Форми та методи роботи школи з родиною

Основа взаємодії школи й родини - постійна увага школи до розвитку дитини, своєчасні та педагогічно обґрунтовані конкретні рекомендації вчителів, вивчення особливостей і можливостей кожної родини, надання практичної допомоги родині при ускладеннях у вихованні

Яка ж роль методичної служби школи в цьому важливому питанні?

По-перше, це проведення діагностики родини, тобто розробка та впровадження нових методик всебічного й систематичного вивчення родини, умов сімейного виховання, соціуму, рівня педагогічної культури батьків.

По-друге, виходячи з даних діагностики родини, грамотне планування шкільно-сімейного виховання (у класі, паралелі, школі), в яке включаються заходи із психолого-педагогічної освіти родини, з ознайомлення зі змістом і методикою навчально-виховного процесу, а також із залучення батьків у спільну трудову й позакласну діяльність, додаткова освіта.

Протягом кількох років при плануванні роботи школи на навчальний рік крім традиційного планування застосовуємо і графічне планування. Це дає можливість простежити наступність і зберегти єдність, системність, цілісність усього навчально-виховного процесу.

По-третє, це вивчення передового педагогічного досвіду, його узагальнення та поширення.

По-четверте, застосування сучасних педагогічних технологій, ефективних форм і методів взаємодії родини та школи.

У реалізації комплексно-цільової програми «Школа і родина» особливо важливим є ланка «учитель-родина», тому робота з кадрами - один з основних напрямів діяльності адміністрації, методичної служби школи. Наявність фахівців, відповідальних за проведення навчання батьків, їх залучення в активну спільну діяльність з дітьми та контроль результатів навчання й виховання - існуюча в освіті проблема. Для успішної організації роботи з батьками школі потрібні кваліфіковані педагогічні працівники. Методична служба школи організує постійне підвищення їх кваліфікації.

Методичною радою школи разом із соціально-психологічною службою розроблені такі матеріали на допомогу педагогам і батькам.

1. Складено схему психолого-педагогічної характеристики родини, що включає розділи:

  • Загальні відомості про родину.
  • Стисла характеристика членів родини.
  • Педагогічна культура батьків.
  • Трудове виховання та профорієнтація в родині.
  • Організованість, згуртованість родини.
  • Соціальна цінність родини.
  • Інтелектуальні зв'язки родини.
  • Емоційні зв'язки родини.
  • Вольова характеристика родини.

2. Окремо переглянута карта-характеристика педагогічної культури батьків, де визначено критерії прояву високого, середнього й низького рівня педкультури батьків і дано рекомендації педагогам з методики роботи з кожною групою батьків.

3. Підібрано анкети для батьків: «Анкета для батьків майбутніх першокласників», «Мікроклімат у родині» «Ви і ваші діти» та інші.

4. На підставі проведеної діагностики родини та сімейного виховання розроблена тематика конференцій, педвсеобуча за паралелями (двічі на рік).

5. Складено тематику батьківських зборів з 1-го по 11-й клас з урахуванням вікових, психологічних особливостей дітей і запитів батьків.

6. Створено банк методичних розробок батьківських зборів. Класному керівникові зручно використовувати наявний досвід колег, доповнити своїми індивідуальними матеріалами.

7. Учителям пропонуються пам'ятки та рекомендації з відвідування родини, проведення батьківських зборів, класних годин: «Створення сприятливої сімейної атмосфери», «Як розмовляти зі своєю дитиною, щоб уберегти її від правопорушень» тощо.

8. Створено банк методичних розробок позакласних заходів зі співробітництва школи та родини, зокрема проведення традиційних щорічних Днів родини.

9. Узагальнено досвід окремих педагогів у роботі з родиною (створено накопичувальні папки, стенди, фотогазети, відеофільми тощо).

10. Створено добірку педагогічних задач із тем «Спільна виховна робота школи, родини та громадськості», «Способи розв'язання конфліктів у родині».

11. У ході роботи творчої групи, проведення на педагогічній раді ділової гри «Подумаємо разом» систематизовано ефективні форми та методи взаємодії школи й родини.

Таким чином, логіка системного підходу до проблеми педагогічного супроводу родини на рівні освітньої установи дозволяє виділити основні напрями створення умов для формування життєвих цінностей учнів, відновлення змісту, форм, методів сучасного сімейного виховання.

Ознайомлення батьків зі змістом і методикою навчально-виховного процесу

1. Батьківські збори.

2. Відкриті уроки та позакласні заходи.

3. Дні відкритих дверей.

4. Участь батьків у роботі ради школи.

5. Дні творчості дітей та їхніх батьків.

6. Допомога в організації та проведенні позакласних справ і зміцненні матеріально-технічної бази школи та класу.

7. Батьківське громадське патрулювання.

8. Шефська допомога.

9. Вечори запитань і відповідей із проблем навчально-виховного процесу.

10. «Круглі столи», диспути, «дидактичні трибуни».

11. Перегляд фільмів про школу.

12. Інформаційні стенди.

13. Фотостенди «Розумники й розумниці» та ін., фотовиставки.

Психолого-педагогічна освіта батьків

Шкільні та класні тематичні конференції для батьків:

1. «Розвиток сучасного школяра у виховному просторі школи», «Адаптація школяра до різних умов сучасного суспільства», «Як допомогти школяреві вчитись» та ін.

2. Батьківські лекторії в мікрогрупах на основі інтересів: для батьків школярів - туристів, обдарованих дітей і т. д.

3. Батьківські університети, педвсеобучи, лекційні та семінарські заняття з батьками за паралелями (не рідше двох разів на рік).

4. Позакласна освіта батьків, здійснювана класним керівником на основі задач виховання, систематичного проведення вивчення учнів і класного колективу: конференції батьків, мам, бабусь і дідусів; проблемні конференції всіх батьків; індивідуальні та групові консультації (медичні, юридичні, педагогічні - класного керівника, учителів-предметників, психолога й ін.); різного роду читацькі конференції; огляди й виставки літератури для батьків; вечори запитань і відповідей; «лабораторії невирішених проблем» сімейного виховання; анкети та міні-анкети (наприклад, «Портрет моєї дитини», «Спілкування дітей і батьків» і т. д.)

5. Залучення вузьких фахівців - лікарів, правоохоронних органів, психологів тощо.

6. Організація консультативного пункту для батьків майбутніх першокласників школи «Проміннячко».

7. Інформативно-ілюстровані стенди.

8. Пам'ятки та рекомендації з виховання дітей.

Залученість батьків у спільну позаурочну діяльність

1. Участь батьків у всіх формах позаурочної діяльності, що організуються класним керівником, - походи, екскурсії, вечори, турніри, змагання, ремонт і благоустрій школи.

2. Участь батьків у підготовці загальношкільних традиційних форм роботи - вечори зустрічей випускників, шкільний зліт туристів, випускний вечір.

3. Участь батьків у створенні й функціонуванні різних шкільних виробничих кооперативів.

4. Підготовка та проведення далеких походів і поїздок до різних міст країни та світу.

5. Читацькі конференції: «Коло сімейного читання», «Сімейне захоплення», конкурс читачів «Ерудит».

6. Виставки «Світ ваших захоплень»

7. Сімейні свята та фестивалі: «День мами», «День батьків», «День бабусь і дідусів», «Історія моєї родини у фотографіях», «Молодість наших мам і тат», «Сімейні династії», «Сімейний архів представляють юні», «Історія родини в листах і щоденниках», «Мій родовід», «Древо життя», «Земля батьків» та ін.

8. Ігрові сімейні свята: «Тато, мама і я - спортивна сім'я», «Музична родина», «Родина вся разом - душа на місці», «Святий чоловічий союз», «Чоловіки на перевірці», «Три богатирі» (дідусі, тати, сини), «Щасливий випадок», «Поле чудес» та ін.

Індивідуальна й диференційована робота з родиною (корекція виховання)

1. Психолого-педагогічна допомога у вихованні обдарованих дітей.

2. Індивідуальна робота з неблагополучними родинами учнів (бесіди, зустрічі, як індивідуальні, так і групові).

3. Запитання та відповіді з подолання труднощів виховання дівчинок і хлопчиків у пубертатний вік.

4. Індивідуальна робота з родинами підвищеної конфліктності (бесіди, профілактичні зустрічі й ін.)

5. Використання пам'яток для батьків (наприклад, «Створення сприятливого сімейного середовища» й ін.)

6. Формування банку даних соціально-педагогічного моніторингу різних категорій родин: неповні родини, багатодітні родини, малозабезпечені родини, батьки дітей-інвалідів, батьки прийомних дітей, батьки-мігранти, біженці.

7. Розробка й виконання програм реабілітації дітей групи «ризику».

8. Запрошення батьків на педради, «круглі столи».

9. Пропаганда здорового способу життя за допомогою батьків.

10. Попередження конфліктних ситуацій у родині та школі.

11. Клуб підтримки родини, клуб спілкування батьків (для проблемних і неблагополучних дітей).

12. Виклик на «світло» профілактики, КДН.

13. Підготовка та передача матеріалів на ізоляцію безпритульних дітей і з неблагополучних родин у соціальні притулки.

14. Підготовка та передача матеріалів на позбавлення батьківських та опікунських прав.

15. Телефон довіри.

16. Відвідування родини (з дотриманням умов коректного ставлення до родини).

17. Розробка системи матеріальної підтримки малозабезпечених родин.

Робота з батьківським активом і взаємодія з громадськими організаціями

1. Взаємодія з різними організаціями батьків - з батьківським комітетом, радою школи, радою батьків, радою за місцем проживання, жіночою радою й ін.

2. Батьківське самоврядування - рівнобіжно з учнівським (наприклад, дочка культорг і мама - культорг і т. п.)

3. Відвідування родини.

4. «Виїзне засідання батьківського комітету» додому до окремих родин.

Залучення батьків до додаткової освіти, спільної трудової діяльності

1. Сімейні гуртки: «Умілі руки», «Мереживниця», «Диво-іграшки», «Хазяєчка», «Хазяїн у родині» й ін. Міні-гуртки: «Майстерність дорослих - дітям», «Для дому й родини».

2. Спортивні міні-секції (для друзів сина, дочки).

3. Проведення виставок, конкурсів сімейної творчості «Робимо своїми руками».

4. Залучення в участь батьківських клубів, салонів, клубів цікавих зустрічей, спортивного клубу й т. п.

5. Спонсорська підтримка, матеріальна допомога школі, класу, окремим родинам.

6. Трудові десанти з ремонту та благоустрою школи.

Автор: Н. Куруніна

Освіта.ua
05.03.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев