А. Спиваковский: о заседании профильного Комитета ВР

Состоялось расширенное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования

А. Спиваковский: о заседании профильного Комитета ВР

Автор: Олександр Співаковський, народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань науки і освіти, член фракції БПП.

Відбулось розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. У засіданні взяли участь народні депутати України – члени комітету Олександр Співаковський, Тарас Кремінь, Володимир Литвин, Михайло Поплавський, народні депутати України Олександр Марченко, Ірина Констанкевич, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, заступник Міністра Павло Хобзей, заступник Міністра фінансів України Сергій Марченко, представники регіональної влади, національних академій, навчальних закладів, експертного середовища та інші небайдужі представники освітянської та наукової спільноти, які прибули з усієї України.

Засідання розпочалось з приємних подій. Від імені Комітету я поздоровив з професійним світом Міністра освіти і науки Лілію Гриневич та головного консультанта Секретаріату Комітету Аллу Луцьку з Днем народження.

Далі ми перейшли до розгляду питань порядку денного.

Всього сьогодні обговорювалось дев’ять питань, а саме:

1. Про проект Закону про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. № 5000 від 15.09.2016р., КМУ).

2. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 5131 від 15.09.2016р., КМУ).

3 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130 від 15.09.2016р., КМУ).

4. Про стан підготовки Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році.

5. Проект Постанови про відзначення 200-річчя Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" (реєстр. № 5176 від 23.09.2016р., н.д.А.Кіссе, О.Гончаренко, О.Співаковський, П.Унгурян, В.Литвин, О.Вілкул, О.Березюк, О.Ляшко).

6. Про затвердження кандидатур на здобуття щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

7. Про Конкурсну комісію з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і призначення Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок 

8. Про затвердження складу робочої групи з підготовки та проведення 16 листопада 2016 року парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні".

9. Про формування порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України на період 18 - 21 жовтня 2016 року щодо розгляду Верховною Радою України пріоритетних законопроектів з освітніх питань.

Перші три закони обговорювались одним блоком.

У своєму виступі я наголосив, що не зважаючи на те, що у 2017 році порівняно з 2016 роком номінальний ВВП збільшується на 14,2%, видаткова частина загального фонду Державного бюджету зросте тільки на 12,4%

Виходячи з норм чинних законів 07.09.2016 року рішенням Комітету з питань науки і освіти було запропоновано Кабінету Міністрів України під час складення проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" забезпечити фінансування освітньої діяльності відповідно до Закону України "Про освіту" в обсязі 7% ВВП (становить 180,943 млрд. гривень), а також згідно Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" передбачити поетапне збільшення фінансування науки, визначивши фінансування науково-технічної сфери у 2017 році в обсязі 0,5% ВВП (12,924 млрд. гривень). 

Натомість, на освітянську сферу проектом Державного бюджету України на 2017 рік передбачено кошти в обсязі 145,1 млрд. гривень, що становить 5,7% і на 35,8 млрд. гривень менше ніж то визначено Законом України "Про освіту".

Обсяг коштів, які передбачені для фінансування національних академій наук складає 4 316 858,3 тис. грн., що майже у три рази менше ніж запропоновано Комітетом. 

Як наслідок не вистачає коштів на підвищення посадових окладів і ставок заробітної плати всім категоріям педагогічних, а також науково-педагогічних та наукових працівників. 

Середній розмір посадових окладів педагогічних працівників становить сьогодні 38,5%, а науково-педагогічних працівників - 33,4% від законодавчо гарантованого, складаючи відповідно 2 334 та 4053 гривень. 

Законопроектом необґрунтовано зменшено освітню субвенцію на 2 968, 4 млн. гривень. 

Комітет вважає, що передбачене у проекті Державного бюджету України на 2017 рік фінансове забезпечення науки та освіти поглиблює кризові процеси в науковій та освітянській сферах, загрожує майбутньому розвитку України та її національній безпеці. 

Виходячи з вищезазначеного, а також враховуючи надані Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук розрахунки потреб до Державного бюджету України на 2017 рік, Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти було прийняте одноголосне рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України доопрацювати проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" з урахуванням наступних пропозицій:

Щодо Міністерства освіти і науки України: 

Збільшити видатки на академічні стипендії за КПКВК 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» на 1 млрд. гривень за рахунок зменшення видатків на соціальні стипендії на 1 млрд. грн. за КПКВК 2201300 «Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».

Збільшити видатки на суму 2 млрд. 737, 3 млн. гривень, за зазначеними у проекті рішення бюджетними програмами.

Збільшити видатки Міністерству освіти і науки України (загальнодержавні витрати) за КПКВК 2211190 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – на суму 3 млрд. грн. для фінансування поточних видатків навчальних закладів, обсяг видатків на утримання яких перевищує 40 відсотків видаткової частини відповідних місцевих бюджетів;

Внести зміни до додатку №6 до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” “Міжбюджетні трансферти (базова та реверсна дотації, освітня, медична субвенції та додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2017 рік” шляхом введення додаткової дотації у розмірі 477 млн. гривень бюджетам об’єднаних територіальних громад на формування освітніх округів (забезпечення спроможності бюджетів ОТГ фінансувати видатки на оплату праці непедагогічного персоналу) (Додаток);

Збільшити видатки Національній академії наук України та галузевим національним академіям наук на суму 5 млрд. 347 млн. 861,2 тис. грн. , у тому числі:

Національній академії наук України Збільшити обсяги видатків Національній академії наук України на 628 млн. 483,3 тис. гривень .

Збільшити обсяги видатків Національній академії педагогічних наук України на 9 млн. 910,4 тис. грн. 

Збільшити обсяги видатків Національній академії медичних наук України на 4 млрд. 363 млн. 838,2 тис. гривень .

Збільшити обсяги видатків Національній академії мистецтв України на 7 млн. 911,1 тис. гривень .

Збільшити обсяги видатків Національній академії правових наук України на 21 млн. 373,8 тис. гривень . 

Збільшити обсяги видатків Національній академії аграрних наук України на 316 млн. 344,4 тис.

Відповідні пропозиції були подані у встановлені строки до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Під час обговорення я ще раз наголосив на тому, що освіта відноситься до сфери національної безпеки України. Підтвердженням цього можуть виступити сумні наслідки останніх подій у Криму, який був захоплений без жодного пострілу, та кривавих подій на Донбасі. І причиною цього виступили насамперед суттєві прогалини у освіті та вихованні наших громадян, які проживають на цих територіях. Лінія фронту проходить не тільки на карті, вона, в першу чергу проходить у головах людей…

Тому з метою збалансування бюджету, можливо буде доцільно переглянути обсяги фінансування освіти і науки, в тому числі за рахунок окремих статей силового блоку? Напевне краще буде усунути причину в її зародку, ніж потім витрачати мільярди гривень на ліквідацію наслідків?

Наступним розглядався проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (реєстр. № 5131 від 15.09.2016). 

За результатами обговорення учасники засідання дійшли висновку, що всупереч нормам Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту" якими визначено, що професійно-технічна освіта здобувається громадянами в державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах за рахунок держави, утримання системи професійно-технічних навчальних закладів перекладене на місцеві органи влади. Зазначені закони не передбачають також положень щодо підготовки робітничих кадрів за регіональним замовленням.

Запропоновані зміни щодо підготовки робітничих кадрів лише на умовах регіонального замовлення суперечать нормам Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів".

Тому вважається за необхідне внести також відповідні зміни до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", які стосуються порядку фінансування системи підготовки робітничих кадрів за державним замовленням, в тому числі передбачення у освітній субвенції забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти у професійно-технічних навчальних закладах а також запровадження субвенції на здобуття професійно-технічної освіти за професіями загальнодержавного значення у професійно-технічних та інших навчальних закладах.

Комітетом було прийняте одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (реєстр. № 5130 від 15.09.2016) за результатами розгляду в першому читанні підтримати за основу з урахуванням пропозицій Комітету. 

І останнім з бюджетного блоку питань розглядався проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (реєстр. № 5130 від 15.09.2016).

Хочу зосередити Вашу увагу на найбільш "гарячих" проблемах, які можуть виникнути у зв’язку з реалізацією запропонованих норм:

1. Законопроектом № 5130 пропонується шляхом внесення змін до статті 62 Закону України «Про вищу освіту» з 1 січня 2017 року запровадити нову систему нарахування стипендій. Зокрема, пропонується:

  • запровадити норми про надання соціальних стипендій, виходячи з рівня доходу сім`ї та успіхів у навчанні студентів, а також надання академічних стипендій лише тим особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України;
  • запровадити право вченої ради вищого навчального закладу визначати частку студентів на отримання академічних стипендій;

Такі нововведення призведуть до ручного управління стипендіальним забезпеченням здобувачів вищої освіти та загрожують скороченню кола осіб, які зможуть отримати стипендії.

2. Також законопроектом вносять зміни до низки законів України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про підвищення престижності шахтарської праці", якими вилучається низка соціальних норм, які стосуються гарантій держави щодо підвищення розміру стипендій, матеріального забезпечення учнівської та студентської молоді, яка перебуває на повному державному забезпеченні, на рівні прожиткового мінімуму. 

3. Реалізація змін до Прикінцевих положень Закону України "Про вищу освіту" призведе до масового переведення до системи професійно-технічної освіти вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації (технікумів, педагогічних училищ) у разі, якщо вони до 1 серпня 2017 року не отримають ліцензію на підготовку освітнього ступеня бакалавра, і створить додаткове навантаження на місцеві бюджети. 

Враховуючи вищезазначене, Комітет прийняв одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України відхилити цей законопроект.

Наступним питанням розглядались аспекти стану підготовки Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році.

З гострою критикою проекту цих мов виступив народний депутат України Михайло Поплавський. 

Дійсно, не зважаючи на низку позитивних змін, введення яких передбачається проектом нових умов, а саме - зменшенням кількості заяв, які може подавати абітурієнт, з 15 до 9, вироблення і запровадження чіткого механізму зарахування пільговиків, що дасть змогу зробити цей процес прозорим та перевести його на рівень вищих навчальних закладів, відновлення добору Єдиної державної електронної бази з питань освіти на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за контрактом на основі повної загальної середньої освіти, надання преференцій для вступників на технічні та фундаментальні спеціальності та для дітей загиблих воїнів АТО, проект Умов прийому на 2017 рік повторює недоліки 2016 року, які зумовлені некоректністю процедури формування рейтингових списків. Так, вищим навчальним закладам пропонується самим визначати значення коефіцієнтів у формулі для конкурсного балу і самим вибирати другий та третій предмети, бальні оцінки з сертифікатів яких використовуються у формулі для конкурсного балу. У розробленому варіанті не визначено реальних механізмів розподілу місць державного замовлення для врахування потреб регіонального розвитку. 

Нагадаю, що результати вступної кампанії 2016 року показали, що якщо реалізований у 2016 році алгоритм зарахування на місця держзамовлення не буде змінений, можна припустити, що через 5-6 років це призведе до катастрофічного дисбалансу розвитку людського капіталу у межах всієї країни. Поступово студенти сконцентруються у найспокійніших і відносно дешевих для проживання містах, а місця держзамовлення будуть сконцентровані у найбільш престижних навчальних закладах і на найбільш престижних спеціальностях, що повністю викривить ситуацію з трудовими ресурсами в економіці країни. 

Деякі регіональні навчальні заклади, що надають освіту з дефіцитних спеціальностей у галузях природничих, технічних, аграрних наук, будуть змушені суттєво скорочувати обсяги своєї діяльності і ризикують опинитися на межі закриття. У той же час, цілком очевидно, триватиме перевиробництво юристів, економістів, менеджерів, фахівців з іноземних мов, підготовка яких буде здійснюватися за бюджетні кошти в умовах дефіциту бюджету.

За результатами обговорення члени Комітету прийшли до одностайного рішення включитись в роботу групи по підготовці нових правил прийому до ВНЗ та повернутись до розгляду цього питання на наступному засіданні Комітету. Ця позиція знайшла цілковиту підтримку у Міністерства освіти і науки України.

Також більшістю голосів Комітет підтримав проект Постанови про відзначення 200-річчя Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" (реєстр. № 5176 від 23.09.2016р., автори - н.д. А.Кіссе, О.Гончаренко, О.Співаковський, П.Унгурян, В.Литвин, О.Вілкул, О.Березюк, О.Ляшко).

Далі досить швидко було розглянуто решту питань порядку денного, за якими Комітетом були прийняті одноголосні рішення на підтримку, а саме:

  • Про затвердження кандидатур на здобуття щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
  • Про Конкурсну комісію з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і призначення Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок 
  • Про затвердження складу робочої групи з підготовки та проведення 16 листопада 2016 року парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні".
  • Про формування порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України на період 18 - 21 жовтня 2016 року щодо розгляду Верховною Радою України пріоритетних законопроектів з освітніх питань.

Зауважу, що при голосуванні за створення конкурсної комісії присудження іменних стипендій Верховної Ради України і призначення Премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених члени Комітету затвердили лише склад конкурсної комісія, яка і має розробити необхідні кваліфікаційні вимоги щодо визначення досягнень осіб, гідних для їх отримання.

Сподіваюсь, що рекомендації Комітету, відображені у відповідних рішеннях знайдуть підтримку у Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України та нададуть можливість забезпечити збереження та розвиток вітчизняної освіти і науки.

Оригінал

Освіта.ua
06.10.2016

Популярные блоги
И. Ликарчук: кому и для чего нужны измерения? Каждый учитель без дорогого общенационального измерения знает, какие пробелы в знаниях имеют ученики
В. Онацкий: что делать с учителями-пенсионерами Если учитель достиг пенсионного возраста, то это вовсе не означает, что он не является современным
А. Истер: поиск оптимального формата НМТ-2023 Обязательным для выпускников должно быть тестирование и по истории Украины, и по математике
Александр Мирошниченко: обучение – это не пытки В Украине ребенок без таланта к математике полноценным человеком не считается
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев