Із чистого аркуша. Впроваджуємо нове

Закони менеджменту проголошують: якщо ти хочеш продати газонокосарку, ніколи не розхвалюй її, не розповідай, яка вона зручна й економічна, - хвали газон, який виростає й видозмінюється, завдячуючи саме твоїй газонокосарці. Наш газон, наші квіти - це наші учні. Які ж вони?

З нового навчального року ми розпочинаємо в області цілеспрямоване відпрацювання проблеми: «Моніторинг ефективності виховного процесу. Технології виявлення рівня вихованості учнів».

Актуальність проблеми. Виховання - один із найважливіших факторів розвитку особистості, але воно не є нейтральним до процесу саморозвитку особистості.

Дитині неможливо нічого передати без її власної діяльності, волі, активності.

Отже справжня сутність виховання полягає в тому, аби спонукати активність особистості, яка розвивається, залучати її до позитивних видів діяльності, до саморозвитку, самореалізації. Що може дати учню орієнтацію на саморозвиток?

Це оцінка рівня його вихованості! Рівень вихованості - це передусім ступінь сформованості (відповідно до віку) найважливіших якостей особистості. При визначенні оцінки рівня вихованості треба залучати учня до самооцінки.

Висновок: ефективне виховання, яке спрямоване на розвиток освіченої, культурної, моральної, творчо активної особистості, неможливе без знань індивідуальних особливостей кожного учня й постійного відстеження його особистого розвитку, оцінки рівня вихованості та спонукання його до саморозвитку.

Воістину так: «Щоб виховати людину в усіх відношеннях, необхідно передовсім знати її в усіх відношеннях» (К. Д. Ушинський).

У цих серпневих методичних рекомендаціях пропонуємо деякі методики, які допоможуть вам, шановні колеги, у визначенні рівня вихованості учнів.

Орієнтовна діагностична програма вивчення рівня вихованості молодшого школяра

Основні відносини

Показники вихованості

Ознаки і рівні якостей, рис, що перебувають у процесі формування (від 3-го рівня до 0)

Ставлення до суспільства

Гордість за свою країну

3 - цікавиться і пишається історичним минулим Вітчизни, розповідає про це іншим;

2 - цікавиться історичним минулим;

1 - знайомиться з історичним минулим за спонуканням дорослих;

0 - не цікавиться історичним минулим.

Ставлення до розумової праці

Пізнавальна активність

3 - сам багато читає і знає, обговорює з друзями те, про що дізнався;

2 - сам багато читає;

1 - читає за наполяганням дорослих, учителів;

0 - читає мало, на спонукання учителя не реагує.

Ставлення до фізичної праці

Ініціативність, творчість у праці

3 - знаходить корисні справи в класі, в школі та організує товаришів на творчу працю;

2 - знаходить корисні справи в класі, в школі, виконує їх з інтересом;

1 - бере участь у корисних справах класу, школи, організованих іншими;

0 - у корисних справах не бере участі, позитивну ініціативу та творчість не виявляє.

Ставлення до людей

Милосердя

3 - співчуває й допомагає слабшим, хворим, безпомічним, налаштовує на таку допомогу інших;

2 - співчуває та допомагає безсилим і хворим;

1 - допомагає знесиленим і хворим, якщо має таке доручення, за умови контролю;

0 - нечуйний, іноді жорстокий.

Чесність у взаєминах з товаришами та дорослими

3 - чесний у взаєминах з товаришами та дорослими, нетерпимий до брехні, обману з боку інших;

2 - чесний у взаємовідносинах з товаришами та дорослими;

1 - не завжди чесний;

0 - неправдивий.

Ставлення до себе

Самоповага, дотримання правил культури поведінки

3 - добровільно дотримується правил культури поведінки, вимагає цього від інших;

2 - добровільно дотримується правил культури поведінки, не турбується про інших;

1 - норм і правил поведінки дотримується за умови контролю;

0 - не дотримується норм правил поведінки.


Орієнтовна мінімальна діагностична програма вивчення рівня вихованості підлітків

Основні відносини, базові якості, що проявляються в основних сферах взаємин

Ознаки проявів якостей, які формуються (від 3-го рівня до 0)

Ставлення до суспільства і природи

Любов до своєї Вітчизни, турбота про спільне добро

3 - цікавиться й пишається історією, культурою своєї Вітчизни, виявляє активну позицію в житті малої Батьківщини (села, району, міста);

2 - сам цікавиться історією та культурою своєї Вітчизни, проте активної позиції не виявляє;

1 - мало цікавиться історично-культурним минулим і сучасним своєї Вітчизни;

0 - зневажливо ставиться до історії та вітчизняної культури.

Ставлення до навчальної праці, до справи

Наполегливість у досягненні успіхів у навчанні

3 - виявляє інтерес до знань, навчається із задоволенням, досягає успіху, охоче допомагає товаришам;

2 - сам досягає успіху в навчанні, проте товаришам допомагає лише тоді, коли просять дорослі або товариші;

1 - не виявляє сумління й не досить успішний у навчанні;

0 - лінивий і зовсім неуспішний у навчанні.

Творче ставлення й успішність у позакласних і позашкільних справах

3 - виявляє та розвиває творчі здібності в позаурочній діяльності і самореалізує їх у співтворчості з дорослими і з товаришами;

2 - виявляє і розвиває свої здібності в позаурочній та позашкільній діяльності;

1 - не має творчих інтересів, потребує заохочення з боку дорослих або товаришів;

0 - бездумно витрачає час після уроків, поза школою.

Ставлення до людей

Товариськість, вірність у дружбі

3 - у дружбі вірний, охоче сам допомагає товаришам у їхніх потребах і добрих справах;

2 - у дружбі вірний, відгукується на прохання;

1 - не завжди поважає інтереси товаришів, іноді виявляє егоїзм;

0 - егоїстичний.

Ставлення до себе

Турбота про своє здоров'я

3 - розуміє суспільну й особисту цінність здоров'я, береже і зміцнює його, турбується про здоровий спосіб життя інших;

2 - береже своє здоров'я, проте щодо товаришів виявляє байдужість (до їхнього куріння та інших шкідливих звичок);

1 - має шкідливі звички, потребує контролю з боку дорослих і товаришів;

0 - має шкідливі звички та не реагує на вимоги дорослих.

Прагнення до самовдосконалення

3 - знає свої сильні та слабкі сторони, прагне до власного самовдосконалення, вдосконалення інших;

2 - прагне до самовдосконалення;

1 - сам не звертає уваги на свої слабкі сторони, потребує підтримки;

0 - не прагне самовдосконалення.


Орієнтовна мінімальна діагностична програма вивчення рівня вихованості старшокласників

Основні відносини. Базові якості

Ознаки рівнів прояву якостей, які формуються (від 3-го рівня до 0)

Ставлення до суспільства

Любов до Вітчизни

3 - цікавиться й пишається історичним минулим своєї Вітчизни, турбується сьогоденням, обговорює з товаришами свою роль у творенні майбутнього Батьківщини;

2 - цікавиться історичним минулим своєї Вітчизни, турбується її сьогоденням;

1 - сам мало цікавиться історією та культурою своєї Вітчизни;

0 - зневажливо ставиться до історії та вітчизняної культури.

Правова культура

3 - знає основні громадянські права й обов'язки, дотримується їх, активно працює над створенням законів і правил шкільного життя;

2 - знає основні громадянські права та обов'язки, дотримується їх, проте у шкільній законотворчості не бере участі;

1 - припускає відхилення в дотриманні норм правопорядку, потребує додаткового контролю з боку дорослих і товаришів;

0 - порушує дисципліну й правопорядок.

Толерантність

3 - поважає культуру і традиції інших народів, запобігає зневажливому ставленню до них;

2 - виявляє інтерес і повагу до культури та традицій інших національностей;

1 - не виявляє інтересу до культури інших народів;

0 - зневажає культуру і традиції інших народів.

Ставлення до навчальної праці та до справи

Успішність у навчанні та в самоосвіті

3 - реалізує свої здібності в навчанні, додатково розвиває їх поза школою, серед товаришів підтримує престиж знань;

2 - успішний у навчанні, прагне розвивати свої творчі здібності поза школою;

1 - у навчанні малоуспішний, потребує підтримки в навчанні, в самореалізації здібностей;

0 - лінивий, неуспішний, безвідповідальний у навчанні.

Діловитість, організованість

3 - організований і діловий, уміє організувати товаришів на певну справу, доводить справу до кінця;

2 - сам організований, проте не вміє організувати на добру справу інших;

1 - недостатньо володіє діловими якостями, бере участь у справах під керівництвом інших;

0 - неорганізований, бездіяльний.

Здоровий спосіб життя

3 - веде здоровий спосіб життя, зміцнює здоров'я, застерігає від шкідливих звичок друзів і товаришів;

2 - веде здоровий спосіб життя, зміцнює своє здоров'я, проте до здоров'я інших байдужий;

1 - схильний до шкідливих звичок, потребує контролю та підтримки з боку дорослих і товаришів;

0 - шкодить своєму здоров'ю, має шкідливі звички.

Цілеспрямованість у самовизначенні

3 - самовизначився, завзято і наполегливо працює над досягненням мети, підтримує в самовизначенні інших;

2 - наполегливо працює над собою для самовизначення;

1 - ще не зовсім визначився в життєвих планах, цілеспрямовано не працює над собою, потребує підтримки;

0 - мета самовизначення відсутня.

Фіксація рівня вихованості

0 рівень - невихованість

Характеризується негативною поведінкою, яку важко корегувати, вона не піддається педагогічному впливу. Дуже низький рівень саморегуляції та самоорганізації.

1 - низький рівень

Слабкий, нестійкий досвід позитивної поведінки, яка регулюється лише вимогами дорослих та іншими зовнішніми стимулами. Саморегуляція, самоорганізація, ситуаціїтивність.

2 - середній рівень

Учневі притаманні самостійність, саморегуляція та самоорганізація, хоча активної громадської позиції ще не виявляє.

3 - високий рівень

Наявність стійкої та позитивної самостійності в діяльності та поведінці. Вияв активної соціальної та громадської позиції.

Надалі ми плануємо впродовж навчального року на курсах, семінарах, в творчих групах, на сторінках освітянської преси обговорювати різні технології вивчення рівня вихованості учнів.

Автори: О. Хомич, Т. Рига

Освіта.ua
15.01.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев