Творча особистість - головна мета виховання

Творча особистість - це цілісна людська індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують їй здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності, що в більшій чи меншій мірі змінюють на краще життя людини

Креативна педагогічна система визначає модель творчої особистості «ліцеїста-випускника-природодослідника», що складається з елементів: дослідник-теоретик, дослідник-філософ, дослідник-експериментатор, дослідник-винахідник, дослідник-громадянин, гуманна людина.

Креативна педагогічна система визначає модель становлення творчої особистості як піраміду, в основі якої знаходиться гуманна людина зі всією сукупністю творчих задатків, здібностей, мотивів. Вершина піраміди - «дослідник-філософ», а інші («дослідник-громадянин», «дослідник-винахідник», «дослідник-експериментатор», «дослідник-теоретик») - проміжні щаблі зростання.

Дослідник-філософ знаходиться в постійному філософському пошуку істини і розв'язанні проблем духовного життя, що формує у нього науковий світогляд вільної особистості, цілісне світосприйняття, діалектичне дивергентне планетарне мислення, має здатність аналізувати і пояснювати явища природи, суспільства, життя окремої людини, визнає пріоритет творчої діяльності над відтворенням.

Дослідник-теоретик виявляє виражене науково-теоретичне мислення, зіркість у пошуках проблем, легкість генерування ідей, їх кодування, гнучкість мислення, швидкість формулювання ідей словами і їх розробку, цілісність сприймання, спостережливість, кмітливість, здатність до згортання, переносу, «зчіплення» інформації, фантазію, вміння класифікувати, систематизувати інформацію, використовувати сучасні інформаційні технології та популяризувати будь-які наукові ідеї.

Дослідник-експериментатор має виражене науково-практичне мислення, жадобу до лабораторних досліджень і розглядає її реалізацію як своєрідну особисту поезію, володіє спеціальними вміннями та навичками експерименту, має здатність доводити його до кінця, уважно веде спостереження, чіпко і точно фіксує результати дослідження згідно з його методологічними характеристиками (темою, актуальністю дослідження, об'єктом, предметом тощо), вміло їх занотовує і замальовує в щоденнику спостережень, виявляє здатність та готовність пам'яті до оціночних дій.

Дослідник-винахідник має виражене практичне мислення, володіє здібностями до переносу рішення одних життєвих завдань на рішення інших, уміння бачити шлях до рішення з використанням побічної інформації, здатністю оперувати знаннями, вміннями, хистом до вибору варіантів рішення та розробки первинного задуму, розвинення ідеї до досконалості.

Дослідник-громадянин має виражене громадське мислення, досліджує проблеми, що виникають перед Вітчизною, світовою цивілізацією і виявляє творче дієве ставлення до їх вирішення. Він має високу національну свідомість, що дозволяє йому ставитись без упередження до інших культур, розуміти роль і місце національного в світовій загальнолюдській цивілізації.

Гуманна людина, що визнає пріоритет добра, совісті і честі над розумом, здатна співпереживати і співчувати своїм рідним, близьким, друзям, колегам і будь-яким іншим людям, бути терпимою і толерантною, має буденне мислення, творчі задатки, мотиви, любить життя, природу. Вона дружня і принципова, альтруїстична і дієва, раціональна і вольова, веде здоровий спосіб життя і має належний фізичний та психологічний стан як результат поглинання своїм самотворенням.

На кожному окремому щаблі становлення особистості вона виявляє типовий, якісно відмінний від останніх рівень розвитку мислення, але разом з тим виявляє й інші нетипові особливості, які в більшій чи меншій мірі сприяють актуалізації креативного потенціалу.

Освіта.ua
05.02.2005

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев