Положення про раду ліцею

Основним завданням ради ліцею є підвищення якості загальної й додаткової освіти учнів на основі використання досягнень науково-дослідної діяльності

1. Загальні положення

1.1. Чинне положення про раду багатопрофільного ліцею (далі - рада ліцею) розроблено відповідно до закону «Про освіту», типового положення про загальноосвітню установу, статуту багатопрофільного ліцею.

1.2. Рада ліцею є колегіальним органом управління ліцеєм, що визначає перспективи його розвитку й координує питання освітньої, методичної, фінансово-господарської та дослідницької діяльності ліцею.

Рада ліцею визначає основні напрямки освітньої діяльності ліцею, зміст, форми, методи загальної й додаткової освіти в ліцеї.

Рада ліцею розглядає й ухвалює рішення про основні принципові питання освітньої, фінансово-господарської, методичної й науково-дослідної діяльності ліцею.

1.3. Рада ліцею розглядає:

  • аналіз і результати освітньої, методичної, дослідницький діяльності ліцею з питань підвищення якості загальної й додаткової (допрофесійної) освіти;
  • результати внутрішньоліцейського контролю, інспекторських перевірок, атестації, акредитації й ліцензування ліцею;
  • основні напрями методичної та фінансово-господарської діяльності ліцею в нових соціально-економічних умовах;
  • стан комплексного методичного забезпечення освітнього процесу; навчально-програмну документацію та її методичний супровід, розроблений у ході пошукової, дослідницької й експериментальної роботи;
  • напрями, механізми ціноутворення та нормативи оплати додаткових платних освітніх та інших послуг, що надаються ліцеєм юридичним і фізичним особам на договірній основі;
  • матеріали науково-дослідної роботи творчих (проблемних) груп та окремих співробітників ліцею з організації особистісно зорієнтованого підходу до освіти, результати освітнього процесу на основі застосування сучасних педагогічних та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів навчання;
  • заходи з підготовки до початку й завершення поточного навчального року, та підсумкової атестації учнів, комплектування ліцею;
  • рішення про переведення учнів, допуску їх до іспитів і звільнення на підставі документів, певних положень про підсумкову атестацію, виключення учнів із ліцею.

2. Склад ради ліцею й організація її роботи

2.1. До складу ради ліцею із правом вирішального голосу входять директор і його заступники, голова піклувальної ради ліцею, керівники кафедр і методичних об'єднань, учителі-предметники, вихователі, медичний працівник, педагог-психолог, соціальний педагог, старший вожатий, завідувачка бібліотеки, голова батьківського комітету, представники засновника, президент наукової учнівської спілки «Еврика». До роботи у складі ради ліцею можуть запрошуватись представники муніципальних органів влади та фахівці органів управління освітою.

2.2. Організують роботу ради її голова та секретар. Головою ради ліцею є директор багатопрофільного ліцею. Рада ліцею обирає зі свого складу секретаря, виконуючого обов'язки протягом навчального року. Голова ради і його секретар працюють у раді ліцею на громадських засадах.

2.3. На засідання ради ліцею можуть бути запрошені представники організацій та установ, що взаємодіють з ліцеєм з питань організації освітньої й фінансово-господарської діяльності, ліцеїсти та їхні батьки (особи, які їх заміщають) та ін. Необхідність їхньої участі в роботі ради ліцею визначається її головою й засновником (якщо це регламентується умовами угоди між ліцеєм і засновником). Особи, запрошені на засідання ради ліцею, користуються правом дорадчого голосу.

2.4. Рада ліцею працює за планом, що є складовою частиною плану роботи ліцею й затвердженого його головою - директором ліцею. Засідання ради ліцею скликаються не рідше чотирьох разів на рік.

2.5. Рішення ради ліцею вважається прийнятим, якщо на засіданні були присутні не менше 2/3 його облікового складу й за ухвалення рішення проголосували більше половини присутніх членів ради. Інший порядок голосування застосовується у випадках, передбачених чинним законодавством і нормативними документами Міністерства освіти.

2.6. Голова ради - директор ліцею забезпечує виконання рішень на наступних засіданнях ради.

2.7. У випадку незгоди голови ради з прийнятим радою ліцею рішенням він може винести його на повторне обговорення. Голова ради - директор ліцею має право призупинити виконання рішення ради, сповістивши про це засновника, який у триденний строк зобов'язаний ознайомитися з аргументацією ради ліцею та його голови та винести остаточне рішення про спірне питання.

2.8. Рішення ради ліцею, затверджені його головою - директором ліцею, є обов'язковими для виконання членами трудового колективу ліцею.

3. Діловодство ради ліцею

3.1. На засіданні ради ліцею секретар веде протокол. У протоколі записуються її номер, дата засідання, кількість присутніх, порядок денний засідання, короткий виклад виступів, пропозицій і зауважень членів ради та запрошених осіб, ухвалене рішення. До протоколу додаються матеріали з обговорюваного питання.

3.2. Протоколи ради ліцею підписуються її головою та секретарем.

3.3. Книга протоколів ради ліцею нумерується посторінково, прошнуровується, скріплюється підписом директора й печаткою ліцею.

3.4. Книга протоколів ради зберігається у справах ліцею протягом десяти років.

Освіта.ua
05.05.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев