Положення про спеціальний фонд підтримки інноваційної діяльності

З метою стимулювання інноваційної діяльності педагогічних працівників, заохочення їхньої ініціативи та творчості в середній школі формується спеціальний фонд підтримки інноваційної діяльності

1. Загальні положення

1. Інноваційна діяльність - це діяльність, зорієнтована на якісне відновлення педагогічного процесу, на рішення актуальних проблем (ускладнень) освітньої установи.

2. Інноваційна діяльність здійснюється на основі керованих механізмів переходу системи з одного якісного стану в інший.

3. Інноваційний процес - це комплексна діяльність зі створення (розробки), освоєння, використання та поширення нововведень.

4. Нововведення - це засіб (новий метод, методика, технологія, навчальна програма і т. п.), уведення якого у практику призводить до відновлення (кардинальної зміни) процесів, що протікають у середній школі (у змісті освіти, процесу навчання, виховання й розвитку, управління ОУ).

5. Процес освоєння цього засобу називається інновацією (нововведенням). Результатом нововведення (зміною в об'єкті відновлення) є новоутворення (укорінене нововведення).

6. Інновації (нововведення) класифікуються за такими принципами:

За сферою застосування: У змісті освіти. У технологіях, методиках навчання, виховання й розвитку. В організації освітнього процесу. В управлінській системі освітньої установи.

За масштабами перетворень: Локальні (часткові, одиничні), не пов'язані між собою. Модульні (блокові), комплекси частин, пов'язаних між собою. Системні, що охоплюють усі елементи педагогічної системи освітньої установи.

За глибиною змін: Модифікаційні. Радикальні.

За рівнем організації: Шкільний. Міський. Регіональний. Центральний. Міжнародний.

2. Управління інноваційною діяльністю

1. Рішення про організацію інноваційної діяльності приймається педагогічною радою на основі проблемно-орієнтованого аналізу педагогічної системи освітньої установи та ранжирування виділених проблем.

2. Для здійснення інноваційної діяльності формуються управлінські структури (рада, творча група, лабораторія і т. п.), склад і функціонал яких затверджуються директором освітньої установи.

3. Сформовані структури розробляють пакет документів, необхідних для організації інноваційної діяльності - програму, інноваційну карту, координаційну схему управління, план роботи (дій); проектують систему відстеження результатів.

4. Розроблений пакет документів проходить експертизу на методичній раді освітньої установи, результати експертизи оформлюються відповідним рішенням і протоколюються.

5. Адміністрація освітньої установи видає наказ про організацію інноваційної діяльності на рівні школи, в якому визначається компетенція учасників інноваційного процесу й напряму інноваційної діяльності на новий навчальний рік.

6. Діяльність творчих колективів, що реалізують інноваційну діяльність, здійснюється відповідно до плану роботи освітньої установи та регламентується відповідним пакетом документів.

7. Контроль інноваційних процесів в освітній установі здійснюється в установленому директором школи порядку.

Освіта.ua
05.09.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев