Заняття з особовим складом: порядок підготовки до проведення. Реферат

При підготовці до заняття с особовим складом підбирається необхідна література, вивчаються накази згідно яких і проводяться заняття, настанови згідно яких складаються методичні розробки га план-конспект

Методична розробка:

 • Скласти тему.
 • Мета і проведення занять.
 • Визначити час на проведення занять.
 • Місце проведення занять.
 • Технічне забезпечення.
 • Матеріально-технічне забезпечення.
 • Підібрана література.
 • Загальний план проведення занять.
 • План проведення занять.

Робота ради наставників

Для підвищення ефективності виховної роботи і вивчення функціональних обов'язків молодшими співробітниками, які призначаються начальником УДПО на посаду, а також для надання допомоги більш швидкого і кваліфікованого оволодіння навиками на даній посаді, при призначенні на посаду молодшого співробітника, наказом начальника УДПО за ним закріплюється наставник терміном на один рік.

Наставник назначається: співробітник, який працює в управлінні не менше 5 років і зарекомендував себе як умілий спеціаліст і гідний працівник пожежної охорони. На період наставництва наставник складає щоквартально план заходів професійної та індивідуально-виховної роботи з молодшим працівником. План затверджується начальником _____ після закінчення терміну наставництва складається характеристика.

Робота ради зборів рядового та молодшого начальницького складу

Велику роль в зміцненні службової дисципліни серед особового складу НПЧ-1 відіграє рала зборів. Товариський суд разом з іншими суспільними організаціями і формуваннями надають активну допомогу начальникам, командирам у вихованні особового складу. Товариський суд рядового і молодшого начальницького складу СДПЧ-1 являється виборним суспільним органом і діє на основі положення про товариські суди рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ. Суд призваний охороняти честь і гідність звання рядового і молодшого начальницького складу. Склад товариського суду в кількості 5 чоловік вибраний на загальних зборах атестованих співробітників частини

Товариський суд розглядає такі справи:

 • Про порушення особами рядового і молодшого начальницького складу дисципліни і суспільного порядку.
 • Про допущення особами рядового начальницького складу правопорушень, за які по закону можуть бути передані на розгляд товариського суду.
 • Про недобросовісне відношення осіб рядового і молодшого начальницького складу до службових обов'язків.
 • Про негідну поведінку осіб рядового і молодшого начальницького складу до службових обов'язків по вихованню дітей.
 • Про поступки, які принижують честь і дискредитують звання рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ.
 • Про майнові претензії осіб рядового і молодшого начальницького складу один до одного при згідності їх на розглядання діла в товариських судах.

Товариський суд вибирається строком на два роки. Склад суду оголошується в наказі начальника УДПО.


28.09.2011