади для учнів 4-х класів, математичні КВК для учнів 2-3-х класів; інтелектуальні турніри з рідної мови для учнів 4-х класів, турніри допитливих з української мови для учнів 2-3-х класів; тижні музики, хореографії, образотворчого мистецтва, художньої праці, фізичного виховання, місячники проведення уроків мови, математики, читання. Учні школи постійно беруть участь у районних, міських, всеукраїнських, а також міжнародних конкурсах. Так, наприклад, у 2005/06 навчальному році учні 3-4-х класів взяли участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру-2006»; учениця 4-А класу Олександра Конопля посіла І місце в міському турі всеукраїнського конкурсу знавців рідної мови ім. П. Яцика.

«Родзинкою» навчально-виховного процесу стали свята за участю учнівського, педагогічного та батьківського колективів, що постійно проходять у школі. Наприклад, з метою формування національної свідомості як однієї з найважливіших рис особистості, виховання любові до українського слова та національних звичаїв проводяться свята «Входини в новий дім», «Український ярмарок», «Зустріч зі Святим Миколаєм», конкурсно-розважальна програма «Ми - роду козацького діти», на яких учні можуть відчути національний колорит свят, узяти участь у відтворенні народних традицій святкування. З метою формування високої свідомості, утвердження принципів загальнолюдської моралі проведені екологічні акції «Допоможи птахам узимку», «Посади дерево» (у рамках місячника благоустрою території школи), День довкілля, мета яких не тільки у прибиранні території, а й у вихованні любові до праці, згуртованості колективу, почуття колективізму, прищеплення естетичного смаку, виховання поваги до праці інших людей.

Нашою програмою передбачено безпосереднє залучення батьків до педагогічного процесу. Практикуємо дитячо-батьківські дні: «День відкритих дверей», «День батьківського самоврядування». Також за участю батьків проходять традиційні свята «Родинне свято», спортивне свято «Тато, мама, я - спортивна сім'я».

У 2005/06 навчальному році було започатковано проведення Дня виховання. У цей день усі уроки були присвячені основній виховній меті - вихованню найкращих рис особистості. Найважливіше в цій справі - особистість учителя, його вміння спілкуватися з дитиною, його живий приклад та авторитет.

«Кожну справу - творчо, а інакше - навіщо?» - під таким гаслом працює творча майстерня педагогічного досвіду нашої школи. Учителі стали не тільки фахівцями з предметів, а й педагогами-психологами, дослідниками, науковцями.

Однією з пріоритетних тем, над якою працюють наші вчителі, є «Нестандартні форми проведення уроків у початковій школі». Нашими фахівцями була розроблена серія бінарних, інтегрованих уроків, уроків-дискусій, уроків-досліджень, уроків-мандрівок, конспекти яких було опубліковано в газеті «Початкова освіта». Важливе місце вчителі приділяють розробці теми «Шляхи формування пізнавальної активності на уроках у початковій школі». Творчими групами вчителів були розроблені серії уроків з використанням інтерактивних методів навчання, які проводяться із застосуванням мультимедійних засобів; їх надруковано в журналі «Комп'ютер у школі та сім'ї». Учителька Н. Паскал обрала тему для самоосвіти «Диференціація навчання. Ігрові форми навчання» й отримала авторське свідоцтво на перспективний педагогічний досвід «Диференціація як ефективна умова успішного навчання кожного учня в початковій школі». Велику увагу вчителі приділяють проблемам удосконалення навичок читання молодших школярів. Була розроблена серія завдань, навчальних вправ, які допомагають розвитку техніки читання без напруги, насилля над дитиною, а на основі розвитку інтересу до читання, логічного мислення, допитливості, спостережливості, які були опубліковані в журналі «Розкажи онуку».

Динамічними групами вчителів О. Бобруйко, І. Боровик, Н. Василів, О. Марущак, Н. Паскал проводиться велика робота з підбором розвивальних і креативних вправ, нестандартних завдань, які допомагають виявити й розвинути творчі здібності, спонукають до творчої праці та пробуджують пізнавальну активність наших учнів. Так, нашими вчителями були упорядковані та випущені збірочки: з навчання грамоти «Букварикова скриня» - І. Боровик; «Міні-пропис із каліграфічного письма» - І. Боровик та О. Бобруйко; з математики для 2-го класу «Математична веселка» - О. Бобруйко; «Підсумкові тестові завдання з читання для 3-го класу» - Н. Василів та О. Бобруйко; збірка з української мови для 2-го класу «Пиши правильно і каліграфічно» (робота над словниковими словами) - І. Боровик; «Пропис із каліграфічного письма для 2-го класу» - О. Бобруйко; дидактичний матеріал з української мови для 4-го класу «Мовна скарбничка» - І. Боровик.

Щорічно у школі проходять декади педагогічної творчості вчителів, під час яких проводимо конкурс конспектів «Мій кращий урок», досвідчені вчителі проводять майстер-класи, уроки творчості, проходять методичні ринги, панорама педагогічних ідей і знахідок. Педагогічні засідання проходять у формі ділових ігор, творчих майстерень, «круглих столів». Така організація роботи дає змогу підвищити професійний рівень учителів, розширює межі творчого впливу на перебіг виховного процесу і, що найважливіше, збуджує творчу думку, спонукає до пошуків, учить аналізувати свою діяльність, створює в колективі атмосферу довіри, взаємодопомоги, натхнення, прагнення до самовдосконалення.

Учителями нашої школи видано методичний посібник для педагогів початкової школи «Пошук. Знахідки. Творчість» і збірник статей, уроків, які вийшли у світ під назвою «Від творчого вчителя до творчого учня».

Спільною плодотворною працею вчителів та учнів був виданий альманах дитячої творчості «Даруємо світу здорову, розумну, щасливу дитину. Школа дитячих мрій і вчительських сподівань», куди увійшли найкращі твори наших учнів і вчителів.

О, школо триста двадцять сім!
Ти подобаєшся всім.
А для мене ти - мрія, віра, наснага,
Ти моє щастя, ти моя слава!
Мрію про тебе я дні й довгі ночі,
Вірю в тебе і щиро я хочу,
Щоб кожна дитина в нашій країні
Мала таку шкільну родину.
Точно таку ж, як маємо ми,
І стануть щасливі всі діти Землі!

Катерина Мусієнко, 4-В клас

«Освіта може і повинна починатися з першого проблиску думки в дитини», - зазначав Д. Писарєв. І ми намагаємося в нашій школі створити умови, де б дитині хотілося вчитись, пізнавати, творити, відчувати свою успішність, значущість та усвідомлення того, що вона особистість; умови, в яких кожна наша дитина без винятку впевнено крокувала б сходинками творчого зростання.

Автор: І. Боровик

Освіта.ua
22.01.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев