Директор має мотивувати та ініціювати

Євгенія Цвєтанова запрошує читачів до обговорення проблеми здатності директора сучасного навчального закладу мотивувати та бути ініціативним. На думку нашої болгарської колеги, це вагомий чинник результативності діяльності будь-якого навчального закладу, задоволення дітей, вихователів, батьків, громади

Глобалізація та динамічні часи, в які ми живемо та працюємо, пов'язані зі зміною в мисленні, кваліфікації, дусі роботи вчителів не тільки у школі, а й у дитячому саду. Ми повинні застосовувати в повній мірі характерні для демократичного суспільства принципи виховання дітей ще з раннього віку. Наша справа зробити їх легкоадаптивними, ініціативними та настроєними на творчість, що, зі свого боку, є умовою для моральної соціалізації дитини. Це зобов'язує директора дитячого саду бути людиною сучасного мислення й мати високий рівень компетентності, пов'язаної з його діяльністю і як учителя, і як керівника. Окрім того, бути людиною ініціативною, котра веде за собою сучасний педагогічний колектив.

У літературних джерелах болгарської періодичної преси розглядаються різні, але близькі за своїм характером функції керівника. Б. Бонєва виділяє серед них такі основні: здатність до планування, організації, управління персоналом, контролю. Російський автор М. Кондаков та український С. Березняк виділяють планування, організацію, координацію та контроль, а В. Крумов - планування, організацію, мотивацію та контроль. Усі згадані функції керівника значущі для процесу управління, але докладніше розглянемо мотивацію. Слід окремо відзначити і процес ініціювання в ролі підфункції планування у зв'язку з тим, що воно має істотне значення для успіху та вдосконалення педагогічного процесу в дитячому саду. Наразі сьогодні ми вже в повний голос говоримо про освітній менеджмент. З'ясувалось, що й конкурс на заміщення вакантної посади не є достатньою умовою для відбору якісного керівника. Успішний директор має здобувати нову кваліфікацію - післядипломні спеціальності, щоб лишатись на необхідному рівні компетенції та не соромитись, що інші члени екіпажу його закладу освіти більш освічені. Успішний директор повинен відчувати нове, уміти надихати та мотивувати, бути людиною стійкої психіки та створити необхідні передумови для позитивного спілкування колективу однодумців: своїх колег, дітей та їх батьків. Від нього вимагають, щоб він умів адекватно реагувати в різних ситуаціях, приймати швидкі, але точно виважені рішення, залучати до виконання своїх планів і прагнень партнерів.

Обов'язком для сьогоднішнього директора дитячого саду є вміння оптимізувати власний управлінський стиль, уводити нові практики, кваліфікувати та створювати відповідні комфортні умови для членів педагогічного колективу. Для мене, як керівника, дуже важливо, щоб кожний з його членів відчував себе особисто значущим і необхідним, бачив, що я його поважаю й оцінюю його позитивні практики, і був упевнений, що я можу та хочу йому допомогти й підтримати його у важких ситуаціях.

У нашому дитячому саду № 25 ім. «Братів Грімм» у м. Шумене в Болгарії я, як керівник, дотримуюсь таких неписаних, але відомих усім правил:

 • Ми можемо.
 • Не копіюємо, а ініціюємо.
 • Для нас важливі кожна думка та пропозиція.
 • Поставлені завдання реальні та дають можливість вихователю та дітям його групи показати свої можливості.
 • Делегую права кожному у відповідності з його компетентностями й можливостями.
 • Заохочую кожну ініціативу, що веде до позитивної педагогічної практики.
 • Не дозволяю колегам говорити один про одного.
 • Організовую необхідне внутрішнє підвищення кваліфікації колективу, маючи на увазі необхідність провідних тем, які їх цікавлять.

Особливо важливим для мотивації колективу є особистий приклад. Тому:

Вірячи, що директор має бути сам кваліфікованим і поінформованим, упроваджую всі можливі форми підвищення кваліфікації болгарської системи освіти, а якщо можливо, й іноземних систем.

Даю такі завдання іншим, про які я впевнена, що я теж можу їх виконати.

Висуваю ідеї, які завжди обговорюю із членами колективу.

Приймаю ідеї та пропозиції від членів колективу.

Пишу та видаю книги з матеріалом на допомогу вихователям. Написала для дітей книжки-білингви з проблем безпеки вуличного руху, екологічного виховання, модель європейського типу поведінки. Моя остання самостійна книга пов'язана із цією темою і має назву «Клуб Європа».

Беру участь в організації всіх заходів нашого дитячого саду спільно зі своїми колегами. Пишаємось, що спромоглись провести три міжнародні виставки восьми європейських держав за участю дітей, національний дитячий театральний фестиваль за казками братів Грімм, дві національні конференції з безпеки життєдіяльності дітей, національний «круглий стіл» із проблем розвитку європейського мислення на змісті казок класичних авторів тощо.

Театральний фестиваль - наша гордість і «фірмовий знак». Він організований так: з різних міст нашої країни приїжджають представники шкіл з відеозаписом п'єси, в якій зіграли діти дитячих садів. А тут, у нашому місті Шумене, на трьох сценах одночасно грають шуменскі діти.

Здатність директора ініціювати й організовувати такі події, з одного боку, зміцнює його авторитет серед членів колективу, батьків, громади, а з іншого - надає натхнення для розвитку творчості вихователям. Усе це мотивує їх на зміцнення авторитету дитячого саду серед громадськості. Участь педагогічного колективу в різних зібраннях, конференціях чи інших форумах дає можливість обміну ідей, уточнення їхнього місця в загальному педагогічному процесі країни та світу. Ці події активують творчий дух хороших учителів, мотивують їх шукати нові обрії.

Партнерство з дитячими садами міста, країни та Європи є важливим етапом у нескінченному процесі розвитку дитячого саду та мотивує вихователів для введення нових, корисних педагогічних практик у щоденній роботі.

Переконана, що кожний керівник зобов'язаний прагнути вивести вперед природне людське бажання розвиватись, толеризувати бажання до реалізації нестандартних ідей. І все це цінується та заохочується, використовуючи такі форми, як нагородження грамотами, моральні й незначні матеріальні винагороди, оприлюднення подяки, забезпечення можливості для участі в різних професійних форумах, подяка родині дітей тощо.

Важливими елементами мотивування й оцінки праці є:

 • обов'язковість роботи в дитячому саду зі здійснення державних вимог;
 • організація позитивних умов для навчання, розвитку й виховання дитини;
 • реалізація різних інноваційних ініціатив;
 • оцінювання досягнутого самими дітьми;
 • уміння широко використовувати інтерактивні методи.

Високо оцінюється вихователь, якщо він: відкритий та толерантний; реагує адекватно; постійно вдосконалює себе; системно працює з батьками та громадськістю в ім'я дітей.

У цих основних напрямах у кожного вихователя присутні можливість і воля презентувати себе в якості зрілого фахівця, який постійно розвивається та самовдосконалюється. Це пов'язано з винятковим значенням для міста та громади основної ролі дитячого саду - дати початкові знання дітлахам, майбутньому учневі, підготувати його до якісної соціалізації та виховати в дусі гуманізму. Усе це було б неможливим, якщо б усі працюючі в дитячому саду не були згуртованим екіпажем. Під час роботи за програмою міжнародного фонду «Крок за кроком» ми засвоїли нові соціально-педагогічні вміння, важливі для сучасного вчителя.

Моє основне завдання як керівника освітньої установи - зробити все можливе для виправдання моєї інституції в суспільстві. Ті, хто працюють у дитячому саду, мають почувати себе на своєму місці задоволеними та поміченими. На жаль, всупереч великим досягненням у безлічі дитячих вихователів, їхня праця залишається непоміченою та недооціненою, а за сутністю ця діяльність вимагає величезних специфічних компетентностей і відданості.

Після п'яти років управлінського досвіду можу стверджувати, що:

 • чотирнадцять із сімнадцяти педагогів нашого дитячого навчального закладу не хотіли б замінити свою професію на іншу;
 • дванадцять із них відчувають себе висококваліфікованими й на своєму місці фахівцями;
 • десять із них уважають, що є ще чому навчитись;
 • два з них бажають замінити свою роботу на іншу з більшою заробітною платнею.

Мотивація вчительської праці та її результативності важлива для вивищення авторитету професії та задоволеності вчителя як особистості. Певні вагомі важелі та повноваження для цього має й директор. Він своїми вміннями ініціює, мотивує та зі своїми особистими знаннями та вміннями має перебувати в основі цього процесу. Природно, не думаю, що все з проблеми мотивації вчительської праці сказано в такому повідомлені, але маю амбіції, можливості та бажання продовжувати працювати в цьому напрямі.

Автор: Є. Цвєтанова

Освіта.ua
16.07.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев