Розвиток соціальної компетенції педагогів

У наш час, час швидкий і змінний, творчість сама собою входить до нашого життя. Що казати, коли в буденному житті ми постійно знаходимо вихід з тієї чи іншої ситуації, - а це й є творчість. А наша робота - робота методиста - потребує саме нестандартного підходу

Знову я відчула себе ученицею. Але не звичайної школи, а школи інноваційної, незвичної під назвою «Школа молодого творчого методиста». Саме таку школу створено на Донеччині при обласному інституту післядипломної педагогічної освіти під керівництвом проректора Лідії Григорівни Чернікової.

Саме навчання у школі молодого творчого методиста надихнуло мене написати цю статтю, яка також має відношення до педагогічної творчості, бо саме зараз набуває пріоритетного значення особистість учня і вчителя, здатного працювати творчо й виховувати розвинену особистість.

Сьогодні в умовах особистісного підходу інтерес до проблеми розвитку творчого потенціалу фахівця посилений. Творчий потенціал особистості - це здатність людини до вирішення нових проблем, що мають соціальне та професійне значення.

Учитель майбутнього - це учитель нового типу, учитель інноваційної школи, якому притаманні риси дослідника і творця, який не лише бере активну участь у розвитку педагогічної творчості, а й здійснює вплив на освоєння запропонованих ним ідей, підходів до освіти. Беручи участь у розвитку особистості дитини, педагог повинен сам увібрати в себе всі моральні, духовні, естетичні цінності та багатства людської культури.

Однією з компетентностей, якою має володіти кожна людина, а особливо - педагог - соціальна компетентність, бо професія вчителя - це постійне спілкування з учнями, колегами, батьками.

Що ж таке соціальна компетентність?

Соціальна компетентність - це якісна характеристика особистості, здатність адекватно оцінювати навколишню дійсність на основі повноти знань про неї, які дають змогу зрозуміти основну закономірність соціальної ситуації, уміння знаходити інформацію в невизначеній ситуації й упевнено будувати свою поведінку для досягнення балансу між своїми потребами, очікуванням, сенсом життя і вимогами соціальної дійсності, уміння задовольняти бажання, спираючись на норми.

Соціальна компетентність передбачає такі здібності:

Визначати власне місце в житті суспільства, проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів і потреб різних соціальних груп, індивідуумів відповідно до соціальних норм і правил, наявних в українському суспільстві, та інших чинників.

Продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими.

Застосовувати технології трансформації та конструктивного розв'язання конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання. Спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти і стратегії індивідуальних та колективних дій. Визначати мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії спілкування, вміти емоційно налаштовуватися на спілкування з іншими.

Отже, якщо одне з головних завдань школи - формування у школярів соціального досвіду, готовності до життя в новому, демократичному суспільстві, тоді й сам педагог повинен бути соціально компетентною особистістю.

Завдання педагогів - разом з учнем визначити його інтереси, мету, можливості, шляхи подолання перешкод, які заважають отримати позитивні результати в різних сферах життєдіяльності.

Практичні психологи провели анкетування учнів 5-11-х класів щодо визначення рівня адаптації дітей до життя. З'ясувалось, що 40 % учнів дезадаптовані до умов сьогоднішнього життя, 40 % слабо адаптовані та лише 20 % адаптовані.

Бачимо, що багатьом учням потрібна людина, яка змогла б допомогти їм вирішити життєві проблеми, пристосуватися до соціальних норм життя. Саме такою людиною має бути класний керівник, вихователь, учитель-предметник, який повинен бути соціально здоровою особистістю, яка живе за високими моральними законами суспільства.

Саме з метою удосконалення якості педагогічного процесу для всебічного розвитку й саморозвитку особистості педагога, його творчих здібностей та інноваційного мислення у 2006/07 навчальному році на базі Макіївського навчально-методичного центру працювала творча група «Розвиток соціальної компетентності педагога», робота якої завершилась проектами педагогів із теми «Педагогічне спілкування». Педагоги, які працювали у творчій групі, провели дослідження у власних колективах, зробивши висновки щодо рівня взаємодії один з одним, побачили, таким чином, проблеми і спрогнозували шляхи подолання негативних аспектів у педагогічному спілкуванні.

План роботи творчої групи (ТГ)

Засідання 1

Мета:

  • познайомити учасників ТГ з поняттям «соціальна компетентність»;
  • упроваджувати елементи тренінгу з метою створення умов ефективної співпраці в групі;
  • формувати творчу, соціально компетентну особистість шляхом впровадження інтерактивних форм і методів роботи.

План

1. Вправа на знайомство «Моє ім'я».

2. Вироблення правил групи.

3. Затвердження плану роботи ТГ, визначення завдань.

4. Інформаційне повідомлення. Комп'ютерна презентація «Що таке соціальна компетентність» (знайомство з теоретичним матеріалом).

5. Лист до самого себе (пропонується написати листа до себе, де перелічити все, що маєте намір зробити, працюючи у творчій групі).

6. Домашнє завдання: знайомство з літературою за темою; скласти портрет соціально компетентної особистості.

Засідання 2

Мета:

  • підвищувати рівень професійного спілкування в педагогічному колективі;
  • удосконалювати якість педагогічного процесу для всебічного розвитку і саморозвитку особистості педагога;
  • створювати максимально сприятливі умови для морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
  • формувати творчу, самостійну особистість шляхом впровадження інноваційного методу проектів.

План

1. Нагадування членам ТГ правил роботи у групі.

2. Перевірка домашнього завдання. Представлення членами ТГ портретів соціально компетентної особистості. Загальне обговорення. Основні характеристики записуються на дошці.

3. Тест на уміння налагоджувати стосунки один з одним.

4. Інформаційне повідомлення. Комп'ютерна презентація «Метод проектів».

Засідання 3

Мета:

  • формувати вміння аналізувати поведінку інших людей у будь-яких ситуаціях;
  • створювати атмосферу взаєморозуміння та взаємодії в педагогічному колективі;
  • сприяти створенню в педагогічному колективі умов для збереження й укріплення психологічного здоров'я педагогів.

План

1. Нагадування членам ТГ правил роботи у групі.

2. Представлення членами ТГ власних проектів «Спілкування в педагогічному колективі» (презентація).

3. Оцінювання проектів.

4. Підсумки роботи ТГ.

Сподіваюсь, що план роботи творчої групи допоможе у власній діяльності іншим методистам, керівникам навчальних закладів, керівникам шкільних методичних об'єднань.

Автор: О. Ісаєва

Освіта.ua
05.03.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев