Дії при гасінні пожеж. Реферат

На пожежі в непридатному для дихання середовищі особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпеки, установлених "Настанов по ГДЗС"

При гасінні пожежі можливо:

 • наявність великої кількості людей, яким потрібна допомога і виникнення серед них паніки;
 • складне планування приміщень;
 • розповсюдження вогню по порожнечам конструкцій, каналам, системам пневмотранспорту, через вікна, лоджії, балкони, по займистим матеріалам, технологічному обладнанню як вертикальному, так і горизонтальному напрямку;
 • швидке зростання температури і переміщення теплових потоків в напрямку відкритих прорізів;
 • створювання газоповітряних і пароповітряних сумішей внаслідок термічної деструкції речовин та матеріалів;
 • виділення диму, токсичних продуктів та швидке їх розповсюдження;
 • наявність обладнання під напругою;
 • вибух балонів, посудин, апаратів, що знаходяться під тиском;
 • деформація і обвалення конструктивних елементів будівель, споруд, технологічного обладнання;
 • наявність в будівлях значної кількості матеріальних, наукових та інших цінностей.

На пожежі (під час аварії, стихійного лиха) в непридатному для дихання середовищі особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпеки, установлених "Настанов по ГДЗС".

При недостатній видимості слід застосовувати додаткове освітлення. У приміщенні (на ділянках), де застосовуються чи можуть виділятися (при гасінні пожеж чи ліквідації аварій) сильнодіючі отруйні речовини, робота особового складу здійснюється тільки в спеціальних захисних комплектах типу К-1, ізолюючих (фільтруючих, що застосовуються для робітників і службовців даного об'єкта) протигазах і спеціальному гумовому взутті.

Для зниження концентрації пари газів необхідно зрошувати об'єм приміщень (ділянок) розпиленою водою. Груповий захист, що складається з особового складу і техніки, що застосовується на ділянках сильної теплової радіації, забезпечується водяними завісами (екранами), які створюються за допомогою розпилювачів турбінного (НТР) чи віяльного (РВ-12) типів, а індивідуальна - стволами-розпилювачами.

Не допускаються до роботи безпосередньо у зоні пожежі (на позиціях ствольників) і в задимлених приміщеннях особового складу пожежних частин, члени ДПД і ПСО, які прибули до місця пожежі без бойового одягу та спорядження.

Під час гасіння пожеж (ліквідації аварій і т. ін.) кожен працюючий зобов'язаний слідкувати за змінами обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання і, у випадку виникнення небезпеки, негайно попередити усіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі.

Забороняється при гасінні пожежі використовувати вантажні та пасажирські ліфти для підіймання особового складу, пожежно-технічного озброєння і устаткування.

При визначенні позицій стволів керівник гасіння пожежі (КГП) передбачає зрошування стольників і вказує рубежі, куди відводити особовий склад на випадок створення вихорів нагрітого повітря або вогневих смерчів.

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні засоби, що виключають можливість падіння осіб, які працюють.

При цьому:

 • а) робота на драбині з стволом (ножицями та ін.) дозволяється тільки після закріплення пожежника карабіном;
 • б) для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік;
 • в) забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після подачі води, а також знаходження особового складу на покрівлі, що покрилася кригою, поряд з покриттями, що провисли, а також на ділянках перекрити з ознаками горіння;
 • г) забороняється одягати лямку ствола на плече.

У зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок.

Табель обов'язків бойового розрахунку відділення на насосно-рукавному автомобілі в складі 9 чоловік

Склад бойового розрахунку

Пожежно-технічне обладнання, що приймається при заступанні на чергування

Початкові дії при тривозі

Основні обов7 язки бойового розрахунку при бойовій роботі

 

1

2

3

4

 

Командир відділення

Автомобіль з пожежно-технічним обладнанням, рятівна мотузка, електроліхтар, лом легкий, протигаз, довідник вододжерел та вулиць, носимі радіостанції, резервний протигаз/ балони та регенеративні патрони.

Одягає бойовий одяг, спорядження, отримує путівку/ слідкує за посадкою особового складу, сідає в кабіну біля водія, повідомляє адресу, дає команду на виїзд, уточнює по довіднику розташування найближчих вододжерел.

Подає команду або розпорядження відділенню, йде в розвідку, керує роботою відділення по рятуванню людей, гасінню пожеж і та евакуації майна.

 

Пожежний №1 (ст. пожежний)

Приймає всі стволи "Б" та "А", ГПС-600, лафетний ствол, рукавні затримки, рятівну мотузку, електроліхтар, протигаз.

Одягає б/о та спорядження, відкриває ворота гаражу з пожежним N 2, сідає в автомобіль з лівого боку на перше сидіння.

Прокладає робочу лінію, працює зі стволом. Приймає участь у рятуванні людей, розбиранні конструкцій, в складі ланки ГДЗС йде в розвідку.

 

Пожежний №2

Приймає б/о та спорядження, рукава сі 51 мм, гумові прокладки, рукавні зажими, протигаз, Д-60.

Одягає б/о та спорядження, відкриває ворота гаражу з пожежним N 1, сідає в автомобіль на друге сидіння з правого боку.

Прокладає робочу лінію, працює зі стволом або підствольщиком у пожежного № 1. 3 пожежним № 7 переносить та встановлює висувну драбину. Прокладає Другу магістральну лінію. Бере участь у рятуванні людей, розбиранні конструкцій, в складі ланки ГДЗС йде в розвідку.

 

Пожежний №3

Приймає б/о та спорядження, рукава сі 66 і 77 мм, Г-600, електроліхтар рукавну котушку.

Одягає б/о та спорядження, сідає в автомобіль на перше сидіння поряд з пожежним N 1

3 пожежним № 4 прокладає магістральну і робочу лінію, працює зі стволом, або підствольщиком в пожежного М 2, виконує роботи по рятуванню людей, вскриттю та розбиранню конструкцій,

 

Пожежний №4

Приймає б/о та спорядження, штурмову драбину, драбину-палку, розгалуження, перехідні головки, нагрудний електроліхтар, гумові чоботи

Одягає б/о та спорядження, сідає в автомобіль на друге сидіння поряд з пожежним N 2.

3 пожежним N 3 прокладає магістральну лінію, переносить та встановлює розгалудження, підносить і встановлює драбини, виконує роботи по рятуванню людей, вскриттю та розбиранню онструкцій.

 

Пожежний №5

Приймає б/о та спорядження, всмоктуючі рукава, колонку, ВЗ-125, гак для відкривання кришки гідранту, СВ-125, рукавні містки, відра.

Одягає б/о та спорядження, сідає в автомобіль на перше сидіння поряд з пожежним N 3

3 водієм встановлює автомобіль на вододжерело, встановлює рукавні містки, наглядає за маг. лінією, працює на розгалудженні, виконує тимчасовий ремонт рукавів.

 

Пожежний №6

Приймає радіостанцію, довідник телефонів, комплект для різання електродроту.

Одягає б/о та спорядження, сідає в автомобіль на друге сидіння поряд з пожежним N 4

Встановлює зв'язок з ЦППЗ (ПЗЧ) в нічний час підносить електроліхтар, працює з діелектричним комплектом.

 

Пожежний №7

Приймає б/о та спорядження. Шанцевий інструмент: багор, ломи, пилки, сокири, гак універсальний, пінозмішувач, відро.

Одягає б/о та спорядження, сідає в автомобіль на перше сидіння поряд з пожежним М 5

3 пожежним N 2 прокладає другу магістральну лінію/ переносить і встановлює Д-60 виконує роботи по рятуванню людей, вскриттю та розбиранню конструкцій, працює з шанцевим інструментом.

 

Водій

Приймає автомобіль (двигун, насос, ходову частину, кузов, інструмент, ключі для з'єднання рукавів, переносну низьковольтну електролампочку, аптечку, перевіряє наявність води та піноутворювача.

Сідає в автомобіль, заводить двигун, по вказівці командира відділення виїжджає з гаража. При слідуванні вмикає світлові і звукові сигнали

3 пожежним №4 встановлює автомобіль на вододжерело, перемикає роботу двигуна на насос, працює на насосі, забезпечує подачу води (розчину піноутворювача} в рукавну лінію.

 

 


28.09.2011