Робота з молодими педагогічними кадрами

Досвід роботи з молодими педагогічними кадрами одного з постійних авторів журналу "Відкритий урок" Степана Дибського, заступника директора школи на Вінничині

У школі прийняті такі форми, методи та прийоми роботи з молодими вчителями:

1. Знайомство молодих колег і вчителів, які одержали призначення у школу, з педагогічним колективом (своєрідне посвячення в педагогічне членство школи, своєрідний ритуал, який відбувається на першій, стартовій педагогічній раді, задіяні директор, голова профкому, ветерани школи).

2. Знайомство молодих колег і вчителів, які одержали призначення у школу з традиціями та здобутками школи (проводиться на початку навчального року, у кабінеті директора у присутності директора, його заступників, психолога школи, зав. бібліотекою, педагога-організатора, голови профкому, кожний із присутніх розповідає про школу, традиції, здобутки).

3. Складання планів стажування для тих молодих колег, які тільки-но закінчили ВНЗ.

Даються детальні рекомендації, план обговорюється із завучем, затверджує його директор. У кінці навчального року молодий колега звітує на засіданні педагогічної ради або приймає участь у конкурсі «Ало, шукаємо педагогічні таланти» (молодий колега сам вибирає форму звіту).

4. Знайомство молодих колег із матеріалами педагогічного досвіду вчителів школи через альбоми, самоопис власного досвіду й перегляд сценаріїв відкритих уроків. Проводить роботу завуч.

5. Установлення наставництва для молодих колег і тих, хто прибув до роботи у школі (кожний з них самостійно вибирає собі наставника, з наставниками проводиться відповідна робота).

6. Молоді колеги мають право відвідувати уроки в усіх учителів школи (взаємовідвідування практикується в межах одного навчального предмета, а молодим колегам - приємний виняток).

7. Протягом навчального року у школі проводяться тижні (два на рік) наставництва (з метою активізації наставницької місії).

8. Для молодих колег силами ветеранів школи (ветераном школи є той, хто беззмінно попрацював у даній школі 15 років поспіль) проводиться за спеціальним методом у період перших учнівських канікул.

9. Для молодих колег проводиться спеціальний практикум із самоаналізу й аналізу відвіданого уроку (із врученням кожному молодому колезі відповідної схеми аналізу та самоаналізу уроку, проводить заступник директора школи у вересні).

10. Для молодих колег проводиться спеціальна ІМН (інструктивно-методична нарада) із планування самоосвіти (кожний педагог школи веде спеціальний методичний зошит із такими розділами: 1) власні педагогічні здобутки; 2) здобутки моїх колег; 3) методична підготовка з навчального предмета; 4) фахова підготовка з навчального предмета; 5) новини педагогіки; 6) новини дидактики; 7) новини психології; 8) новини основ виховання; 9) робота над єдиною районною методичною темою; 10) робота над єдиною шкільною методичною темою; 11) робота над власною методичною темою (вона одночасно є й докурсовим завданням); 12) робота з важливими документами освіти; 13) школознавство.

11. Проведення для молодих колег спеціальних практикумів «Як визначити предметні здібності дитини» (психолог школи) та «Сучасні уроки: проблеми, пошуки, знахідки» (завуч школи).

12. У квітні проводиться загальношкільний методичний фестиваль молодих колег (спільно з наставниками вони готують відкриті уроки, які відвідують учителі школи, поглиблений аналіз цих уроків).

13. Навчання у школі молодих учителів проводиться протягом п'яти років після закінчення ВНЗ (кожного року змінюється план роботи з ними).

Методична робота у школі

Методична робота розпочинається з ретельного планування, до цієї справи залучають усіх педагогів школи (демократизація):

 • у квітні на засіданні методичної ради шкільного методичного кабінету (входять учителі вищої категорії, які мають звання «старший учитель», «учитель-методист» (у нас - це третина вчителів), розробляється список проблем на наступний навчальний рік;
 • далі цей список обговорюється, вносяться корективи на спецнараді при директорі (присутні заступники, голова профкому, психолог школи, педагог-організатор, голови шкільних методичних об'єднань і творчих груп);
 • можна запропонувати для всіх педагогів школи «Банк методичних ідей» (що пропоную провести з методичної роботи в наступному навчальному році);
 • опрацьований список проблем доводиться до відома всіх учителів школи за місяць до кінця навчального року;
 • після проведення діагностичного анкетування та його належного аналізу (складання діагностичної карти) пишеться проект наказу про методичну роботу;
 • перед написанням проекту проводиться діагностичне анкетування з визначення пріоритетних форм колективної методичної роботи (дається перелік усіх форм колективної методичної роботи, а кожний учитель діє відповідь: постійно користуватись чи інколи);
 • після ознайомлення з наказом по райво про методичну роботу (а це робиться на спеціальному семінарі для заступників директорів у вересні навчального року) у наказ вносяться корективи;
 • наказ (проект) розглядається на засіданні методичної ради, на нараді при директорі;
 • записується у книгу наказів;
 • проводиться спеціальна інструктивно-методична нарада (ІМН) з участю всіх педагогічних працівників школи, де ретельно опрацьовується цей наказ;
 • складається «Екран оперативного контролю виконання наказу про методичну роботу», відповідним значком указується, хто контролює даний пункт наказу і хто його виконує;
 • участь у методичній роботі оцінюється за прийнятою у школі шкалою;
 • 40 балів за участь у республіканських методичних засадах;
 • 30 балів - в обласних заходах, 20 - районних заходах, проведення відкритого уроку, 10 балів - за виступ на засіданні педради, шкільного методичного об'єднання, творчої групи, 5 балів - за присутність на шкільному заході; а також відповідні бали за відсутність на заходах, 0 балів (відсутність із поважної причини) -5, -10, -20, -30, -40 (відсутність без поважних причин);
 • підбиття підсумків участі кожного педагога в методичній роботі проводиться у вересні поточного навчального року й оголошується на традиційному святі «День учителя» (перша субота кожного місяця).

На цьому святі кращим із кращих вручаються нагороди (матеріальні та моральні).

Як складається проект наказу про методичну роботу

1. У вступній частині дається стислий аналіз виконання наказу про методичну роботу за попередній навчальний рік (своєрідний аналіз методичної роботи у школі).

2. У наказовій частині повинно бути п'ять пунктів (параграфів):

Які індивідуальні форми роботи будуть задіяні.

Які колективні форми методичної роботи будуть задіяні.

Хто вводиться у склад методичної ради шкільного методичного кабінету.

Хто входить у соціологічну групу при шкільному методичному кабінеті.

На кого покладено контроль виконання наказу.

ЗРАЗОК НАКАЗУ ПО ШКОЛІ

Програма внутрішньошкільної методичної роботи, що було затверджено в наказі № 53 від 27.09.2002 р., виконана повністю. Із 62-х пунктів наказу не виконано лише чотири:

1.34. Не проведена виставка «Хобі вчителя» на шкільному рівні.

2.13. Не проведений психолого-педагогічний консиліум для вчителів, які працюють у 10-х класах.

2.18. Не проведений культпохід на перегляд вистави ВДТ.

2.27. Не заведено для кожного педпрацівника «Методичну книгу».

Протягом навчального року проведено чотири спеціальних методичних дні, де розглянуто дуже важливі питання навчально-виховної роботи школи на сучасному етапі (серед них психологічний практикум, методичні аукціони, педагогічні практикуми, «педагогічні посиденьки», «круглі столи», педагогічні виставки, прес-конференції, змагання «Ало, шукаємо педагогічні таланти» тощо).

Добре попрацювали на базі школи методичні сесії класоводи 2-х класів (керівник ________________), учителі фізики (керівник ________________), школа молодого вчителя російської мови та зарубіжної літератури (керівник ________________), математики (керівник ________________), молодого завуча (керівник ________________).

Усіма вчителями нашої школи вищезазначених об'єднань дано 22 відкритих уроки, на яких було присутніх понад сто вчителів району.

Протягом навчального року проведено понад 30 педінформацій силами ГНППІ (це вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію).

Учителі школи опрацьовували 13 педагогічних періодичних видань, у т. ч. журнали «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» «Дайджест педагогічних технологій», які виписані на кошти педагогів школи.

Регулярно поповнювали вчителі свої методичні бібліотечки новинками видань, які регулярно привозили у школу бізнесмени з міста Вінниці.

Серед цікавих методичних знахідок слід визначити такі:

 • перше місце в конкурсі «Учитель року - 20__»;
 • проведення психолого-педагогічного консиліуму для вчителів, які читають у 5-х класах;
 • проведення методичного аукціону «Прийоми особистісно зорієнтованого навчання»;
 • змагання «Ало, шукаємо педагогічні таланти»;
 • проведення години добрих справ тощо.

Силами методичної ради розроблено цілий ряд методичних пам'яток (принципи, методи, прийоми внутрішньошкільного контролю, алгоритми щоденної та річної діяльності завуча, алгоритми інтерв'ювання вчителя при атестації тощо).

Проведено діагностичне анкетування за єдиною методичною темою школи (на основі анкетування проведено прес-конференцію з важливих питань єдиної методичної теми «Навчити дітей учитися»).

Завершено складання алгоритмів за єдиною темою школи (зібрано в окрему папку).

Із 2001-2002 року кожний учитель працює над особистою методичною темою (протягом року зроблено аналіз праці над особистою темою, випущено методичні бюлетені з даної теми), написано наказ по школі.

Визначено рівень участі кожного педагога в методичній роботі школи. Серед переможців слід відзначити (перелік учителів, які посіли призові місця).

Розпочато створення картотеки вчителів, які працювали та працюють у даній школі з 1965/66 навчального року.

У цьому навчальному році школа працюватиме над вирішенням семи проблем:

1. Екологічна освіта засобами навчальних предметів.

2. Міжпредметні зв'язки як засіб інтегрованого змісту сучасного навчання.

3. Науково-методичне забезпечення сучасного особистісно зорієнтованого навчання.

4. Формування читацьких інтересів засобами навчальних предметів.

5. Шляхи підвищення ефективності морального виховання школярів.

6. Праця над забезпеченням дієвого зв'язку з батьками у становленні особистості.

7. Індивідуальна робота з важковиховуваними учнями та неблагополучними сім'ями.

Єдиною методичною темою школи є «Навчити дітей учитися».

Керуючись положенням про методичну роботу з педкадрами у школі, Національною доктриною розвитку освіти, наказом «Про організацію методичної роботи у школах району» по відділу освіти Липовецької райдержадміністрації, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», указівками методичного семінару заступників директорів,

Н А К А З У Ю:

§ 1. Проводити або запровадити такі індивідуальні форми методичної роботи:

1.1. Самоосвіта (кожний педагог планує та реалізує план самостійно, веде записи в окремому методичному зошиті, розрахованому на п'ять років (період між атестаціями). Форма може бути довільною, але бажано мати такі розділи: власні педздобутки, здобутки моїх колег, праця над ЕМТ, району, школи, власною методичною темою; новини педагогіки, психології, дидактики, основ виховання; фахова підготовка з предмета; проблеми сучасного уроку, педіформації; важливі документи про освіту, особистий план атестації). Контроль стану самоосвіти здійснюють керівники ШМО та ТГ, адміністрація школи.

1.2. Стажування (надати необхідну допомогу у складанні плану стажування (ПІБ) з українознавства - (ПІБ), зі школознавства - (ПІБ), з виховної роботи - (ПІБ), по роботі з дітьми - ПІБ). Контроль здійснює - (ПІБ).

1.3. Робота з новопризначеними вчителями (ПІБ). Провести дві зустрічі з цими вчителями адміністрації школи (вересень, квітень). Контроль здійснює (ПІБ).

1.4. Робота з молодими вчителями (ПІБ). Розробити заходи з підвищення рівня педмайстерності молодих колег (вересень). Контроль здійснює (ПІБ).

1.5. Наставництво (установити шефство досвідчених педагогів над молодими та недосвідченими колегами, спільно планувати роботу, готувати уроки, готувати години спілкування тощо).

Провести протягом року два тижні наставництва (листопад, березень). Контроль здійснюють (ПІБ).

1.6. Ведення папок ППД (продовжити накопичення матеріалів про ППД республіканського, обласного, районного та шкільного рівнів). Провести раз на рік (березневі канікули) виставку таких папок. Контроль здійснює (ПІБ) (5-11-ті класи), (ПІБ) (1-3-ті класи).

1.7. Взаємовідвідування уроків (молоді колеги відвідують будь-які уроки, а всі інші - у межах однієї спеціальності кожний відвідує не менше одного-двох уроків на рік у свого колеги по предмету). Контроль здійснюють (ПІБ) (5-11-ті класи), (ПІБ) (1-3-ті класи).

1.8. Курирування педагогічної преси (створити ГНППІ, до якої залучити всіх педагогів із вищою категорією; кожний з них курирує пресу, виступаючи перед колегами напередодні проведення засідань педрад). 

ПІБ

члени ГНППІ

курирує пресу

1.

ПІБ

«Сільська школа України»

2.

ПІБ

«Вінничина»

3.

ПІБ

«Всесвітня література»

4.

ПІБ

«Початкова школа»

5.

ПІБ

«Хімія і біологія в школі»

6.

ПІБ

«Відкритий урок: розробки, технології, досвід»

7.

ПІБ

«Липовецькі вісті»

Контроль здійснює (ПІБ).

1.9. Курсова перепідготовка (чергову перепідготовку у 2003 році проходять: (ПІБ).

Кожному визначитися з докурсовим завданням і повідомити заступника директора про післякурсове завдання. Контроль здійснює (ПІБ).

1.10. Індивідуальний звіт про курсову перепідготовку (кожний, хто побував на курсах, звітує про курси на засіданні ШМО й ТГ або в окремі методичні дні). Контроль здійснюють - (ПІБ, 5-11-ті класи), (ПІБ, 1-3-ті класи).

1.11. Визначення ефективності курсової перепідготовки (кожний, хто побував на курсах, здає заступнику директора школи інформацію про те, що можна застосовувати в умовах нашої школи з почутого та побаченого на курсах). Контроль здійснює (ПІБ).

1.12. Складання індивідуального плану атестації.

1. Підготувати та провести не менше 10-15-ти уроків, на яких повинні бути присутні директор, заступники, члени АКШ.

2. Підготувати та провести три відкритих уроки для своїх колег.

3. Оформити сценарії трьох відкритих уроків (здати заступнику директора).

4. Підготувати та провести один виховний захід.

5. Оформити один сценарій виховного заходу (здати заступнику директора з виховної роботи).

6. Підготувати та подати на перевірку індивідуальний методичний зошит самоосвіти.

7. Підготуватись і взяти активну участь у підготовці та проведенні спеціальних методичних днів у школі.

8. Завершити працю над індивідуальною методичною темою (написати реферат).

9. Взяти участь у діагностичному анкетуванні.

10. Підготуватись і взяти участь у педагогічній виставці.

11. Підготувати та випустити один методичний бюлетень із теми «Інноваційні технології на сучасному уроці».

12. Підготувати та виступити в періодичній пресі зі статтею про власні педагогічні здобутки.

13. Підготувати персональну папку з атестації (опис власного педдосвіду, три сценарії відкритих уроків, один виховний захід, відгуки колег про відкриті статті про ППД з періодики, оригінальні дидактичні картки) (ПІБ).

Контроль здійснює (ПІБ).

1.13. Дублювання класного керівника (у разі відсутності класного керівника дублер вступає у статус класного керівника).

Запрошувати дублерів на ШМО, наради, практикуми. Контроль здійснює (ПІБ).

1.14. Участь у конкурсі «Кращий навчальний кабінет школи» (проводити такий огляд двічі на рік на початку й у кінці навчального року спільно з профкомом та адміністрацією школи). Контролюють (ПІБ).

1.15. Участь у підготовці та проведенні педінформації (проводиться щовівторка силами членів ГНППІ). Контролює (ПІБ).

1.16. Виставка «Хобі вчителя» (проводиться напередодні «Дня вчителя» під егідою профкому). Контроль здійснює (ПІБ).

1.17. Праця над вирішенням єдиної методичної теми району (на одному з методичних днів провести діагностичне анкетування з вирішення даної теми). Контроль здійснює (ПІБ).

1.18. Праця над вирішенням єдиної методичної теми школи «Навчити дітей учитися» (провести у травні 2003 року науково-практичну конференцію з даної теми). Контроль здійснює (ПІБ).

1.19. Праця над індивідуальною темою (єдиною методичною темою) (усі вчителі продовжують працю над єдиною індивідуальною темою, указаною в п. 1.35 наказу), а вчителі, указані нижче, працюють над темами:

1. ПІБ - «Нетрадиційні форми виховання як засіб організації творчої діяльності учнів».

2. ПІБ - «Методика організації самопідготовки при проведенні занять ГПД».

3. ПІБ - «Методика організації виховного процесу при проведенні ГПД».

4. ПІБ - «Шляхи індивідуалізації та диференціації навчання».

5. ПІБ - «Методи учіння на різних етапах уроку».

На одному з методичних днів на січневих канікулах заслухати окремих учителів. Контроль здійснюють (ПІБ, 5-11-ті класи), (ПІБ, 1-3-ті класи).

1.20. Підготовка та проведення уроку (проводять три уроки вчителі, які атестуються: ПІБ учителя, на базі яких працює школа передового педагогічного досвіду). Контроль здійснює (ПІБ).

1.21. Підготовка та проведення відкритих годин спілкування (проводять класоводи та класні керівники, які атестуються в поточному навчальному році, ПІБ).

1.22. Перегляд телепередач про ППД (такі передачі транслюють по каналу «1+1», «Прописи», щонеділі, кожний педагог переглядає сам і ділиться досвідом).

1.23. Участь у творчому звіті «Бенефіс» (стосується вчителів, які досягли 25-ти років педстажу: ПІБ - 3-й «В» клас, ПІБ - українська мова та література. Проводиться спеціальний вечір силами ПК). Контроль здійснює (ПІБ).

1.24. Участь у виставці-огляді методичної літератури індивідуальних бібліотек напередодні проведення засідання педради. Контролює (ПІБ).

1.25. Участь у виставці-видачі нової методичної літератури, що поступила в розпорядження бібліотеки (проводиться в останній четвер кожного місяця). Контролює (ПІБ).

1.26. Участь у замовленні та закупівлі методичної літератури при приїзді у школу книжкових бізнесменів (приїздять кожного тижня). Контроль здійснює (ПІБ).

1.27. Участь у виставці унаочнення та дидактичного матеріалу (у січні). Контроль здійснюють (ПІБ).

1.28. Проведення аналізу відвіданого уроку, виховного заходу (дається після відвідання). Контролює (ПІБ).

1.29. Підготовка доповідей на засіданні РМО, ШМО, ТГ (кожний педагог, який їх одержав). Контроль здійснює (ПІБ).

1.30. Підготовка матеріалів і виступів на спеціальних методичних днях у період учнівських канікул (складається план проведення за місяць до проведення заходів). Контроль здійснює (ПІБ).

1.31. Участь у різноманітних діагностичних анкетуваннях, тестуваннях (у міру потреби). Контролює (ПІБ).

1.32. Випуск методичного бюлетеня (стосується адміністрації школи, керівників ШМО, ТГ, випускаються такі бюлетені про ППД один раз на семестр). Контроль здійснює (ПІБ).

1.33. Інтерв'ю вчителя (проводиться в міру потреби з учителями, які атестуються). Контролює (ПІБ).

1.34. Відповіді на запитання спеціальної анкети для вчителів, які атестуються. Контроль здійснює (ПІБ).

1.35. Участь у співбесіді на тему виконання рішення педради, профзборів (у міру потреби). Контроль здійснюють (ПІБ).

1.36. Написання відгуку про роботу колеги (стосується вчителів, колеги яких атестуються). Контроль здійснює (ПІБ).

1.37. Виступ з досвіду роботи (стосується вчителів, які атестуються на першу та вищу категорію). Контроль здійснює (ПІБ).

1.38. Виступ у пресі про власний педдосвід (стосується вчителів, які атестуються на вищу категорію). Контролює (ПІБ).

1.39. Участь у конкурсі «Кращий за професією» (на добровільній основі). Контроль здійснює (ПІБ).

1.40. Участь у конкурсі «Ало, шукаємо педагогічні таланти» (стосується молодих колег). Контроль здійснює (ПІБ).

1.41. Участь у конкурсі «Банк ідей» (проводиться напередодні складання річного плану роботи, засідань педрад, загальношкільних виховних заходів). Контроль здійснюють (ПІБ).

1.42. Участь у роботі міжпредметних методичних рад (кожний педагог виступає з теми майбутньої педради). Контролюють (ПІБ).

1.43. Самоаналіз уроку (проводиться вчителями, в яких відвідано урок). Контроль здійснює (ПІБ).

1.44. Самоаналіз виховного заходу (проводиться класоводом і класним керівником, у якого відвідано виховний захід). Контролює (ПІБ).

1.45. Участь в опрацюванні та відповідному застосуванні в педагогіці однієї із семи проблеми школи на навчальний рік. Контроль здійснює (ПІБ).

1.46. Участь у підсумковому педаукціоні «Що нового запроваджено у навчальному році» (травень). Контролює (ПІБ).

§ 2. Продовжувати проводити або запровадити такі форми колективної методичної роботи у школі у навчальному році:

2.1. Взяти участь у засіданні РМО (серпень, січень, березень). Контроль здійснює (ПІБ).

2.2. Підготувати та провести педради з теми:

1. Підсумки навчального року й завдання на новий навчальний рік (серпень, готує (ПІБ).

2. Про комунікативну спрямованість уроків природничо-математичного циклу (математика, хімія, біологія, фізика, географія). Готує (ПІБ) (листопад). Педраду готує (ПІБ).

3. Система збагачення словникового запасу учнів (складання глосарію) на уроках гуманітарного циклу та учнів 1-3-х класів (українська література, зарубіжна література, історія, іноземна мова. Готують учителі цих предметів). Педраду готує (ПІБ), березень.

4. Психоневрологічні причини девіантної поведінки учнів на уроках, шляхи ліквідації виявлених причин. Доповідь готує (ПІБ), січень.

5. Суть і технології превентивного виховання учнівської молоді. Доповідь (ПІБ), співдоповідь (ПІБ) (січень).

Контроль здійснюють (ПІБ).

2.3. Забезпечити роботу п'яти ШМО (українська мова та література, російська мова та зарубіжна література, математика, 1-3-ті класи, класні керівники 5-11-х класів). Контроль здійснюють (ПІБ).

2.4. Забезпечити роботу дев'яти ТГ (хімія, біологія, фізкультура, образотворче мистецтво й музика, фізика, ОБЖД, історія, географія, англійська мова, трудове навчання). Контролює (ПІБ).

2.5. Взяти участь у постійно діючих семінарах-практикумах:

 • директорів шкіл (ПІБ);
 • заступників директорів (ПІБ);
 • заступників з виховної роботи (ПІБ);
 • педагогів-організаторів (ПІБ);
 • учителів співу (ПІБ);
 • учителів фізкультури (ПІБ);
 • учителів образотворчого мистецтва (ПІБ);
 • учителів інформатики (ПІБ);
 • учителів трудового навчання (ПІБ);
 • учителів ДПЮ (ПІБ);
 • шкільних бібліотекарів (ПІБ).

2.6. Взяти участь в епізодичних предметних семінарах (якщо буде така потреба).

2.7. Взяти участь у роботі молодого педагога (ПІБ).

2.8. Взяти участь у роботі методичних сесій з навчальних предметів (українська мова та література, російська мова та зарубіжна література, математика, фізика, хімія, біологія, географія, історія, ОМ, фізкультура, трудове навчання).

2.9. Взяти участь у підготовці та проведенні шкільних предметних олімпіад: жовтень-листопад - шкільна, листопад-грудень - районна, січень-березень - обласна.

2.10. Взяти участь у підготовці та проведенні шкільних і районних спартакіад (згідно з графіком райво).

2.11. Взяти участь у роботі шкіл педмайстерності (учителі, які мають вищу категорію).

2.12. Провести виставку кращих учнівських зошитів з усіх навчальних предметів (два рази на рік). Контролюють (ПІБ) (5-11-ті класи), (ПІБ) (1-3-ті класи).

2.13. Підготувати та провести психолого-педагогічний консиліум у 5, 9, 11-х класах (раз на рік). Контролює (ПІБ).

2.14. Провести засідання малої педагогічної методичної ради напередодні засідання педрад. Контролює (ПІБ).

2.15. Проведення засідань ГНППІ (проводиться напередодні засідання педради). Контроль здійснює (ПІБ).

2.16. Підготувати та провести шість спеціальних методичних днів у період учнівських канікул. Програму методичного дня повідомляти за місяць до проведення методичного дня. Контролює (ПІБ).

2.17. Організувати та провести зустріч із керівниками району (ПІБ). Контролює (ПІБ).

2.18. Організувати культпохід на перегляд вистави до Вінницького драмтеатру ім. Садовського (раз на рік). Контролює (ПІБ).

2.19. На всі методичні заходи, що проводяться на базі нашої школи, спланувати відповідні заходи з їх реалізації й, подавши їх на затвердження директору школи, підбити підсумки та написати наказ про реалізацію планів. Контролює (ПІБ).

2.20. Завести на кожного вчителя спеціальні методичні картки з повною інформацією про його педагогічну діяльність. Контролює (ПІБ).

2.21. Напередодні проведення педрад знайомити вчителів з усією літературою, що є з даної теми педради у шкільній бібліотеці. Контроль здійснює (ПІБ).

§ 3. Переобладнати стенд про основні методи, форми, принципи, навчання у школі.

§ 4. Заступнику директора з науково-методичної роботи (ПІБ) оформити спеціальний журнал про самоосвіту, де записувати обов'язкові для опрацювання методичні матеріали з періодичної преси (термін виконання).

§ 5. Для контролювання методичної роботи створити раду при ШМК у складі (ПІБ, голова), ПІБ - члени.

§ 6. Для проведення соціологічних досліджень створити соціально-діагностичну раду у складі (ПІБ) (голова), (ПІБ).

§ 7. Для проведення превентивного виховання створити координаційну раду у складі (ПІБ, голова), ПІБ - члени ради.

§ 8. Підсумки виконання даного наказу підбити на святкуванні «Дня учителя». Контроль здійснює (ПІБ).

§ 9. Контроль виконання всіх пунктів даного наказу покласти на (ПІБ).

Директор школи ПІБ

Літопис методичної роботи у школі

Вів кілька років, записуючи всю проведену методичну роботу з педкадрами в розрізі кожного дня (згодиться для аналізу своєї роботи при подачі у райво «Творчого звіту заступника за навчальний рік». Перегляну літопис і назву деякі психолого-педагогічні заходи:

1. Участь у роботі республіканської науково-практичної конференції зі здійснення педагогічного всеобучу батьків (виступав із доповіддю «Створення картотеки батьків у школі»).

Ось її друкована основа:

ПАСПОРТ СІМ'Ї (шифр_______)

Учня _______ класу

Липовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 _______

1. Склад сім'ї.

2. Стислі відомості про членів сім'ї:

 • рік народження;
 • освіта;
 • місце роботи, навчання;
 • хобі;
 • чим може допомогти школі.

3. Культурно-побутові умови (житло, бібліотека, традиції, ТЗН, транспорт тощо).

4. Точна адреса сім'ї, телефон.

Класний керівник

ШИФРИ: ОПС, ППС, ПЗС, С, ПС, НС, ПС, НС.

 • ОПС (оптимально педагогізована сім'я) - це коли батьки цікавляться навчанням і вихованням своїх дітей, читають періодичну, наукову літературу про сімейне виховання, часто заходять до школи, радяться з учителями, прислухаються до порад учителя, а самі допомагають школі;
 • ППС (проблемно-педагогічна сім'я) - інколи батьки цікавляться навчанням і вихованням, приходять у школу лише за викликом (у більшості на батьківські збори), мало читають літературу про сімейне виховання, спираються більше на народну сімейну педагогіку (пригадують, як їх виховували батьки);
 • ПЗС (педагогічно запущена сім'я) - батьки нічого не читають, дітьми не цікавляться, у школу ніколи не приходять, мають погані звички (п'янство, хуліганство);
 • С (сприятливі) взаємостосунки в сім'ї, батько й мати дотримуються однієї думки у вихованні дітей;
 • ПС (проблемно-сприятливі) взаємостосунки, коли в батьків нема однієї думки, але старання виховати хорошою свою дитину є;
 • НС (несприятливі) взаємостосунки між батьками та дітьми;
 • ПС (повна сім'я) - є батько, мати;
 • НС (неповна сім'я) - когось одного нема.

Наявність такої картотеки дає можливість класному керівнику з користю використовувати досвід батьків у проведенні певної роботи з класом.

2. Традиційний урок трудової доблесті

Такий урок проводиться першим у другому півріччі. На урок запрошуються і проводять його батьки, які досягли помітних успіхів у праці на своїх ділянках роботи (мають урядові нагороди за трудову діяльність). Цим заходом виховуємо повагу до творчої продуктивної праці.

Автор: С. Дибський

Освіта.ua
04.08.2012

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев