Педагогічна освіта батьків

Методичні матеріали для занять із батьками в школі

Педагогічна освіта батьків

Методичні матеріали для занять з батьками

1. Педагогічна культура батьків

Виховання дітей - це й життєва мудрість, і майстерність, і мистецтво. Діти - щастя, створене батьківською працею.

2. Рід. Родовід

Поняття роду. Божа заповідь: «Шануй батька твого і матір твою, так благо тобі буде, і довголітній будеш на землі».

Народна мудрість: Яке деревце, таке і яблучко. Живі батьки - почитай, померли - поминай.

Поняття про родовід або про генеалогічне древо.

3. Традиції слов'янської родини

Родина - вищий сенс життя. Взаємини в родині. Повага до старшого. Турбота й любов до дітей. Старі і діти. Батьківське благословення. Майнові права. Роль батьківського дому.

4. Моральні цінності нашої родини

Честь і достоїнство. Репутація («Що люди скажуть»). Працьовитість. Православна віра. Взаємодопомога.

5. Роль казки та дитячого фольклору в розумовому, моральному й естетичному розвитку дітей

Казки. Пестушки й потішки, перевертні. Лічилки та скоромовки.

6. Роль народної іграшки та народної гри в розвитку особистості дитини

Доброта народної іграшки. Гра формує характер, загартовує волю, зміцнює фізично.

7. Приучення до праці дітей і підлітків

Праця - основа життя. Як привчали дітей до праці. Що вміли діти в різні вікові періоди.

8. Роль хрещених батька й матері у вихованні дітей

Обряд водохреща. Хрестини. Обов'язки хрещених. Дні, в які пригощають кума з кумою.

9. Роль свят у вихованні дітей

Дитячі свята. Заклики. Колядки та щедрівки. Престольне свято як засіб єднання роду.

10. Конференція «Традиції народної педагогіки».

     

Запитання

1. Народна педагогіка та сучасні теорії виховання.

2. Моральне виховання дітей.

3. Трудове й фізичне виховання.

4. Естетичне виховання засобами народної педагогіки.

МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

1. Молодший шкільний вік та його особливості (лекція).

Характеристика анатомо-фізіологічних та індивідуально-психологічних особливостей молодшого школяра, шляхи, засоби та задачі його фізичного виховання. Особливості нервової системи дітей молодшого шкільного віку.

Режим дня. Зміна працездатності школяра протягом тижня Значення правильної організації відпочинку дитини, сон і його значення. Гігієнічні вимоги до одягу, білизні, взуття дітей. Навички особистої гігієни школярів, шляхи та методи їх виховання в родині. Роль учителя в житті дитини.

Інтереси молодшого школяра, особливості розвитку його волі й характеру. Особливості пізнавальних процесів, сприйняття, уваги, пам'яті й уяви молодшого школяра.

Література

Возрастная и психологическая психология.

Крутецкий В. А. Психология обучения и воспитания школьников.

Петрунек В. П., Таран Л. П. Младший школьник.

Люблинская. Психология младшего школьника.

2. Телебачення і діти

Телебачення як засіб виховання школярів. Особливості впливу телебачення на дітей молодшого шкільного віку. Необхідність виборчого та планомірного перегляду телепередач. Обговорення телепередач у родині. Роль батьків у вихованні культури сприйняття телепередач дітьми.

Література

Диалоги о воспитании.

Ксенофонтов В. В. Если в семье телевизор и дети.

3. Матір і батько - перші вихователі

Значення впливу батьків на формування особистості дитини «Мати - усій справі кінець», «Який батько, такі й дітки». Матір у житті людини. Материнство як вища соціальна цінність. Шляхетність, безкорисливість, мужність і мудрість материнства.

Материнство як гідне життя в родині й суспільстві, безустанна праця душі із самовиховання, вимогливість до себе. Уміння матері розуміти дитину, бути її задушевним другом. Виховання матір'ю в дітей любові й поваги до батька, до дідуся та бабусі. Виховання родинних почуттів між своїми дітьми та близькими.

Батько й діти. Батьківство як шляхетна й відповідальна місія чоловіків, природно-соціальна потреба людини. Особливості батьківської любові до дітей. Співвідношення емоційного й раціонального в батьківській любові до дітей. Батько - носій вищих суспільних ідеалів, охоронець материнського авторитету, честі родини, зразок подружньої вірності. Суспільне визнання батька - складова частина його батьківського авторитету, предмет гордості дітей.

Література

Баскина А. Л. Когда в ответе двое.

Гамаюпов И. Н. Легко ли быть папой?

Захарова Л. Н. Растут в семье мама и папа.

Лавров А. С., Лаврова О. А. Вы, ваш ребенок и мир вокруг.

4. Бабуся й дідусь - охоронці сімейних традицій. Особливості любові до онуків. Бабусині пісні та казки. Роль бабусі у вихованні добрих почуттів, розвитку мислення дитини. Приучення дитини до посильної праці.

Дідусь та онуки. Іграшки, забави, зроблені дідусем. Спільна праця з онуками. Спогади бабусі й дідуся - кращий спосіб зміцнення внутрішньосімейних зв'язків. Сімейний альбом.

Виставка робіт бабусь і дідусів. Бюлетені, стенди, альбоми про бабусь і дідусів, оформлені онуками.

5. Турбота батьків про фізичне виховання та здоров'я молодших школярів. Вплив навчальної роботи у школі на організм дитини. Ознаки стомлення. Активний відпочинок. Правильна постава та її значення для здоров'я дітей. Попередження розвитку короткозорості у школярів. Чистота рук, тіла, одягу. Роль рухливих ігор на свіжому повітрі, лижних прогулянок, катання на лижах і т. п. у зміцненні здоров'я дітей молодшого шкільного віку. Природний ритм життя й основи правильного режиму. Значення гігієнічних умов сну дитини.

Література

Антропова М. В. Гигиена младшего школьника в семье.

Петрунек В. П., Таран Л. Н. Младший школьник.

Физическая культура в семье.

Сгуденикин М. Л. Книга о здоровье детей.

6. Моральне виховання молодших школярів

Суть процесу морального виховання: виховання стійких моральних переконань, моральних почуттів, навичок і звичок. Роль батьків у вихованні в дітей норм моральності: роз'яснення їх суті, виховання високих моральних потреб і мотивів поведінки. Доброта, справедливість, чесність, правдивість, скромність - провідні моральні якості молодшого школяра. Їх виховання в родині. Причини дитячої неправдивості. Довіра до дітей, повага й вимогливість до них. Роль заохочення та покарання у вихованні чесності та правдивості в дітей.

Література

Азбука нравственного воспитания // Мир детства: Младший школьник.

Щуркова Н. Е. Научить быть человеком.

7. Виховання в молодших школярів культури поведінки

Культура поведінки - складова частина морального виховання молодших школярів. Єдність зовнішньої та внутрішньої культури. Виховання поваги до людей, результатів їхньої праці, суспільних надбань. Правила поведінки та гарні манери. Вироблення навичок поведінки. Поведінка в гостях, удома та на вулиці, у громадських місцях. Приклад батьків - основна умова успішного виховання культури поведінки в дітей. Культура мови дитини. Неприпустимість у родині брутальних слів і виразів.

Література

Богданова О. С., Петрова В. И. Воспитание культуры поведения. 1-3кл.

Дорохов А. А. Это стоит запомнить. Книга о том, как себя вести, чтобы тебе и другим было лучше и приятнее жить // Мир детства: Младший школьник.

8. Естетичне виховання молодших школярів. Естетичне виховання - складова частина духовного розвитку школяра. Зв'язок естетичного виховання з розумовим, моральним, трудовим і фізичним. Формування у школярів у родині потреби жити за законами краси. Стимулювання художньої діяльності дітей, задоволення їхньої потреби у творчості. Роль батьків у розвитку в дітей розуміння краси рідних місць. Роль батьків у прилученні дітей до різних видів мистецтва. Організація дитячого дозвілля.

Література

Эстетическое воспитание в семье.

Щербо А. Б., Джола Д. Н. Красота воспитывает человека.

9. Родина й виховання в дітей працьовитості

Участь дітей молодшого шкільного віку в сімейній праці. Зв'язок фізичної праці з розумовим розвитком дитини. Праця - джерело виховання. Роль батька у трудовому вихованні.

Література

Ушинский К. Д., Черепанова И. Б. Дети взрослеют в труде.

10. Роль читання в розвитку молодших школярів. Педагогічне керівництво читанням молодших школярів у родині.

Розвиток інтересу до читання. Виховання читацького смаку в молодших школярів. Особливості сприйняття дітьми прочитаних книг. Бесіди батьків з дітьми про прочитані книги. Допомога в накопиченні словникового запасу молодшого школяра. Бібліотека школяра в родині.

Література.

Липкова И. Л. Дети и книги.

Стрелкова И. И. Дорога в Читай-город.

11. Виховання в молодших школярів любові до природи, дбайливого ставлення до неї. Спілкування з природою як природна потреба людини. Характерні риси прояву цієї потреби в молодших школярів. Вплив природи на розумовий, моральний, естетичний і фізичний розвиток дітей. Виховання в дітей дбайливого ставлення до природи, любові до тварин, турботи про них.

Література.

Диалоги о воспитании.

Низова А. М. Великий учитель - природа.

Стрижев А. Н. Домашняя энциклопедия.

12. Домашня робота молодших школярів

Навчальна діяльність, її місце, значення й роль у житті дитини, у розвитку її особистості, формуванні характеру. Ставлення дітей до навчання. Мотиви навчальної діяльності. Виховання інтересу до навчання. Розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці. Організація робочого місця й режиму. Розвиток мови у процесі готування завдань. Робота зі словниками. Єдність вимог родини та школи до навчальної праці молодшого школяра.

Література.

Бардин К. В. Как научить детей учится.

Концевая Л. А. Учебник в руках у школьников.

13. Сучасні електронні іграшки й іграшки наших бабусь-дідусів. Загальна характеристика електронних іграшок. У чому вони допомагають дітям, чим шкідливі. Як впливають електронні іграшки на дитячу психіку. Чи друг вашій дитині Інтернет? Народна іграшка. Простір для фантазії. Доброта народної іграшки.

Література

Мудрость народная.

14. Дружба в житті молодшого школяра

Дружба - неминуща моральна цінність. Особливості дружби в молодшому шкільному віці. Як допомогти дитині в її взаєминах з однолітками.

15. Як уберегти дітей від лиха?

Попередження нещасних випадків, як поводитись, щоб не сталось лиха. Як поводитися вдома, в автомобілі, на вулиці, у водойм. Правила поведінки з вогнем та електроприладами.

Література

Ротенберг Р. Расти здоровым.

16. У що грають наші діти?

Характеристика народних ігор, їх роль у розвитку характеру, у розумовому й фізичному розвитку. Сучасні ігри, їх характеристика.

Література

Абраменкова В. Воспитание школьников (4/98).

Аркин Е. А. Письма к родителям.

Спиваковская А. С. Игра - это серьезно.

17. Розвивальні ігри (за матеріалами Б. Нікітіна).

18. Капризи й упертість дітей

Що таке капризи. Слабкість у характері дитини, невпевненість. Затасканість і зніженість. Шляхи подолання дитячих капризів. Упертість - прояв дитиною сили, корені впертості дітей у поведінці дорослих. Боротьба з упертістю - це боротьба за правильне виховання, за правильну обстановку життя дитини.

Література

Никитин Л. А. Я учусь быть мамой.

Аркин Е. А. Письма к родителям.

19. Зустріч із лікарем. Інфекційні захворювання, їх профілактика

20. Зустріч із психологом. Темперамент і характер

21. Що треба знати батькам про токсикоманію та наркоманію

22. Гігієна харчування молодших школярів. Значення їжі для росту, розвитку й життєдіяльності організму. Основи раціонального харчування. Режим харчування. Правила прийому їжі.

Література

Еренков В. А. Детское питание.

Каневская Л. Я. Питание школьников.

23. Труднощі адаптації першокласників до школи

Фізіологічні та психологічні труднощі адаптації першокласників до школи. Система взаємин з дитиною в родині в період адаптації до шкільного навчання. Батьківський практикум із проблеми.

Література

Воскобойников В. М. Как определить и развить способности ребенка.

Коляда М. Г. Шпаргалка для родителей. - Донецк: БАО, 1998.

Гиппенрейтер Ю. Б. Как общаться с ребенком.

24. Значення емоцій для формування позитивної взаємодії дитини з навколишнім світом

Значення емоцій і почуттів для формування повноцінної особистості. Роль сімейних відносин у розвитку емоційної сфери дитини.

Література

Газман О. С. Педагогика свободы и педагогика необходимости. - М., 1999.

Мицкевич Ж. И. Социальная работа с семьей: мир взрослых и детей. - Минск, 2002.

Фадеева Е. И. Тайны имиджа. - М. ЦГЛ «РОН», 2002.

25. Батькам про увагу й уважність

Значення уваги для результативності навчальної діяльності. Прийоми розвитку уваги дитини вдома.

Література

Психологический словарь.

Локалова Н. П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. - М., 2001.

Сонин А. В. Психологический практикум. - М., 1998.

26. Як перебороти сором'язливість і невпевненість дитини.

Вплив сором'язливості та невпевненості на навчальні успіхи школяра. Шляхи подолання сором'язливості та невпевненості дитини вдома й у школі.

Література

Вачков И. В. Групповые методы в работе школьного психолога. - М.: Ось. - 89, 2002.

Василевич Л. И. Дневник самопознания.

27. Моя дитина стає важкою

Яку дитину можна віднести до важких дітей? Причини труднощів дитини - це результат сімейної атмосфери, ставлення педагога, дурна компанія чи...? Як поводитися з важкою дитиною - боротися з труднощами чи чекати, що дитина переросте?

Література

Дереклеева Н. И. Справочник классного руководителя. - М.: ВАКО, 2002.

Кротов В. Г. Массаж мысли. - М.: Совершенство, 1997.

28. Домашня школа інтелектуального розвитку. Значення уяви в інтелектуальному розвитку дитини

Значення уяви в інтелектуальній діяльності людини. Уява та творчі здібності.

Література

Локалова Н. П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. - М.: Ось. - 89, 2001.

Сонин В. А. Психологичесий практикум.

29. Як навчити свою дитину жити у світі людей. Уроки етики поведінки для дітей і батьків

Що значить бути культурною людиною? Критерії культури особистості. Аналіз результативності роботи з дитячим колективом з виховання моральних цінностей.

Література

Коломинский Я. Л. Мы живем среди людей.

Беседы о нравственности: Сборник статей.

30. Як уберегти дитину від насильства

Статистика обговорюваної проблеми. Аналіз думки батьків про проблему насильства. Можливі шляхи попередження насильства стосовно дітей.

Література

АрбузовВ. И. Неврозы у детей и их лечение.

Грибоедов А. С. На пути к преступлению.

Кащенко В. П. Педагогическая коррекция.

Макаренко А. С. Книга для родителей.

Стаття журналу "Відкритий урок: розробки, технології, досвід"

Освіта.ua
27.11.2009

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев