Радіотелефоніст пожежної частини: посадова Інструкція. Реферат

Загальні положення. Кваліфікаційні вимоги і рівень знань

Загальні положення

Радіотелефоніст пожежної частини підлягає начальнику частини та його заступнику, безпосередньо - начальнику варти. В оперативному відношенні - заступнику керівника чергової служби пожежогасіння, інженеру і. всьому особовому складу зміни чергової частини.

Основне завдання радіотелефоніста ПЧ - забезпечення своєчасного, безперервного, оперативного управління черговою вартою пожежної частини по висиланню її на пожежі, ліквідацію наслідків аварії та стихійних лих у місті.

Кваліфікаційні вимоги і рівень знань

На посаду радіотелефоніста пожежної частий призначаються особи з середньою або середньотехнічною і освітою, які мають нахил до роботи на засобах зв'язку і обчислювальної техніки.

Радіотелефоніст ПЧ повинен знати:

 • вимоги наказів, статутів, настанов, розпоряджень, і інструкцій взаємодії та інших документів, що регламентують діяльність диспетчерської служби пожежної частини;
 • оперативно-тактичну характеристику району виїзду, безводні ділянки, місцезнаходження ближніх пожежних, частин, розташування проїздів і вододжерел в районі виїзду ПЧ, а також основні технічні дані і можливості пожежної техніки, що є на озброєнні в частині і гарнізоні;
 • інструкції по роботі з засобами зв'язку і обчислювальною технікою пункту зв'язку пожежної частини;
 • перелік оперативної інформації й порядок її ведення до пам'яті ЕОМ через апаратуру телемеханіки;
 • перелік об'єктів, на які є оперативні плани (картки) пожежогасіння, а також перелік особливо важливих об'єктів, що знаходяться в районі виїзду, їх місце розташування й найближчі шляхи слідування до них;
 • правила роботи на засобах зв'язку і ВТ, встановлених на ПЗЧ, їх можливості, порядок експлуатації і перелік підключених абонентів, які обслуговуються;
 • порядок ведення радіообміну, перелік інформації, що дозволена до передачі по радіозв'язку;
 • позивні стаціонарних, автомобільних і переносних радіостанцій;
 • порядок дії при одержанні сигналів ЦО і введенні в дію оперативних планів УВС (МВС);
 • перелік оперативно-службових документів ПЗЧ, порядок їх використання й заповнення.

Радіотелефоніст ПЧ зобов'язаний:

 • забезпечити швидкий точний прийом повідомлень про пожежні, аварії і стихійні лиха, що надходять з чергової частини центру АСЗО УПО, з особливо важливих об'єктів прямого зв'язку або спеціальними лініями, а також від громадян особисто по телефону;
 • при надходженні повідомлень про пожежу з чергової частини після автоматичної обробки сигналу "Тривога" об'явити засобами оповіщення адресу й характер пожежі, вручити начальнику варти наказ на виїзд, оперативний план або картку пожежогасіння (при наявності), проконтролювати своєчасність виїзду надсилаємої техніки;
 • при одержанні повідомлення про пожежу з інших каналів або нарочним засобом, не перериваючи розмови, включити сигнал тривоги а у нічну годину - додаткове освітлення приміщень, провести дослідження заявника, встановити місце пожежі (адресу), її характер (що горить, поверх об'єкту та ін.), заповнити путівку на виїзд варти і копії її, за кількістю від'їжджаючих відділень, передати І одержані від заявника дані для реєстрації або подальшої обробки до центру АСЗО УПО;
 • при. одержанні повідомлення про спрацювання охоронно-пожежної сигналізації на об'єктах, що охороняються, у відповідності до інструкції взаємодії з УВС (виїзд відділення у цьому випадку оформлюється так як і при одержанні повідомлення про пожежі іншими телефонами або нарочним засобом);
 • про всі виїзди варти ПЧ на ліквідацію пожеж, наслідків аварій або стихійних лих, що трапилися а адміністративному районі або районі виїзду, в будь-який час доби повідомляти керівництво частини (загону), повідомляти в РВВС, направляти до місць викликів інспекторів, на дільниці яких трапилася пожежа;
 • постійно підтримувати радіозв'язок з вартою, що виїхала по тривозі, при необхідності давати орієнтир слідування до місць виклику,, вживати всіх необхідних заходів до своєчасного одержання інформації про обстановку з місця виклику, всю одержану інформацію про хід гасіння пожежі, її ліквідації передавати до чергової частини центру АСЗО УПО, безпосередньо вводячи її до ЕОМ або по каналах зв'язку;
 • щоденно, шляхом рішення завдань оперативно-диспетчерського управління АСЗО УПО, передавати до чергової частини відомості про наявність сил і засобів в пожежній частині, інформацію про пожежі, 6-номерах та ін;
 • слідкувати за технічним станом засобів зв'язку і і телемеханіки, встановлених в ПЧ, про всі виявлені недоліки! І в їх роботі негайно доповідати черговому зміни технічної частини центру АСЗО УПО, домагатись безперебійної роботи обладнання;
 • додержуватись правил експлуатації технічних засобів, правил техніки й пожежної безпеки і внутрішнього розпорядку дня;
 • заступаючи на чергування, перевіряти наявність і стан документації, оперативних планів (карток) пожежогасіння, справність засобів зв'язку і телемеханіки, показання контрольних приладів, а також двобічний зв'язок з усіма абонементами, включеними до робочого місця, що обслуговується;
 • вести обмін інформацією між ПЗЧ і черговою частиною центру АСЗО УПО, використовуючи телетайпний канал;
 • при одержанні сигналів ЦО і введенні в дію оперативних планів УВС діяти згідно окремим інструкціям;
 • додержуватись режиму таємності, не допускати до приміщень ПЗЧ сторонніх осіб. (Сторонніми є всі особи крім начальника варти та його прямих начальників, а також співробітників, як" прибули з метою інспектування (перевірки) у встановленому порядку і осіб, які відповідають за технічний стан засобів зв'язку і ОТ);
 • про необхідність залишити робоче місце повідомив ти начальника варти і чергову частину центру АСЗО УПО з обов'язковою реєстрацією по телетайпу (або іншому терміналу) прізвища підмінного радіотелефон І ста;
 • при одержанні інформації про пошкодження (закриття) проїздів, виходу з ладу пожежного водопостачання та ін. обставинах, що можуть ускладнювати дії по гасінню пожеж, негайно доповідати начальнику варти і начальнику зміни чергової частини;
 • про здачу чергування доповісти начальнику варти.

Радіотелефоніст має право:

 • віддавати розпорядження на виїзд черговій варті частини;
 • запросити у бойової обслуги ПЧ необхідну інформацію з місця пожежі, аварії або стихійного лиха;
 • відпочивати у нічний час (при 3-х змінному чергуванні до 3-х годин) за умов підміни особою, яка допущена до самостійного несення служби на пункті зв'язку пожежної частини.
     

Радіотелефоністу забороняється:

 • залишати робоче місце без дозволу начальника варти, в також без замін особою, яка допущена до самосійного несення служби на ПЗЧ; аналогічно без реєстрації цієї заміни через АСЗО УПО;
 • давати зведення оперативно-службового характеру і по телефону або особисто стороннім особам;
 • вести телефонні перемови, що не пов'язані з виконанням функціональних обов'язків;
 • допускати до приміщень ПЗЧ, а у випадку відсутності варти і до інших приміщень частини сторонніх осіб.


28.09.2011