Положення про кафедру освітньої установи

Кафедра є одним з основних структурних підрозділів методичної служби освітньої установи, яка планує свою роботу відповідно до програми розвитку установи та об'єднує педагогів, орієнтованих на дослідницьку, експериментальну діяльність

1. Загальні положення

1.1. Кафедра освітньої установи:

  • є одним з основних структурних підрозділів методичної (науково-методичної) служби освітньої установи;
  • планує свою роботу відповідно до програми розвитку освітньої установи у взаємодії з методичною (науково-методичною) радою школи;
  • об'єднує педагогів, орієнтованих на дослідницьку, експериментальну діяльність, веде дослідницьку роботу з учнями.

1.2. Кафедра організується при наявності не менше п'яти штатних фахівців освітньої установи вищої та першої категорії однієї чи кількох суміжних освітніх галузей, з яких не менше двох повинні мати вчений ступінь або звання за фахом. У кадровий склад кафедри можуть також входити вчені ВНЗ та інших освітніх і наукових установ.

1.3. Кафедру очолює завідувач кафедри, який має вчене звання або вчений ступінь. Завідувач кафедри є членом методичної (науково-методичної) ради школи та може входити в інші структурні науково-методичні підрозділи школи.

1.4. Діяльність кафедри узгоджується з методичною (науково-методичною) радою школи, координується заступником директора з науково-методичної роботи та підпорядкована педагогічній раді освітньої установи.

1.5. Кафедра оформлює таку документацію:

  • план роботи на рік, що включає напрями - навчально-методичний, організаційно-методичний, науково-дослідницький тощо;
  • функціональні обов'язки завідувача та членів кафедри, затверджуються на педагогічній раді освітньої установи; протоколи засідань кафедри.

2. Мета та задачі діяльності

2.1. Метою діяльності кафедри освітньої установи є забезпечення науково-теоретичного, науково-практичного та практичного управління освітньо-виховним процесом, науково-дослідною діяльністю вчителів та учнів.

2.2. Для реалізації даної мети кафедра вирішує такі задачі:

  • створення умов для підвищення рівня загальнодидактичної та методичної підготовленості педагогів, забезпечення оволодіння ними сучасними освітніми технологіями, раціональними методами та прийомами навчання, розвитку та виховання учнів;
  • науковий аналіз та узагальнення актуального педагогічного досвіду;
  • проведення комплексних досліджень відповідно до програми розвитку школи та профілю кафедри;
  • керівництво інноваційною, науково-дослідною роботою вчителів та учнів, координація роботи тимчасових творчих колективів учителів за профілем кафедри та роботою наукового товариства учнів.

3. Зміст діяльності

3.1. Розробка та затвердження інноваційних програм, нових навчальних курсів за дисциплінами кафедри, а також їх апробація й інтеграція в навчальний план освітньої установи.

3.2. Резензування навчальних програм, методичних рекомендацій, навчальних посібників, дидактичних матеріалів (у випадку звертання на кафедру).

3.3. Аналіз інноваційної й експериментальної діяльності та її результатів у рамках освітньої галузі за профілем кафедри.

3.4. Здійснення наукового керівництва, заслуховування та затвердження звітів про результати науково-дослідної діяльності вчителів.

3.5. Обговорення на кафедрі підсумків науково-дослідної роботи (доповіді, реферати, звіти, проекти тощо), винесення рішення про можливості представлення роботи на конкурси, конференції, олімпіади всіх рівнів.

3.6. Діагностика потреб учителів та учнів у науково-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу.

3.7. Організація систематичного методичного навчання членів кафедри, що забезпечує підвищення культури наукової праці вчителя, поінформованість про наукові розробки за профільними дисциплінами кафедри, знайомство й оволодіння сучасними дидактичними теоріями та новими освітніми технологіями.

3.8. Розробка моніторингових програм та організація моніторингових досліджень із проблем розвитку освітньої установи та кафедри.

3.9. Створення банку даних актуального педагогічного досвіду, навчально-методичних матеріалів, авторських розробок.

3.10. Організація та проведення науково-практичних конференцій різного рівня за профілем кафедри.

4. Структура й організація діяльності

4.1. Склад кафедри визначається у відповідності зі спеціалізацією членів педагогічного колективу.

4.2. Зі складу членів кафедри призначається (обирається) завідувач, який затверджується методичною радою та наказом директора освітньої установи, а також призначається лаборант (секретар), який затверджується на засіданні кафедри.

4.3. Засідання кафедри протоколюються: доповіді, методичні розробки та інша продукція кафедральної діяльності направляються на експертизу в методичну раду та передаються методичному кабінету освітньої установи.

4.4. Кафедра освітньої установи здійснює зв'язки з кафедрами ВНЗ, науковими лабораторіями, науково-методичними центрами, методичними підрозділами інших шкіл для розробки спільних проектів, програм проведення наукових досліджень, обговорення сучасних наукових проблем, тенденцій і перспектив розвитку освіти.

Освіта.ua
05.07.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев