Позитивна мотивація ставлення учнів до навчання

Довгий час вважалося, що визначальним фактором якісного засвоєння знань учнями є рівень пізнавальної сфери, а саме відчуття, уяви, сприймання, пам'яті, мислення учнів. Психологічні дослідження останніх років спростували традиційний однобокий підхід до даної проблеми в педагогіці

Не меншу роль, а інколи і значно більшу, відіграє рівень розвитку емоційно-вольової та мотиваційної сфери особистості дитини. Емоції та відчуття часто формують поведінку учня, впливають на поставлені нам ті чи інші життєві цілі. Байдужа до всього дитина неспроможна поставити та вирішити життєво важливі завдання, досягти значних успіхів. Прикрашена емоціями розповідь учителя викликає захоплення у школярів і тому вони сприймають матеріал краще. Якщо урок для них нецікавий, то він сприймається погано.

Вплив емоцій на пізнавальні процеси особливо значущий у дітей у середньому шкільному віці, коли відбувається формування та становлення дитини в соціумі. Емоції можуть сприяти розвитку одних пізнавальних процесів, а інші гальмувати. Дитина, яка перебуває в емоційно нейтральному стані, реагує на предмети залежно від їхньої значущості. Причому, чим важливіший для неї той чи інший чинник, тим краще він сприймається. Емоції впливають на всі компоненти пізнання: відчуття, сприймання, уяву, мислення.

Саме тому з метою дослідження емоційного ставлення учнів до навчально-виховного процесу у школі було проведено опитування учнів 5-11-х класів за питаннями анкети «Що нам цікаво у школі?». Дана анкета входить до складу програми психодіагностики ефективності діяльності навчального закладу і проводиться під час державної атестації навчального закладу.

Про рівень задоволеності шкільним життям свідчать узагальнені результати відповідей учнів 5-11-х класів на запитання анкети «Чим є для вас навчання у школі?».

Найбільший відсоток учнів асоціюють навчання з радістю в гімназії «Академія», СЗШ № 317. Відсоток учнів, які називають навчання «примусом», коливається в межах 4 % - СЗШ № 235; 2 % - ГСМ № 1, СЗШ № 205, 288; 1 % - СЗШ № 185, СЗШ № 317. У гімназіях «Академія», «Апогей», «Євроленд» і СЗШ № 297 жоден учень не назвав навчання «примусом». За виключенням гімназії Академія» та СЗШ № 317, 59-76 % учнів називають навчання у школі «обов'язком».

Зменшується відсоток учнів, які асоціативно співставляють навчання з радістю, та збільшується кількість тих, хто називає навчання «обов'язком», у 9-х класах у порівнянні з п'ятими класами, за виключенням гімназії «Академія», де показник лишається на тому ж рівні, та СЗНЗ № 317, де відбувається збільшення з 58 % до 65 % тих учнів, які називають навчання «радістю».

Що асоціюється в учнів 5-11-х класів шкіл із поняттям «обов'язок», яке настільки часто звучить у відповідь на запитання «Чим є для вас навчання у школі», який емоційний відтінок має дане поняття в учнів? Щоби відповісти на дані запитання, учням була запропонована проективна методика «Кольоровий тест ставлень» (модифікація восьмикольорового тесту М. Люшера), метою якої є визначення емоційного ставлення до основних сфер прояву особистості. Учні асоціативно співставили кольори тесту (синій, зелений, червоний, жовтий, фіолетовий, коричневий, чорний, сірий) з поняттями або сферами прояву особистості (школа, навчання, «Я», однолітки, майбутнє, здоров'я), які відіграють у житті кожного з них можливе значення. Асоціація понять з коричневим, чорним, сірим свідчить про негативне емоційне ставлення до сфер прояву особистості. Кількісні показники асоціацій учнів шкіл з даними кольорами внесені в наступну таблицю.

Найнижчий відсоток учнів (5-7 %), які мають негативне емоційне ставлення до школи та навчання, у СЗШ № 317 та в гімназії «Академія», найвищий відсоток (28,26 %) негативного ставлення до школи в СЗШ № 205, СЗШ № 288, а до навчання - у ГСМ № 1 - 25 %, СЗШ № 297 - 19 %, СЗШ № 288 - 18 %. Значна кількість учнів (20-25 %) у своє ставлення до навчання як «обов'язку» вкладають негативний емоційний зміст.

Неоднозначними є показники негативного емоційного ставлення до себе («Я»), однолітків, здоров'я та майбутнього у школах району.

Позитивне емоційне ставлення до навчально-виховного процесу у школі сприяє формуванню позитивної мотивації до пізнання нового та якісного засвоєння знань.

Відповіді учнів 5-11-х класів на запитання анкети «Що більше всього вас приваблює у школі?» свідчать про сформованість мотивації до навчання. Учні мали можливість обрати декілька варіантів із запропонованих:

  • спілкування з товаришами;
  • одержання оцінок;
  • пізнання нового;
  • суспільна робота;
  • процес навчання.

Градація даних варіантів, а саме розміщення на першій позиції відповіді «пізнання нового» або «спілкування з товаришами», дає можливість оцінити рівень сформованості мотивації до навчання.

Високий рівень мотивації до навчальної діяльності в гімназії «Академія», де на всіх паралелях перше місце займає відповідь «пізнання нового», та в СЗШ № 317 (крім 8-ї та 9-ї паралелі). Достатній - у гімназії «Апогей» (крім паралелей 8, 9, 10-х класів), гімназії «Євроленд» (крім 8, 9, 11-х класів).

Середній рівень у СЗШ № 288, 205, 297, КГСМ № 1 та низький - у СЗШ № 185, 235, де лише на п'ятій та шостій паралелі на першому місці знаходиться відповідь «пізнання нового».

Отже, основними передумовами формування позитивної мотивації до пізнання нового та якісного засвоєння знань є рівень психологічного комфорту учнів, їхнє емоційно-ціннісне ставлення до навчального закладу, участь у суспільному житті класу, школи. Зазначені характеристики взаємозалежні та взаємообумовлені, вони складають цілісну картину соціального буття школяра.

Освіта.ua
09.01.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев