Методичне забезпечення педагогів щодо гендерного виховання

Здійснення гендерного виховання вимагає забезпечення методичними матеріалами, серед яких провідне місце займають методики з проведення виховних творчих заходів

Розробка методичної бази для вчителя щодо здійснення заходів з гендерного виховання учнів

Наявність методичних розробок у виховній роботі вчителя сприяє створенню інтерактивного середовища у шкільному колективі, а саме організації тематичних дискусій, «мозкових штурмів», проведенню рольових ігор, розв'язанню ситуаційних завдань.

Для підготовки й оцінки ефективності колективних творчих заходів з гендерного виховання учнів рекомендується використовувати схеми методичної розробки заходу, його аналізу та гендерної експертизи поведінки учнів/учениць.

Схема методичної розробки колективного творчого заходу з гендерної тематики для школярів

І. Загальна характеристика заходу

1. Форма проведення (бесіда, диспут, екскурсія).

2. Тема заходу.

3. Місце проведення заходу.

4. Обґрунтування необхідності проведення заходу, виходячи з особливостей віку, зацікавленості учнів, рівня їхнього розвитку й вихованості, умов роботи.

5. Виховна мета.

6. Методичне забезпечення

ІІ. Підготовка виховного заходу

1. Виявленні інтересу та можливостей класу щодо визначеної теми виховного заходу та форми його проведення.

2. Створення активу учнів з підготовки та проведення виховного заходу.

3. Допомога активу учнів у розподілі обов'язків і визначенні напрямів підготовки виховного заходу (підбір матеріалів, складання сценарію, оформлення, устаткування, репетиції тощо)

ІІІ. Сценарій виховного заходу

1. План виховного заходу.

2. Оформлення сценарію виховного заходу

IV. Аналіз проведеного виховного заходу за такими критеріями:

1. Активність, відповідальність і самостійність учнів у процесі підготовки та проведенні виховного заходу.

2. Емоційний рівень заходу.

3. Адекватність форми, змісту й методів, що використовувались при проведенні заходу, його цілям і задачам.

4. Емоційний настрій і психологічна підготовка вчителя для проведення виховного заходу.

5. Аналіз недоліків і шляхи їх усунення в подальшій роботі

Результати проведення виховного творчого заходу доцільно проаналізувати таким чином:

Схема аналізу проведення колективного творчого заходу з гендерної тематики для школярів

Тема

Виховна мета

І. Підготовка учнів класу, класного керівника до проведення виховного заходу

1. Рівень вихованості, потреб, інтересів учнів щодо мети виховного заходу.

2. Місце даного заходу в системі виховної роботи класу.

3. Активність учнів у підготовці та проведенні виховного заходу

ІІ. Проведення виховного заходу

1. Зміст (відповідність соціальному замовленню суспільства, зв'язок із життям класу, школи, міста).

2. Методика проведення (оптимальність вибору форми проведення - рольові ігри

та тренінги, тематичні мозкові штурми та ін.)

ІІІ. Результативність

1. Досягнення поставленої виховної мети

Форми організації колективних творчих справ

До форми організації колективних творчих справ відносяться різноманітні дискусії («Що таке гендер?», «Гендер - соціальний конструкт або біологічний імператив», «Гендерні стереотипи та їх вплив на життя людини»; ситуаційно-рольові ігри та ігри-драматизації, такі як «Іграшкова фабрика андрогінів - хто є хто?», «Хлопчик просить купити йому ляльку»); «мозкові атаки» («Роздільне навчання за статтю: «за» або «проти»?», «Традиційний та гендерний підходи в освіті: переваги та недоліки»); інтелектуальні аукціони («Ідеальна жінка, ідеальний чоловік»), аналіз проблемної ситуації («Я вагітна, мене не беруть на роботу. Що робити?»).

Наведемо схему практичного заняття у формі мозкової атаки за темою «Шляхи впровадження гендерної освіти у вищій школі». Основною метою її проведення є розробка методики з інтеграції гендерних підходів у навчальний процес із підготовки фахівців. Завданнями «мозкової атаки» будуть: порівняння традиційного та гендерного підходів до професійної підготовки; виявлення позитивних і негативних тенденцій впровадження гендерного підходу в системі вищої освіти; визначення критеріїв ефективності впровадження гендерної освіти у вищій школі.

Застосування наведених форм упровадження гендерної освіти та виховання у вищій школі сприяє формуванню в майбутнього учителя гендерно збалансованої поведінки, яка передбачає вміння аналізувати, шукати власні відповіді, вивчати гендерні проблеми, робити власні висновки незалежно від існуючих у суспільстві статевих стереотипів, орієнтуватись у нових соціальних умовах, поважати інтереси та права чоловіків і жінок.

Гендерна біографія як метод самодіагностики гендерних стереотипів учнів

Гендерна біографія - це засіб вивчення конструювання гендерної ідентичності учнів, який ставить за мету узагальнення власного гендерного досвіду особистості. Організація використання також методу самодіагностики складається в постановці питань, що виявляють психологічні характеристики особистості юнака та дівчини. Гендерна біографія може включати такі запитання:

  • Коли ви відчули себе хлопчиком або дівчинкою?
  • Як ставилися до вас батьки?
  • Який одяг вам купували?
  • Якими були ваші улюблені іграшки, книжки, герої і кумири дитинства?
  • Які у вас були стосунки з учителями?
  • Чи не було проблем у спілкуванні з однолітками - хлопцями, дівчатами?
  • Які ваші уявлення про чоловічі й жіночі риси?

Коло запитань можна розширити залежно від предмета вивчення. Учні відповідають у письмовій формі. Аналіз виконується через виділення спільних особливостей формування гендерної ідентичності школярів, визначення факторів гендерної соціалізації.

Автори: О. Цокур, І. Іванова

Освіта.ua
05.11.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев