Загрузка...

Прояви особистісних якостей підлітками: вплив родинних стосунків. Реферат

Проблема дослідження впливу родинних стосунків на прояви особистісних якостей підлітками полягала в тому, щоб вивчити особливості впливу родинних відношень на прояви особистісних якостей підлітками

Проблема ще мало розроблена і є актуальною особливо в ринкових умовах розвитку суспільства, коли багато батьків втратили роботу за фахом, а та робота, яку вони мають не завжди приносить в родину матеріальне благополуччя і моральне задоволення, тому самі батьки виявляють нервовість, емоційне збудження чи пригнічення - все це позначається на родинних стосунках з дітьми, загострюється проблема дитячо-батьківських взаємин особливо в підлітковому віці, коли певна кількість дітей втікає з дому, прогулює уроки в школі, виявляють аддиктивну поведінку, неслухняність, безконтрольність, негативні риси особистості.

Як показують дослідження Анзорга Л., Буянова М., Омелаєнко І., Ремшмидт Х. та інших, що у сучасних дітей спостерігається як типове явище наявність так званих перед невротичних станів, суміжних з невротичними проявами, тобто з'являється сприйнятлива основа для виникнення неврозу в подальшому.

Особистісні якості дорослих в родині, родинні стосунки відбиваються на характері та змісті спілкування з дітьми, їх особистісних якостях, які мають негативну спрямованість, а саме: вередування, тривожність, загальмованість чи збудження, мовчазність чи надмірна балакучість і грубість, впертість, агресивність, напруженість в стосунках, жорстокість тощо.

В зв'язку з проявом цілого ряду негативних якостей підлітками в стосунках з батьками виникають конфлікти, що можуть носити тривалий, затяжний характер.

В той час, як в підлітковому віці провідною діяльністю є інтимно-особистісне спілкування, що основане на довірі, пошані, взаєморозумінні і повинно стати тією основою, на якій можуть будуватись позитивні родинні стосунки, взаємодопомога, гармонійний розвиток особистості підлітка.

В нашому дослідженні була розроблена соціальна модель формування позитивних батьківсько-дитячих стосунків в родині, яка сприяла розвитку особистості підлітка.

Соціальна модель була основана на припущенні про те, що зовнішні вплив дорослих в родині в певній мірі сприяють розвитку зовнішньої мотивації поведінки підлітків і не завжди знаходять відгук в душі дитини, тому іноді вказівки та вимоги батьків не виконуються дітьми чи для їх виконання потрібно багаторазове повторювання.

В підлітка повинна сформуватись внутрішня мотивація поведінки, свідоме і совісливе ставлення до вимог батьків, оточуючих дорослих, соціуму, а це можливо лише в певному "полі" взаємодії з дорослими та оточуючими людьми. Роль цього взаємозв'язку повинна виконати провідна діяльність - інтимно-особистісне спілкування, яке повинно сприяти переведенню зовнішнього впливу на особистість підлітка у внутрішню мотивацію. Ця модель міжособистісної взаємодії в родині можлива, коли батьки самі будуть виховані, а це не завжди реальна основа.

     

В зв'язку з цими вимогами в нашому дослідженні були поставлені завдання: вивчити особливості прояву родинних взаємин, особливості спілкування (форми спілкування), особистісні якості, які виявляють підлітки, наявність конфліктів, взаєморозуміння, тривожність, особливості поведінки батьків і підлітків в конфліктній ситуації тощо. Застосовувались методики з збірника Д. Столяренко "Основи практичної психодіагностики".

Проаналізуємо отримані результати:

 • незахищеність виявили в родинах 60% підлітків,
 • 56% тривожність,
 • 48% недовіру в стосунках з батьками,
 • 58% виявили комплекс неповноцінності в спілкуванні з батьками,
 • ворожість 25% підлітків,
 • конфліктні взаємини в родинах виявили 60% підлітків,
 • труднощі в спілкуванні 25% підлітків,
 • благо-приємні взаємини в родинних стосунках виявили 25% підлітків .

За експрес-методикою діагностики рівня невротизації виявлено високий рівень:

 • у підлітків-хлопчиків 30%,
 • у підлітків-дівчаток 24%.

Середній рівень:

 • у хлопчиків 12%,
 • у дівчаток 14%.

Низький рівень невротизації виявлено:

 • у хлопчиків-підлітків 10%,
 • у дівчаток 10%.

Все це свідчить про егоцентричну особистісну спрямованість діяльності підлітків в родинах, труднощах в міжособистісному спілкуванні, майже відсутності провідного виду спілкування - інтимно-особистісного, оскільки, якщо в родинних стосунках проявляються конфлікти, непорозуміння, агресивність, ворожість, труднощі, то звичайно, там відсутнє інтимно-особистісне спілкування. Лише в 25% випадків благоприємних взаємин в родині може існувати інтимно-особистісне спілкування підлітків з батьками.

Так, за дитячим опитувальником неврозів (ДОН) виявлено, що високий відсоток порушень поведінки серед підлітків-хлопців виявлено 30%, серед дівчаток 24%, середній рівень - серед хлопчиків 12%, серед дівчаток 14%, низький рівень порушення поведінки серед дівчаток і хлопчиків виявили 10% підлітків.

Вегетативні розлади виявили середнього рівня 12% хлопчиків-підлітків і 14% дівчаток-підлітків, астенію виявили серед хлопчиків 40%,   серед дівчаток 42%, депресивні розлади середнього рівня виявили 10% хлопчиків і 12% дівчаток-підлітків. Порушення сну виявили 34% хлопчиків і 18% дівчаток-підлітків.

В процесі виявлення виду конфліктної поведінки в родинних стосунках за стандартизованою методикою "Як орієнтована ваша поведінка в конфлікті" показано, що загальний відсоток "суперництва" в родинних стосунках становить 54%, серед яких 30% в стосунках з хлопчиками-підлітками і 24% дівчатками.

Загальний відсоток компромісних відношень в родинних стосунках виявлено у 26% родин, серед яких в 12% стосунки з хлопчиками і 14% стосунки з дівчатками загальний відсоток співробітництва в родинних стосунках виявлено в 20% родин, з яких по 10% в стосунках з хлопчиками і дівчатками-підлітками. Пристосування як вид родинних взаємин виявлено у 25% родин, серед яких у 10% стосунків з хлопчиками-підлітками і 15% дівчаток-підлітків.

В сумі позитивні родинні стосунки, що виявились в формі компромісного спілкування, співробітництва і пристосування становили 65%, тобто значно зросла кількість родин, де може бути виявлено інтимно-особистісне спілкування підлітків з батьками, як провідної діяльності в підлітковому віці.

З метою підвищення рівня позитивних взаємин, взаєморозуміння і зміцнення родинних стосунків батьків з дітьми нами разом зі шкільним психологом проведена психокорекційна робота. Так, особисто мною неодноразово були проведені психотерапевтичні сеанси для батьків учнів 5-7 класів з метою зняття нервового напруження, стресу на групових заняттях, батьківських зборах, де застосовувались формули аутотренінгу в віршованій формі і в стандартній, проводились бесіди, де розбирались ситуації родинного спілкування і взаємодії.

Наприклад: початок статевого дозрівання у підлітків, викид гормонів в кров, некерована поведінка, бурні емоції у підлітка. Що робити? - визначити з підлітком в процесі інтимно-особистісного спілкування мету діяльності, скласти з ним план роботи на день, неділю, слідкувати за виконанням, вечері обговорити виконання плану - це виховує волю, самоконтроль, саморегуляцію поведінки підлітка.

Якщо підліток лінується, не привчений працювати, що робити? Придумати стимул, це може бути якесь заохочення, сумісна трудова діяльність, приклад, зразок. Якщо підліток не зібраний, не доводить справу до кінця, що робити? - послідовність і система у всьому. Подивіться на себе, можливо і ви ж така людина. Починайте зміну з себе. Якщо підліток не акуратний, речі і предмети розкидані в кімнаті, що робити? - разом з ним кілька вечорів підряд прибирайте його стіл, розмовляйте, як краще і зручно все розкласти на столі.

Якщо підлітку важко зосередитись, сконцентрувати увагу на головному, що робити? - разом з ним слухати музику (краще класичну) для заспокоєння і зосередження, показати глибину музичного твору. Не забувайте про перерву в праці з підлітком, частіше гуляйте з підлітком в парку, лісі, на природі, спілкування в процесі цього дуже згуртовує дітей і батьків.

Спілкуючись з підлітком контролюйте себе, не кричить, не роздратовуйтесь, коли щось не так підлітком виконано, станьте своїй дитині другом, товаришем, радником, побачте в підлітку особистість.

Всі дії, контакти з підлітком повинні викликати радість спілкування, позитивні емоції, очікування спілкування, бажано проводити вдома ігри з підлітками типу: хто більше вирішив кросвордів, придумав анаграм, ребусів, загадок, шарад, не бійтесь, якщо підліток обіграв вас, дайте йому свободу, проводьте вдома змагання.

Так знімається напруга в стосунках, агресивність, збудливість, непокірливість, підлітки починають відчувати себе необхідними в родині, емоційно відкритими, легкими в спілкуванні і більш здоровими психічно і емоційно.

Література

 1. Анзорг Л. Дети и семейные конфликты. М. 1998.
 2. Буянов М. Ребенок из неблагополучной семьи. М. 1988.
 3. Омелаєнко І. Експериментальна модель конфліктної поведінки в діагностико-корекційному процесі. // актуальні проблеми розбудови національної освіти // Збірник Київ. 1997.
 4. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. М. 1994.


21.01.2012

Загрузка...