Життєдіяльність суб'єктів державно-громадського управління освітою

Одним із основних завдань регіональної програми вдосконалення управління освітою є пошук нової інноваційної моделі управління, здатної забезпечувати високу якість освіти та освітніх послуг з урахуванням нових соціальних вимог, потреб і особливостей регіону

Управління освіти м. Краматорська Донецької області, у числі перших у області розпочало впровадження в життя державно-громадської моделі управління освітою одразу після П Всеукраїнського з'їзду працівників освіти і науки. Упровадження проводилось паралельно на двох рівнях: на рівні управління освіти та на рівні навчальних закладів.

Процес колективного пошуку відбувався без особливої напруги бо, по-перше, уже був власний п'ятирічний досвід і певні досягнення в учнівському самоврядуванні як складової у структурі державно-громадської моделі управління освітою, по-друге, ми отримали підтримку та науковий супровід з боку кабінету управління обласного ІППО, по-третє, мали на руках досвід експериментальних відділів освіти м. Києва та Російської Федерації, яка на кілька років раніше України розпочала впроваджувати державно-громадську модель управління освітою (далі - ДГМУО).

За період із 2001 року в Краматорському управлінні освіти склалася система роботи по впровадженню ДГМУО, яка враховує до певної міри недоліки в нормативно-правовому полі, власні прорахунки, неготовність педагогів, учнів та їх батьків вирішувати питання в межах отриманих повноважень і керівників установ освіти ділитись владою тощо.

На етапі впровадження ДЖМУО найбільш актуальними виявились такі управлінські функції як організаційна та методична робота. Наведу декілька прикладів.

Організаційна робота управління освіти:

 • утворено творчу групу до вивчення нормативно-правової бази ДГМУО, досвіду м. Києва та Російської Федерації, до аналізу власних надбань із зазначеної проблеми та до вироблення підходів щодо впровадження ДГМУО в систему освіти Краматорська;
 • за результатами роботи творчої групи проведено міську педагогічну конференцію, мета якої - просвітницько-роз'яснювальна робота, надання рекомендацій керівникам навчальних закладів та постановка конкретних завдань щодо впровадження ДГМУО на рівні закладу;
 • формування міського банку даних про створені нові структурні підрозділи (ради шкіл, піклувальні ради, узгоджувальні комісії, шкільні органи учнівського самоврядування), про їх голів і повний склад із метою організації подальшого навчання;
 • призначення по управлінню освіти відповідальної особи за впровадження ДГМУО;
 • проведення міської конференції та індивідуальних співбесід для молодих спеціалістів і молодих за віком вчителів із метою вивчення стану їх інтересів, соціальної активності, а головне - для залучення до професійно-педагогічного супроводу учнівського самоврядування;
 • організація перших, творчих звітів директорів шкіл, керівників рад шкіл на наступних міських педагогічних конференціях, на засіданнях рад міськво, а потім - колегій міського управління освіти з метою вивчення стану впровадження ДГМУО в навчальні заклади Краматорська та розповсюдження першого напрацьованого досвіду;
 • підготовка й публікація в міських газетах серії роз'яснювальних статей про зміст ДГМУО як для учасників навчально-виховного процесу, так і для громадськості міста, для органів місцевого самоврядування;
 • проведення міської конференції батьків, на якій було обрано раду батьків школярів Краматорська та голову цієї ради;
 • підписання ще в 2002 році угоди про співпрацю в межах «трикутника»: міською школою «ЛІДЕР», якій на той час вже виповнилось п'ять років і яка вже користувалась у місті авторитетом як міський орган учнівського самоврядування та між радою відділу освіти та радою батьків школярів Краматорська.

Методична робота управління освіти зводилась до підготовки і педагогів, і учнів, і їх батьків займатись управлінською діяльністю в межах отриманих повноважень. Це й:

 • проведення міського семінару для керівників шкіл: директорів, їх заступників із навчально-виховної та виховної роботи, методистів методкабінету, спеціалістів апарату управління, практичних психологів міської психологічної служби;
 • обладнання кабінету при управлінні освіти з проблем ДГМУО;
 • розробка методичних матеріалів на допомогу школам і головам щойно створених структурних підрозділів: у першу чергу орієнтовних планів роботи ради школи, піклувальної ради, узгоджувальної комісії тощо;
 • організація міських постійно діючих семінарів для керівників і рядових членів шкільних рад, піклувальних рад, узгоджувальних комісій;
 • організація курсів і консультацій для цього ж контингенту слухачів до вивчення нормативно-правових документів, законодавчих актів, які регулюють освіту.

На етапі впровадження ДГМУО апарату міського управління освіти прийшлось вирішувати й інші питання:

 • внести корективи до плану роботи міської школи «Лідер» і навчати старшокласників - як представників шкільних органів учнівського самоврядування так і обраних до ради школи - спілкуватись на рівних із вчителями, адміністрацією школи, із батьками в межах ради школи та в межах «трикутника», вносити ділові пропозиції, відстоювати інтереси однолітків, конструктивно критикувати, аналізувати, формувати у школярів - активістів правові компетентності, необхідні для успішної діяльності на цьому ж рівні шляхом залучення до роботи з підлітками  спеціалістів міського управління юстиції, практичних психологів і студентів кафедри педагогіки та практичної психології Краматорського економіко-гуманітарного інституту та психологічної служби управління освіти;
 • створити при управлінні освіти міський центр дитячо-юнацького руху, який став справжнім штабом учнівського самоврядування на рівні міста;
 • реалізувати декілька міських проектів, які дозволили підтримувати постійний інтерес із боку членів нових структурних підрозділів управління до участі у процесі управління освітою, бо за періодами активності наступали та періоди спаду; найбільш успішними саме в цьому плані були міський конкурс на кращу організацію роботи ради школи та батьківського комітету класу, міський конкурс на кращу роботу шкільного органу учнівського самоврядування, серія міських заходів в межах Року сім'ї, Дні батьківського самоврядування у школі тощо, організовані, підготовлені та проведені міським «трикутником» на позабюджетні та спонсорські кошти.

Новим поштовхом для активізації роботи шкільних і міських «трикутників» стали громадські звітування директорів шкіл, участь у пленарних засіданнях міських педагогічних конференцій і в міських святах до Дня працівників освіти, а також міська презентація освітніх округів і участь у реалізації їх навчальних планів, у виховній роботі на освітніх округах.

Наш скромний досвід роботи став предметом вивчення кабінету управління обласного ІППО; управлінням освіти Краматорська проведено обласний семінар із проблеми впровадження ДГМУО для завідувачів методичними кабінетами та начальників управлінь і відділів освіти.

Із позицій шестирічного досвіду роботи над зазначеною проблемою вважаю необхідним спільно з обласним управлінням освіти, органами місцевого самоврядування обласного та міського рівнів вирішити ряд питань, які якщо не гальмують процес впровадження ДГМУО, то у значній мірі негативно впливають на нього:

 • організація на професійному, а не на дилетантському рівні навчання керівників піклувальних рад, співпрацювати у правовому полі з державними та приватними структурами, фізичними особами у плані залучення для покращення якості освіти позабюджетних та спонсорських коштів;
 • висвітлення в обласних газетах і на телебаченні матеріалів про колишніх і нинішніх меценатів освіти;
 • надання грантів із залученням коштів обласного бюджету та позабюджетних коштів членам «трикутників» шкільного та міського рівнів за кращу організацію роботи ради школи, ради батьків, учнівського самоврядування тощо;
 • розробка цікавих проектів для використання у практичній діяльності суб'єктами ДГМУО для активізації їх ініціативи та підтримки інтересу;
 • створення обласної творчої групи до впровадження ДГМУО в Донецькій області та вивчення кращого досвіду з проблеми, до встановлення контактів з органами місцевого самоврядування різного рівня тощо.

Автор: В. Суков

Освіта.ua
03.03.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев