Як підтримати молодого вчителя

Система психолого-педагогічної та методичної підтримки в навчально-виховному комплексі

Як підтримати молодого вчителя

Молодий учитель прийшов працювати у школу...

Як він відчувається в новому колективі серед своїх колег і учнів? А що він відчуває?

Розгубленість перед особливими складностями педагогічної праці, такими як жорсткий розклад навчальних занять, швидкість зміни видів своєї діяльності, необхідність постійного спілкування з колегами, учнями, батьками тощо. Емоційну нестійкість перед потоком різноманітних обов’язків, багаточисельних шкільних подій, невпевненість у своїх силах, недостатню методичну компетентність і, подекуди звичайно ж, страх перед дитячим колективом.

Система роботи з молодими вчителями в кожній школі достатньо відпрацьована. Це й індивідуальна опіка, і наставництво, і методична допомога із залученням до „Школи молодого вчителя”, а також індивідуальні методичні консультації, інші різноманітні види підтримки молодого педагога.

У нашому НВК "Гімназія – школа" № 27 м. Маріуполя створена своя система методичної підтримки та професійного становлення молодих учителів, які прийшли до нас працювати.

Перш за все, при знайомстві з молодими вчителями проводиться їх анкетування, що ставить за мету з’ясування низки обставин:

  • рівень професійної підготовки вчителя стосовно навчального предмета, технології та методики викладання, уміння організовувати виховний процес; його особиста організованість, комунікативні здібності тощо;
  • наявність певних бар’єрів у педагогічній діяльності (виявлення здатності вчителя до саморозвитку, визначення чинників, що стимулюють і перешкоджають самоосвіті, професійного та загальнокультурного розвитку вчителя);
  • педагогічна діагностика типу орієнтації педагога на навчально-дисциплінарну або особистісно зорієнтовану модель організації педагогічного процесу та взаємодії з учнями.

Проведення анкетування, його ретельний аналіз, відпрацювання під час співбесід молодого вчителя з адміністрацією навчального закладу індивідуальної "дорожньої карти" вивищення педагогічної майстерності, дає можливість ближче познайомитися з кожним із них і, по можливості, запобігти їх помилкам у професійній діяльності. В арсеналі заступника директора школи накопичена достатня кількість матеріалу для організації та проведення такої роботи.

Першим у відпрацьованій системі методичної підготовки молодого вчителя проводиться короткочасний семінар "Учитель і проблеми дисципліни". Цей курс дає відповіді на низку типових запитання, що в тій чи іншій мірі виникають у молодого вчителя. Чому учні поводяться з точки зору вчителя "погано" та які причини їхньої неадекватної поведінки? Такими чинниками можуть бути з боку учня уникнення своїх невдач, залучення до себе підвищеної уваги, намагання влади або помсти дорослим тощо.

Як корегувати поведінку учнів і підвищити їх рівень самоактуалізації?

Які існують заходи екстреного педагогічного втручання?

Як виробити стратегію поведінки педагога з учнями, які порушують дисципліну?

У рамках семінару розроблено розгорнуті плани, окреслений зміст і відпрацьована технологія проведення чотирьох тематичних заняття: "Залучення увага як самоціль поганої поведінки учня. Вироблення заходів екстреної педагогічної дії"; "Стратегія й тактика екстреного втручання вчителя в ситуації девіантної поведінки учнів"; "Що робити вчителю, якщо метою поганої поведінки учня є уникнення власних невдач?"; "Як допомогти учням установити нормальні стосунки з учителем і відчути свою комунікативну спроможність".

Ще одним постійнодіючим семінаром, рекомендованим методичною радою нашого НВК для молодого вчителя, став семінар-практикум "Основи педагогічної техніки". Не секрет, що молодий учитель, приходячи у школу, іноді має ілюзорне уявлення про свою повсякденну педагогічну працю. У той же час педагогічні вищі навчальні заклади недостатньо озброюють майбутнього педагога провідними принципами та практичними прийомами педагогічної техніки. Шкода, бо окремо взяті педагогічні прийоми мають скластись у цілісну пелагічну систему, до створення якій прагне кожний учитель.

Такий семінар щодо вдосконалення педагогічної техніки молодого вчителя розрахований на шість занять: "Основні принципи та завдання педагогічної техніки"; "Невербальні комунікації в педагогічному процесі. Роль і функції жестів і міміки вчителя в організації педагогічного процесу"; "Жестикуляції як компонент педагогічної техніки", практикум; "Дидактичні прийоми підвищення інтересу до навчального матеріалу"; "Психолого-педагогічні прийоми управління класом"; "Техніка підготовки учнівського домашнього завдання", практикум.

Розвиток творчого потенціалу учня, формування його функціональних життєвих компетентностей сьогодні неможливі без толерантного, поважного ставлення вчителя до особистості учня. Це неможливо й без створення вчителем психологічного комфорту кожного учня на кожному уроці.

Скільки б не казали про нову генерацію учителя, на жаль, три чверті з них спочатку своєї кар’єри мають яскраво виражену орієнтацію на навчально-дисциплінарну модель взаємодії з учнями в рамках усе той же класно-урочної системи. Тут багато й об’єктивних, а ще більше суб’єктивних чинників ‑ позначається професійна невпевненість молодого педагога, його емоційна нестійкість у взаємовідношеннях з учнями, а також відсутність навичок роботи молодого вчителя з "внутрішнім світом дитини".

Сучасна вимога до особистості вчителя прямо пов’язана з такою тенденцією розвитку освіти, як орієнтація на особистість учня, надання можливості її самовираження та саморозвитку у процесі навчання та виховання. Підтримка самореалізації особистості учня, навчання його методам самоаналізу та самовизначення представляє не аби які психологічні утруднення для педагогів, у першу чергу молодих.

З огляду на це, третім кроком у формуванні професійного становлення молодого вчителя й був визначений цикл психологічних семінарів щодо зміни педагогічної практики через зміни в особистості вчителя. До цього циклу ввійшли такі навчальні теми: "Система роботи зі своїми негативними відчуттями та негативними відчуттями учнів"; "Створення психологічного комфорту у класі під час уроку"; "Педагогічна толерантність"; "Професійна самосвідомість педагога"; "Способи саморегуляції емоційного стану вчителя"; "Допомога вчителю в оволодінні прийомами переконання".

Ми не тільки вважаємо, а маємо глибоку впевненість, що представлена система семінарів є ефективним інструментом особистого та професійного зростання молодого педагога. А відтак, система методичної підтримки молодого вчителя, його професійного становлення, що створена в нашому НВК, у достатній мірі допомагає в короткий час здійснити якісну адаптацію молодого вчителя до школи та сприяє професійному зростанню молодого вчителя в нашій установі.

Автор: Каракаш’ян Л. І., заступник директора з навчально-методичної роботи, Маріупольський НВК № 27 Донецької обл.

Освіта.ua
19.09.2012

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев