Створення умов для розвитку якісної освіти

Освіта та майбутнє нації - це два ключові аспекти, з позицій яких слід розглядати стан справ у її розвитку, становленні та вдосконаленні

Якість розвитку освіти як національний пріоритет у місті забезпечується та функціонує у правовому полі на виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитини» й Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», якими визначені найважливіші шляхи реформування освіти.

Якісне оновлення освіти в місті Маріуполі відбувається в результаті удосконалення управлінської освітньої діяльності, де основною метою вважаємо - створення системи взаємодії всіх структур управління освіти та місцевої влади.

Із метою виконання нормативно-правових і регламентуючих документів в місті розроблені та діють цільові комплексні програми до 2010 року, які сприяють позитивним зрушенням у системі освіти міста зі створення умов для забезпечення її якісного розвитку.

А саме:

 • «Програма розвитку освіти до 2010 року»;
 • «Учитель»;
 • «Обдаровані діти»;
 • «Інформатизація та дистанційна освіта»;
 • «Право на соціальний захист»;
 • «Розвиток і функціонування української мови»;
 • «Розвиток дитячого футболу» тощо.

Усе це повною мірою задовольняє потреби особистості суспільства в добу глобалізації, змін технологій, переходу до інформаційного суспільства й є ключовим показником сучасного прогресу.

Метою створення та втілення міських програм є:

 • нарощування інноваційного потенціалу освіти;
 • поліпшення умов навчання і виховання дітей;
 • створення умов для поліпшення кадрового забезпечення;
 • постійне підвищення якості освіти на всіх ступенях навчання;

удосконалення механізмів управління, де головними завданнями управління освіти вважає:

 • проведення в місті освітньої політики, що відповідає державним настановам, вимогам часу та побажанням населення;
 • створення умов для забезпечення доступної якісної освіти, незалежно від місця проживання і стану здоров'я;
 • розвиток та підтримка творчої, духовної особистості з урахуванням її потреб, інтересів, здібностей і бажань;
 • соціальний захист неповнолітніх і попередження дитячої безпритульності;
 • формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя;
 • відпрацювання основ естетичного, морально-етичного, екологічного і валеологічного навчання та виховання;
 • формування в учнів ключових, життєвих компетентностей, виховання випускників, конкурентноспроможних на ринку праці;
 • розбудова системи мовної освіти в місті, з урахуванням прагнення кожної національної спільноти до самозбереження;
 • апробація та впровадження інноваційних педагогічних технологій, в тому числі модульно-розвивального навчання, системної диференціації, рейтингової методики оцінювання знань тощо;
 • запровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів;
 • здійснення комплексу заходів щодо кадрового забезпечення навчально-виховного процесу, соціального захисту педагогічних працівників.

Реалізації низки цих завдань сприяють такі фактори:

 • постійна економічна та соціальна стабільність нашого міста;
 • виконання угоди між міським головою та керівниками районних профспілок міста;
 • щоденна турбота міської влади про життєзабезпеченість закладів освіти (здійснення ремонтів, оздоровлення дітей, працівників освіти, відкриття футбольних майданчиків, забезпечення сучасними меблями, комп'ютерними класами, організація гарячого харчування тощо);
 • підвищення соціального статусу та професіоналізму працівників освіти і ролі усіх учасників освітнього процесу (установлення надбавок педагогам за вагомі досягнення в роботі з учнями, фінансова підтримка молодих учителів, непрацюючих пенсіонерів, багатодітних сімей, стипендії переможцям і призерам олімпіад, конкурсів, змагань, доплати керівникам усіх типів закладів, стимулювання переможців і призерів професіональних конкурсів);
 • постійна співпраця з науковцями ВНЗ міста (Приазовський держаний технічний університет, Маріупольський державний гуманітарний університет): проведення конференцій, предметних олімпіад, конкурсів - захистів для старшокласників, стажування молодих спеціалістів, проведення спільних семінарів тощо;
 • співпраця з Міністерством освіти Греції;
 • професійна підтримка педагогів міста працівниками Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (щорічно наші педагоги відвідують 300-350 методичних заходів);
 • угода з Донецьким облІППО дає можливість щорічно 500 педагогам пройти курсову підготовку на базі науково-методичного центру управління освіти, 190-200 осіб - на базі облІППО (виїзних), 14-18 - на базі ЦІППО м. Києва;
 • збереження мережі закладів і розширення мережі навчально-виховних закладів нового типу (тільки за останні три роки статус навчально-виховного комплексу отримали сім загальноосвітніх шкіл, відкрито технологічний ліцей, вісім навчальних закладів отримали статус «Спеціалізована школа з поглибленим вивчення окремих предметів».

На сьогодні в місті функціонує:

 • 93 дошкільних навчальних закладів, із них: один приватний; три для дітей із ранніми проявами туберкульозної інфекції; два для дітей із вадами опорно-рухового апарату; два для дітей із вадами зору.
 • 74 загальноосвітніх навчальних закладів, зі них: три ліцеї, одна гімназія, сім НВК, три приватні, чотири вечірні, два інтернатних, вісім загальноосвітніх спеціалізованих навчальних закладів, один міський дитячий будинок змішаного типу «Центр опіки» й один міський центр позашкільної роботи за місцем мешкання (36 дитячих юнацьких клубів для підлітків за місцем мешкання), п'ять дитячо-юнацьких спортивних шкіл, чотири БДТ, один станція юних техніків.

Уся ця мережа закладів розташована на 17 освітніх територіях міста, що всебічно впливає на інтелектуальний, духовний, оздоровчий розвиток учасників навчально-виховного процесу, на формування в учнів ключових життєвих компетентностей, бо особистість (як писав Авраам Лінкольн) - це дерево, а репутація - це його тінь. Тінь - це те, що ми думаємо про нього, дерево - це те, що воно є.

Тому, управління освіти міської ради передбачило в рамках соціально-педагогічного патронату серед освітніх послуг відкриття 59 консультпунктів на базі ДНЗ для батьків, діти яких не відвідують дитячі садки, разом із методистами науково-методичного центру та творчою групою педагогів були розроблені навчально - дидактичні посібники «Чомусик» («Україна, рідний край, про родину все пізнай», «Ти в країну знань мандруй, пам'ять розум свій тренуй», «Фантазуй і грай, свою творчість розвивай», «Словничок-довідничок», «А у нас перший клас», «Місто, в якому ти живеш», «Перший раз в перший клас»), для дітей 4-6 річного віку та їх батьків, відкрили спецсторінки «Поради батькам» у міських газетах «Іллічівець», «Приазовський рабочий».

Крім того, в освітніх послугах діють: 10 шкіл із класами розвивального навчання за системами Д. Ельконіна, В. Давидова, Л. Занкова; одна недільна школа (грецька); 22 заклади вивчають новогрецьку мову (як предмет і факультативно); 24 школи з поглибленим вивченням предметів; 30 шкіл з українською мовою навчання; сім закладів для навчання та виховання підлітків, потребуючих особливої педагогічної уваги; одна школа-пансіон, на базі дитячих юнацьких клубів (ДЮК) за місцем мешкання та в Будинках дитячої творчості (БДТ) діють школи раннього розвитку.

У 2006 році на базі міського ліцею з метою інтелектуальної підтримки талановитих дітей рішенням міської ради відкрита очно-заочна школа «Інтелект». Доцільність школи полягає в тому, щоби сконцентрувати увагу на бажаних результатах, бо «якщо освіта не впливає на успішність громадян, вона не є якісною».

Формулою успіху управління освіти міської ради є кваліфіковані кадри.

У місті працює 5349 педагогічних працівників. Із них: у загальноосвітніх школах - 3206 педагогів; у дошкільних навчальних закладах - 1792; у позашкільних закладах - 35.

Серед них: нагороджені медалями й орденами - 18 чоловік; Знаком «Відмінник освіти України» - 201 людина; Заслужених учителів України - 10 чоловік; із вищою кваліфікаційною категорією - 933; із першою кваліфікаційною категорією - 1497; із педагогічними званнями «Вчитель-методист» -240, «Вихователь-методист» -171; переможців і лауреатів обласного конкурсу «Кращий робітник року», який проводиться обласною державною адміністрацією з 2003 року - 5 педагогів; переможців міського конкурсу «Маріуполець року» - 16 педагогів; 40 молодих фахівців, 15 із яких - випускники ВНЗ міста; переможців і призерів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 2000-2007 рр. - 18 педагогів; лауреати Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України» - один; переможці у Всеукраїнському конкурсі «Школа сприяння здоров'ю», й обласному конкурсі «Комп'ютерізація сільських шкіл». Протягом останніх років одержали дві відзнаки переможців «Ніка» за творчі досягнення в роботі з педагогами міста.

Формула успіху передається від творчого вчителя до творчого учня.

У міському інформаційному банку даних «Обдаровані діти» 262 учні, з них у номінаціях:

 • «Інтелектуальний потенціал міста» - 137.
 • «Здорове покоління міста» - 70.
 • «Відродження духовності» - 55.

В обласному банку - 73, з них: «Інтелектуальний потенціал області» - 40; «Здорове покоління області» - 14; «Відродження духовності» - 19.

Отримують стипендії міської ради - 20 учнів, обласної ради - 10, стипендії Президента України - 3.

У позашкільних закладах за останні п'ять років: хор «Кантилена», ансамбль народного танцю «Первоцвіт» отримали звання «Народний колектив», а 11 колективів - «Зразковий колектив».

Разом із тим, управління освіти міської ради бачить перспективу для вирішення проблеми у створенні громадської активної школи (ГАШ); забезпеченні умов для базових шкіл зовнішнього незалежного оцінювання; оновленні та придбанні навчальних кабінетів; забезпеченні сучасними комп'ютерними технологіями читальних залів шкільних бібліотек. Вирішення цих проблем сприятиме реальному підвищенню якості освіти.

Управління освіти міської ради впевнено, що успіхи в освіті міста залежать від тісної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, яка передається від серця дорослих до серця дитини.

Автор: З. Дмитрієва

Освіта.ua
05.06.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев