Формування шкільної освітньої політики

Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства й держави

Формування шкільної освітньої політики

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями та народами.

Соціальна норма - це історично зумовлене правило поведінки чи діяльності людей, що має загальний характер, установлюється різноманітними суб'єктами, забезпечується різними засобами громадського чи державного впливу та спрямоване на регулювання й охорону різноманітних суспільних відносин і соціальних цінностей.

Нормативне регулювання - це сукупність соціальних норм.

Норми права офіційно встановлюються державною владою, виражені в законах та інших нормативних актах, є загальнообов'язковими й охороняються державою від порушень. Нормативне соціальне регулювання дозволяє встановити в житті людей єдиний, загальний порядок.

Навчальний заклад у своїй діяльності керується основними нормативними документами Міністерства освіти і науки України:

1. Конституцією України.

2. Національною доктриною розвитку освіти.

3. Законом України «Про освіту»

4. Законом України «Про загальну середню освіту»

5. Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

6. Державною програмою «Учитель».

7. Концепцією громадської освіти в Україні.

8. Національною доктриною розвитку освіти України.

9. Законом України «Про мови».

10. Положенням про загальноосвітній навчальний заклад.

Нормативні документи є продуктом особливого роду діяльності нормотворчості. Нормотворчість - основний шлях впливу на суспільні відносини, головний засіб надання праву юридичної чинності.

Нормотворчість в освітній сфері - це у принципі і, головним чином, державна діяльність, що завершує процес формування права та означає зведення державної волі в закон.

Загальними принципами нормотворчості є науковість, демократизм, законність, інтернаціоналізм.

Нормотворча діяльність так чи інакше пов'язана із проявом державної волі. Це положення багаторазово доведено світовою історією.

Зміст нормотворчості складається з послідовно здійснюваних організаційних дій, що утворюють у своїй сукупності те, що називають правотворчим процесом.

Навчальний заклад самостійно приймає рішення та здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

Правила - це зібрання положень, що визначають певний порядок дій, поведінку юридичних і фізичних осіб. Дотримання правил обов'язкове для всіх, кого вони стосуються, а тому вони належать до правових документів.

Кожна установа, організація має також правила внутрішнього трудового розпорядку, що являють собою нормативні угоди, які не суперечать законодавству про працю.

Правила внутрішнього розпорядку - це внутрішній нормативний документ підприємства, що передбачає організацію роботи підприємства (режим робочого дня), взаємні обов'язки підприємства та працівника.

На основі типових правил міністерств і відомств розробляють і затверджують галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку.

На зборах трудового колективу нашої школи затверджені правила внутрішнього розпорядку для працівників Донецької загальноосвітньої школи І-III ступенів № 57.

У навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці й навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. Метою цих правил є визначення обов'язків педагогічних та інших працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальному закладі.

Педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність із колективом учнів класу, окремими учнями, їхніми батьками, організацію та проведення позаурочної й культурно-масової роботи, - це класний керівник.

Класний керівник у визначенні змісту роботи керується:

1. Конституцією України.

2. Конвенцією ООН про права дитини.

3. Законом України «Про освіту».

4. Законом України «Про загальну середню освіту».

5. Законом України «Про позашкільну освіту».

6. Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

7. Законодавчими й нормативно-правовими актами України.

Керуючись нормативними документами Міністерства освіти і науки України, власним статутом, правилами внутрішнього розпорядку для працівників Донецької загальноосвітньої школи І-III ступенів № 57, Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, законодавчими та нормативно-правовими актами України, виховна система нашої школи реалізується за основними напрямами:

1. Громадянське та патріотичне виховання.

2. Учнівське самоврядування.

3. Виховання основ художньо-естетичної культури та розвиток творчих здібностей учнів.

4. Виховання екологічної культури, гармонійних відносин людини та природи.

5. Виховання трудової активності.

6. Забезпечення фізичного розвитку й охорони здоров'я дітей.

7. Превентивне виховання.

8. Індивідуальна робота з вивчення складу сім'ї, побуту, життя дитини в родині, взаємовідносин, умови виховання й навчання дитини.

Додаткове виховання учнів реалізується у шкільних організаціях:

1. Клуб «Пошук».

2. Ансамблі «Струмок» і «Ліра».

3. Гурток «Умілі ручки».

4. Дитяча громадська екологічна організація «Флора».

5. Центр «Відродження».

6. Центр «Здоров'я та спорту».

Школа в тісному зв'язку працює з: ДЮК «Мрійники», ПК ім. М. Горького, Народним музеєм заводу «Точмаш», центром соціальної служби сім'ї та молоді, службою у справах неповнолітніх, відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Нашій школі - 50 років. Завітайте до нас...

Продзвонив перший дзвоник. Шумна компанія дітей заповнила коридори школи. Розпочався новий навчальний рік. Рік удач, досягнень, успіхів, перемог і поразок, нових знайомств і відкриттів - рік, наприкінці якого всі діти стануть доросліше, відповідальніше. Але попереду довга й тяжка дорога.

На першому тижні занять у всіх класах проходять звітно-виборні збори, на яких учні розповідають про свій внесок у справи школи, класу й вибирають собі заняття до душі на майбутній рік. Найвідповідальніші діти з «групи ризику» експериментують, стають на чолі міністерств і груп класу. Шляхом виборів призначаються старости.

У вересні проходить виборча компанія в учнівську раду. Кандидати на пости правління старостату, міністерств представляють свої програми, а потім учні школи таємно голосують, вибирають. На першому засіданні учнівської ради затверджують статут учнівського самоврядування. У кінці місяця у школі починає працювати учнівське самоврядування під керівництвом президента учнівської ради, голови старостату, міністрів, за допомогою педагогів-консультантів. Напрями роботи задають ключові справи, організацію заходів розробляє те чи інше міністерство, а інформація у класах розходиться через старост.

Наша школа розповість вам багато цікавого про воєнно-патріотичну роботу. При музейній кімнаті «Моя сім'я в історії району, міста, країни» організовано клуб «Пошук». Під керівництвом учні нашої школи ведуть велику воєнно-патріотичну роботу. Беруть участь в акціях і підготовці матеріалів за тематикою таких операцій: «Ветеран живе поруч», «Я люблю тебя очень, мой район рабочий», «Пам'ятники розповідають», «Сохраним память о подвиге», «Милосердя». У школі проводиться широка робота з ветеранами. За кожним класом закріплені 3-4 ветерани. Діти відвідують їх, допомагають у хазяйстві, вітають зі святами, запрошують на зустрічі.

Беруть участь у творчих конкурсах: 1-е місце в міському конкурсі «Фронтовое письмецо», 1-е місце в міському конкурсі «Майстер-педагог у номінації «Воєнно-патріотичне виховання». Беруть участь у районних заходах: «Зліт волонтерських загонів», акція «Ветеран живе поруч», прес-конференція в музеї заводу «Точмаш», присвячена Дню Збройних Сил України, відкриття меморіальної дошки В. І. Ігнатову. Силами учнів і вчителів нашої школи написані книги «Сохраним память о подвиге», «Остарбайтеры Донбасса», «Партизанское движение в нашем районе». Брали участь у презентації книг Е. М. Кравчинської «У войны не женское лицо», «Бойцы партизанских дорог». У школі проводяться уроки мужності й постійно в гостях бувають ветерани Великої Вітчизняної війни. Учні нашої школи тісно співпрацюють з Народним музеєм заводу «Точмаш» і його керівником.

Умови для фізичного розвитку та здорового способу життя реалізує центр «Здоров'я та спорту», організує багаточисленні спортивні змагання та профілактичні виступи. Команда учнів нашої школи посіла II місце в туристичному багатоборстві.

Центр національного відродження організує та проводить народні свята, виставки, вивчає фольклор, традиції та звичаї українського народу. Педагог-консультант разом з дітьми створює етнографічний куток. Активно показує себе центр. Учні 9-11-х класів стали в цьому році призерами районного фестивалю народної творчості, а в міському фестивалі посіли IV місце.

Формування в учнів екологічної культури проходить у формі колективних творчих справ. Проявити творчі здібності учні змогли на нещодавніх екологічних змаганнях, брейн-рингах, у конкурсах плакатів, листівок, на кращу шпаківню, ерудитів-екологів та в інших заходах.

У березні-квітні учні школи щорічно беруть активну участь в акції «Першоцвіт». Діти малювали малюнки, листівки, плакати, в яких відображали своє ставлення до проблеми знищення ранніх квітучих видів рослин. Листівки та плакати розповсюджували серед населення мікрорайону школи.

Формуванню екологічної культури сприяло закріплення за класами ділянок шкільної території, виготовлення на уроках труда шпаківень, їх розвішування, участь дітей у роботах з озеленення шкільного подвір'я. Учні 8-го класу під керівництвом класного керівника Н. В. Козакової взяли активну участь в акції «Зелена діброва», в очищенні від сміття Путіловського гаю.

Про високий рівень виховної роботи з формування екологічної культури учнів свідчить те, що п'ять років поспіль школі доручають організацію та проведення районної конкурсної ігрової програми «Зелений світ», в якій команда школи «Флора» традиційно посідає призові місця. У цьому навчальному році команда в районному конкурсі посіла І місце, а в міському конкурсі II місце.

Естетичний розвиток особистості школяра невід'ємний від розкриття його творчих здібностей. Діти змогли проявити себе не тільки в конкурсі плакатів, малюнків, агітбригад, а і в танцях, піснях, декоративно-прикладному мистецтві, читанні творів, прози та віршів у рамках фестивалю «Музика дитинства». Відмінні результати показали учні, які взяли участь у районних і міських конкурсах у рамках фестивалю:

  • виставка дитячого малюнка «Добро очима дітей» - І місце;
  • виставка декоративно-прикладного мистецтва «Таланти твої, краю Донецький» - І місце в районі та II місце в міській виставці;
  • конкурс «Душі криниця» - І місто в районі й IV місце в міському конкурсі;
  • конкурс естрадної пісні «Надія» - II місце;
  • конкурс «Веселі фарби» - І місце.

Чудово виступали на загальношкільних заходах вокальні ансамблі «Струмок» і «Ліра» та посіли II місце в міському конкурсі «Майстер-педагог позашкільної освіти».

Яскравою подією вже 10 років у школі є Неділя мистецтв. У цьому навчальному році відбувся показ моделей одягу в авангардному, фантастичному стилі «Земля в ілюмінаторі».

Формування здорового способу життя в учнів було одним із пріоритетних напрямів. Класні керівники поставили перед собою мету та спланували основні заходи з формування здорового способу життя. При плануванні класними керівниками приділялась увага профілактиці негативних явищ серед учнів. Форми роботи різноманітні, відповідають віковим особливостям дітей.

Протягом місячника здорового способу життя серед учнів школи активно проходив конкурс плакатів. При проведенні у школі днів профілактики СНІДу та тютюнокуріння в роботі використовували виступи-лекції, анкетування, вікторини з даної тематики. Під час проведення місячника запрошувалися спеціалісти Київського ЦССМ. Вони проводили лекторії з профілактики захворювань СНІДу, тютюнокуріння.

У рамках традиційних місячників з ПДР і ППБ проводиться серед учнів школи Єдиний день безпечного руху, Єдиний день попередження пожеж від пустощів дітей з вогнем, учні молодших класів слухають агітаційні виступи ДЮП та ЮІД, під час яких дітям роздаються листівки. Класні керівники 1-11-х класів на класних годинах, використовуючи різноманітні форми (вікторини, бесіди, конкурси), підвищували рівень знань і навичок учнів із правил пожежної безпеки та правил дорожнього руху. У 2-6-х класах класні керівники проводять конкурси малюнків із протипожежної тематики «Герой-рятівник року», «Служба цивільного захисту», «Пожежна охорона в малюнках дітей», а в 6-8-х класах - виготовлення пам'яток «Безпечна дорога додому». У рейтингу участі шкіл району в заходах різних напрямів з виховної роботи школа вийшла на II місце.

Підбиваючи підсумки виховної роботи, можна зробити висновок, що колектив школи, приймаючи норми та правила життя закладу освіти, утілює всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу, підвищення освітнього рівня.

Автор: Л. Якобчук

osvita.ua
04.07.2012

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев