Ресурсні центри для батьків

Згідно зі статутом ООН, Всесвітньою Декларацією про права людини, кожний має право на освіту. Упродовж багатьох років в Україні більшість дітей з особливими освітніми потребами здобували освіту у спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах

Однак однією з форм навчання дітей з особливими освітніми потребами є нова, але визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти, яка забезпечує безумовне право кожної дитини навчатись у загальноосвітньому закладі за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов. В Україні модель інклюзивної освіти почала набувати значення переважно за ініціативи громадських організацій.

З метою забезпечення батьків інформаційною підтримкою для задоволення їхнього професійного росту у відстоюванні прав та інтересів дітей з особливими освітніми потребами, оцінювання потреб і забезпечення надання освітніх, соціальних та інших послуг сім'ям дітей з особливими освітніми потребами, а також розвинення в батьків активної громадянської позиції та сприяння створенню батьківських організацій Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» у партнерстві з Міжнародною Асоціацією «Крок за кроком» реалізує проект «Створення ресурсних центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами» за підтримки програми ТАСІС «Розвиток організаційного партнерства» Європейської комісії.

Валентина Стрижеус, директор школи-дитячого садка «Паросток» (м. Київ): «З вересня 2005 року на базі нашого навчального закладу працює Ресурсний центр для батьків дітей з особливими освітніми потребами. Наша школа реалізує особистісно зорієнтований, інклюзивний підхід у навчанні та розвитку дітей від народження до десяти років. Метою діяльності нашого центру є забезпечення батьків інформаційною підтримкою для задоволення їхнього професійного росту у відстоюванні прав та інтересів дітей з особливими освітніми потребами, розвинути в батьків активну громадянську позицію, сприяння створенню батьківських організацій. Центр працює для того, щоби батьки отримали широкий спектр послуг безпосередньо в закладі освіти, де навчаються їхні діти. Тут батьки можуть отримати консультації психолога, педагогічних працівників, логопеда, лікаря-педіатра, інструктора-реабілітолога. На базі центру працює батьківський клуб «Батьки - батькам», проводиться навчання для батьків того, як спілкуватися з дитиною, відстоювати права дитини, розвивати позитивну самооцінку, творчі здібності, створення громадських організацій, проведення акцій, а також проведення навчання для педагогів із питань забезпечення інклюзивного підходу та співпраці з батьками».

Діяльність ресурсних центрів

Ресурсні центри для батьків дітей з особливими освітніми потребами створено на базі трьох загальноосвітніх закладів, які реалізують модель інклюзивної освіти, а саме: навчально-виховного комплексу «Перші кроки» (м. Полтава), школи-дитячого садка «Малюк» (м. Львів) та школи-дитячого садка «Паросток» (м. Київ). Ці заклади освіти надали приміщення для організації діяльності ресурсних центрів, які було відремонтовано за рахунок місцевих бюджетів. Для створення умов реалізації проекту за рахунок коштів проекту кожний ресурсний центр було обладнано необхідною технікою та методичними матеріалами. Оснащення ресурсних центрів створило умови для проведення семінарів, консультацій, зустрічей батьків за чашкою кави, для користування бібліотекою та Інтернет.

Основні напрями діяльності ресурсних центрів на місцевих рівнях було визначено в результаті проведеної оцінки серед учасників проекту. Вони включають інформаційну діяльність, організацію та проведення консультацій, навчальну діяльність, а також створення груп підтримки батьків. Ресурсні центри надають консультації не лише батькам дітей з особливими освітніми потребами та педагогам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, а й представникам недержавних організацій.

Діяльність центрів спрямована на:

 • батьків дітей з особливими освітніми потребами, діти яких навчаються в закладі освіти, де створено ресурсний центр;
 • батьків дітей з особливими освітніми потребами, які відвідують місцеві реабілітаційні центри;
 • батьківські громадські та інші організації, діяльність яких спрямована на дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків;
 • адміністрацію та педагогів закладу освіти, на території якого створено ресурсний центр;
 • представників вищих педагогічних навчальних закладів, у тому числі викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти;
 • представників державного управління освітою, соціального захисту, охорони здоров'я;
 • педагогів та адміністраторів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі дошкільних навчальних закладів, у яких розвивається модель інклюзивної освіти та які планують її розвивати; є спеціальні групи чи класи;
 • батьків здорових дітей, дітей, які навчаються в закладі освіти, де створено ресурсний центр;
 • представників організацій, діяльність яких спрямована на запобігання дитячій безпритульності, правозахисних, ВІЛ/СНІД, запобігання торгівлі дітьми;
 • батьків дітей з особливими освітніми потребами, які є на обліку в місцевих поліклініках (вони не обов'язково відвідують реабілітаційні центри чи є членами недержавних організацій);
 • батьків дітей з особливими освітніми потребами, які знайшли інформацію про центр у засобах масової інформації, у знайомих, педагогів та адміністраторів інших загальноосвітніх навчальних закладів.

У розпорядженні ресурсних центрів є список консультантів, до яких можуть звернутись батьки, представники недержавних організацій, педагоги з правових, освітніх, соціальних питань. Консультації проводяться як індивідуальні, так і групові. У ресурсному центрі батьки, педагоги, представники державних і громадських організацій можуть отримати:

 • методичну літературу, яку учасники проекту в режимі бібліотеки чи ксероксному варіанті можуть узяти додому;
 • інформаційні листівки для батьків і широких кіл громадськості (порушення зору, церебральний параліч, епілепсія, порушення інтелектуального розвитку, артизм, підтримка батьків батьками, порушення мовленнєвого розвитку, синдром Дауна, порушення слуху, труднощі в навчанні);
 • отримати довідку про послуги, які надають державні, громадські організації для дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків. Для цього створені алфавітні та предметні каталоги.

Батьківські клуби

На базі ресурсних центрів створено групи підтримки «батьки - батькам», які забезпечують практику налагодження стосунків між батьками. У ресурсних центрах ця практика реалізується через «батьківські клуби». Зустрічі батьків організуються у вечірній час і мають як формальний, так і неформальний характер. На сьогодні батьки часто збираються неформально, обмінюються інформацією про те, де можна отримати послуги, в якій програмі можна взяти участь, обмінюються власним досвідом батьківства, подолання тих чи інших проблем.

Ольга Войтюк, координатор центру для батьків НВК «Малюк» (м. Львів): «У Львові ресурсний центр створено на базі навчально-виховного комплексу «Малюк», який реалізує модель інклюзивної освіти для дітей із 2001 року. Наш навчальний заклад працює над створенням комплексу освітніх, соціальних, оздоровчих та інформаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами. Свою діяльність центр планує відповідно до задоволення батьківських потреб у різних сферах. У нас облаштовано приміщення, де проходять акції, зустрічі з фахівцями та представниками громади, семінари для батьків, тренінги, обмін корисною інформацією. Затишна атмосфера центру дає змогу батькам і відвідувачам у дружньому й невимушеному колі вирішити питання, що турбують ту чи іншу сторону, обмінятись інформацією, отримати методичну літературу, навчальні посібники для батьків і педагогів, переглянути інформаційні листівки. Батьки дітей з особливими освітніми потребами високо оцінюють можливість отримувати підтримку, уважають її дуже необхідною».

Ресурсні центри на основі оцінювання потреб батьків, педагогів, представників державних і громадських організацій проводять одно-трьохденні семінари, організовують проходження практики для студентів педагогічних, соціально-гуманітарних факультетів, слухачів курсів післядипломної педагогічної освіти. Серед тем, які розглядаються під час проведення семінарів, є такі:

 • освіта для соціальної справедливості;
 • створення й розвиток громадських організацій, у тому числі й батьківських;
 • розвиток адвокатської практики батьків;
 • удосконалення школи;
 • залучення дітей з особливими потребами в загальноосвітні навчальні заклади.

Наталія Барановська, заступник директора спеціалізованого навчально-виховного комплексу № 26 «Перші кроки» (м. Полтава): «Кожного дня на цей світ народжуються діти, яких ми називаємо дітьми з особливими освітніми потребами. Особливими, тому що через свою ту чи іншу неповносправність вони потребують нашої особливої турботи. Бо розвиток і щастя дитини з особливими освітніми потребами - це не лише турбота її батьків. І щоби здолати життєві перешкоди, реалізуватись, неповносправна дитина та її сім'я потребують допомоги та підтримки інших людей, суспільства.

Підтримуючи ініціативу Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», Інституту спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України зі здійснення в загальноосвітніх навчальних закладах інноваційної освітньої діяльності, спрямованої на створення умов для дітей з особливими освітніми потребами, за підтримки Полтавської обласної державної адміністрації на базі нашого закладу з 2001 року працюють групи та класи інклюзивного навчання.

У закладі працює команда, до складу якої входять учителі, вихователі, психологи, логопеди, дефектолог, вихователь-реабілітолог. Переконані, що найсприятливіші умови для виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами є звичайні дошкільні заклади, школи, де вони можуть успішно розвивати свої вміння та навички, товаришувати з ровесниками та почуватись у безпеці. Коли діти з особливими освітніми потребами навчаються з іншими учнями, у всіх них створюються можливості досягти успіху, відчувати власну значущість.

Такий підхід дає всім дітям краще зрозуміти широкі можливості людського потенціалу, вони зростають чутливими до потреб і труднощів інших, з більшою повагою ставляться до життєвого досвіду й особливостей своїх ровесників.

Із 2005 року на базі СНВК «Перші кроки» створено ресурсний центр для батьків «Промінчик», який дає можливість батькам дітей з особливими освітніми потребами стати компетентними захисниками прав своїх дітей, а представникам громадськості більше познайомитися з досвідом реалізації інклюзивної моделі освіти.

На базі центру проводяться консультації психолога, соціального педагога, учителя-дефектолога, логопеда, медсестри з масажу, вихователя-реабілітолога, юриста та працівника служби соціального захисту. У нашому закладі навчається 12 дітей з особливими освітніми потребами. Це справді особливі діти, адже вони можуть зробити світ добрішим. А ми, педагоги, готові допомогти й іншим таким дітям, дати поради, консультації та співпрацювати із сім'ями, які цього потребують».

Наразі існує низка проблем на шляху впровадження інклюзивного навчання: невідповідна підготовленість педагогів до роботи з учнями з особливими освітніми потребами, велика наповнюваність класів, брак часу для консультацій і співробітництва зі спеціалістами та батьками. Але інклюзивне навчання має більше переваг, ніж недоліків.

Основними перевагами інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами є отримання кращих соціальних, комунікативних навичок, можливість жити не ізольовано від інших людей. Серед основних недоліків є недостатність реабілітаційних та інших спеціальних послуг, які б дитина могла отримувати у спеціальному закладі. Саме тому одним з найважливіших досягнень проекту є сам прецедент створення ресурсних центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

Подібного досвіду Україна не має. П'ятдесят вісім громадських організацій, у тому числі й батьківських, уже скористались послугами ресурсних центрів. Понад 250 батьків дітей з особливими освітніми потребами скористалися заходами проекту: семінарами, консультаціями, інформаційною підтримкою.

У 2006/07 навчальному році 24 загальноосвітніх заклади розпочнуть реалізацію інклюзивної моделі освіти.

Автори: М. Ворон, Ю. Найда

Освіта.ua
05.03.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев