Розвиток творчо обдарованої особистості

Розвиток творчої особистості є одним із першочергових завдань освіти. Для його визначення та розвитку є всі умови в позашкільних закладах освіти

Позашкільні навчально-виховні заклади є тими широкодоступними установами освіти, які дають дітям і юнацтву освіту, що відповідає їх інтересам, забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації. Проте сучасна позашкільна освіта потребує принципово нових підходів до розробок методичного забезпечення педагогічних процесів. Головним завданням діяльності позашкільної освіти було й залишається задоволення потреб молоді до прояву себе в різних галузях людської діяльності. Визначені в «Положення про позашкільний навчальний заклад» задачі його діяльності передбачають «Створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і підлітків у додатковій освіті, організації їх дозвілля; стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва».

Педагогічний колектив Центру дитячої та юнацької творчості «Гармонія» Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області цілеспрямовано здійснює роботу над розвитком інтелектуальної, емоційної, моральної та духовної сфери особистості виховання, сприяє її професійному самовизначенню, забезпечує потребу у творчій самореалізації. У нашому закладі в центрі уваги - особистість. Тому позашкільний заклад уже не перший рік працює над проблемою «Творчо обдарована особистість» і найважливіше завдання - формування освіченого, гідного громадянина України. У першу чергу йдеться про формування особистості дитини, розвиток її здібностей, підготовка до подальшої освіти, до фахової трудової діяльності, виховання на традиціях свого народу та інших народів.

Одним із шляхів поліпшення якості навчально-виховного процесу ЦДЮТ «Гармонія» - виховання особистості здатної до самореалізації впровадження інноваційних технологій додатково в навчання.

Лейтмотивом Національної доктрини розвитку освіти є ідея випереджального розвитку освітньої системи, практична реалізація якої передбачає створення обстановки педагогічного партнерства, якнайсприятливіших умов для творчого самовираження та самореалізації кожного члена суспільства. Утілення в життя цієї ідеї проходить через особистість педагога-фахівця. Відомо, що тільки творча особистість може виховати обдаровану дитину. Хто, як не позашкільна освіта має пряме відношення щодо реалізації даної проблеми, яка ґрунтувалася б на новітніх технологіях.

Однією з найважливіших завдань Центру дитячої та юнацької творчості «Гармонія» є підтримка обдарованих дітей.

Майстерня педагогічних знахідок ЦДЮТ «Гармонія» працює з педагогами позашкільної освіти, з дітьми і з батьками над проблемою, яка б максимально розвивала особистість учня і педагога.

Майстерня «Бабусина скринька» працює над відродженням народних промислів та розвитку творчих здібностей у сучасному світогляді щодо української культури співпрацюючи з науковцями педагогічного університету, народними митцями міста.

Майстерня «Бабусина скринька» має хороші перспективи. Її створюють творчі особистості-однодумці: керівники, науковці, учителі, народні митці, вихованці, батьки.

На заняттях творчої майстерні «Бабусина скринька» перед вихованцями розкриваються витоки української культури, своєрідність народного мистецтва в народному житті. Захопленість вишиванням хрестиком, вивчення пошукових наробок: звичаїв, обрядів, традицій українського народу в різні часи та епохи сприяє збереженню та примноженню прадавніх і сучасних традицій українського народу. Знайомство з творчістю народних майстрів допомагає глибше осягнути духовну сутність української нації, краще зрозуміти та пізнати внутрішнє та зовнішнє його начало. Роботи гуртківців неодноразово демонструвалися на виставках і завжди ставали переможцями. Вихованці гуртка «Народна іграшка» є постійними переможцями міських, обласних і Всеукраїнських виставок. Програмою даного гуртка передбачено оволодіння знаннями про народну українську іграшку, український національний костюм, набуття професійних навичок щодо традиційного конструювання та моделювання одягу, дослідження національно-культурних традицій у створенні народної іграшки, українського народного костюму, вивчення особливостей регіональної культури.

Відродження народних традицій, звичаїв, обрядів, глибоке вивчення історії рідного краю сприяє вихованню національної самосвідомості, духовному збагаченню особистості. Тож не даремно вихованці цього колективу є слухачами Малої академії наук України.

А студія професійної майстерності «Магнолія» працюючи за комплексною програмою, виховує всебічно розвинену особистість. Як зробити, щоб діти різні за віком із задоволенням відвідували заняття? Чим їх зацікавити? Добре розуміючи, що творча особистість це не лише створення цінностей, це робота душі, зусилля розуму. Це значить,  потреба проникнення в духовний світ вихованців, у сферу їх переживань, взаємовідносин, щоб зуміти своєчасно вибрати і використати ті якості професії які необхідні саме цій, конкретній дитині. Ці питання розв'язало комплексне навчання у студії професійної майстерності «Магнолія», яка одночасно надає навики професій: перукаря, візажиста, швачки, закрійника, художника дизайнера, художника модельєра, естета, хореографа, манекенниці, фотомоделі, актора через гру, через творче мислення, творчі бачення.

Особливої уваги в СПМ «Магнолія» надається індивідуальній роботі та проведенню занять окремими групами за певними напрямами. А як кінцевий результат - проводяться зведені заняття, участь у конкурсах, фестивалях і концертах.

Не менш цікаво проходять заняття гуртка «Журналістика». На заняттях даного гуртка створюються всі умови для прояву активності, висловлення та відстоювання своїх поглядів і думок. Широко використовується логічне мислення, заохочується висловлення власних думок і суджень, використовуються навідні питання, відбираються слова, які описують почуття, уникають абстрактних питань... Вихованці гуртка «Журналістика» є постійними учасниками та переможцями міських, обласних і всеукраїнських конкурсів. Гуртківцями даного гуртка ведеться міська дитяча радіопередача «Руданочка». Вони є слухачами Малої академії наук України. Вихованка цього гуртка випустила збірку поезій і легенд «Вечерняя зоря», її твори ввійшли в альманах «Розкрилля душі» творчості юних літераторів членів МАН. У 2007 році була проведена презентація книги Сніжани Бондаренко «Струнка, звабна, горда».

ЦДЮТ «Гармонія» взяв на себе роль своєрідного каталізатора в організації шкільних прес-центрів і шкільних засобів масової інформації. Пріоритетним напрямом стала робота з обдарованими дітьми, що мали нахили до журналістики. На базі закладу створені гуртки: «Журналістика», «Радіожурналістика», «Юний журналіст». Гуртківцями закладу започаткована газета «Слово».

Формування гармонійно розвиненої особистості одна з найголовніших задач Центру дитячої та юнацької творчості «Гармонія».

Людині нинішнього суспільства мають бути притаманні творча активність, уміння самостійно ставити питання і розв'язувати їх, почуття відповідальності за долю Вітчизни. Тому одну з важливіших ролей у її становленні відіграє формування правових знань. Вивчення правових знань сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості. Наш заклад створює умови для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень: проводить виховну роботу, координує роботу, планує роботу. План визначає орієнтири змісту розвитку дітей виховної діяльності, її технології, участь усіх зацікавлених людей. Планування це моделювання діяльності, це результат спільної творчості дітей, педагогів, батьків. ЦДЮТ «Гармонія» організовано клуб правових знань «Перехрестя». Даний клуб згуртовує дітей навколо себе цікавими справами: «круглий стіл» «Цей важкий перехідний вік», усний журнал «Виховання інтересу до знань і потреби в самоосвіті», консультація-практикум «Як залучити підлітків до різних видів творчої діяльності», брейн-ринг «Знаємо й реалізуємо свої права», діяльністна гра «Ми прогнозуємо своє завтра», анкетне опитування «Що я знаю про себе», оформлення ілюстративного стенду «Права дитини в Україні», жива газета «Абетка юного громадянина», тренінг «Життєві плани».

У нашому центрі є зразковий хореографічний ансамбль «Искорка», який не змінює своїм традиціям. Уже понад 15 років є переможцем міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів. Неодноразовий володар «Гран-прі». Робота педпрацівників цього колективу говорить сама за себе. Тут керівник гуртка перш за все фахівець, актор. І це зрозуміло, якщо заняття не буде проведено цікаво, дітей до гурткової роботи не залучити. Отже, щоб виявити та виховати творчі особистості, керівник гуртка працює над самоосвітою, впроваджує в роботу свого колективу новітні технології навчально-виховного процесу, високий професійний рівень. Заняття зразкового хореографічного ансамблю «Искорка» обов'язково проводяться з хореографом, а на зведені репетиції, запрошується балетмейстер.

Прогресивні вчителі завжди вважали педагогічну діяльність колективною. Звичайно, йдеться не тільки про педагогічний колектив, а і про мікроколектив учитель - учень. Педагогічне мистецтво виникає тільки там, де навчальний матеріал обов'язково збагачується почуттями, емоціями, думками вчителя та учнів. Творчість керівника гуртка не може бути вільною так, як педагог обмежений певними обов'язками, власним станом поведінкою вихованців. Творити ж потрібно сьогодні і тепер. Тому художній керівник зразкового хореографічного ансамблю «Искорка» постійно працює над пошуком нових форм і методів проведення занять, впроваджуючи їх у навчально-виховний процес колективу та систематично працює над підвищенням свого фахового рівня.

Гармонія розуму і почуттів - основа педагогічної технології і техніки, які при постійному вдосконаленні ведуть до педагогічної майстерності, що, у свою чергу, є передумовою творчості. «Педагогічна майстерність полягає і в постановці голосу, і в управлінні своїм обличчям... педагог не може грати. Не може бути педагога, який не вмів би грати», - наголошував ще А. Макаренко.

Комплексний підхід до виховання сприяє успіху виконання багатьох задач. При комплексному підході з'являється можливість здійснювати процес формування гармонійно розвиненої особистості в суспільстві. Успіх у вихованні творчої особистості залежить від умілого сполучення навчальних занять з діяльністю вихованців в позаурочний час.

Педагогічний колектив центру постійно працює над новими формами роботи по сприянню розвитку особистості, упроваджує сучасні навчально-виховні технології, працює над підвищенням професійної майстерності, зокрема через ефективні форми та методи навчання, над переходом на нові освітні моделі, інноваційні технології навчального процесу, виховання та розвитку особистості.

Педагогу необхідно пам'ятати, що крім особистісно зорієнтованого змісту освіти, до умов, які в позашкільному закладі сприяють розвитку особистості, формуванню її значимих якостей відносяться також: збагачене середовище, гуманістичні педагогічно вивірені методи взаємодії та спілкування, зацікавленість, захопленість діяльністю самого педагога, наявність наукової моделі виховного процесу з урахуванням мети, засобів і методів, варіативності, системності та змістовних аспектів занять.

Автор: С. Мартинова

Освіта.ua
15.07.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев