Кваліфікаційні категорії та звання педагогічних працівників

Запитання та відповіді щодо особливостей присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань та їх збереження відповідно до нового Положення про атестацію педагогічних працівників

Кваліфікаційні категорії та звання педагогічних працівників

1. У 2008 році закінчила педагогічний університет ім. Драгоманова за спеціальністю вихователь дошкільної освіти. Працюю в дошкільному навчальному закладі 8 років. У цьому році проходжу чергову атестацію. Чи можу я отримати за результатами атестації кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії"?

Відповідно до пункту 4.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6. 10. 2010 р. № 930 (із змінами) (далі – Типове положення), атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо педагогічних працівників, у тому числі й вихователів дошкільних навчальних закладів, які мають відповідну вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Зокрема, пунктом 4.1 Типового положення визначено, що для присвоєння кваліфікаційної категорії вихователі дошкільних навчальних закладів повинні мати повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або мати дві освіти, одну з яких – неповну вищу педагогічну або базову педагогічну з цієї самої спеціальності, а другу – повну вищу педагогічну освіту за іншим фахом.

Ураховуючи, що Ви маєте відповідну повну вищу педагогічну освіту, яка дає право працювати на посаді вихователя дошкільного навчального закладу, Ви можете атестуватися на присвоєння кваліфікаційних категорій, у тому числі й кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії".

2. Чи передбачені Типовим положенням випадки, коли при переході педагогічного працівника з однієї посади на іншу кваліфікаційна категорія не зберігається?

Так. Кваліфікаційна категорія не зберігаються за педагогічним працівником, який переходить працювати на посаду, на якій не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій, зокрема на посаду керівника гуртка, секції, студії, іншої форми гурткової роботи; майстра виробничого навчання; культорганізатора; акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму у загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації; асистента вчителя-реабілітолога; завідувача та консультанта психолого-медико-педагогічної консультації.

Згідно з пунктом 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15. 04. 93 № 102, посадові оклади встановлюються керівниками навчальних закладів на основі діючих тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією.

При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

Як правило, педагогічному працівнику, який на попередній посаді за результатами атестації мав кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", при переході на посаду, на якій не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій, встановлюється найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді. Наприклад, учителю, який мав кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", при переході на посаду керівника гуртка керівник навчального закладу до наступної атестації має встановити найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді, тобто десятий тарифний розряд.

У разі відновлення працівником роботи на посаді, на якій йому присвоювалися кваліфікаційні категорії, зберігається кваліфікаційна категорія, яку педагогічний працівник мав за результатами останньої атестації на цій посаді.

3. У загальноосвітній школі вчитель обслуговуючої праці за результатами атестації отримав вищу категорію (12-й розряд). У 2011/12 н. р. педагогічне навантаження його складається з 18 годин обслуговуючої праці і 1 години гурткової роботи з крою та шиття у цій же школі із дівчатками у яких вона викладає. По якому розряду оплачується одна година гурткової роботи? Таке ж питання стосується і вчителів інших предметів, які мають по 1‑2 години гурткової роботи в своїй школі по своєму фаху.

Питання оплати праці регулюються Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України) та іншими нормативно-правовими актами. Зокрема, статтею 96 КЗпП України встановлено, що посадові оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами атестації власник або уповноважений ним орган має право змінювати посадові оклади службовцям у межах затверджених у встановленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді.

Така ж норма міститься у пункті 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15. 04. 1993 р. № 102.

Тобто, визначити розмір оплати праці при довантаженні годинами на іншій посаді має власник або уповноважений ним орган. При цьому, головним критерієм, за яким визначається тарифний розряд такому працівнику, є рівень його кваліфікації.

Відповідно до пункту 4.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників (далі – Типове положення), керівникам гуртків, незалежно від рівня здобутої ними освіти, за результатами атестації встановлюються тарифні розряди. Згідно з додатком 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26. 09. 2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", керівникам гуртків можуть встановлюватися 8‑10 тарифні розряди.

Ураховуючи, що вчителю обслуговуючої праці атестаційною комісією присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", при довантаженні його годинами гурткової роботи власник або уповноважений ним орган має встановити найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді, тобто десятий тарифний розряд. Установлення педагогічному працівнику, який має кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" найнижчої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) на іншій посаді суперечить загальновизнаним нормам трудового законодавства.

4. Маю дві повні вищі педагогічні освіти, одна з яких ‑ логопед. У 2011 році перейшла на посаду логопеда. Маю вищу кваліфікаційну категорію як вихователь спецгрупи та педагогічне звання „вихователь-методист”. На посаді логопеда не атестувалася, стаж роботи 5,5 років. Яка кваліфікаційна категорія за мною зберігається, на яку кваліфікаційну категорію мені атестуватися як логопеду?

За нормою пункту 3.22 Типового положення, починаючи з 30. 12. 2010 р., за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, за наявності відповідної фахової освіти зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) до наступної атестації. Кваліфікаційна категорія зберігається як при переході з одного навчального закладу до іншого, так і при переході з однієї посади на іншу у цьому самому закладі.

Як зазначено у роз’ясненні на попереднє запитання, встановлення найнижчої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) педагогічному працівнику високої кваліфікації, який має відповідну фахову освіту і переходить працювати на іншу педагогічну посаду, суперечить загальновизнаним нормам трудового законодавства.

Отже, якщо на посаді вихователя спецгрупи Вам за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", при переході на посаду логопеда у цьому ж закладі за Вами має зберігатися присвоєна кваліфікаційна категорія до наступної атестації.

Під час наступної чергової атестації атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії", яку Ви мали за результатами попередньої атестації. Також може бути прийнято рішення про зниження кваліфікаційної категорії, якщо Ви не будете відповідати вимогам, встановленим для присвоєння цієї кваліфікаційної категорії. Головним критерієм при цьому має бути відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3‑4.6 Типового положення.

5. Чи поширюється кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії" та педагогічне звання „викладач-методист”, які я отримала за результатами атестації у 2009 р. за основним місцем роботи в музичній школі (стаж ‑ 32роки), на моє навантаження у гімназії, де я 11 років працюю за сумісництвом. В обох навчальних закладах викладаю предмети згідно фаху за дипломом. Пройшла курси підвищення кваліфікації в ОІППО у 2012 р.

Відповідно до пункту 3.18 Типового положення, педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.

Така сама норма існувала у Типовому положенні, яке втратило чинність. Зокрема, пунктом 2.3 було визначено, що педагогічні працівники, для яких навчально-виховні заклади не є основним місцем роботи, атестуються на загальних підставах. Тобто, норма, яка існувала у попередньому Типовому положенні не змінилася.

Необхідно зауважити, що правила, визначені у Типовому положенні, застосовуються лише щодо педагогічних працівників, які атестуються після набрання ним чинності, тобто після 30 грудня 2010 року. За педагогічними працівниками, які атестувалися раніше, зберігаються присвоєні за результатами попередніх атестацій кваліфікаційні категорії та педагогічні звання до наступної атестації.

Педагогічні працівники, які обіймають за основним місцем роботи та в навчальному закладі, де вони працюють за сумісництвом, різні педагогічні посади, атестуються на кожній із займаних посад.

6. Чи необхідно у поточному навчальному році атестувати педагогічних працівників, які проходять чергову атестацію, на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням? Чи потрібно у зв’язку із внесенням змін до Типового положення складати окремі списки для атестації працівників на підтвердження педагогічних звань?

У зв’язку із внесенням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (далі – Типове положення), усі працівники, які мають педагогічні звання, повинні під час своєї чергової атестації також атестуватися на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням. Атестація на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню здійснюється, як правило, не рідше одного разу на п’ять років.

У поточному навчальному році всі включені до списку осіб для проходження чергової атестації працівники, які мають педагогічні звання, повинні також атестуватися на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням. Складати окремі списки працівників, які атестуються на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню, не потрібно.

Слід зауважити, що Типове положення не передбачає подання педагогічним працівником до атестаційної комісії заяв про присвоєння педагогічного звання. Не потрібно також подавати заяву про атестацію на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню. Присвоєння педагогічних звань здійснюється лише за поданням керівника або педагогічної ради навчального закладу. Для атестації на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню достатньо включити працівника до списку осіб для проходження чергової атестації.

7. За наслідками попередньої атестації у 2007 році педагогічному працівнику присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" та педагогічне звання "старший вчитель". За міжатестаційний період працівник суттєво знизив рівень професійної діяльності. Чи має право керівник навчального закладу порушити клопотання про зниження такому працівнику кваліфікаційної категорії до рівня кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії"? Комісія якого рівня може прийняти таке рішення?

Оскільки педагогічний працівник останній раз атестувався у 2007 році, він повинен у поточному навчальному році проходити чергову атестацію. Ураховуючи, що керівником навчального закладу у минулому навчальному році не було порушено клопотання про позачергову атестацію працівника, який знизив рівень професійної діяльності, у поточному навчальному році він на загальних підставах має бути включеним до списку осіб, які підлягають черговій атестації.

До 1 березня 2012 року керівнику навчального закладу слід подати до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період, в якій необхідно дати оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов’язків, навести відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних об’єднань тощо. Якщо керівник вважає, що педагогічний працівник не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, він має зазначити про це у характеристиці. Характеристика має бути неупередженою, об’єктивною, містити лише достовірні та перевірені дані.

Атестаційна комісія навчального закладу (атестаційна комісія І рівня) за результатами вивчення педагогічної діяльності вчителя, у разі підтвердження даних про суттєве зниження ним рівня професійної діяльності, може ухвалити рішення про невідповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії".

Оскільки присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" належить до компетенції атестаційної комісії відділу освіти (атестаційна комісія ІІ рівня), прийняти рішення про відповідність (невідповідність) працівника цій кваліфікаційній категорії може лише атестаційна комісія ІІ рівня.

За таких підстав, атестаційна комісія І рівня має порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про визнання вчителя таким, що не відповідає кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" та про присвоєння йому кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії".

8. У 1987 році закінчила педагогічне училище. Працювала вчителем початкових класів. У 2007 році закінчила університет за спеціальністю початкове навчання, але була переведена на посаду вчителя математики і атестувалася на кваліфікаційну категорію "спеціаліст". У 2010 році отримала другу повну вищу освіту за спеціальністю математика і у цьому ж році за результатами атестації на посаді вчителя математики присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії". У поточному навчальному році переведена на посаду вчителя початкових класів, але оплату праці здійснюють як спеціалісту за 9 тарифним розрядом. Курси підвищення кваліфікації на посаді вчителя початкових класів уже пройшла. Стаж на посаді вчителя початкових класів – 9 років, на посаді вчителя математики – 6 років. Чи повинні були залишити мені кваліфікаційну категорію, яку я мала на посаді вчителя математики при переході на посаду вчителя початкових класів?

Відповідно до пункту 3.22 Типового положення, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

Пункт 3.22 введено до Типового положення з метою соціального захисту педагогічних працівників, які тривалий час працювали на педагогічних посадах, досягли високого рівня професіоналізму та перейшли працювати на інші педагогічні посади. Позбавлення працівника кваліфікаційної категорії, яку він досягнув протягом багатьох років роботи на педагогічних посадах, і встановлення йому найнижчої кваліфікаційної категорії "спеціаліст" суперечить загальновизнаним нормам трудового законодавства.

За таких підстав, при переході з посади вчителя математики на посаду вчителя початкових класів, відповідно до пункту 3.22 Типового положення, до наступної атестації за вами необхідно було зберегти кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії", яка була присвоєна на посаді вчителя математики.

9. Чи зберігається кваліфікаційна категорія при переході педагогічного працівника з посади методиста на педагогічну посаду до навчального закладу?

Відповідно до пункту 3.22. Типового положення про атестацію педагогічних працівників, при переході педагогічного працівника з методичної установи на педагогічні посади до навчального закладу за ним зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до наступної атестації.

Тобто, якщо працівнику на посаді методиста районного (міського) методичного кабінету (центру) присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", то при переході на педагогічну посаду до навчального закладу за ним до наступної атестації зберігається зазначена кваліфікаційна категорія.

При наступній атестації такого працівника атестаційною комісією може бути прийнято рішення про його відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" або про невідповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" та про присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст другої категорії" чи "спеціаліст".

При присвоєнні кваліфікаційної категорії слід керуватися вимогами, встановленими пунктами 4.3‑4.6 Типового положення.

10. Чи може педагогічний працівник атестуватися за двома посадами одночасно: педагог організатор і вчитель початкових класів? Як оформити атестаційний лист у такому випадку?

Відповідно до пункту 3.18 Типового положення, при суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

Атестація педагогічних працівників здійснюється, як правило, один раз на п’ять років. Педагогічний працівник, який у рік чергової атестації суміщає педагогічні посади, тобто поряд з своєю основною роботою виконує додаткову роботу за іншою педагогічною посадою, проходить атестацію з кожної із займаних посад.

Типовим положенням передбачено також, що за заявою працівника або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу може проводитися позачергова атестація. Тобто, атестація працівника, який суміщає педагогічні посади, може проводитися, як одночасно, так і в різні терміни.

Доцільно синхронізувати атестаційні процедури працівника, який обіймає дві або більше посад у одному навчальному закладі, проводячи їх одночасно.

На педагогічних працівників, які суміщають педагогічні посади, атестаційні листи оформляються окремо на відповідність кожній із займаних посад.

11. Чи обов’язкове дотримання послідовності у встановленні тарифних розрядів майстрам виробничого навчання?

Типове положення не містить вимоги про послідовність у присвоєнні тарифних розрядів.

Відповідно до пункту 4.11 Типового положення, при встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

12. У 1981 році отримала повну вищу педагогічну освіту, за фахом вчитель біології. З 1996 року працюю в школі вчителем хімії. На цій посаді атестувалася у 2005 та у 2010 роках. За результатами останньої атестації мені підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії". У листопаді 2010 року звільнилася з роботи у зв’язку з виходом на пенсію, але через три дні відновила роботу на тій же посаді, у тому ж навчальному закладі. Після повернення на роботу мені повідомили, що я втратила кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" та повинна у 2012/13 навчальному році атестуватись і за результатами атестації мені буде встановлено кваліфікаційну категорію "спеціаліст". Чи правомірні дії посадових осіб органу управління освітою?

Повідомляємо, що Типове положення про атестацію педагогічних працівників (далі – Типове положення) набрало чинності 30 грудня 2010 року і його норми можуть застосовуватися лише до тих працівників, яких прийнято на роботу після набрання ним чинності, а також які атестуватимуться після 30 грудня 2010 року.

Ураховуючи, що Ви після короткотривалої перерви повернулися на роботу до набрання чинності новим Типовим положенням, порядок збереження за Вами кваліфікаційної категорії має вирішуватися за нормами, встановленими Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 20. 08. 1993 р. (зі змінами) № 310. Зокрема, пунктом 3.2 цього Типового положення було встановлено, що кваліфікаційні категорії втрачають чинність, якщо вони не підтверджені атестаційною комісією протягом п’яти років з дня їх встановлення, тобто є чинними протягом п’яти років після їх присвоєння (підтвердження).

Та обставина, що ви звільнилися з роботи, а через три дні повернулися до педагогічної діяльності, не перериває перебігу строку дії кваліфікаційної категорії, тобто Ваша чергова атестація відбудеться у 2014/15 навчальному році. До цього часу за Вами має зберігатися кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії", яка була підтверджена атестаційною комісією у 2010 році.

Чинним Типовим положенням не встановлено жодної норми, яка б давала підстави для встановлення Вам кваліфікаційної категорії "спеціаліст" після відновлення роботи на педагогічній посаді.

Не відповідають вимогам Типового положення твердження про неможливість присвоєння (підтвердження) Вам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" у зв’язку з відсутністю відповідної освіти на посаді вчителя хімії.

Пунктом 4.10 Типового положення визначено, що педагогічні працівники з повною вищою педагогічною освітою, які до набрання чинності Законом "Про загальну середню освіту" (далі ‑ Закон) працювали та продовжують працювати в навчальних закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту. Ця норма базується на правилах, встановлених статтею 48 Закону.

Ураховуючи, що Ви працюєте на посаді вчителя хімії з 1996 року, а закон набрав чинності в 1999 році, Ви вважаєтеся такою, що маєте відповідну освіту для викладання цієї навчальної дисципліни, і Вам за результатами атестації можуть присвоюватися кваліфікаційні категорії.

13. Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю українська мова та література, але тривалий час працювала вчителем початкових класів. У 2009 році за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст ІІ категорії". З вересня 2011 року перейшла працювати на посаду вчителя української мови та літератури. Чи зберігається у такому випадку за мною кваліфікаційна категорія "спеціаліст ІІ категорії" і якщо зберігається, то на який термін?

Відповідно до пункту 3.22 Типового положення, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації. Така норма застосовується з дня набрання чинності Типовим положенням, тобто з 30 грудня 2010 року.

Ураховуючи, що Ви маєте відповідну педагогічну освіту, необхідну для зарахування на посаду вчителя української мови і літератури, за Вами зберігається кваліфікаційна категорія "спеціаліст ІІ категорії" до наступної атестації.

14. Чи правомірно встановили кваліфікаційну категорію "спеціаліст" учителю математики, який у 2006 році звільнився з роботи у зв’язку з виходом на пенсію, а у вересні 2010 року відновив роботу на посаді вчителя математики. Перед виходом на пенсію мав кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії".

Рішення про встановлення вчителю кваліфікаційної категорії "спеціаліст" є необґрунтованим та таким, що суперечить вимогам Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20. 08. 93 № 310, яке було чинним на час повернення вчителя на роботу до школи.

Відповідно до пункту 5.10. Типового положення, педагогічним працівникам, які припинили педагогічну діяльність у зв’язку з виходом на пенсію, у випадках відновлення ними роботи за фахом у навчальних закладах зберігається кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, набуті раніше, чинність яких продовжується не більше ніж на один рік з наступною атестацією на загальних підставах.

З набранням чинності Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 р. № 930, діє норма (п. 3.17), відповідно до якої, за працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

За таких підстав, при прийомі на роботу у вересні 2010 року вчителю математики мали встановити кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії" з наступною атестацією у встановлений Типовим положенням строк.

15. Працюю вчителем фізики в ліцеї. У 1995 році закінчив Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", педагогічної освіти не маю. З 1998 року працюю вчителем фізики: спочатку за сумісництвом у загальноосвітній школі, а з 2001 року – постійно в ліцеї. У 2001 році я переміг у міському конкурсі "Вчитель року", нагороджений грамотою міністерства, маю переможців учнівських олімпіад ІІ та ІІІ етапів. Останній раз атестувався у 2007 році, присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії". Чи можу я атестуватися на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії"?

Відповідно до пункту 4.10 Типового положення, педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законом України "Про загальну середню освіту" (далі ‑ Закон) працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій і педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.

Ураховуючи, що Ви працюєте на посаді вчителя фізики з 1998 року, а закон набрав чинності у 1999 році, Ви вважаєтеся таким, що маєте відповідну освіту для викладання цієї навчальної дисципліни та за результатами атестації Вам можуть присвоюватися кваліфікаційні категорії.

Оскільки за результатами попередньої атестації Вам присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії", Ви можете атестуватися на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії". Критерієм для присвоєння цієї кваліфікаційної категорії є відповідність працівника вимогам, встановленим пунктом 4.6 Типового положення.

За матеріалами роз’яснень з питань атестації Міністерства освіти і науки молоді та спорту України.

Освіта.ua
19.09.2012

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Анастасія Шурару
Чи зміниться заробітня плата після здобуття базової вищої освіти? І чи можна з такою осітою атестуватись на ІІ категорію? Стаж роботи 8 років.
Економіст
Для Анастасія Шурару: в ЗУ "Про вищу освіту" відсутнє поняття базової вищої овіти. Якщо Ви про рівень бакалавра, то з ним можете бути лише спеціалістом з 10 тарифним розрядом. Навіть для 11 т.р. потрібно рівень магістра
Комментировать
Елена
Працюю вихователем . Маю 2категорію.Чи можу при аттестації зразу отримати вищу категорію
Марина
Чи можливо в одну атестацію встановити вищу категорію і звання "старший учитель"?
Вікторія
Після атестації на відповідність у вихователя не маючи вищого буде підніматися розряд тарифної сітки?
Оксана
Працювала вихователем в дошкільному закладі, за результатами атестації отримала І- категорію перейшла працювати вихователем - методистом на 0,5 та практичним психологом на 0,5 у цьому ж закладі. За мною збереглася І- категорія до наступної атестації. Питання на яку категорію мені потрібно атестуватися як психолог? Дякую
Тетяна Книш
В 1998 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію і отримала кваліфікацію "інженер-педагог". Працювала майстром виробничого навчання у ПТНЗ 18 років. За результатами атестації маю 12 тарифний розряд. В цьому році перейшла працювати в ДНЗ на посаду вихователя. Чи правомірні дії керівництва ДНЗ при встановленні мені 9 тарифного розряду??? Дуже сподіваюся на Вашу допомогу!
Альона
28 років працювала вихователем ДНЗ освіта вчитель початкових класівмаю 1 категорію. При переході в школу на посаду педагог організатор чи збережеться моя категорія?
ольга
Який розряд я повинна мати,якщо за освітою бакалавр"Географія",проходила курси з світової літератури,та отримала атестацію спеціаліст.