Проект із проблем енергозбереження

У сучасному світі змінились ціннісні орієнтири суспільства, і це відразу відбилось на переносі акценту з ролі певних шкільних предметів, наприклад, фізики як рушійної сили науково-технічного прогресу, на роль головного інструменту збереження навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища відповідає змісту та специфіці шкільного курсу фізики. І саме на основі досягнень фізики створюються нові альтернативні технології, що зберігають природні ресурси й не забруднюють навколишнє середовище.

Екологічна освіта передбачає формування екологічного світогляду, екологічної свідомості та відповідної поведінки, що якнайкраще досягається при впровадженні проектної діяльності учнів. Цей метод дозволяє об'єднати навчання з активною діяльністю учнів, сприяє свідомому ставленню до проблем суспільства, формуванню активної громадської позиції.

Соціально-екологічний проект «Енергетик і К», розробка якого представлена в цій роботі, спрямовано на залучення учнів до активної участі у процесі енергозбереження, використання набутих теоретичних знань у реальних умовах, підвищення соціальної активності, виховання особистості громадянина України.

Учасниками проекту є учні 7-9-х класів, які об'єднані в команду «Енергетик». Цей проект довгостроковий. Мета та завдання проекту:

 • Активізація участі школярів у процесі енергозбереження.
 • Формування в учнів цілісної картини взаємодії людини й навколишнього середовища.
 • Розвиток стійкого пізнавального інтересу до ідей сучасної фізики при поясненні процесів та явищ у навколишньому світі.
 • Формування у школярів знань про екологічні проблеми регіону.
 • Формування вміння самостійно оцінювати екологічну ситуацію та приймати правильне рішення.
 • Виявлення здатностей учнів до цілеспрямованої роботи з інформацією.
 • Формування комунікативних здатностей учнів, уміння працювати у групах і парах змінного складу.
 • Розвиток здатності до творчої діяльності, толерантності, терпимості до чужої думки, уміння вести діалог, виступати перед колективом.

Етапи реалізації проекту

Організаційний етап

1. Створення команди «Енергетик», розробка й затвердження положення про команду «Енергетик».

2. Визначення мети й завдань проекту. Обговорення та затвердження плану дій з виконання проекту.

3. Розподіл обов'язків серед членів команди «Енергетик».

 • Енергетичний патруль. Мета та завдання: складання енергетичних паспортів приміщень школи; щоденний контроль енергозбереження у приміщеннях школи.
 • Служба енергоаудиту. Мета та завдання: облік споживання електроенергії у школі.
 • Науково-дослідницьке відділення. Мета та завдання: науково-дослідницька діяльність із проблем раціонального використання енергоносіїв.
 • Прес-служба. Мета та завдання: проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на активізацію процесу енергозбереження; створення служби зв'язків із громадськістю; висвітлення роботи команди «Енергетик» у шкільних періодичних виданнях.

Дослідницький етап

1. Енергоаудит приміщень школи:

 • щоденний - для визначення днів максимального та мінімального споживання електроенергії, складання графіка роботи енергопатруля;
 • щотижневий - для контролю результативності дій енергопатруля;
 • щомісячний - для відстеження динаміки споживання електроенергії.

2. Складання енергетичних паспортів приміщень школи.

3. Науково-дослідницька робота з питань енергозбереження (обґрунтування переваг енергозберігаючих пристроїв).

Етап реалізації практичної частини проекту

1. Робота енергетичного патруля (контроль економії споживання електроенергії в усіх приміщеннях школи, співпраця з відповідальними за енергозбереження по класах).

2. Робота прес-служби із проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на активізацію процесу енергозбереження:

 • випуск листівок із проблем енергозбереження;
 • висвітлення роботи групи «Енергетик» у шкільних, міських періодичних виданнях;
 • виступ агітбригади команди «Енергетик» перед учнями школи, на батьківських зборах.

3. Участь у міському конкурсі молодіжних проектів на отримання гранту міськвиконкому для реалізації практичної частини проекту (заміна звичайних ламп розжарювання на енергозберігаючі люмінесцентні лампи у приміщені школи.

Очікувані результати

 • Активізація участі школярів у процесі енергозбереження у школі та вдома.
 • Сформованість свідомого ставлення до проблем економного енергоспоживання.
 • Підвищення екологічної культури учнів.
 • Економія електроенергії у приміщеннях школи за рахунок контролю енергоспоживання.
 • Економія електроенергії при заміні звичайних ламп розжарювання на енергозберігаючі люмінесцентні лампи (приблизно 90 тисяч гривень за рік).

Соціально-екологічні проекти дозволяють здійснювати екологічне виховання, розширювати світогляд учнів з питань енергозбереження як важливого елемента в житті людини, сприяють активній участі учнів у процесі пізнання.

ПОЛОЖЕННЯ
про групу «Енергетик»

Загальні положення

1.1. Група учнів, котра має назву «Енергетик», яка в наступних пунктах даного положення називатиметься «група «Енергетик», є добровільним об'єднанням учнів Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ім. тричі героя Радянського Союзу І. М. Кожедуба.

1.2. Група «Енергетик» створюється на невизначений строк.

1.3. Група «Енергетик» є самостійним формуванням, яке об'єднує учнів, небайдужих до екологічних проблем енергозбереження, здатних до наукового пошуку та творчої діяльності, зацікавлених у підвищенні рівня екологічної культури суспільства.

1.4. Вступ до групи «Енергетик» здійснюється на цілком добровільних засадах.

1.5. До вступу у групу «Енергетик» допускаються учні 7-11-х класів.

1.6. Керівництво групи «Енергетик» здійснюється на колективних засадах. Координатором роботи групи є керівник проекту «Енергетик і К».

Мета та завдання групи

2.1. Активне залучення учнів школи до процесу енергозбереження.

2.2. Інформаційно-просвітницька діяльність із проблем енергозбереження серед учнів, педагогічних працівників і технічного персоналу школи, серед мешканців мікрорайону «Авіатор».

2.3. Удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи, підвищення рівня знань та ерудиції учнів.

2.4. Організація науково-дослідницької та творчої діяльності учнів для підвищення їх екологічної культури.

2.5. Упровадження соціально-практичних проектів, спрямованих на вирішення проблеми енергозбереження в рамках школи.

Предмет діяльності групи

3.1. Предметом діяльності групи «Енергетик» є:

 • сприяння залученню учнів школи до процесу енергозбереження;
 • організація та проведення практичних, пізнавальних та інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на активізацію процесу енергозбереження, на підвищення екологічної культури учнів;
 • участь членів групи «Енергетик» у конкурсах, конференціях, фестивалях із проблем енергозбереження;
 • сприяння розвитку самоосвіти учнів.

Членство у групі

4.1. Членом групи «Енергетик» може бути будь-який учень 7-9-х класів школи, який прагне зробити внесок у вирішення проблем енергозбереження.

4.2. Особа, яка хоче вступити до групи «Енергетик», оголошує своє бажання до вступу та участі в роботі групи «Енергетик» на загальних зборах групи.

4.3. Член групи «Енергетик» має право:

 • здійснювати контроль енергозбереження у приміщеннях школи;
 • отримувати інформацію, необхідну для реалізації завдань групи, в адміністрації та технічного персоналу школи;
 • вносити пропозиції та вимоги, що стосуються роботи групи «Енергетик»;
 • вибрати форму творчого самовираження;
 • брати участь у роботі будь-якої підструктури групи «Енергетик»;
 • у разі необхідності отримувати доступ до мережі «Internet» у шкільному кабінеті інформатики.

4.4. Член групи «Енергетик» зобов'язаний:

 • дотримуватись вимог даного положення;
 • брати активну участь у реалізації його мети, виконувати рішення загальних зборів групи «Енергетик»;
 • періодично звітувати про досягнуті результати на засіданнях секцій.

Енергетичний паспорт (зразок)

Приміщення. (класна кімната, службове приміщення, навчальний кабінет)

Загальна площа.

Кількість вікон , площа.

Якість природного освітлення.

Кількість ламп освітлення, потужність.

Електрообладнання

Щорічно при роботі 4 години на добу телевізори витрачають приблизно 30 млрд кВт/год електроенергії.

Для раціонального використання цієї апаратури треба створити умови для її кращого охолодження, а саме:

 • не ставити поблизу обігрівальних приладів;
 • не накривати її;
 • робити систематичну очистку від пилу;
 • не встановлювати в ніші меблі.

Інформаційна листівка групи «Енергетик»

Рекомендації з раціонального освітлення квартир

Пам'ятайте, що брудне скло поглинає до 30 % світла.

Чисті вікна - помічники в економії електроенергії!

Економію електроенергії при використанні традиційних ламп розжарювання може дати:

 • застосування криптонових ламп розжарювання, що мають світлову віддачу на 10 % вищу, ніж у ламп розжарювання з аргоновим наповненням;
 • заміна двох ламп меншої потужності на одну трохи більшої потужності. Наприклад, використання однієї лампи потужністю 100 Вт замість двох ламп по 60 Вт кожна при тій же освітленості зменшить споживання енергії на 12 %;
 • періодична заміна ламп до кінця строку їх використання (близько 1000 год). Світловий потік ламп розжарювання наприкінці строку їх використання зменшується на 15 %;
 • чистка від пилу та бруду ламп, плафонів;
 • зниження рівня освітлення в коридорах, туалеті, ванній кімнаті;
 • застосування реле часу для відключення світильника через певний час.

Автор: О. Романова

Освіта.ua
31.10.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев