Психологічна діагностика готовності дітей до навчання

Певний рівень пізнавальної та соціальної зрілості дитини, необхідний для успішного засвоєння програмного матеріалу й гармонійного розвитку особистості, визначають як психологічну готовність до навчання. Саме така готовність і визначається при першій співбесіді з дитиною, яка приходить з батьками до школи

Першою необхідною умовою прийому до гімназії, як і до будь-якої школи, є відсутність медичних протипоказань, що відповідно виражена в індивідуальній карті дитини (форма № 26/у). Під час співбесіди, що проводиться з дитиною у присутності батьків, виявляється уявлення дитини про оточуючий світ, словниковий запас, ставлення до школи, рівень розвитку мислення та мови, образних уявлень, дрібних і великих рухів. Особлива увага у зв'язку з вивченням східних мов у нашому навчальному закладі приділяється фонематичному слуху, сприйняттю, аналізу й синтезу, слуховій та зоровій пам'яті дитини.

З початком навчального року постає завдання психологічного супроводу першокласників до нових навчальних умов, а для його здійснення - кращого вивчення підготовленості дітей до навчання - з'ясування тих проблем, які існують і потребують свого вирішення. Така діагностична робота проводиться за допомогою методики, розробленої бувшим НДІ теорії та історії педагогіки АПН СРСР, лабораторією корекційної педагогіки в 1990 році. Цей метод зручний тим, що є методом фронтального вивчення (адже саме в групі - класі - тепер працюють малюки), займає порівняно невелику кількість часу (один урок), крім того, дає матеріал для подальшої роботи з учнями, батьками, учителями, вихователями.

Призначення завдань:

«Візерунок» - комплексна діагностика психофізіологічних та інтелектуальних функцій, сформованості передумов навчальних дій: розвиток функцій, необхідних для оволодіння письмом (як розвинені в дитини дрібні м'язи рук, кінестетична чутливість), здібність до зорового аналізу; чи може дитина утримувати зоровий образ, сприйнятий з дошки, переносити його на робочий аркуш, чи достатній для цього досягнений рівень координації в системі «око-рука»; виявлення, у певній мірі, і розумового розвитку дитини - її здатність до аналізу, порівняння, узагальнення (взаємне розташування відрізків і кольорів), до усвідомлення закономірностей, що визначається під час проведення другої частини завдання - самостійного продовження візерунка.

«Трикутники» - визначення рівня сформованості вміння класифікувати наочний матеріал за самостійно знайденою ознакою.

«Намисто» - завдання виявляє кількість правил, що може сприйняти на слух дитина (короткочасова пам'ять).

«Сніговий диктант» - виявляє готовність психофізіологічних функцій, що забезпечують сприйняття мови на слух, рівень розвитку фонематичного аналізу, а також здатності до переводу звукового коду в іншу знакову систему (перекодування).

«Будиночок» - виявляє здатність дитини до розгляду ситуації з різних сторін, уміння переключатися з одного знайденого рішення на інше.

«Розмітка» - діагностує особливості зорового аналізу, уміння планування й контролю в практичній діяльності.

Підсумки фронтального вивчення дітей 1-х класів у кожному конкретному випадку знаходять відображення у підсумковій таблиці, де ми бачимо результати діагностики кожного учня, а також середній показник готовності до навчання та середній бал (по класу) з кожного тесту.

№ з/п

Прізвище та ім'я учня

1

2

3

4

5

6

7

1

Максим Антонов

4

4

4

4

2

3

3,5

2

Ганна Бокова

4

1

1

4

3

3

2,7

...

.....................

2

1

2

3

2

1

1,8

...

 

4

2

3

4

2

3

3

29

 

2

1

2

3

2

2

2

 

Середній бал по класу

3,2

1,8

2,4

3,6

2,2

2,4

-

1, 2, 3, 4, 5, 6-а графи - тестові завдання, що виконували учні;

7-а графа - середній бал, отриманий за виконання завдань.

Крім того, дані, отримані в результаті роботи в перших класах, знайшли відображення в діаграмах, де у відсотках показано кількість дітей, які мають різні показники рівнів готовності до навчання, а також окремі показники результатів тестування в кожному класі, наприклад:

1-а клас

 

Високий

Достатній

Середній

Низький

1

4

12

12

0

2

1

8

15

4

3

7

15

6

0

4

10

13

5

0

5

3

6

14

5

6

5

11

11

1

У кожній наведеній таблиці можна прослідкувати, яка кількість дітей і наскільки якісно виконала запропоновані завдання. Можна проаналізувати, які вміння дітей потребують особливої уваги. Ці результати є дуже інформативними для вчителів перших класів.

За результатами діагностики проводиться корекційна робота. Її структура включає:

Педагогічна частина

  • Розробка напрямів роботи за результатами діагностичного дослідження.
  • Ознайомлення батьків першокласників з результатами діагностики на батьківських зборах.
  • Консультування вчителів, вихователів.
  • Консультування батьків.

Психологічна частина

  • Індивідуальне консультування.
  • Групова корекційна робота.

Проведена на початку навчального року фронтальна діагностика першокласників створює певні умови для психологічного супроводу адаптації дітей до умов навчання в гімназії, контролю психічного розвитку з метою допомоги тим дітям, які цього потребують.

Автор: Н. Новицька

Освіта.ua
15.05.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев