Несення служби та обов'язки командира відділення. Реферат

Обов'язки командира відділення. Організація несення служби. Постовий на фасаді пожежної частини. Інструкція постового біля фасаду

Обов'язки командира відділення

Командир відділення пожежної частини підпорядковується начальнику варти і є безпосереднім начальником особового складу відділення.

Він відповідає за навчання, виховання, дисципліну особового складу і боєздатність відділення:

 • за стройову виправку і зовнішній вигляд своїх підлеглих;
 • за збереження і правильне використання пожежного автомобіля, пожежно-технічного озброєння і спорядження відділення.

Командир відділення зобов'язаний:

 • знати ділові і особисті якості кожного підлеглого;навчати і виховувати особовий склад відділення, прищеплювати любов до спеціальності і бережне відношення до пожежно-технічного озброєння;
 • відпрацьовувати у пожежних стройову виправку і фізичну витривалість;турбуватись про побут підлеглих і вникати в їхні потреби;
 • доповідати начальнику варти про тих, що захворіли, скаргах прохання підлеглих, про їх провини і накладені на них стягнення, про виявлення ними самовідданості і ініціативи під час виконання бойової роботи, несення служби, а також про випадки втрати чи несправності закріплених за ними предметів пожежно-технічного озброєння і спорядження;
 • турбуватись про збереження здоров'я підлеглих і слідкувати за додержанням ними правил техніки безпеки на практичних заняттях і при бойовій роботі;
 • стежити за чистотою і порядком в службових приміщеннях, за охайністю підлеглих і піддержанням ними правил носіння встановленої форми одягу;
 • знати район виїзду частини, розміщення пунктів водопостачання і особливо важливих об'єктів, а також тактично-технічні дані пожежних автомобілів і іншої автотехніки, що є в частині;
 • готувати пожежних, призначених на пости, внутрішній наряд і в бойовий рахунок,
 • перевіряти знання ними обов'язків, підготовку спорядження і бойового одягу перевірити справність і утримання автотехніки пожежно-технічного озброєння та ізолюючих протигазів особового складу відділення;
 • виїжджати по тривозі з відділенням і керувати його роботою під час гасіння пожежі, ліквідації аварії чи наслідків стихійних лих;
 • перевірити по завданню начальника варти несіння служби постовими.

Організація несення служби

Внутрішній наряд варти призначається з числа особового складу караулу для охорони службових приміщень, техніки спорядження і території пожежної частини, дотримання уставного порядку. Особи, які несуть службу і внутрішньому наряді підпорядковуються начальнику чергового караулу. Склад внутрішнього наряду пожежної частини визначається начальником ГПО по узгодженню з УПО і залежить від штатної кількості караулу.

Для несення служби в внутрішньому наряді призначаються особи:всього особового складу чергового караулу із розрахунку рівномірного розподілу навантаження на весь особовий склад караулу на протязі чергування, так і в продовж місяця. Втому числі з урахуванням виду наряду і почерговості змін. Як правило передбачається наступний склад внутрішнього наряду; черговий по караулу; днювальний по гаражу пожежної частини; постовий біля фасаду частини. Особи внутрішнього наряду по тривозі виїжджають в складі караулу.

Порядок охорони службових приміщень пожежної частини на час виїзду караулу по тривозі встановлюється начальником пожежної частини. Зміна осіб (внутрішнього наряду проводиться в встановлений час начальником караулу або черговим по караулу в порядку встановленим дійсним уставом.

     

Постовий на фасаді пожежної частини

Постовим біля фасаду призначається особа з усього особового складе чергового караулу.

Постовий біля фасаду зобов'язаний:

 • постійно знаходитись в місті передбаченим керівництвом частини для несення служби;
 • бути уважним, спостерігати за порядком в зоні видимості поста і при порушеннях які стосуються підрозділу доповідати начальника караулу;
 • зустрічати осіб, які прибули до підрозділу сторонніх осіб встановлювати ціль їх прибуття;
 • доповідати особам начальницького складу пожежної охорони які прибули в підрозділ;
 • приймати від громадян заяви про пожежі та аварії;
 • при отриманні сповіщення про пожежу через диспетчера ПЗЧ або чергового по караулу дати загальну тривогу і представити начальнику караулу доповідача;
 • не допускати на зупинку різних видів транспорту перед виїздом з гаражу і зупинки не службового транспорту на території пожежної частини для відведених для цього місцях;
 • не допускати прибуття особового складу в пожежній частині біля фасаду будівлі, без службової необхідності.

Інструкція постового біля фасаду

Постовий по фасаду призначається із особового складу чергового караулу.

Він зобов'язаний:

 • Приймати від громадян повідомлення про пожежі і аварії.
 • Не допускати зупинки будь-якого транспорту перед воротами гаража.
 • Суворо стежити за установленим порядком, не допускати до частини осіб, які не складають особового складу частини.
 • Не допускати перебування особового складу на фасаді частини без службової необхідності.
 • Стежити за дотриманням мір пожежної безпеки на території частини.
 • При зміні перевіряти стан замків, печаток на складських приміщеннях частини.
 • По прибутті до розташування частини вищестоящого керівництва представлятися: "Постовий по фасаду Петров" та викликати начальника чергового караулу або чергового по караулу.

Забороняється:

 • Залишати пост без дозволу начальника чергового караулу.
 • Допускати в приміщення осіб, не пов'язаних із перевіркою.
 • Приймати їжу, палити, сидіти, читати, писати, спати на посту.
 • Дозволяти виносити із приміщень частини речі без дозволу начальника чергового караулу.
 • Допускати на територію частини сторонні транспортні засоби для зупинки.


28.09.2011