Про новую школьную программу по информатике для 5-9 классов

Педагоги-практики о новой программе по информатике для учеников 5-9 классов, которая будет внедряться в украинских школах с сентября 2013 года (укр.)

Про новую школьную программу по информатике для 5-9 классов

З 1 вересня 2013 року МОН України вводить обов’язкове вивчення інформатики, починаючи з 5-го (і 2-го) класу, у школах різних профілів, ступенів, традицій, матеріально-технічних можливостей тощо за єдиною для всіх програмою "Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів", створеною робочою групою під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Наталії Морзе.

Що ж на цей раз пропонує МОН, а, головне, заради якої великої мети не приймається до уваги майже 30 річний досвід викладання шкільної інформатики? Чи справді варто знову керуватись принципом "старе зруйнуємо – нове побудуємо"? Невже зміна статусу предмета з "варіативного" на "інваріантний" є достатньою причиною, щоб "викинути на смітник" перевірені практикою і досвідом тисяч вчителів цілком дієздатні програми, підручники, інші навчальні засоби, які забезпечували формування найефективнішої траєкторії навчання відповідно до потреб і можливостей загальноосвітніх навчальних закладів?

І чи все з переліченого в основному і додатковому переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти, (детальніше див. http://osvita.ua/school/news/30819/) пора викидати в макулатуру?

Ось далеко неповний список навчальних програм для 5-9 класів, які за логікою МОН втрачають силу з нового навчального року, а разом з ними десятки назв навчальних підручників і посібників, що донедавна були рекомендовані для використання:

1. Інформатика. Програма курсу інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів (Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Проценко Г.О.). 5-9 класи. Світич. 2010.

2. Програма пропедевтичного курсу "ІНФОмандри" (Казанцева О.П.). 5,6 класи. ВГ ВНV. 2010.

3. Програма пропедевтичного курсу "Інформатика. Шукачі скарбів" (Коршунова О.В.). 5‑8 класи. Весна. 2010.

4. Навчальна програма курсу за вибором "Основи робототехніки" (авт. Кожем’яка Д.І.). 5‑8 класи. 2009.

5. Навчальна програма "Основи програмування мовою ЛОГО". Г.В. Пахомова. 5-6 класи. Аспект. 2011.

6. Навчальна програма "Інформатика. Єдиний базовий курс". О.П. Пилипчук, І.І. Саль­нікова, Є.А. Шестопалов. 7-9 класи. Аспект. 2011.

Згадана програма МОН для 5-9 класів була створена поспіхом і фактично без обговорення вчителями України. В кінці квітня 2012 року на з’їзді вчителів інформатики делегати повинні були схвалити нібито вдосконалену версію програми, якої в очі не бачили! (детальніше див. статтю "Сім верст пішки за шмат кишки?"). Ситуація зі створенням програми та її обговоренням дуже вже нагадувала відомий сюжет про "голого короля", бо тим, хто з’їхався голосувати, доводилось фантазувати, що там і як скроєно в кінцевій редакції програми, не видимій ні на офіційному сайті МОН, ні на з’їзді. Проте, конструктивних пропозицій від делегатів з’їзду та інших вчителів до попередньої версії програми було вдосталь. Пропонувались також до розгляду і програми інших авторських колективів. Але до подальшого редагування програми група вчителів, обрана з’їздом, не була допущена, і вже на початку травня "невидиму" програму Морзе було затверджено колегією МОН.

Повний текст програми після довгого зволікання нарешті був опублікований на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (програму можна звантажити тут), тому з’явилася можливість її розглянути та коротко проаналізувати.

За цією програмою розподіл навчального часу виглядає так:

п/п

Назва розділу

Класи і кількість годин

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

1

Інформація, інформаційні процеси, системи, технології

4

3

3

2

Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних

10

6

8

3

Інформаційні технології

3.1

Створення та опрацювання текстових документів

8

6

5

3.2

Створення та опрацювання графічних зображень

9

6

3.3

Створення та опрацювання об’єктів мультимедіа

4

7

3.4

Створення та опрацювання мультимедійних презентацій

9

6

3.5

Створення та опрацювання числових даних

8

10

3.6

Система управління базами даних

10

4

Комп’ютерні мережі

8

4

17

5

Моделювання

5

8

6

Основи алгоритмізації

та програмування

7

8

10

8

7

Розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів

8

11

16

8

Резерв

3

2

2

3

3

Всього

35

35

35

70

70


Такий розподіл має суттєві "стратегічні" вади:

1. Недбала систематизація навчального матеріалу.

2. Вимоги до знань та навичок не адаптовано до вікових особливостей учнів 5-9 класів.

3. З першого уроку учні не залучаються до безпечної роботи на комп’ютері.

4. Вивчення основ алгоритмізації та програмування (ОАП) починається аж з 6-го класу.

5. Невиправдано складна структура вимог до рівня навчальних досягнень учнів (див. повний текст програми).

6. Відсутня можливість змінювати співвідношення між обсягами вивчення ІКТ та ОАП, ураховуючи можливості та потреби допрофільної підготовки у навчальному закладі.

7. Не передбачена можливість використання адаптованих засобів для старшої школи, розроблених раніше, що було б доречно, зважаючи на перехідний характер програми.

8. Непридатність для шкіл, де учні починали вивчення інформатики в початковій школі.

9. Відсутня можливість вибудовувати найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання, з урахуванням рівня підготовки учнів та техніч­ного оснащення школи.

Більш детально зміст та вимоги програми МОН розглянемо на прикладі 5-го класу.

5 клас

Зміст та вимоги програми

Коментарі

1. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси (4 год.)

Поняття інформації. Повідомлення. Способи подання повідомлень. Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень. Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними.

5-класникам усвідомити складний теоретичний матеріал розділу "Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси" на перших уроках без досвіду роботи з інформацією різних видів на комп’ютері неможливо. Витрачати ж 4 години для пояснення "на пальцях" – неприпустима витрата часу. Краще цю тему перенести у 7-й клас, коли учні набудуть певного досвіду комп’ютерної обробки інформації.

2. Основи роботи з комп’ютером (10 год.)

Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), зберігання (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флеш-пам’ять), виведення даних (монітор, принтер), їх призначення

Види сучасних персональних комп’ютерів (ста­ціонарні, портативні, планшети, комунікатори)

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі

Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером

Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів

Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню.

Поняття про програму. Запуск програми на виконання

Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою

Операції над вікнами

Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок

Практична робота 1. Робота з вікнами та їх об’єктами

Практична робота 2. Робота з клавіатурним тренажером

З першого уроку у 5-му класі учні повинні навчатися основам роботи на комп’ютері, а не чекати приблизно 7-го уроку, коли за програмою їм це дозволять після вивчення теми "Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі".

Робота з клавіатурним тренажером передбачена з орієнтовно з 8 по 14 уроки без попереднього набуття навичок роботи з текстом, його редагування.

3. Графічний редактор (9 год.)

Поняття графічного редактора, його призначення

Середовище растрового графічного редактора

Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Графічні об’єкти та їх властивості. Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів

Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна.

Збереження зображень. Розробка плану побудови зображення

Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом

Поняття буфера обміну

Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір

Практична робота 3. Опрацювання зображень, створених раніше

Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом

Розпочинати ознайомлення з основними елементами формату символів у графічному редакторі методично не виправдано, оскільки прості растрові графічні редактори не мають засобів для перегляду властивостей раніше набраних символів і не дозволяють редагувати готові написи, користуючись прийомами, властивими текстовому поданню інформації. Через це, набравши текст, учень навіть через декілька хвилин вже не зможе визначити ні гарнітури, ні кеглю, ні накреслення тощо.

4. Редактор презентацій (9 год.)

Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти

Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій. Текстові та графічні об’єкти слайдів

Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей

Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів

Збереження презентацій

Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації

Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону

Практична робота 5. Створення презентації, зокрема фотоальбому

Практична робота 6. Створення презентації

на основі шаблону за наведеним планом

Вивчати "Редактор презентацій" за відсут­ності навичок роботи з текстом виглядає дивним. Краще цю тему опрацювати у 7‑му класі після засвоєння учнями основ роботи з текстом, растровою та векторною графікою. Крім цього, до 7 класу учні зможуть попрацювати над командними навчальними проектами з інших предметів, тому краще усвідомлюватимуть призначення презентації, вимоги до оформлення, колірної гами тощо, отримають нагоду використати підготовлені власноручно текстові та графічні матеріали.


Як видно з таблиці, без оптимізації послідовності вивчення тем програми, доведеться базові поняття інформатики на перших уроках пояснювати дітям фактично "на пальцях". Сказати "Наприклад" немає до чого – адже учні ще не мають практичного досвіду для розуміння термінів, бо відсутні навички роботи з інформацією, пошуку її в Інтернеті, обробки і зберігання текстів, зображень тощо.

При вивченні першого розділу, пропонованого програмою, учні не підходять до комп’ютерів (принаймні, це не передбачено програмою), а формування на належному рівні у 5‑класників поняття про інформаційні системи і тим більше технології лише на описовому рівні навряд чи буде результативним. Відповідно до програми, лише десь на 7-8 уроці учні допускаються до комп’ютерів. А протягом перших 14(!) уроків з прикладних програм пропонується опанувати лише клавіатурний тренажер. Крім того, початкові розділи програми перевантажено поняттями, до яких учнів потрібно підводити поступово й у різних класах.

Натомість корисно було б дати учням 5-го класу, які у переважній більшості вже спілкуються в Інтернеті, знання та навички безпечного пошуку інформації.

На сьогоднішній день у багатьох школах інформатика вивчається за рахунок варіативної складової навчального плану у початкових класах, тому логічно продовжити і розвинути навички роботи з програмування, набуті у початковій школі, а не закладати у програму перерву на цілий рік, за який учні багато засвоєного забудуть.

Спроби щось виправити у діючій програмі, "причепити хвіст до ракети на старті" (наприклад, див. http://osvita.ua/school/manage/reform/32768/), натикаються на стандарту відповідь: "На сьогоднішній день вже існує навчальна програма вивчення інформатики у 5-9 класах, яка пройшла громадське обговорення та затверджена колегією Міністерства освіти і науки України. У вересні 2012 року проведено І етап конкурсу підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Підручники з інформатики, переможці конкурсу, готуються до друку. Всі учні загальноосвітніх навчальних закладів будуть забезпечені підручниками в повному обсязі. У зв’язку із зазначеним, немає потреби ..." у ваших пропозиціях.

Чи не для того створювалася нова програма, щоб знову і знову друкувати нові підручники за державні гроші?

Для вибору кращої і ефективнішої навчальної програми досить надати навчальним закладам можливість вибору, керуючись особливостями учнівського контингенту, кваліфікацією і уподобаннями вчителів та думкою батьківської громади. Адже лише у конкурентному протистоянні продуктів людської діяльності, де суддями виступають не чиновники МОН України, а зацікавлені користувачі, можливий вибір найкращого і найефективнішого засобу.

Викликає сумнів, чи можна з неякісних ниток (нової програми) зв’язати якісні шкарпетки (підручники), до того ж однакових для всіх без винятку покрою, фасону, дизайну, розміру форми тощо. «Курчат по осені рахують» – побачимо, які підручники прийдуть до шкіл у новому навчальному році.

Автори: Василь Ластовецький, Олександр Пилипчук, Євген Шестопалов.

Освіта.ua
26.03.2013

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев