Продолжительность отпуска работников образования с 2020 года

Изменения в продолжительности ежегодного основного отпуска работников учреждений образования с 2020 года

Продолжительность отпуска работников образования с 2020 года

Согласно постановлению КМУ № 346 от 14 апреля 1997 года (с изменениями от 10.07.2019 года) право на ежегодный основной отпуск имеют руководящие работники учреждений образования, учебных частей других учреждений и заведений, педагогические, научно-педагогические работники и научные работники, которые находятся в трудовых отношениях с учреждениями, организациями, предприятиями независимо от форм собственности и их отраслевой принадлежности.

Руководящим, педагогическим, научным и научно-педагогическим работникам учебных заведений и учебных частей других учреждений ежегодный основной отпуск полной продолжительности, определенной постановлением КМУ № 346 от 14 апреля 1997 года, в первый и последующие годы предоставляется в период летних каникул независимо от времени принятия их на работу.

График предоставления отпусков педагогическим работникам составляется с учетом возможности проведения регулярных консультаций для учеников, сдача экзаменов которыми перенесена на осень.

Руководящим, педагогическим, научным и научно-педагогическим работникам учебных заведений и учебных частей других учреждений и заведений в случае необходимости санаторно-курортного лечения ежегодный основной отпуск или его часть может предоставляться в течение учебного года, если это предусмотрено коллективным договором.

Лицам, работающим в учреждении на условиях неполного рабочего времени, в том числе лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, предоставляется ежегодный основной отпуск полной продолжительности.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ежегодного основного отпуска работников учреждений образования

Посада Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів
I. Заклади дошкільної освіти
1. Заклади дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)
Директор, завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог 42
Вчитель-дефектолог, учитель-логопед 56
Вихователь 56
Асистент вихователя 56
2. Дитячі будинки, заклади дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)  
Директор* 56
Завідувач* 56
Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи 56
Вихователь 56
Старший вихователь 56
Вихователь-методист* 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Інструктор з праці 56
Інструктор слухового кабінету 56
Інструктор з фізкультури* 56
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи* 56
Музичний керівник* 56
Практичний психолог* 56
Соціальний педагог* 56
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників закладів дошкільної освіти, зазначених у пункті 1 цього розділу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.
II. Заклади позашкільної освіти
Директор* 42
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи* 42
Акомпаніатор* 42
Вихователь* 42
Екскурсовод* 42
Завідувач відділу, лабораторії, кабінету* 42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи* 42
Концертмейстер* 42
Культорганізато* 42
Методист* 42
Педагог-організатор* 42
Практичний психолог* 42
Соціальний педагог* 42
Старший вожатий* 42
Художній керівник* 42
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників закладів та установ освіти.
III. Заклади загальної середньої освіти, міжшкільні ресурсні центри (міжшкільні навчально-виробничі комбінати)
Директор* 56
Завідувач філією 56
Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи 56
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи  56
Акомпаніатор 28
Вихователь* 56
Вчителі (всіх спеціальностей)* 56
Інструктор слухового кабінету 56
Інструктор з праці 56
Інструктор з фізкультури 56
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи 56
Майстер виробничого навчання 42
Педагог-організатор 56
Перекладач-дактилолог 42
Помічник директора з режиму 30
Практичний психолог* 56
Соціальний педагог* 56
Старший вожатий* 56
Старший вихователь* 56
Старший черговий з режиму 30
Черговий з режиму 30
Асистент вчителя, асистент вихователя 56
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам спеціалізованих мистецьких шкіл, мистецьких шкіл (художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання тощо).
IV. Заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти 28
Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти 42
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти, закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми 56
Завідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу 42
Акомпаніатор 28
Викладач 56
Педагог професійного навчання 56
Вихователь 42
Завідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії 42
Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні 42
Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи 42
Керівник фізичного виховання 56
Концертмейстер 56
Майстер виробничого навчання 42
Методист 42
Науково-педагогічний працівник 56
Перекладач-дактилолог 42
Практичний психолог 56
Соціальний педагог 56
Старший майстер 28
Старший майстер, який працює у закладі професійної (професійно-технічної) освіти 42
V. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри)
Директор, завідувач, начальник 42
Завідувач лабораторії (кабінету) 42
Заступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого безпосередньо пов'язана з організацією навчальної (наукової, методичної) роботи 42
Методист 42
VI. Інші заклади освіти та установи, що провадять освітню діяльність
Завідувач логопедичного пункту 42
Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру 56
Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), практичний психолог, вчитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру 56
Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації 56
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації 56
Завідувач інтернату при школі 28
Методист із складання кінопрограм фільмотеки 28
Завідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту 28
VII. Інші заклади та установи
1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вихователь 56
Вихователь-методист 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56
Інструктор з праці 56
Музичний керівник 56
Логопед 56
2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей
Вихователь 56
Вихователь-методист 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56
Інструктор з праці 56
Музичний керівник 56
Логопед 56
3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Інструктор з праці 56
Логопед 56
4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети
Вихователь 42
Вихователь-методист 42
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Інструктор з праці 28
Музичний керівник 42
Логопед 56
5. Притулки для дітей
Завідувач 56
Вихователь-методист 56
Вихователь 56
Практичний психолог 56
6. Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, що одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 відповідної річної норми 56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Викладачі (всіх спеціальностей) 56
Асистент вчителя-реабілітолога 56
Педагог-організатор 42
Педагог професійного навчання 56
Педагог соціальний 56
Майстер виробничого навчання 42
Вихователь 56
Вихователь-методист 56
Методист 42
Практичний психолог 56
Логопед 56
Культорганізатор 42
Керівник музичний 56
Керівник гуртка 42
Інструктор з праці 56
Інструктор з фізкультури 56
7. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей
Директор 56
Вихователь-методист 56
Вихователь 56
Практичний психолог 56
Музичний керівник 56
VIII. Науково-дослідні та інші наукові установи і організації.
Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, провідний, старший) співробітник Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв:   
які мають науковий ступінь доктора наук 56
які мають науковий ступінь кандидата наук 42
не мають наукового ступеня 28
Інші наукові працівники незалежно від наявності наукового ступеня 28
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий співробітник, інші наукові працівники галузевих науково-дослідних та інших галузевих наукових установ і організацій, а також науково-дослідних та наукових підрозділів установ, організацій, підприємств 28

 

Освіта.ua
10.01.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
SV
День добрий підскажіть, яка тривалість відпустки заступника начальника навчального відділу ЗВО (ВНЗ)?
Людмила
Прошу надати інформацію відносно відпустки директора бібліотеки ВНЗ. У Законі України "Про вищу освіту" ст. 55, п. 5 посада директора бібліотеки віднесена до науково-педагогічних працівників. Чи відноситься посада директора бібліотеки ВНЗ до Закону України "Про відпустки", ст. 6 до науково-педагогічних працівників, яким надається відпустка тривалістю 56 днів?
Економіст
Для Людмила: звісно ж ні. Навіть у ректора відпустка 28 днів
Комментировать
Людмила
Доброго вечора ,скажіть будь ласка, чи має право реабілітолог (бакалавр) працюваи у ЗДО інструктором з фізичного виховання?
Валентина
Добрий вечір))) Підкажіть, будь ласка, яка відпустка у шкільного бібліотекаря? Він також працює з дітьми!!
Економіст
Для Валентина: 24 дні.
Комментировать
Екатерина
Добрий день. Працюю перший рік асистентом вчителя в школі. Оформили на контрактній основі з 01 вересня до 29 травня. Контракт продовжують на постійній основі. Скільки календарних днів буде відпустка.? Як розрахувати? Є інвалідність. Чи положено 56 днів?
Наталья Гребенюк
Я практический психолог в доме-интернате. Мне 2 года дают вместо 56 дней отпуска 24!!! Сказано, что наш интернат относится к учреждениям VIII-го типа. Где искать защиты и справедливости?! Няньки по 42 дня отпуска имеют, а я с "вышкой" - 24!!!
Віталій
Підкажіть якщо основна відпустка 56днів,а додаткова за інклюзивних дітей бередбачається? Скільки днів,якщо там пів ставки?Ще цікавить,як нараховуються кошти за відпустку в зв’язку з навчанням на залізничній формі.
989
Для Віталій: навчання на залізничній формі? Це що таке?
N
Дополнительный отпуск за обучение детей с особыми образовательных потребностями действующим законодательством не предусмотрен, а вот надбавка в размере до 20% от оклада предусмотрена.
Комментировать
Оксана
Будь-ласка ,дайте роз"яснення як рахувати відпустку вихователям за робочий рік 01.08.2019-31.07.2020 42 чи 56 календарних днів
Олена
Доброго дня. Питання. Для керівників гуртків в позашкільному закладі відпустка 56 дней?
Олена
Як рахувати відпустку вихователям за припустимо робочий рік 01.11.2019-31.10.2020? 42/12х2 + 56/12Х11 чи 56 днів за весь робочий рік?
Вікторія
Надайте, буд ласка відповід на таке питання: якою є тривалість відпустки шкілного бібліотекаря?