А. Спиваковский: ограничение специальностей госзаказа

Минобразования планирует ограничить круг специальностей вузов доступных по госзаказу

А. Спиваковский: ограничение специальностей госзаказа

Автор: Александр Спиваковский, народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам науки и образования, член фракции БПП.

Сьогодні я ознайомився з проектом оприлюдненого на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України наказу МОН “Про затвердження Переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладів”.

Відповідно до цього проекту наказу, Міносвіти вважає за доцільне затвердити Перелік профільних спеціальностей (спеціалізацій) вищих навчальних закладів, за якими може здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням. Хочу зауважити, що в додатку до вказаного вище проекту наказу викладено виключний перелік вищих навчальних закладів з чітким зазначенням обмеженого кола профільних спеціальностей (спеціалізацій), за якими може здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням.

Проаналізувавши цей проект, я дійшов до висновку, що він суперечить Конституції і законам України, оскільки нормами чинного законодавства жодних повноважень Міносвіти щодо затвердження переліку профільних спеціальностей (спеціалізацій) вищих навчальних закладів, за якими може здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням, не передбачено.

Крім того, практична реалізація норм, передбачених вищезазначеним проектом наказу Міносвіти, прямо суперечить Закону “Про вищу освіту”, відповідно до якої вищі навчальні заклади мають право самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін (пункт 10 частини 2 статті 32) та загальному принципу автономії та самоврядування вишів, задекларованого цим Законом.

На підставі викладеного вище, мною підготовлено відповідного листа до Прем’єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана з проханням доручити відповідним посадовим особам утриматись від видання цього наказу Міносвіти. Повний текст мого звернення наводиться нижче.

Шановний Володимире Борисовичу!

На офіційному сайті Міністерства освіти і науки України оприлюднено проект наказу МОН “Про затвердження Переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладів”, яким передбачено встановити наступне:

  • 1) затвердити Перелік профільних спеціальностей (спеціалізацій) вищих навчальних закладів, за якими може здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням, що додається;
  • 2) керівникам вищих навчальних закладів державної форми власності до 10 червня 2016 року:
  • 2.1) визначити ліцензовані профільні спеціальності, за якими буде здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням за освітніми ступенями бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста в 2016 році, погодити з державним замовником та верифікувати в ЄДЕБО до 10 червня 2016 року;
  • 2.2) визначити мінімальний та максимальний обсяг державного замовлення для вступників для здобуття вищої освіти ступенів бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань) на перший курс денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти за профільними спеціальностями (спеціалізаціями), крім спеціальностей, для яких передбачено встановлення фіксованого (загального) обсягу державного замовлення.

В додатку до вказаного вище проекту наказу викладено виключний перелік вищих навчальних закладів з чітким зазначенням обмеженого кола профільних спеціальностей (спеціалізацій), за якими може здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням.

За результатами аналізу вказаного вище проекту наказу вважається, що його норми суперечать Конституції і чинному законодавству України, що, як наслідок, унеможливлює його видання.

Підставою до такого висновку виступили наступні обставини.

Насамперед хочу зазначити, що частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Повноваження Міністерства освіти і науки України, як центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, визначені Законом України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року № 1556-VII та постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України” від 16 жовтня 2014 року № 630.

Крім того, повноваження Міносвіти щодо формування і розміщення державного замовлення врегульовано Законом України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” від 20 листопада 2012 року № 5499- VI, та постановами Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” від 15 квітня 2013 р. № 306 та “Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” від 20 травня 2013 р. № 363.

Необхідно зауважити, що жодним з вказаних вище законодавчих та інших нормативно-правових актів до компетенції Міністерства освіти і науки України не віднесені повноваження щодо затвердження переліку профільних спеціальностей (спеціалізацій) вищих навчальних закладів, за якими може здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням.

Зокрема, Законом “Про вищу освіту”, встановлено, що центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (частина перша статті 13):

  • систематично відстежує та аналізує потреби вітчизняного ринку праці, вносить пропозиції щодо обсягів і напрямів державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою(пункт 3);
  • формує перелік галузей знань і перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, зокрема за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів України (пункт 7);
  • формує пропозиції і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у порядку, встановленому законодавством (пункт 10);
  • затверджує перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників (пункт12).

Також необхідно зауважити, що відповідно до Закону України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” встановлено, що державне замовлення формується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та інших державних замовників з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці та обсягів видатків Державного бюджету України на зазначені цілі(частина перша статті 2).

Тобто жодних повноважень Міносвіти щодо затвердження переліку профільних спеціальностей (спеціалізацій) вищих навчальних закладів, за якими може здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням вищезазначеними законами не передбачено.

Крім того, практична реалізація норм, передбачених вищезазначеним проектом наказу Міносвіти, прямо суперечить Закону “Про вищу освіту”, відповідно до якої вищі навчальні заклади мають право самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін (пункт 10 частини 2 статті 32) та загальному принципу автономії та самоврядування вишів, задекларованого цим Законом.

На підставі викладеного вище та з метою забезпечення неухильного дотримання чинного законодавства Міністерством освіти і науки України, а також недопущення зриву вступної кампанії до вищих навчальних закладів у 2016 році, прошу Вас, шановний Володимире Борисовичу, доручити відповідним посадовим особам утриматись від видання наказу Міносвіти “Про затвердження Переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладів”.

Оригинал

Освіта.ua
26.05.2016

Популярные блоги
И. Ликарчук: кому и для чего нужны измерения? Каждый учитель без дорогого общенационального измерения знает, какие пробелы в знаниях имеют ученики
В. Онацкий: что делать с учителями-пенсионерами Если учитель достиг пенсионного возраста, то это вовсе не означает, что он не является современным
А. Истер: поиск оптимального формата НМТ-2023 Обязательным для выпускников должно быть тестирование и по истории Украины, и по математике
Александр Мирошниченко: обучение – это не пытки В Украине ребенок без таланта к математике полноценным человеком не считается
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев