Билеты ДПА 2012. 9 класс. Информатика (устная форма)

Перечень билетов для проведения государственной итоговой аттестации по информатике в 2011/2012 учебном году в устной форме. 9 класс

Увага! У 2012 році Державна підсумкова атестація в основній школі проводиться у відповідності до Листа МОНмолодьспорту №1/9-61 від 27 січня 2012 року "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році”.

Білет № 1

1. Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть етапи розвитку інформаційних технологій та галузі їх застосовування.

2. Обґрунтуйте призначення та опишіть принцип дії, класифікацію та застосування антивірусних програм. Опишіть правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.

3. Практичне завдання на пошук потрібної інформації в глобальній мережі Інтернет.

Білет № 2

1. Охарактеризуйте відеосистему комп’ютера. Опишіть призначення та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті. Наведіть приклади мультимедійного обладнання.

2. Опишіть правила та алгоритм стискання, архівування та розархівовування даних. Охарактеризуйте архіватори та операції з архівами.

3. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 3

1. Охарактеризуйте поширені файлові системи та відмінності між ними. Опишіть поняття файлу, каталогу, імені файлу та каталогу, розширення імені файлу. Назвіть імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв. Опишіть правила визначення шляху до файлу.

2. Опишіть використання та налагодження браузера. Поясніть вибір системи кодування символів під час перегляду веб-сторінок. Опишіть алгоритм збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері.

3. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

     

Білет № 4

1. Назвіть види оптичних носіїв даних. Опишіть алгоритм запису даних на оптичні носії та копіювання дисків.

2. Поясніть поняття: робочої групи, домену, користувача, сеансу користувача, входу у локальну мережу. Опишіть права доступу до ресурсів та правила навігації локальною мережею.

3. Практичне завдання на опрацювання документу в середовищі текстового процесора.

Білет № 5

1. Охарактеризуйте інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, опрацювання і передавання інформації.

2. Опишіть призначення, можливості та класифікацію систем оброблення текстів. Охарактеризуйте середовище текстового процесора. Назвіть формати файлів документів. Опишіть алгоритми: створення, відкриття, збереження текстового документа та використання довідкової системи текстового процесора.

3. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 6

1. Опишіть правила обслуговування зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, перевірки, очищення та дефрагментації жорстких дисків.

2. Опишіть алгоритм спільного використання файлів і папок. Поясніть принципи надання доступу до ресурсів, спільного використання принтерів і спільного доступу до глобальної мережі.

3. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 7

1. Розкажіть про історію розвитку обчислювальної техніки та охарактеризуйте покоління ЕОМ.

2. Опишіть поняття комп’ютерної графіки. Охарактеризуйте та порівняйте растрові й векторні зображення та їх властивості.

3. Практичне завдання на створення архіву та роботу з ним (додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкриття архіву).

Білет № 8

1. Опишіть алгоритм запуску програм на виконання. Охарактеризуйте типи файлів та зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів.

2. Поясніть призначення й структуру мережі Інтернет. Охарактеризуйте протоколи обміну даними в Інтернеті. Опишіть адресацію в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси.

3. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 9

1. Опишіть класифікацію та основні характеристики принтерів.

2. Опишіть структуру гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Опишіть поняття всесвітньої павутини та навігацію нею.

3. Практичне завдання на виконання операцій з файлами та каталогами (папками) в середовищі операційної системи.

Білет № 10

1. Опишіть способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Опишіть алгоритм вимірювання довжини двійкового коду.

2. Дайте визначення форматів графічних файлів. Охарактеризуйте та порівняйте засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.

3. Практичне завдання на пошук потрібної інформації в глобальній мережі Інтернет.

Білет № 11

1. Опишіть призначення та алгоритм створення контрольних точок відновлення операційної системи.

2. Охарактеризуйте глобальні та локальні комп’ютерні мережі. Опишіть апаратне й програмне забезпечення мереж, призначення сервера та клієнтського комп’ютера. Охарактеризуйте мережні протоколи.

3. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 12

1. Опишіть принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, флеш-пам’яті та оперативної пам’яті.

2. Опишіть правила та алгоритм форматування символів і абзаців засобами текстового процесору.

3. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 13

1. Опишіть алгоритм пошуку даних на комп’ютері та правила використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.

2. Наведіть приклади джерел й параметрів растрових зображень. Охарактеризуйте поняття роздільної здатності, глибини кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень. Опишіть принципи побудови й обробки векторних зображень.

3. Практичне завдання на опрацювання документа в середовищі текстового процесора.

Білет № 14

1. Класифікуйте основні функції та складові операційних систем. Опишіть поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Охарактеризуйте різновиди інтерфейсу користувача.

2. Опишіть алгоритм віддаленого керування комп’ютером.

3. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 15

1. Опишіть поняття про інформацію та способи її подання. Дайте означення даних. Охарактеризуйте різновиди інформаційних повідомлень, поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Опишіть алгоритм вимірювання обсягу даних.

2. Охарактеризуйте способи підключення до Інтернету, функції провайдера та служби Інтернету.

3. Практичне завдання на роботу з дисками, папками та файлами в середовищі операційної системи.

Білет № 16

1. Класифікуйте та опишіть основні характеристики процесорів.

2. Наведіть приклади, охарактеризуйте та порівняйте засоби пошуку інформації в Інтернеті. Опишіть принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем та їх застосовування.

3. Практичне завдання на опрацювання документа в середовищі текстового процесора.

Білет № 17

1. Охарактеризуйте системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Опишіть правила встановлення й вилучення програм.

2. Опишіть правила та алгоритми уведення, редагування тексту, виділення фрагментів тексту та операції з ними, перевірки правопису, пошуку та автоматичної заміни текстових фрагментів.

3. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 18

1. Опишіть правила та алгоритми опрацювання об’єктів файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення файлів та папок, використовування ярликів. Поясніть правила використовування буфера обміну та відновлення вилучених даних.

2. Поясніть правила створення і використовування списку сайтів, обраних для швидкого доступу, засобами браузера.

3. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 19

1. Опишіть правила роботи з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Поясніть призначення та використовування вікон, меню, елементів керування.

2. Охарактеризуйте комп’ютерні віруси. Наведіть класифікацію вірусів і троянських програм.

3. Практичне завдання на опрацювання документа в середовищі текстового процесора.

Білет № 20

1. Охарактеризуйте типову архітектуру персонального комп’ютера. Опишіть класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та опрацювання даних, комунікаційні пристрої.

2. Поясніть призначення та класифікацію засобів обробки графічних даних. Охарактеризуйте колірні системи та їх призначення.

3. Практичне завдання на пошук потрібної інформації в глобальній мережі Інтернет.

Освіта.ua
28.01.2012

Большинство украинцев сообщили о снижении качества образования Украинцы отмечают снижение качества образования или невозможность получить образовательные услуги
Мы должны создать условия для свободной работы учителей, – министр МОН при министре Оксене Лесовом будет акцентировать свое внимание на изменении культуры в школе
Правительство начнет тотальную борьбу с образовательной бюрократией Новый подход к управлению системой образования станет ключевым вектором работы правительства
Учителя не поддерживают идею дополнительного учебного года Большинство педагогов и родителей не одобряют проведение дополнительного учебного года
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Даша
Я навчаюсь в поглибленому класі і в мене такі самі завдання.
Олександр
А як бути з екзаменом з інформатики у класах з поглибленим вивченням інформатики
Екатерина
Перелік питань білетів ДПА. Інформатика 9 клас-хочу знайти відповіді на ці питання
Alla
відповідів немає, треба знаходити самому
Надя
а хтось знайшов відповіді?хоча б на пару питань(
Комментировать
анастасия
Комп'ютерна графіка- це наука,що вивчає методи і засоби створення та обробки зображень.
Дима
Хтось загалі знає сайт з відповідями на них?
Комментировать