Пошук, відбір та підготовка дітей до навчання в ліцеї

Для діагностики і відбору обдарованих дітей у креативній педагогічній системі використовуються стандартизовані методи виміру інтелекту

Пошук, відбір та підготовка дітей до навчання в ліцеї

Пошук обдарованих дітей у креативній педагогічній системі постійно здійснюється з використанням:

 • зустрічей з населенням, учнями шкіл міста;
 • засобів масової інформації (газет, радіо, телебачення тощо);
 • інтелектуальних турнірів для учнів;
 • предметних олімпіад;
 • наукових конкурсів;
 • очно-заочного навчання учнів шкіл на підготовчому відділенні ліцею;
 • заочного навчання учнів шкіл.

Критеріями пошуку, диференціації дітей і відбору їх для навчання в ліцеї визначені:

 • внутрішня пізнавальна потреба до предметів природничо-наукового циклу;
 • схильність дітей до пізнавальної і майбутньої професійної діяльності в галузі природознавства;
 • достатньо високий рівень творчих здібностей (креативності);
 • широта пізнавальних інтересів;
 • громадська активність.

Для діагностики і відбору обдарованих дітей у креативній педагогічній системі використовуються стандартизовані методи виміру інтелекту (методика Векслера, тест структури інтелекту Антхауера). Для визначення креативності використовується методика П. Торренса, яка дозволяє визначати чотири її основних параметри: оригінальність, швидкість, гнучкість (флексибільність), ретельність чи деталізованість розробки ідеї. Основним методом відбору учнів для навчання є конкурсний прийом, який складається з:

 • психодіагностики психологом ліцею рівня розвитку інтелекту, креативності, професійної направленості, пізнавального інтересу;
 • педагогічних спостережень педагогів-предметників та визначення пізнавального інтересу, професійної направленості конкурсантів до предметів природничо-наукового циклу;
 • визначення рівня знань, умінь та навичок з предметів природничо-наукового циклу у письмових формах робіт;
 • анкетування конкурсантів педагогами-вихователями на пізнавальну потребу та потребу в досягненнях.

В ході конкурсу приймальна комісія у співбесіді з конкурсантом в присутності його батьків визначає широту кругозору та загальний рівень культури і узагальнює результати конкурсного прийому.

Креативна педагогічна система визначає модель учня, який має вступити до ліцею:

 • внутрішня пізнавальна потреба;
 • виражена потреба в досягненнях;
 • виражені творчі здібності;
 • високий інтелект;
 • стійкий пізнавальний інтерес;
 • відповідна професійна направленість.

Вирішальне значення для зарахування конкурсанта до ліцею має пізнавальний його інтерес та професійна направленість.

Положення про пошук і конкурсний відбір учнів

Основні положення

Виходячи з Концепції діяльності Саксаганського природничо-наукового ліцею, це середній загальноосвітній навчальний заклад для творчо обдарованих дітей, який дає їм загальноосвітню підготовку у відповідності з державними стандартами, а також поглиблене вивчення предметів природничо-наукового циклу.

Мета діяльності ліцею - формування соціально активної і корисної, духовно багатої і фізично здорової, творчої особистості.

У зв'язку з цим ліцей веде пошук і конкурсний відбір найбільш творчо обдарованих дітей, які мають пізнавальний інтерес до предметів природничо-наукового циклу, серед учнів шкіл міста, незалежно від того, в яких районах вони живуть.

Це положення базується на Законі України «Про освіту», на Положенні про навчальні заклади України, Інструкції Міністерства освіти і науки України про порядок прийому учнів у загальноосвітні навчальні заклади на конкурсній основі та Статуту Саксаганського природничо-наукового ліцею.

Організація пошуку і конкурсного відбору дітей

З метою пошуку і відбору ліцеїстів із числа учнів шкіл міста послідовно застосовуються такі форми роботи:

 • інформування про діяльність Саксаганського ліцею і умовах прийому до нього через радіо, телебачення, пресу, зустріч з батьками, учнями, керівниками і педагогами шкіл міста, проведення олімпіад, конкурсів;
 • організація навчальної діяльності учнів шкіл міста у формі підготовки здійснюється за спеціальним навчальним планом: один раз на тиждень на екологічному та фізико-математичному факультетах як платна освітня послуга населенню міста.

Для участі в конкурсі учні подають заяву.

Проведення конкурсу

Конкурс проводиться в чотири етапи:

 • співбесіда для визначення загального культурного кругозору і загального інтелекту;
 • діагностика на виявлення інтелекту (за Р. Амтхауером);
 • діагностика творчих здібностей (за Е. Торренсом);
 • контрольні роботи з профілюючих предметів на визначення якості знань і умінь школярів.

Для конкурсного відбору учнів у ліцеї створюється конкурсна комісія і відповідні конкурсні предметні комісії.

Контрольні роботи проводяться за підсумками знань всього навчального року з метою визначення навчальних можливостей учнів. Тексти контрольних робіт відповідають навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи.

При проведенні контрольної роботи учням видається аркуш зі штампом Саксаганського природничо-наукового ліцею, при цьому перша сторінка відділена.

Контрольні роботи шифруються головою предметної комісії і передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Після виставлення оцінок проводиться дешифрування робіт.

Діагностика творчих здібностей ставить за мету визначити найбільш творчо обдарованих дітей і проводиться психологом ліцею за участю педагогів-організаторів класів.

Співбесіда за участю приймальної комісії передбачає знайомство з конкурсантом, виявлення рівня його підготовки, визначення загального культурного світогляду школяра. Контрольні роботи, діагностика і співбесіди оцінюються за бальною системою. Результати чотирьох етапів відбору сумуються.

Підсумки конкурсного відбору підводяться на засіданні комісії, яка приймає рішення про зарахування до ліцею тих, хто вступає, на основі одержаної суми балів. До кожного класу зараховується не більше 30 учнів.

Переможці обласних і районних олімпіад зараховуються за результатами співбесіди з приймальною комісією.

На основі рішення конкурсної комісії видається наказ директора ліцею про зарахування.

У випадку незгоди з рішенням конкурсної комісії батьки (або особи, що їх замінюють) і учні можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом трьох днів з часу оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом тижня.

Для розгляду апеляцій рішенням ради ліцею створюється апеляційна комісія, яку очолює один із заступників директора ліцею.

Під час розгляду апеляції забороняється проведення додаткових екзаменів.

У разі недобору здійснюється додатковий набір в формі співбесіди з вчителями-предметниками профілюючих предметів та з директором ліцею. Зарахування у такому випадку здійснюється за наказом директора на підставі поданої доповідної записки вчителя-предметника.

Особи, які не почали заняття без поважних причин протягом двох тижнів після початку нового навчального року, відраховуються з ліцею.

Освіта.ua
05.02.2005

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев