Виховання в сільській школі на державно-громадських засадах

Особливості виховної роботи в сільській школі визначаються умовами її існування - віддаленість від міських культурних центрів, відсутність психологічних служб, спеціаліста-організатора позакласної роботи, матеріально-технічна база. Сільські школи самі стають центрами виховної роботи з дітьми й дорослими, а вчителі - їх організаторами

«Проблема управління системою виховної роботи в сільській школі належить до найбільш актуальних, тому що виховна функція сільської школи в сучасних умовах зростає. Чим складніші ці умови, тим більш високий науковий підхід потрібен для організації виховного процесу. Зниження матеріального рівня, посилення процесу депопуляції сільського населення, нечисленність школярів, велика різниця в кількості дітей між класами чи відсутність дітей одного року народження зумовлюють потрібність модернізації управління навчально-виховного процесу в сільській школі» - така думка директора Опитянської школи Артемівської районної ради Донецької області.

Новизна досвіду в тому, що розроблено та впроваджено проект діючого учнівського самоврядування «Школа - наш дім», механізми взаємодії всіх ланок щодо переходу школи на нову виховну систему, змінено підходи до управління виховним процесом, забезпечено упровадження позитивної виховної системи, створено педагогічні умови перетворення виховання на самовиховання у школі.

Модель центру виховної системи має багаторівневу структуру, на кожному рівні зафіксовані й обґрунтовані відповідні позиції:

І рівень - місія школи;

ІІ рівень - конкретизує перший і включає розробку програм і планів;

ІІІ рівень - подається навчальними програмами шкільного компоненту.

Подане обґрунтування рівнів структури моделі центру виховної системи зорієнтоване не тільки на соціальні замовлення сьогодення, але й на прогноз його вимог у майбутньому. Якість виховання школярів залежить від зовнішніх і внутрішніх компонентів, діяльність яких будується на тому, що виховання - це процес управління розвитком особистості. Сукупність цих компонентів є моделлю центру виховної системи.

Структура моделі центру виховної системи включає в себе терміни, умови й етапи впровадження; видимість і оцінку моделі; інструментарій (локальні та правові акти, такі як статут школи, загальне положення про клуби розвитку, положення про шкільний батьківський комітет, раду лідерів, школу лідерів, агрооб'єднання школярів «Барвінок», нагородження стипендіями, благодійний шкільний батьківський фонд, піклувальну раду), освітні проекти шкільної друкованої газети «Сім'я та школа», шкільного музею-клубу «Сім'я» тощо.

Але якість виховного процесу залежна й від факторів, які знаходяться поза школою - соціуму: Опитянської сільської ради, церковної громади, сільської ради ветеранів війни та праці, районної бібліотеки, будинку культури, позашкільних закладів (школа естетичного виховання, дитяча спортивна школа, дитсадок «Малятко», філія аграрного ліцею та інші). Вони складають зовнішній компонент виховної системи. І зовнішні, і внутрішні складові виховного процесу об'єднані спільними вимогами, спрямованими на формування в сільського учня ключових життєвих компетентностей і позитивного ставлення до життя. План переходу на нову виховну систему має вісім етапів.

Виховний центр у сільській місцевості функціонує як цілісна система взаємопов'язаних навчально-виховних закладів, які компенсують навчальні, виховні, оздоровчі та культурні потреби всього дитячого сільського населення. Щоб уникнути негативного впливу соціуму на особистість учнів, розроблена модель випускника школи та програма виховання школяра, які відбивають новий гуманістичний напрям у виховній діяльності шкільних педагогів; ураховують до корінні зміни в соціальному житті країни, сприяють організації виховання з позиції загальнолюдської культури.

З упровадженням нової виховної системи у школі спостерігається розподіл відповідальності за результатами виховання школярів між учнем, учителем і батьками. Школа стала центром виховної роботи, здатним зберегти моральне й фізичне здоров'я сільської молоді, розвивати загальноінтелектуальний потенціал.

Розроблена та модернізована система державно-громадського управління виховним процесом витримує перевірку практикою та доводить свою результативність.

Автор: В. Жучок

Освіта.ua
05.06.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев