Денис Назим: формула качества образования

Политика качества образования должна начинаться с формирования преподавательского корпуса

Денис Назим: формула качества образования

Автор: Денис Назим, руководитель образовательного проекта «FM School».

Нещодавно в мережі з’явилось повідомлення від вищого освітянського менеджменту про пряму залежність малокомплектного навчального закладу та якістю освіти.

Два суперечливі погляди: «мало учнів – висока якість» та «якість від кількості учнів не залежить» існують довгий проміжок часу і так і не знайшли критичної кількості прихильників першого чи другого переконання.

Підхід до розуміння якості освіти можна представити у вигляді такої послідовності:

 • носій знань;
 • передача знань;
 • здобувач знань;
 • сприйнятливість методик передачі знань;
 • фундаментальність знань;
 • затребуваність отриманих знань;
 • отримання нових знань.

Якість освіти визначається насамперед якістю носія знань (учителів, професорсько-викладацького складу), який передає ці знання за допомогою різних методик учням/студентам. Залежно від фундаментальності отриманих знань здобувачі освіти можуть:

 • витримати конкурсні іспити під час вступу на навчання;
 • пройти конкурсний відбір при влаштуванні на роботу;
 • успішніше засвоювати навчальні дисципліни, що базуються на знаннях базових дисциплін, вивчених на попередніх стадіях освітнього процесу.

Виходячи з підходу до розуміння якості освіти, можна виділити наступні блоки показників якості:

 • якість викладацького складу;
 • стан матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • мотивація викладацького складу;
 • якість навчальних програм;
 • якість учнів/студентів;
 • якість інфраструктури;
 • якість знань;
 • інноваційна активність керівництва;
 • впровадження інновацій;
 • затребуваність випускників;
 • конкурентоспроможність випускників на ринку праці;
 • досягнення випускників.

Ключовою фігурою в освітньому процесі є вчитель. Тому політика забезпечення якості повинна починатися з формування викладацького корпусу.

Виникає питання: як же визначити якість вчителя? Питання це є ключовим, відповідь на нього буде визначати зміст освіти, якості навчальних програм, методику навчання, конкурентоспроможність випускників на ринку праці та інші складові якості освіти.

При цьому вчитель не тільки передає знання, а й формує особистість учня, його світогляд і духовність. Тому якість викладача - поняття комплексне, що включає в себе:

 • рівень компетентності - знання та досвід у певній галузі науки і практики;
 • потреба і здатність займатися педагогічною діяльністю;
 • спостережливість - здатність помічати істотні, характерні особливості учнів;
 • здатність встановлювати контакти з зовнішнім і внутрішнім середовищем;
 • популярність;
 • науково-дослідницьку активність;
 • наявність наукової школи.

Кожна зі складових поняття «якість вчителя» може бути деталізована і, як правило, не піддається кількісній оцінці. Наприклад, рівень компетентності визначається базовою освітою, наступною самоосвітою, наявністю наукового ступеня і звання; стажем педагогічної роботи; досвідом практичної роботи в конкретній галузі.

Безумовно, якість освіти залежить від мотивації персоналу. У вчителів повинен бути відповідний соціальний статус, що забезпечить привабливість викладацької роботи.

Якість навчальних програм виявляється не тільки у відповідності освітнім стандартам в галузі тієї чи іншої навчальної дисципліни, але і в наявності інноваційної складової.

У центрі освітнього процесу знаходиться здобувач освіти – учень. Саме для нього/неї проводяться уроки, читаються лекції, пишуться підручники, розробляються нові освітні технології тощо. Тому правомірно говорити про якість того, хто навчається, який є тим матеріалом, який повинен бути перетворений на кінцевий результат освітнього процесу. Якість учня можна охарактеризувати за допомогою наступних показників:

 • знання, отримані з навчальних дисциплін;
 • володіння іноземною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • бажання вчитися;
 • дисциплінованість;
 • наполегливість;
 • працездатність;
 • спостережливість;
 • планування кар’єри.

Якість освіти необхідно розглядати як багатовимірне поняття. Але перед тим як давати кількісну оцінку, треба визначитись з цим терміном. Якість освіти – це затребуваність отриманих знань у конкретних умовах і місцях їх застосування для досягнення конкретної мети та підвищення якості життя? Чи щось інше?

Універсальної формули для кількісного вимірювання якості освіти не існує. У той же самий час експериментальні дослідження підтверджують незалежність результатів учнів/студентів від їхньої кількості в класі/аудиторії. За однієї умови – однакові, для всіх, умови навчання.

Так, може, не в малокомплектності школи причина?

Освіта.ua
22.10.2019

Популярные блоги
И. Ликарчук: педагогам школ не должны урезать зарплату Почему сокращение бюджетных расходов в образовании нужно проводить за счет тех, кто проводит уроки?
Тамара Гориха Зерня: мы потеряем много абитуриентов Государство должно максимально упростить условия вступления и расширить госзаказ.
А. Истер: упрощенное ЗНО нуждается в коррекции Предложение «выпускники будут сдавать мультипредметный онлайн-тест» требует коррекции
И. Ликарчук: система ЗНО стала на путь стагнации Спасти систему ЗНО от краха или исчезновения смогут только новые команды и технологии
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев