Оплата праці педагогічних працівників за наслідками атестації

Запитання та відповіді щодо корегування оплати праці педагогічних працівників після проходження ними чергової чи позачергової атестації

Оплата праці педагогічних працівників за наслідками атестації

1. Загальний стаж моєї педагогічної діяльності 30 років. Третій рік працюю на посаді практичного психолога. Маю дві повні вищі педагогічні освіти за спеціальностями дошкільне виховання та практична психологія. Курси підвищення кваліфікації пройшла у 2009 році. За результатами атестації у 2010/11 навчальному році присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії". У поточному навчальному році довантажили 0,5 ставки педагога-організатора. Як повинна здійснюватися оплата праці за навантаження на посаді педагога-організатора?

Питання оплати праці регулюються Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України) та іншими нормативно-правовими актами. Зокрема, статтею 96 КЗпП України встановлено, що посадові оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами атестації власник або уповноважений ним орган має право змінювати посадові оклади службовцям у межах затверджених у встановленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді.

Така ж норма міститься у пункті четвертому Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. №102.

Тобто, визначити розмір оплати праці при довантаженні годинами на іншій посаді має власник або уповноважений ним орган. При цьому, головним критерієм, за яким визначається тарифний розряд такому працівнику, є рівень його кваліфікації.

Ураховуючи, що ви багато років працюєте на педагогічних посадах, за результатами атестації на іншій посаді Вам присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", маєте дві повні вищі педагогічні освіти, які дають право працювати на посаді педагога-організатора, встановлення найнижчої кваліфікаційної категорії на цій посаді суперечить загальновизнаним нормам трудового законодавства.

2. Чи має право атестаційна комісія навчального закладу встановити 9-й тарифний розряд педагогічному працівнику, який має середню спеціальну освіту (закінчив педагогічне училище до введення в дію Закону України "Про освіту" за спеціальністю "Початкове навчання")?

Статтею 39 Основ Законодавства Союзу РСР та союзних республік про народну освіту (в редакції Закону СРСР від 27. 11. 1985 р.) встановлено, що середня спеціальна освіта отримується у технікумах, училищах та інших навчальних закладах, віднесених в установленому порядку до середніх спеціальних навчальних закладів.

Відповідно до статті 24 Закону України "Про вищу освіту" від 05. 03 2002 р. № 2984-ІІІ (із змінами) (далі – Закон), училища та технікуми віднесено до вищих навчальних закладів першого рівня акредитації, у яких здійснюється підготовка за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Статтею 7 закону визначено, що неповна вища освіта відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню молодшого спеціаліста. Тобто, середня спеціальна освіта, здобута в училищах і технікумах на території СРСР, прирівнюється до неповної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Пунктом 4.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників встановлено, що педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.

Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, наведеної у додатку 6 до наказу Міністерства освіти і науки України „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 26. 09 2005 р. № 557 (із змінами), фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України „Про освіту” - середньої спеціальної освіти), установлюється 8 тарифний розряд.

Отже, якщо педагогічний працівник має середню спеціальну освіту, йому установлюється 9 тарифний розряд.

3. Після закінчення у 1984 році Ленінградського військового інституту фізичної культури і спорту до 2010 року працював викладачем (старшим викладачем) кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту вищого навчального закладу ІІІ‑IV рівнів акредитації. У 2010 році перейшов працювати на посаду вчителя фізичної культури до ліцею з посиленою військовою і фізичною підготовкою. При прийомі на роботу встановлено кваліфікаційну категорію "спеціаліст" і оплата праці здійснюється за 9 тарифним розрядом. Чи справедливо мені встановили найнижчу кваліфікаційну категорію і на яку категорію я можу атестуватися під час атестації на посаді вчителя?

До повноважень атестаційних комісій належить лише розгляд питань про атестацію педагогічних працівників на відповідність займаним посадам, а також питань щодо присвоєння за результатами атестацій кваліфікаційних категорії (тарифних розрядів) та педагогічних звань.

Питання, пов’язані з визначенням розміру оплати праці при прийомі на роботу працівників, регулюються Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України) та іншими нормативно-правовими актами. Зокрема, статтею 96 КЗпП України встановлено, що посадові оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами атестації власник або уповноважений ним орган має право змінювати посадові оклади службовцям у межах затверджених у встановленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді. Така ж норма міститься у пункті четвертому Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15. 04 1993 р. №102.

Тобто, визначити розмір оплати праці при прийомі на роботу педагогічного працівника має власник або уповноважений ним орган. При цьому, головним критерієм, за яким визначається тарифний розряд такому працівнику, є рівень його кваліфікації.

Не допускається при прийомі на педагогічні посади встановлення найнижчого тарифного розряду спеціалістам, які мають високу кваліфікацію. Зокрема, не може бути встановлено найнижчий тарифний розряд науково-педагогічному працівнику вищого навчального закладу ІІІ‑IV рівнів акредитації з великим досвідом викладацької роботи, якого прийнято на посаду вчителя загальноосвітнього навчального закладу.

Пунктом 4.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10 2010 р. № 930 (із змінами), визначено, що науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів ІІІ‑IV рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії „спеціаліст вищої категорії” за наявності не менше восьми років стажу науково-педагогічної діяльності.

За таких підстав, за результатами атестації на посаді вчителя фізичної культури Вам може бути присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії». Критерієм для присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії” є відповідність працівника вимогам, встановленим пунктом 4.6 Типового положення.

4. Працювала у вищому навчальному закладі ІІІ‑IV рівнів акредитації, маю науковий ступінь кандидата наук та вчене звання доцента, стаж роботи у ВНЗ 10 років. На яку кваліфікаційну категорію можу претендувати у разі переходу на посаду викладача тієї ж дисципліни до технікуму або якщо буду працювати у технікумі за сумісництвом? Маю методичні та наукові праці з напряму роботи.

Як зазначено у відповіді на попереднє запитання, визначення розміру оплати праці при прийомі на роботу працівника установлює власник або уповноважений ним орган відповідно до його кваліфікації у межах затверджених у встановленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді.

Керівник навчального закладу (органу управління освітою) при прийомі на посаду викладача технікуму фахівця, який до цього десять років працював викладачем аналогічної навчальної дисципліни у вищому навчальному закладі ІІІ‑IV рівнів акредитації і який має науковий ступінь та вчене звання, вправі встановити йому найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді, тобто 12 тарифний розряд.

При атестації на педагогічній посаді йому може бути присвоєна будь-яка кваліфікаційна категорія, у тому числі й кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії", як це передбачено пунктом 4.7 Типового положення.

За таких же умов здійснюється оплата праці та атестація працівників, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом. Відповідно до пункту 3.18 Типового положення, педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.

За матеріалами роз’яснень з питань атестації Міністерства освіти і науки молоді та спорту України.

Освіта.ua
19.09.2012

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев