Моніторинг із застосуванням комп'ютерних технологій

Центральним питанням підвищення якості освіти є проблема управління освітнім процесом у загальноосвітній установі. Важливу роль у процесі управління відіграє повна інформація про стан освітнього процесу. При цьому, якщо орієнтуватись на адміністративний характер управління, основний інтерес представляє інформація про кінцеві результати

Моніторинг із застосуванням комп'ютерних технологій

Основним засобом одержання інформації про якість освіти є моніторинг. Тому адміністрація школи, працюючи над підвищенням якості освіти, як фундаментальну основу механізму управління якістю освіти застосовує психолого-педагогічний, медичний і соціологічний моніторинг. А оскільки ефективність управлінської діяльності багато в чому залежить від ефективності використовуваних інформаційних технологій, то при обробці даних моніторингу у школі використовуються комп'ютерні технології.

Для реалізації освітніх і виховних задач у школі функціонують такі підсистеми:

  • Дидактична підсистема (організація всеобуча).
  • Методична підсистема.
  • Виховна підсистема (у тому числі робота з родиною, громадськістю мікрорайону).

В усіх напрямах протягом року здійснюються збір інформації та внутрішньошкільний контроль відповідно до річної, місячної, тижневої та щоденної циклограм.

Освітній моніторинг проводиться за такими напрямами:

  • Моніторинг результатів роботи школи.
  • Моніторинг умов, що забезпечують успішну роботу школи.

Дані моніторингу дозволяють судити про те, наскільки ефективно функціонує кожна підсистема школи, тобто наскільки якісно організовано освітній і виховний процес.

Моніторинг якості освіти в роботі школи містить у собі відстеження основних результатів роботи школи, тобто відстеження рівня освітньої підготовки учнів із різних напрямів:

  • якість знань із предметів, по паралелях, по класах, рівень роботи з обдарованими дітьми;
  • моніторинг рівня вихованості та системи виховної роботи;
  • моніторинг здоров'я та здорового способу життя;
  • моніторинг соціальної успішності випускників;
  • моніторинг здійснення загальної середньої освіти.

Удосконалення управління школою на основі інформаційно-управлінської системи дозволило стабілізувати якість навчально-виховної роботи. Також дані, отримані в ході моніторингу, дозволяють більш грамотно підійти до рішення проблеми варіативності освіти, що включають компоненти базового, регіонального та поглибленого вивчення низки предметів у спеціалізованих класах, що також має свої позитивні результати.

Так, у школі ведеться робота з відпрацювання концепції розвитку початкової освіти «Школа-2100», відкриті профільні педагогічний та інформаційно-технологічний класи, організовано співробітництво з ВНЗ. Упроваджуються природовідповідна й інтегральна технологія. Проміжні результати впровадження названих методик і технологій показують підвищення якості навчальних досягнень учнів в інноваційних класах у порівнянні з якістю навчальних досягнень учнів, які займаються за традиційною програмою. Учні даних класів мають більш розвинене мислення, володіють більш широким світогляду, добре розвиненими творчими здібностями. Рівень тривожності учнів інноваційних класів нижчий, ніж в учнів інших класів. Вони більш комфортно почуваються в освітньому середовищі.

Також відстеження результатів навчання у процесі викладання математики привело в 2003/04 навчальному році до початку експерименту з упровадження інтегральної технології, в основу якої покладено рівневу диференціацію. Почато апробування вищезгаданої технології у процесі викладання геометрії в 7-х класах. Результати навчання показують позитивну динаміку, приріст високого рівня якості навчальних досягнень із 38,9 до 50 %.

Таким чином, дані моніторингу результатів роботи школи дозволяють зробити висновок, що функціонування дидактичної підсистеми спрямоване на підвищення якості навчання та створення умов для задоволення освітніх потреб учнів.

Окрім моніторингу результатів роботи школи здійснюється моніторинг умов, що забезпечують успішну роботу школи, котрий містить у собі моніторинг розвитку педагогічного колективу, моніторинг роботи школи з родиною та громадськістю, моніторинг матеріально-технічного й фінансового забезпечення, моніторинг ефективності управління. Зупинимось докладніше на моніторингу розвитку педагогічного колективу.

Функціонування методичної підсистеми спрямоване на підвищення якості освіти, на створення умов для задоволення освітніх потреб учнів через забезпечення оптимального рівня кваліфікації педагогічних кадрів, необхідного для розвитку школи. Методична служба школи при плануванні роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів спирається на дані моніторингу розвитку педагогічного колективу.

Дані, отримані в ході педагогічного моніторингу, дозволяють організувати диференційовану роботу з педагогічними кадрами. Протягом року ведеться робота з молодими вчителями в рамках «Школи молодого вчителя», функціонує «Школа передового педагогічного досвіду», з основним контингентом учителів організується як фронтальна, так і групова й індивідуальна робота.

Також моніторинг розвитку педагогічного колективу містить у собі і збір інформації про підвищення кваліфікації педагогічних працівників, ускладнення педагогів, результативність методичної роботи. На основі даних моніторингу розвитку педагогічного колективу здійснюється рейтингова оцінка праці вчителя як система мотивації педагогів. Моніторинг результативності методичної роботи показав, що ряд учителів успішно впроваджують нові форми, методи роботи, ефективні педагогічні технології, у тому числі метод проектів, комп'ютерні технології й інтегральну технологію, та узагальнюють свій досвід застосування перерахованих технологій на різних рівнях. Учителі російської мови, англійської мови, історії, хімії щорічно беруть участь у міському конкурсі «Метод проектів», посідаючи призові місця. Молоді фахівці успішно діляться досвідом роботи з використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі на конференціях молодих фахівців. Учителі школи та члени адміністрації взяли участь у республіканських науково-практичних конференціях «Нові інформаційні технології: досвід, проблеми та перспективи застосування в навчальних закладах із природничо-математичною спеціалізацією», «Науково-експериментальна діяльність загальноосвітніх установ в умовах модернізації освіти», «Модернізація мовної освіти: досвід, проблеми, перспективи». Роботи вчителів школи, присвячені проблемам застосування ефективних методик і технологій і проблемам підвищення якості освіти, представлені в міському й республіканському друкованих збірниках.

Таким чином, освітній моніторинг протягом року фіксується у вигляді узагальненого системного уявлення про діяльність школи з досягнення поставленої мети та дозволяє відстежити результати роботи, що веде до підвищення відповідальності, творчого росту і, відповідно, до стабільних кінцевих результатів роботи вчителів школи, а отже, і до підвищення якості освіти.

Автор: Г. Дулова

Освіта.ua
04.02.2009

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев