«Народна» програма з інформатики. Продовження

З 2013 року в загальноосвітніх навчальних закладах уводиться обов’язкове вивчення інформатики, починаючи з 5-го класу

«Народна» програма з інформатики. Продовження

На противагу поспіхом і фактично без обговорення прийнятій програмі МОНМС, діючі вчителі та незаангажовані науковці у відкритій для всіх дискусії вирішили створити свою «логічну й розумну» програму з інформатики для 5‑9-х класів.

Для цього були використані: форум інформатиків України, де відкрито гілку «Народна програма» http://informatic.org.ua/forum/90-1767-1; ресурси сайтів http://osvita.ua/school/ і http://teachlab.ucoz.ua/; сторінки журналу «Інформатика в школі».

Укладачам «народної» програми довелось опрацювати велику кількість зауважень, узгоджуючи розмаїття думок і пропозицій вчителів і науковців щодо майбутнього інформатики у школі. Нарешті через шість місяців кропіткої роботи «народну» програму з інформатики для 5‑9-х класів завершено в першому наближенні й тепер її проект можна показати широкому загалу освітян. Програма, до її затвердження, ще доступна для внесення конструктивних змін і доповнень.

«Народна» програма з інформатики для 5‑9-х класів складена з дотриманням нормативних документів МОНМС України, під впливом і для розвитку діючих навчальних програм з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендацій провідних спеціалістів і вчителів, та має такі основні особливості:

 1. Виконуються в повному обсязі зміст і вимоги чинної програми МОНМС для 5‑9-х класів.
 2. Ретельно оптимізовано й систематизовано навчальний матеріал.
 3. Системна й логічна взаємодія з курсами інформатики в молодшій і старшій школах.
 4. Зберігається та розвивається досвід, напрацьований за роки навчання інформатики у школі.
 5. Вивчення основ алгоритмізації та програмування (ОАП) починається з 5-го класу.
 6. Вивчення ІКТ (інформаційно-комунікаційні технологій) поєднується із ОАП.
 7. У 5‑7-х класах курс інформатики вивчається протягом 1 год. на тиждень, у 8‑9-х класах – 2 години.
 8. У 8‑9-х класах протягом другої години вивчаються допрофільні курси за окремими програмами, що дозволяє врахувати інтереси учнів, можливості та профіль навчального закладу.
 9. Варіативність обсягу вивчення ОАП від 17% (обов’язкових) до 45% загального часу.
 10. Уведення нової теми «Тривимірна графіка й анімація».
 11. Мінімізовано зв’язок із конкретним програмним забезпеченням.
 12. Придатність для шкіл, де учні почали вивчення інформатики в молодшій школі.
 13. Наявність додатків, що полегшують планування та реалізацію базового курсу.

Програма курсу інформатики, яка охоплює ОАП, призначена для 5‑9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх профілів і рівнів.

Урахування пізнавальних інтересів учнів, розвиток їхніх творчих здібностей і формування схильності до поглибленого навчання інформатики здійснюється завдяки особистісно зорієнтованому підходу та запровадженню допрофільних курсів за вибором.

Допрофільні курси за вибором, що вивчаються за окремими програмами (наприклад рекомендованими МОНМС для використання у профільній школі), дають можливість змінювати співвідношення між обсягами вивчення напрямів ІКТ і ОАП залежно від рівня підготовки учнів і технічного оснащення школи, вибудовуючи в такий спосіб найбільш доречну для конкретного навчального закладу, класу чи групи траєкторію навчання.

Це створює умови для реалізації вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, в якому зокрема сказано: «Варіативність методик організації навчання, а також наявність в учнів можливості обирати допрофільні курси за вибором залежно від власних пізнавальних здібностей, дають змогу застосовувати особистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи».

Учитель, зважаючи на рівень підготовленості учнів і особливості організації навчального процесу, може самостійно змінювати порядок розгляду тем і перерозподіляти в межах 25% час вивчення окремих розділів, завдяки чому програма є прийнятною як для учнів, що вивчали курс інформатики у початковій школі, так і для учнів, які до 5 класу інформатики не вивчали.

Орієнтовний розподіл навчального часу для 5–9-х класів наведено в таблиці:

п/п

Назва розділу

Класи та кількість годин

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

1

Основи роботи з комп’ютером

6

 

 

 

 

2

Основи роботи з текстом

5

 

 

 

 

3

Основи роботи з графікою

4

 

 

 

 

4

Комп’ютерні мережі. Пошук інформації в Інтернеті

4

 

 

 

 

5

Основи алгоритмізації. Вступ до програмування

13

 

 

 

 

6

Системне програмне забезпечення

 

5

 

 

 

7

Робота з текстовою інформацією

 

10

 

 

 

8

Будова комп’ютерної техніки

 

5

 

 

 

9

Алгоритмічні структури

 

12

 

 

 

10

Векторна комп’ютерна графіка

 

 

8

 

 

11

Комп’ютерні презентації

 

 

7

 

 

12

Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси

 

 

4

 

 

13

Програмні модулі та структури даних

 

 

13

 

 

14

Спілкування в Інтернеті

 

 

 

5

 

15

Службове програмне забезпечення

 

 

 

5

 

16

Мультимедіа. Растрова комп’ютерна графіка й анімація

 

 

 

8

 

17

Системи числення. Вступ в алгебру логіки

 

 

 

5

 

18

Робота з табличною інформацією

 

 

 

9

5

19

Основи інформаційного моделювання

 

 

 

 

4

20

Бази даних. Системи керування базами даних

 

 

 

 

9

21

Тривимірна комп’ютерна графіка й анімація

 

 

 

 

8

22

Автоматизоване створення та публікація веб-ресурсів

 

 

 

 

6

23

Допрофільні курси за вибором

 

 

 

32

32

24

Резерв

3

3

3

3+3

3+3

 

Разом

35

35

35

70

70


Для проведення допрофільних курсів рекомендується скористатися програмами курсів за вибором, рекомендованих МОНМС:

 • «Основи комп’ютерної графіки» (автори Ю. О. Дорошенко, І. О. Завадський);
 • «Основи веб-дизайну» (авт. І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко);
 • «Сучасні офісні інформаційні технології» (автори Ю. О. Дорошенко, В. В. Лапінський, Л. А. Карташова);
 • «Основи візуального програмування» (автор І. О. Завадський);
 • «Інформаційні технології проектування» (автор Ю. О. Дорошенко);
 • «Основи комп’ютерної безпеки» (автор В. П. Пасько, Н. С. Прокопенко);
 • «Основи Інтернету» (автори Ю. О. Дорошенко, І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко);
 • «Основи створення комп’ютерних презентацій» (автори І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко, Т. Г. Проценко);
 • «Місrosoft Excel у профільному навчанні» (автори А. П. Забарна, Ю. В. Триус, І. О. Завадський);
 • «Інформаційний працівник» (автори В. П. Костюков, Є. В. Мотурнак);
 • «Основи алгоритмізації та програмування» (автори Т. П. Караванова, В. П. Костюков);
 • «Основи баз даних» (автор І. О. Завадський);
 • «Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера» (автори Ю. В. Бойко, М. О. Войцеховський, С. М. Дзюба);
 • «Основи програмування на C#» (автори М. О. Войцеховський, Т. Г. Проценко);
 • «Інформаційні технології у бізнесі» (автори С. М. Дзюба, О. О. Заставнюк, М. О. Войцеховський);
 • «Інформаційні технології проектування. Основи автоматизованого проектування» (автори С. М. Дзюба, В. А. Пасічник).

«Народна» програма, як і навчальна програма, що рекомендована МОНМС України до використання у 5‑9-х класах, насичена навчальним матеріалом і передбачає вивчення інформатики протягом лише 1 год. на тиждень для 5‑7-х класів і 2 год. на тиждень для 8‑9-х класів. Традиційними засобами класичної методики досягти засвоєння такого обсягу матеріалу учнями та ще й сформувати стійкі навички роботи на комп’ютері за відведений час практично неможливо.

Для посильної для учнів інтенсифікації проведення уроку запроваджуються елементи педагогіки співробітництва: учитель виступає скоріше в ролі колеги та консультанта, не соромиться вчитися новому разом із своїми учнями. Учні опановують навчальний матеріал, значною мірою, самонавчанням, що сприяє розвитку пізнавальної активності та самостійності.

Основні методичні поради при вивченні курсу інформатики в 5‑9-х класах:

 • на кожному уроці проводиться як вивчення нового матеріалу, так і оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • усі уроки інформатики мають єдину структуру:

I

Організаційна частина

1 хв.

II

Мотивація навчальної діяльності

1 хв.

III

Оголошення теми та завдань уроку

1 хв.

IV

Пояснення нового навчального матеріалу

10 хв.

V

Правила виконання вправи. Інструктаж із ТБ

3 хв.

VI

Письмове або комп’ютерне тестування для оцінювання теоретичних знань

10 хв.

VII

Робота на комп’ютері для формування практичних навичок та їх оцінювання

15 хв.

VIIІ

Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

2 хв.

ІХ

Рефлексія. Підсумок уроку

2 хв.

 

 • заохочення учнів до роботи з підручником на уроці та вдома;
 • попереднє ознайомлення учнів удома з новим навчальним матеріалом;
 • рівневість оцінювання вправ і практичних робіт визначається кількістю і якістю виконаних завдань;
 • на уроці – коротке пояснення нового навчального матеріалу за текстом підручника лише про ключові моменти навчального матеріалу (Використання підручника дозволяє вкластись у час, відведений на пояснення, не пропустити ключові моменти, не відійти від теми уроку);
 • виставлення оцінки як сукупної за знання теорії та практичні навички;
 • одержані знання та навички закріплюються, перевіряються й оцінюються у другій частині поточного уроку за допомогою робочих зошитів;
 • робочий зошит має вправи та практичні роботи, розраховані на індивідуальне виконання у другій частині уроку;
 • вправи призначені для закріплення теоретичного матеріалу поточного уроку та відпрацювання відповідних практичних навичок;
 • практичні роботи призначені для формування та закріплення теоретичних знань і практичних навичок, здобутих протягом навчального розділу;
 • теоретичні знання перевіряються за допомогою письмового (5‑6-і класи) або комп’ютерного (7‑9-і класи) тестування (Як правило, кожен учень одержує оцінку за урок. Учні знають, що будуть працювати на конкретний результат, це мотивує їх до роботи);
 • під час виконання завдань у робочому зошиті, дозволяється користуватись підручником та іншими інформаційними матеріалами;
 • упровадження засобів унеможливлення та невигідності «списування»;
 • індивідуальний захист здавання (вправ) і практичних робіт.

Розроблений і узгоджений проект «народної» програми передбачає широкі можливості прояву творчого потенціалу досвідчених учителів і одночасно, завдяки деталізації змісту та корисним додаткам, буде великою підмогою в організації навчального процесу для молодих вчителів.

Напевно, запропонований проект навчальної програми можна було б ще покращити, та лише використання в навчальному процесі може виявити справжні переваги й недоліки будь-якої програми.

Для цього потрібно надати навчальним закладам можливість вибору навчальної програми, керуючись особливостями учнівського контингенту, уподобаннями та кваліфікацією вчителів і думкою батьківської громади.

Адже лише в конкурентному протистоянні продуктів людської діяльності, де суддями виступають ті, хто ними користується, можливий вибір найкращого й найефективнішого засобу.

Укладачі: Ігор Завадський (м. Київ), Василь Ластовецький (м. Цюрупинськ, Херсонська обл.), Олександр Пилипчук (с. Гаврилівка, Теофіпольський р-н, Хмельницька обл.), Євген Шестопалов (м. Шепетівка, Хмельницька обл.).

Рецензенти: Олена Антонова (м. Шепетівка, Хмельницька обл.), Анатолій Бандалак (с. Вашківці, Чернівецька обл.), Олена Бондаренко (м. Дніпродзержинськ), Наталія Євтушенко (м. Одеса), Віталій Зубик (с. Летава, Хмельницька обл.), Микола Ковшун (смт. Любеч, Чернігівська обл.), Сергій Лєхан (м. Білгород-Дністровський), Ганна Мічуріна (м. Одеса), Ірина Михальчук (м. Шепетівка, Хмельницька обл.), Наталія Ріпко (м. Фастів, Київська обл.).

Початок матеріалу дивіться за посиланням: http://osvita.ua/school/school_today/29404/)

Освіта.ua
05.12.2012

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев