Програма "Талант + творчість"

Діти тим талановитіші та розумніші, чим більше можливостей бути талановитими й розумними ми їм надамо, - О. Грединарова

Програма "Талант + творчість"

Структура публікації:

І. Сучасний стан.

ІІ. Загальні положення.

 • Мета та завдання.
 • Особливості програми.
 • Принципи та передумови впровадження програми.
 • Форми та методи роботи.
 • Учасники програми.

ІІІ. Основні заходи.

 • Удосконалення творчого потенціалу вчителів.
 • Організація роботи з обдарованими учнями.
 • Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу.

IV. Фінансування.

V. Очікуваний результат.

Творча особистість - це цілісна людська індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують їй здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності, що в більшій чи меншій мірі змінюють на краще життя людини. Школа для того й існує, щоби допомогти дитині, підліткові розвинути в собі здібності до самореалізації, не тільки навчити, а й створити умови, щоби дитина була готова до цієї складної та самостійної роботи.

Сучасний стан

Освітня система школи має багаторічні традиції, реалізує творчі підходи до роботи з обдарованими та здібними учнями.

Мережа класів для навчання та виховання таких учнів включає в себе класи, які працюють за програмою розвивального навчання (Харківський метод), класи з комплексною програмою розвитку дитини «Росток», класи поглибленого вивчення математики, а у школі ІІІ ступеня класи суспільно-гуманітарного, фізико-математичного та технологічного профілів. Варіативна складова робочого навчального плану школи спрямована на організацію індивідуальних і додаткових занять із окремих предметів і введення додаткових курсів із російської мови, практичного права, київщинознавства, ділового мовлення тощо.

Ведеться робота із залучення учнів до занять у секціях МАН. Учні школи беруть активну участь і посідають призові місця у всеукраїнському конкурсі «Європа у школі», міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика, міжнародному конкурсі «Мій рідний край» і «Вірю в майбутнє твоє, Україно». Досить значні результати виявляють вихованці школи й у І-ІІІ етапах всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових і спеціальних дисциплін. За результатами навчання 73 випускники нагороджені золотими та срібними медалями. Щороку близько 50-ти учнів нагороджуються похвальними листами за високі досягнення в навчанні.

Тривалий час при школі існує хореографічний колектив «Забава», який є лауреатом фестивалю «Чарівна свічка», Усеукраїнського конкурсу «Крок до зірок», переможцем міського конкурсу «Весняний зорепад». Гурткова робота базується на плідній співпраці з позашкільними закладами міста, а це дає можливість організувати на базі школи діяльність шахового гуртка, студії образотворчого мистецтва, туристично-краєзнавчого гуртка, студії естрадно-спортивного танцю. Школа має добру спортивну базу, у складі якої спортивні майданчики, спортивний і тренажерний зали. На їх базі діють секції гандболу, баскетболу, шейпінгу, настільного тенісу, легкої атлетики. Починаючи з 2000 року, команда школи постійно посідає призові місця в міській спартакіаді серед учнів середніх навчальних закладів. Випускники школи вступають до престижних вищих навчальних закладів не тільки Києва, а й інших міст України.

На часі постала проблема подолання роз'єднаності роботи з талановитими й обдарованими учнями, формування єдиного змістовно-діяльнісного простору для реалізації міської програми «Обдарована дитина» на 2004-2012 рр. та Концептуально-програмного проекту розвитку освіти м. Бровари у 2005-2012 рр.; створення відповідного розвивального, творчого освітнього середовища, яке сприяє розвитку природних здібностей кожного учня.

Загальні положення

Мета та завдання

Об'єднати зусилля учасників навчально-виховного процесу, позашкільних закладів, громадськості у створенні оптимальних умов для розвиту та творчої реалізації обдарованих дітей і молоді, ефективне використання вчительських ресурсів. Визначення комплексу психолого-педагогічних, організаційних, правових, економічних і науково-практичних заходів із розробки та впровадження ефективних засобів і технологій пошуку, навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей і молоді, створення умов для творчого розвитку особистості, системи профільного навчання. Створення умов для варіативної та особистісної спрямованості навчально-виховного процесу; створення умов для формування високоінтелигентної, активної творчої особистості.

На досягнення мети спрямовані завдання:

 • створення системи цілеспрямованого виявлення обдарованих дітей на діагностичній основі;
 • формування у школі класів із поглибленим вивченням предметів і профільного навчання;
 • підготовка педагогічних працівників школи до роботи з обдарованою учнівською молоддю, переорієнтація на розвиток якостей творчої особистості в учнів;
 • створення системи стимулювання інтелектуально та творчо обдарованої молоді, педагогічних працівників;
 • забезпечення якісних змін у змісті освіти, модернізація навчально-виховного процесу таким чином, щоби він відповідав меті розвитку дитячої обдарованості;
 • створення умов, за яких спостерігається зростання особистості вчителя, з'являються мотиви до самовизначення, самоактуалізації, самореалізації.

Особливості програми

Програма «Талант + творчість» спрямована на формування творчого середовища, де формується нова людина, не як субстракт існуючого суспільства, а як творча особистість, розкриття обдарувань якої збагатить суспільство, забезпечить прогресивний розвиток країни, світу, людства. Особливістю програми є те, що вона має створити загальне «поле діяльності», яке сприяє розвитку творчих здібностей учнів, учителів, батьків. Упровадження програми передбачає тісну співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу, науково-методичних установ та організацій, громадськості, побудову навчально-виховного процесу на науковій основі.

Для реалізації програми необхідною умовою є поєднання традицій з інноваційними процесами, оновлення змісту та форм організації навчально-виховної діяльності, постійне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їх творчого потенціалу. Для реалізації програми також необхідна чітка організація діяльності всього колективу, упровадження інформаційних технологій, залучення альтернативних джерел фінансування. Упровадження програми не виключає реалізацію інших програм і проектів, може синтезуватися та інтегруватися з ними.

Принципи та передумови впровадження програми

 • Послідовність у діях адміністрації, педагогів, психологічної служби школи, вищих навчальних закладів, із якими укладено угоди про співпрацю.
 • Системність у роботі із творчо обдарованою молоддю.
 • Природовідповідність - урахуваннявікових,індивідуальних особливостей дитини.
 • Об'єктивність і науковість інформації, що використовується.
 • Єдність поваги та вимогливості до особистості учня.
 • Саморозвиток особистості. Формування навичок самостійного оволодіння навчальною інформацією.
 • Свобода вибору особистості.
 • Концентрація зусиль на дитині, яка вчиться, а не на учневі, який має відповідати програмним вимогам.
 • Неперервність розвитку професійного рівня вчителів, які працюють з обдарованими учнями.
 • Гуманізм.
 • Наочність.

Форми та методи роботи

Залучати обдарованих дітей до безперервного процесу самовдосконалення через збільшення операційного поля учнів, системне використання різних видів урочної та позаурочної діяльності, а саме:

 • гуртки;
 • спортивні секції;
 • предметні клуби;
 • інтелектуальні ігри;
 • предметні олімпіади;
 • наукова робота в МАН;
 • дослідницька робота;
 • використання альтернативних програм;
 • конкурси;
 • турніри;
 • виховні години;
 • нестандартні уроки;
 • конференції;
 • спостереження;
 • консультації;
 • діагностика;
 • освітні проекти;
 • творчі звіти;
 • фестивалі;
 • зустрічі з цікавими людьми;
 • робота спеціалізованих класів;
 • розробка навчальних програм;
 • предметні тижні;
 • КВК;
 • лекції;
 • доповіді;
 • факультативи;
 • спецкурси;
 • екскурсії;
 • походи.

Учасники програми

Реалізація програми передбачає консолідацію зусиль усього педагогічного колективу, батьків, наукових установ, позашкільних закладів.

Учасниками програми є:

 • адміністрація школи;
 • учителі;
 • учні;
 • класні керівники;
 • психолог;
 • соціальний педагог;
 • батьки;
 • члени спортивних секцій;
 • бібліотекар;
 • громадськість;
 • центри творчості;
 • заклади культури та мистецтва;
 • будинки творчості;
 • музичні школи;
 • підліткові клуби;
 • науково-дослідні установи;
 • ВНЗ.

Основні заходи

Удосконалення творчого потенціалу учителя

Організувати науково-методичний супровід роботи з обдарованою молоддю, брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах, присвячених проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів і учнів, упровадженню нових освітніх технологій.

 • Заступник з НМР.
 • Методична рада.
 • Бібліотекарі.

Постійно

Забезпечити участь учителів у конкурсах авторських програм, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей.

 • Адміністрація.

Постійно

Сприяння залученню науковців до лекційної роботи з учнями, до наукового керівництва та консультування учнівських науково-дослідних робіт.

 • Адміністрація.
 • Педагогічний колектив.
 • Постійно

Здійснювати моніторинг результативності роботи з обдарованою молоддю. Результати моніторингу обговорювати на засіданнях МО.

 • Заступник директора з НМР.
 • Методична рада.

Постійно

Забезпечити спеціальну підготовку вчителів на курсах підвищення кваліфікації, семінарах, тренінгах тощо.

 • Адміністрація.

Постійно

Поновлювати навчально-методичне забезпечення.

 • Адміністрація.

Постійно

Удосконалювати систему інформаційного забезпечення, доступу до джерел інформації, у тому числі до всесвітньої мережі Інтернет.

 • Адміністрація.

Постійно

Організація роботи з обдарованими учнями

Розробити робочий навчальний план школи, ураховуючи результати діагностики; забезпечити якісне наповнення варіативної складової, цілеспрямований розвиток інтелектуально-творчих здібностей.

 • Адміністрація.
 • Творча група.

Забезпечити участь учнів у різного рівня олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях, наукових учнівських конференціях, виставках творчих робіт, інших заходах, спрямованих на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей.

 • Педагогічний колектив.

Постійно

Налагодити співпрацю з організаціями та науковими установами, робота яких спрямована на пошук, навчання та розвиток обдарованої молоді. Укласти відповідні угоди про спільну діяльність.

 • Адміністрація.

Протягом року

На діагностичній основі зберегти та розширювати мережу класів із поглибленим і профільним навчанням, класів із альтернативними програмами.

 • Адміністрація.

Постійно

Висвітлювати та популяризувати у шкільній пресі та засобах масової інформації участь учнів школи у всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН, турнірах, інших творчих конкурсах, пропагувати педагогічний досвід їх наставників.

 • Адміністрація.
 • Педагогічний колектив.
 • Шкільний прес-центр.

Постійно

Сприяння залученню науковців до лекційної роботи з учнями, до наукового керівництва та консультування учнівських науково-дослідних робіт.

 • Адміністрація.
 • Педагогічний колектив.

Постійно

Розробити та запровадити систему моніторингу з подальшого навчання випускників школи - переможців і призерів всеукраїнських і міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів на базі ВНЗ.

 • Заступник директора з НМР.

До 01.05.06 р.

Проводити спільні спеціальні олімпіади, конкурси, інтелектуальні турніри з вищими навчальними закладами міста й України.

 • Адміністрація.

Постійно

Проводити шкільне свято «Зоряний дощ» для відзначення й заохочення талановитої молоді та її наставників.

 • Адміністрація.

Щорічно

Здійснення моніторингу здібностей учнів з метою визначення напрямів перспективного й найближчого розвитку дітей.

 • Адміністрація.

Постійно

Організовувати та проводити презентації позашкільних закладів міста, гуртків і секцій, сприяти поширенню інформації про їхню діяльність серед учнів і батьків.

 • Організатори.

Постійно

Розробити систему курсів за вибором, яка зможе задовольнити потреби учнів за умови збереження класного колективу.

 • Методична рада.

Протягом року

Залучати учнів до освітнього процесу через системне використання різноманітних видів урочної та позаурочної діяльності.

 • Педагогічний колектив.

Постійно

Кожного навчального року розробляти план заходів зі зміцнення й оновлення матеріально-технічної та методичної бази школи, залучаючи для цього позабюджетні кошти.

 • Адміністрація.
 • Педагогічний колектив.
 • Батьківський комітет.

Постійно

Удосконалювати систему інформаційного забезпечення, доступу до джерел інформації, у тому числі до всесвітньої мережі Інтернет.

 • Адміністрація.

Постійно

Методи та заходи психолого-педагогічної підтримки:

 • створення яскравих наочно-образних уявлень;
 • навчально-пізнавальна гра;
 • створення проблемних ситуацій;
 • виконання творчих завдань;
 • сприяння розкриттю суб'єктивного досвіду учнів;
 • створення ситуації взаємодопомоги;
 • спонукання до пошуку альтернативних рішень;
 • створення ситуації успіху;
 • заохочення.

Фінансування

Фінансування програми здійснюється з державного бюджету та інших джерел, використання яких не заборонено чинним законодавством.

Очікуваний результат

Організувати навчально-виховний процес, використовуючи різноманітні методи навчання, надати допомогу обдарованим учням, ураховуючи рівень інтелектуального та соціального розвитку дитини. Акцентувати увагу на використанні творчих методів навчання, спрямувати їх на:

 • можливості, що раніше були не визначені або не використані;
 • повагу до бажання дітей самостійно працювати;
 • надання дитині свободи вибору;
 • індивідуалізацію навчання залежно від особливостей учня;
 • створення умов для конкретного втілення творчої ідеї;
 • заохочення до роботи над проектами-пропозиціями самих учнів;
 • повагу до потенційних можливостей відстаючих учнів;
 • організацію безпосереднього спілкування звичайних учнів із обдарованими;
 • створити творче середовище, яке сприяє розвитку природних можливостей кожного учня.

Автор: С. Бакал

Освіта.ua
05.06.2006

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев