Орієнтовне положення про конфліктну комісію освітньої установи

Конфліктна комісія загальноосвітньої установи створюється тимчасово, на певний строк, для рішення спірних питань, що відносяться до освітнього процесу, поточного контролю знань, порядку проведення проміжної атестації учнів і підсумкової (державної) атестації випускників

1. Загальні положення

Конфліктна комісія призначається рішенням ради освітньої установи для розгляду конфліктної ситуації між учасниками освітнього процесу й на період іспитів; кількість членів комісії непарна, але не менше трьох; голова комісії призначається директором із членів керівництва загальноосвітньої установи чи голів відповідного методичного об'єднання вчителів-предметників.

Конфліктна комісія у своїй діяльності керується Законом «Про освіту», типовим положенням про даний тип освітньої установи, статутом і локальними актами освітньої установи, державними освітніми стандартами, установленими критеріями оцінки освоєння освітніх програм.

2. Задачі та функції конфліктної комісії

Основною задачею конфліктної комісії є розв'язання конфліктної ситуації між учасниками освітнього процесу шляхом доказового роз'яснення прийняття оптимального варіанта рішення в кожному конкретному випадку.

Комісія розглядає питання організації навчання за індивідуальним планом, програмою; розв'язання конфліктної ситуації, пов'язаної з уведенням залікової системи оцінювання навчальних досягнень; питань про об'єктивність оцінювання з навчального предмета під час поточного навчального року, навчальної чверті (триместру, півріччя, семестру), під час проміжної чи підсумкової атестації, усних випускних іспитів (для розв'язання конфліктних ситуацій на письмових випускних іспитах створюється апеляційна комісія при муніципальному чи обласному органі управління освітою).

Для рішення окремих питань конфліктна комісія звертається за одержанням достовірної інформації до учасників конфлікту.

Для одержання правомірного рішення комісія використовує різні нормативні правові документи, інформаційну й довідкову літературу, звертається до фахівців, у компетенції яких знаходиться розглянуте питання.

3. Права членів конфліктної комісії

Конфліктна комісія має право:

 • приймати до розгляду заяви будь-якого учасника освітнього процесу при незгоді з рішенням чи дією керівника, учителя, класного керівника, вихователя, учня;
 • прийняти рішення з кожного спірного питання, що відноситься до її компетенції (оскарження прийнятого рішення можливе в муніципальному відділі управління освітою);
 • сформувати предметну комісію для рішення питання про об'єктивність виставляння оцінки за знання учня (рішення приймається протягом трьох днів із моменту надходження заяви, якщо термін відповіді не обговорений заявником додатково);
 • запитувати додаткову документацію, матеріали для проведення самостійного вивчення питання;
 • рекомендувати припиняти чи скасовувати раніше прийняте рішення на підставі проведеного вивчення при згоді конфліктуючих сторін;
 • рекомендувати зміни в локальних актах освітньої установи з метою демократизації основ управління чи розширення прав учнів.

4. Обов'язки членів конфліктної комісії

Члени конфліктної комісії зобов'язані:

 • бути присутніми на всіх засіданнях комісії;
 • брати активну участь у розгляді поданих заяв в усній чи письмовій формі;
 • приймати рішення із заявленого питання відкритим голосуванням (рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії за присутності не менше двох третин її членів);
 • приймати своєчасне рішення, якщо не обговорені додаткові терміни розгляду заяви;
 • давати обґрунтовану відповідь заявнику в усній чи письмовій формі відповідно до побажання заявника.

5. Організація діяльності конфліктної комісії

Засідання конфліктної комісії оформлюються протоколом.

Затвердження членів комісії та призначення її голови оформлюються наказом по загальноосвітній установі.

Протоколи засідань конфліктної комісії здаються разом зі звітом за навчальний рік раді освітньої установи та зберігаються в документах ради протягом трьох років.

Освіта.ua
05.09.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев