Пізнання людини як наука

Еволюція людини продовжується протягом її існування. Але вона стосується соціальної сторони життя. Що стосується біологічної еволюції, то з тих пір як людина виділилась із тваринного світу, у крайньому випадку, вона перестала грати вирішальну роль

Навіть люди з ослабленим здоров'ям завдяки успіхам медицини можуть брати активну участь у житті суспільства. Сила природного відбору в соціальному світі все більше слабне, оскільки соціальні інститути, охорона здоров'я постійно згладжують вплив індивідуальної біологічної мінливості. Сьогодні спостерігається, з одного боку, дуже повільний темп генетичних змін, які проводив відбір, і велика генетична схожість між різними людськими групами. З другого боку, існує величезна різноманітність культур і способів життя, дуже швидкий ріст соціальних змін, які свідчать про культурну еволюцію людства. Тому можна з упевненістю говорити про провідну роль культури в еволюції людини розумної.

Політичні, економічні та соціальні зміни в багатьох країнах, які обумовлюють покращення життя людей, прямо впливають на стан їх здоров'я і, як наслідок, на зменшення залежності людини від природного відбору. У сучасних умовах зменшення чи збільшення асигнування на охорону здоров'я прямо впливає на тенденцію посилення чи зниження природного відбору. При цьому важливо відмітити, що значення природного відбору різко змінюється в житті людини і тварини. Якщо у тварин відбір - це головний фактор еволюції, то в людини його роль заключається у збереженні генофонду, у виникненні мутацій, які негативно впливають на її здоров'я.

А чи міняються разом із соціальним виглядом людини її біологічна природа, фізичний стан, розумові здібності? Чи стає нове покоління людей більш розвиненим у фізичному та розумовому плані? Перш за все торкнемось фізичного здоров'я. Очевидно, що його стан за історію людини розумної суттєво покращився. Комплексним показником може бути збільшення тривалості життя населення. Під впливом соціальних умов вона виросла від 20-22-х років у давнину до 30-и років у XVIII ст. До початку ХХ ст. у країнах Західної Європи середня тривалість життя була приблизно 56 років. Сьогодні в цих країнах вона досягла 75-78-и років, тобто, за даними сучасної науки, її рівень наближається до середньої «нормальної» тривалості життя людини розумної - 80-90 років.

Тепер звернемося до питання про розвиток розумових здібностей. Один із творців євгеніки (теорії про спадковість і здоров'я людини та його шляхи покращення), англійський антрополог Ф. Тальтон був переконаний у тому, що інтелект сучасної людини знижується. На його думку, представники нижчих класів мають більш низький коефіцієнт інтелектуальності - IQ. У той же час саме вони мають більшу кількість дітей. Причому статистичні дані, які свідчать про більш високий продуктивний рівень людей із низьким «коефіцієнтом», були дуже поширені донедавна. На основі цих даних Тальтон і деякі інші вчені робили висновки про те, що людство буде все більше наповнюватись «гіршими породами» людей і, як наслідок, зменшувати свій «коефіцієнт». Але на початку 60-х років висновок про те, що існує пряма залежність між соціальним становищем, кількістю дітей і «коефіцієнтом», були визнані помилковими.

На сьогодні питання про те, чи стають наші діти більш інтелектуально розвиненими, є дискусійним. Поки що немає даних, які свідчили би про те, що ріст інтелекту дітей, на котрий звертають увагу деякі дослідники, генетично пов'язаний з еволюційним розвитком головного мозку, який продовжується.

Окрім того, на сьогодні немає даних, що дозволяють говорити про еволюцію головного органу мислення - мозку. Непрямі, але є дані про припинення еволюції мозку свідчить той факт, що його розміри в людини розумової залишаються незмінними протягом приблизно 30-40 тис. років. А в наших предків він збільшувався постійно, упродовж усієї еволюції. Так, у австралопітеків розмір мозку складав 500-600 куб. см, у пітекантропів - до 900, у синантропів - до 1000. У сучасної людини середній розмір мозку чоловіків складає 1400 куб. см, 1270 - у жінок. При цьому в людини немає прямої залежності між величиною мозку й індивідуальними властивостями. Так, за даними, досить малий розмір мозку серед талановитих людей мав відомий французький письменник А. Франс - приблизно 1000 куб. см. А найбільший об'єм мозку мав І. Тургенєв - 1923 куб. см.

Сучасні біологи й антропологи гадають, що процес біологічної еволюції людини як виду, тобто її видоутворення, припинився з часів появи людини розумної. Перш за все про це свідчить той факт, що протягом даного періоду мозок людини не змінився, його морфологічні зміни завершились. У зв'язку з цим постає питання про те, яке майбутнє чекає людину у плані видоутворення. При відповіді на запитання, яке майбутнє очікує людину з точки зору розвитку виду, інколи висловлюються думки, що всі види тварин і рослин поступово вимруть унаслідок деградації геному (генетичної програми розвитку). На думку більшості вчених, головна небезпека складається не у старінні виду, а в усе більшому забрудненні біосфері різного роду відходами, збільшенні рівня радіації у зв'язку з аваріями, збільшенні мутаційної безпеки хімічних забруднювачів та ін. Достатньо відмітити, що в Росії рівень народження дітей із генетичними відхиленнями досягає 17 %. Усе більше налічується людей, які страждають слабоумством (олігофренія) генетичного походження. Наведені факти - свідоцтво того, що головна небезпека й загроза подальшому існуванню людини пов'язані в першу чергу з недоліками та недосконалістю нашої культури.

Освіта.ua
17.03.2009

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев