Договір між школою та батьками

Даний договір регламентує взаємини між школою і батьками, які об'єднують свої зусилля у справі навчання, виховання й розвитку учнів

Даний договір регламентує взаємини між школою, ____, іменованою надалі ШКОЛА, в особі директора ______, який діє на підставі статуту, з одного боку, і ______, іменованого надалі БАТЬКИ, з іншого боку, ШКОЛА та БАТЬКИ уклали даний договір про нижченаведене.

1. Предмет договору

1.1. ШКОЛА та БАТЬКИ об'єднують свої зусилля у справі навчанні, виховання й розвитку _________________ (ПІБ учня).

1.2. ШКОЛА та БАТЬКИ спільно несуть повну відповідальність за результат своєї діяльності в межах компетенції, розмежованої даним договором, статутом школи та чинним законодавством.

2. Обов'язки сторін

2.1. ШКОЛА здійснює освітній процес самостійно й діє на підставі закону «Про освіту», статуту школи та локальних актів. Статут школи є головним правовим актом у системі нормативного регулювання на рівні школи.

2.2. ШКОЛА зобов'язана:

 • при прийомі учня ознайомити його батьків (осіб, які їх заміняють) зі статутом школи й іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу (у тому числі з правилами внутрішнього розпорядку та поведінки);
 • у вивченні навчальних дисциплін забезпечити Державний стандарт змісту освіти;
 • забезпечити навчальний процес кваліфікованими педагогічними кадрами;
 • відповідати за життя, безпеку та здоров'я учня під час навчально-виховного процесу;
 • забезпечити обов'язкове надання основної загальної, середньої освіти;
 • видати атестат (при успішному навчанні) про закінчення основної загальної та середньої освіти;
 • дати учню право безкоштовного користування аудиторіями, бібліотекою, читальним залом, спортивною базою;
 • забезпечити умови для харчування учнів;
 • надавати медичну допомогу та проводити профілактичний огляд учнів;
 • інші обов'язки можуть бути передбачені статутом школи та чинним законодавством.

2.3. БАТЬКИ зобов'язані:

 • ознайомитися зі статутом, локальними актами школи;
 • створити вдома дитині необхідні умови для життя, розвитку, відпочинку, виконання нею навчальних завдань;
 • надавати дитині всіляку допомогу у здійсненні нею своїх прав та обов'язків у школі, не застосовувати методів насильства, що принижує особистість дитини;
 • вчасно оплачувати додаткові освітні послуги, що надаються їх дитині школою, відповідно до розрахунку з додаткової оплати.

І. Освітні та розвивальні послуги за додаткову оплату:

а) вивчення спеціальних дисциплін понад час і понад програму з даної дисципліни, не передбачену навчальним планом;

б) репетиторство з учнями іншої освітньої установи;

в) різні курси;

г) різні факультативи - з навчання грі на музичних інструментах, фотографуванню, кіно-, відео-, радіоаматорській справі;

д) створення різних студій, груп, шкіл, факультативів з навчання та прилучення дітей до знання світової культури, живопису, графіки, скульптури, народних промислів тощо.

ІІ. Оздоровчі заходи: створення різних секцій, груп зі зміцнення здоров'я (гімнастика, аеробіка, ритміка, катання на ковзанах, лижах, різні ігри, загальнофізична підготовка тощо):

 • підтримувати постійний зв'язок з педагогами, регулярно відвідувати батьківські збори, контролювати навчання та поведінку своєї дитини;
 • відповідати за свій рахунок і своїми засобами за зіпсування чи втрату учнями майна школи;
 • виконувати інші обов'язки, покладені на них чинним законодавством, статутом школи.

3. Відповідальність сторін

3.1. У випадку невиконання однією зі сторін пунктів даного договору зацікавлена сторона має право достроково розірвати договір.

Наслідки розірвання договору обговорені у статуті школи та чинному законодавстві.

4. Особливі умови

 • Навчання вдома.
 • За індивідуальним планом.
 • Екстернат.
 • Сімейне навчання.
 • Зміцнення матеріальної бази та кошти на облаштування школи (добровільні пожертвування, спонсорська та благодійна допомога).

Договір набирає силу з моменту його підписання.

Договір підписується у двох екземплярах і має однакову юридичну чинність, зберігається по одному екземпляру в кожної зі сторін.

5. Реквізити сторін

ШКОЛА       БАТЬКИ

Освіта.ua
05.09.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев