Соціальна і психолого-педагогічна характеристика сучасної проблемної сім'ї

За останні роки вітчизняна психолого-педагогічна наукова думка збагатилася низкою праць, присвячених дослідженню проблемних сімей, але багато важливих питань залишаються маловивченими. До них відноситься проблема виховання підлітків із таких сімей

Сім'я - це мала соціальна група, важлива форма організації особистого побуту, яка заснована на родинній співдружності та родинних зв'язках. Як соціальний інститут, сім'я виконує різноманітні функції:

 • господарсько-побутову;
 • виховну;
 • емоційну;
 • первинного соціального контролю;
 • духовного і культурного спілкування;
 • сексуально-еротичну.

Будь-яка сім'я є інтимною соціальною групою, життя в якій характеризується власною специфікою; люди, які її створюють - індивідуальні й неповторні. Головне, що відрізняє сім'ї, - це характер атмосфери, яка панує в родинних взаєминах.

Сім'я може бути як могутнім чинником розвитку, емоційно-психологічної підтримки особистості, так і джерелом психічної травми людини, а також пов'язаними з нею різноманітними розладами особистості.

Учені виділять два типи психолого-педагогічної атмосфери в сім'ї - сприятливий та несприятливий. Представниками такої теорії розподілу є Л. Алєксєєва, І. Гребенніков, С. Кулаков, В. Сердюк, В. Степанов, І. Шилов.

На сімейну атмосферу, стан її перспектив людина реагує протягом усього життя, саме сім'я має найбільший вплив на особистісний розвиток, тут формується ставлення дитини до самої себе та оточуючих людей, відбувається первинна соціалізація, засвоюються перші соціальні ролі, закладаються основні життєві цінності. Батьки природнім шляхом впливають на дітей через механізми наслідування, ідентифікації та інтеріоризації зразків батьківської поведінки. Сімейне виховання є індивідуальним і не може бути замінено ніякими сурогатами анонімного виховання, в якості унікального каталізатора слугують родинні почуття, а відсутність сімейного виховання або його недоліки майже неможливо компенсувати у подальшому житті людини.

Здатність сім'ї реалізовувати свою виховну функцію більшість дослідників пов'язують із такими чинниками:

 • психолого-педагогічним кліматом;
 • сімейною атмосферою;
 • системою міжособистісних взаємин;
 • характером ставлення до дітей, їх інтересів, потреб;
 • рівнем психолого-педагогічної та загальної культури батьків;
 • способом життя родини;
 • структурою і типологічними особливостями.

Сім'я є безпосереднім середовищем, яке формує моральні цінності дитини. Головними каналами, по яких здійснюється вплив на дитину в сім'ї, виступають батьківська любов, батьківський авторитет, моральні орієнтації батьків, психологічний клімат у родині. Як результат позитивного впливу названих чинників у дитини формується сприятлива позиція в родині, почуття захищеності, емоційне благополуччя, а засвоєні моральні еталони стають орієнтирами подальшої поведінки. За наявності негативних впливів поведінка дитини істотно спотворюється, внаслідок чого вона може стати на шлях правопорушень і навіть злочинів. Останнім часом у результаті посилення кризових процесів у різних сферах життя: економічній, соціальній, духовній збільшилась кількість сімей, які по-різному, але однаково дезадаптивно впливають на розвиток особистості дитини, на її виховання.

Як показують дані наукових досліджень проблем, які виникають у дітей із проблемних сімей, умовно можна класифікувати як соціальні, правові, медичні, психолого-педагогічні. Зазначимо, що вкрай рідко можна спостерігати лише один тип сімейних проблем: зазвичай, усі вони взаємообумовлені та взаємопов'язані. Так, соціальна невлаштованість батьків призводить до психологічної напруги, відсутність матеріальних прибутків впливає на якість харчування дітей і, відповідно, викликає гострі та хронічні хвороби, затримку фізичного та інтелектуального розвитку.

Соціальна відстороненість батьків провокує апатичне ставлення до життя, пасивність та саморуйнування особистості. Психолого-педагогічне невігластво обумовлює низький особистісний розвиток дитини, психічні порушення, протиправні дії та вчинки.

Отже, проблемна сім'я - це сім'я, в якій дитина переживає моральний та матеріальний дискомфорт, стресові ситуації, жорстокість, насилля, зневажливість, відторгнення. Виховні впливи в таких сім'ях мають хаотичний, нецільовий, дестабілізуючий, асоціальний характер.

Освіта.ua
07.11.2005

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев